كيفيت، سرعت و قيمت ، سه ركن اصلي در ميدان رقابت است

 با صدور حکمي از سوي جعفر توفيقي، رئيس پژوهشگاه صنعت نفت، احمد فرمهيني به سرپرستي معاونت برنامه ريزي پژوهشگاه منصوب شد.    در مراسمي به همين مناسبت، لوح تقدير از خدمات ارزنده محمدحميد ايجازي و حكم انتصاب احمد فرمهيني فراهاني، از سوي توفيقي به ايشان اعطا شد. روز سهشنبه، نوزدهم ديماه مراسم معارفه احمد فرمهيني فراهاني و توديع محمد حميد ايجازي، با حضور جعفر توفيقي و جمعي از معاونان، مديران و كاركنان در اين مجموعه برگزار شد. در اين مراسم توفيقي، رييس پژوهشگاه، آرمان مشترك تمامي كاركنان سازمان را تعالي و ارتقاي جايگاه ملي و بينالمللي اين سازمان  دانست و افزود: همه کارکنان پژوهشگاه، در مسير پرفراز و نشيبي كه طي کرده تا به يك نشانِ ملي تبديل شود سهيم هستند واين حمايت بايد در جهت بهبود مستمر و ارتقاي جايگاه حقيقي پژوهشگاه، ادامه يابد. ايشان «كيفيت» را عنصري كليدي در حوزه تحقيقات و ارائه خدمات فناورانه دانست و گفت: در صحنه رقابت، كيفيت كالا و خدمات از اهميت بسزايي برخوردار است و دسترسي به بالاترين كيفيت مستلزم يادگيري، آموزش و تعامل گسترده و مداوم با دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي معتبر دنيا ست. وي با تاكيد بر اينكه حضور پژوهشگاه در عرصه ملي و بينالمللي بايد با بهرهگيري از تمامي ابزارها و امكانات محيطي صورت پذيرد، تصريح كرد: پژوهشگاه سازماني ماموريتگرا محسوب ميشود و ماموريت اصلي آن تزريق دانش و فناوري به صنعت نفت، گاز، پالايش، پتروشيمي و ساير صنايع مرتبط است. توفيقي، سرعت را از ديگر محورهاي عرصه رقابت خواند و گفت: امروزه دنيا، دنياي سرعت است و تبديل علم به ثروت كه از مسير فناوري ميگذرد بسيار حايز اهميت است و فلسفه اصلي ايجاد شركتهاي دانش بنيان و پاركهاي علم و فناوري، افزايش سرعت در تبديل دانش به فناوري و تجاريسازي ايدههاست.
رييس پژوهشگاه با تاكيد بر اينكه تقليل بوروكراسي، يكي از معيارهاي کاهش زمان در انجام پروژهها است، ادامه داد: ارائه خدمات به بازارهاي هدف با كمترين زمان و قيمت و بالاترين کيفيت، از ارکان ورود به ميدان رقابت است و براي بهره گيري از فرصتها، بايد اصل بوروكراسي زدايي  را که در اكثر شركتهاي پيشرو در دنيا اجرا ميشود، را عملي ساخت . توفيقي در خاتمه  تصريح كرد: اين مركز تحقيقاتي و بينالمللي از صلاحيت و شايستگي بسياري برخوردار است و ميتواند با ارتقاي جايگاه خود، تكيهگاه مناسبي براي صنعت نفت محسوب شود.

 

مديرعامل پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس:
حجم محموله بنزين يورو 5  به 100 ميليون ليتر رسيد

مديرعامل پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس گفت: تاکنون يک ميليارد و 500 ميليون ليتر بنزين با اکتان 87 در اين پالايشگاه توليد و تحويل شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي شده و حجم محمولههاي بنزين يورو 5 به 100 ميليون ليتر رسيده است. محمد علي دادور روز چهارشنبه (13 ديماه) در نشست با خبرنگاران گفت: از ابتداي اجراي پروژه پالايشگاه ستاره خليج فارس که به حدود 11 سال پيش باز ميگردد تا به امروز، سه ميليارد و 859 ميليون يورو هزينه شده و پيشبيني ميشود براي تکميل 2 فاز نيز به 240 ميليون يورو نياز باشد، 75 درصد اين پالايشگاه از نظر ارزشي، داخلي و 25 درصد باقيمانده خارجي است، وي افزود: خطوط لوله تامين خوراک پالايشگاه ستاره خليج فارس به منظور تعمير و نگهداري به شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران واگذار ميشود. مديرعامل پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس درباره دريافت خوراک ميعانات گازي از عسلويه تصريح کرد: يک ايستگاه با چهار دستگاه الکتروپمپ به ظرفيت هر کدام 500/12 هزار مترمکعب در ساعت وجود دارد که با فشار 90 بار، ميعانات گازي را به اين پالايشگاه ارسال ميکند، ميعانات با فشار 60 بار وارد پالايشگاه ميشود. خط لوله ارسال ميعانات گازي داراي ظرفيت 360 هزار بشکه در روز است و امکان افزايش به روزانه 500 هزار بشکه را دارد.
 تثبيت توليد بنزين يورو 5
مديرعامل پالايشگاه ستاره خليج فارس درباره چگونگي افزايش ظرفيت اين خط لوله گفت: اگر 2 دستگاه پمپ در عسلويه و يک دستگاه در مسير به تاسيسات اين خط لوله اضافه شود، امکان افزايش 500 هزار بشکهاي خط لوله خوراک ميعانات گازي وجود دارد. اين پالايشگاه همچنين داراي پنج مخزن به ظرفيت 500 هزار بشکه است.تاکنون يک ميليارد و 500 ميليون ليتر بنزين با اکتان 87 در اين پالايشگاه توليد و تحويل شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي شده است. وي درباره کاتاليستهاي مصرف شده در اين پالايشگاه تصريح کرد: طراحي اصلي کاتاليستهاي مورد نياز اين پالايشگاه را شرکت فرانسوي اکسنس انجام داده است، اما سرانجام شرکت اکسيرنوين فرآيند آسيا، براي ما کاتاليست توليد کرد. مديرعامل پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس به موضوع مطالبات سازندگان فعال در پروژه احداث پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس اشاره کرد و گفت: در اين باره حدود 45 ميليون يورو پرداخت شده است و براي پرداخت بخش ديگري از اين مطالبات تعهد دادهايم. دادور ادامه داد: پالايشگاه ستاره خليج فارس هم اکنون به طور ميانگين روزانه 12 ميليون ليتر بنزين يورو 5، روزانه سه ميليون و 400 هزار ليتر گازوئيل معمولي و 500 هزار ليتر گاز مايع توليد ميکند.صندوق توسعه ملي براي تکميل پروژه احداث پالايشگاه ستاره خليج فارس وامي به ارزش 260 ميليون يورو تصويب کرده است، اما اصرار داريم از طريق فروش فرآوردههاي پالايشگاه و صادرات، هزينههاي تکميل فازهاي باقيمانده اين پروژه را تامين کنيم.

صادرات 2 محموله نفتاي ترش
مديرعامل پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس اعلام کرد: تا روز هشتم ژانويه، دوشنبه (18 ديماه)، 2 محموله 35 هزار تني نفتاي ترش به بازارهاي جهان صادر ميشود. دادور در باره مسائل زيست محيطي اين پالايشگاه افزود: طبق استانداردهاي محيط زيست، آب دريافتي ما از درياست و هنگامي که بخواهيم اين آب را به دريا بازگردانيم، نبايد دماي آن بالاتر از 2 درجه باشد.به منظور جلوگيري از ورود پسابهاي آلوده شرکت پالايش ميعانات گازي ستاره خليج فارس به دريا، استخري به طول پنج هکتار آماده شده است که مواد افزودني پساب در آن گرفته و همچنين دماي آب متعادل ميشود، سپس به دريا بازميگردد.
مديرعامل پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس عنوان کرد: اين شرکت تاکنون هيچ اخطاري بابت آلودگي محيط زيست دريافت نکرده است.

 

     شتابگيري روند تکميل پروژه پالايشگاه ستاره خليج فارس  
 رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اهميت و جايگاه پالايشگاه ستاره خليج فارس در اقتصاد ايران گفت: در نظر داريم با تصويب مصوبههايي، به اين پالايشگاه و به طور کلي وزارت نفت در احقاق حقوقش کمک کنيم. فريدون حسنوند در نشست مشترک شامگاه يکشنبه (17 ديماه) اعضاي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با مديران و مسئولان پالايشگاه ستاره خليج فارس، گفت: اگر تهديدي براي جمهوري اسلامي ايران در حوزه خليج فارس و درياي عمان ايجاد شود، استان هرمزگان در خط مقدم قرار دارد، بنابراين افزون بر شرايط جغرافيايي و موقعيت استان، مباحث اقتصادي آن نيز براي کشور کاملا مهم است. وي با بيان اينکه پالايشگاه ستاره خليج فارس از نظر اقتصادي براي کشور بسيار مهم است، افزود: در نظر داريم با تصويب مصوبههايي، به اين پالايشگاه و به طور کلي وزارت نفت در احقاق حقوقش کمک کنيم. رئيس کميسيون انرژي مجلس با بيان اينکه حق وزارت نفت است که بخشي از درآمدهاي نفتي را در اختيار خود بگيرد، تصريح کرد: بايد سهم وزارت نفت (شرکت ملي نفت ايران) از درآمدهاي نفتي 15 درصد تعيين شود. حسنوند عنوان کرد: علاوه بر اين، 2 بودجه 5/14 درصدي (در مجموع 29 درصد) از محل توليد خالص گاز و فروش توليد داخلي نيز به وزارت نفت تعلق خواهد گرفت.

 

تصويب وام 260 ميليون يورويي براي تکميل فازهاي پالايشگاه ستاره خليج فارس
معاون وزير نفت در امور پالايش اعلام کرد: اعطاي وام 260 ميليون يورويي، مصوب صندوق توسعه ملي، براي تکميل فازهاي پالايشگاه ستاره خليج فارس تاييد شده است. عليرضا صادقآبادي شامگاه يکشنبه (17 ديماه) در نشست مشترک با اعضاي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي و مديران صنعت پالايش کشور گفت: ظرفيت توليد پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس که هم اکنون يک سوم آن محقق شده است، بايد تا پايان سال 97 تکميل شود، به همين منظور اعطاي يک وام 260 ميليون يورويي تاييد شده که قرار است به اين پالايشگاه اختصاص يابد. وي افزود: پالايشگاه ستاره خليج فارس تنها پالايشگاه دنياست که ظرفيت توليد 36 ميليون ليتر بنزين يورو 5 را دارد. ممکن است پالايشگاهي با ظرفيت خوراک بيشتر از 360 هزار بشکه نفت در دنيا وجود داشته باشد، اما پالايشگاه ستاره خليج فارس به دليل اينکه از خوراک ميعانات گازي استفاده ميکند، 75 درصد اين خوراک به محصول باکيفيت تبديل ميشود که نمونه ندارد.  صادقآبادي تصريح کرد: پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس و پالايشگاه نفت بندرعباس در مجموع 50 درصد توليد بنزين کشور را در اختيار دارند. مديرعامل شرکت پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي با بيان اينکه ما از سال آينده براي واردات بنزين رديف بودجهاي نداريم، عنوان کرد: بايد هرچه سريعتر به صادرکننده بنزين تبديل شويم.  وي با بيان اينکه به همين منظور و همچنين باهدف پرداخت بدهي پيمانکاران و سازندگان اين پروژه از صندوق توسعه ملي درخواست وام داشتهايم، گفت: رئيس جمهوري نيز با اين درخواست وزارت نفت موافقت کرده، اما براي اينکه اين تقاضا هرچه زودتر عملياتي شود به همکاري و همراهي مجلس نياز است.  محمدعلي دادور، مديرعامل پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليجفارس نيز در اين نشست گزارشي از نحوه تثبيت توليد بنزين يورو5 در اين پالايشگاه ارائه داد و گفت: همه تيم مديريتي، عملياتي و کارکنان اين پالايشگاه سعي کردهاند در مدت زمان کوتاهي و بدون صرف هزينه، فاز نخست پالايشگاه ستاره خليج فارس را تکميل و توليد مستمر بنزين يورو 5 را تثبيت کنند. وي به برخي چالشها از جمله مشکلات ترخيص کالاهاي مورد نياز پالايشگاه ستاره خليج فارس از گمرک اشاره کرد و افزود: انتظار داريم اعضاي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ما را در حل اين مشکلات ياري کنند.

 

کارگاه آموزشي اچاساي   با همکاري ايران و فرانسه  
کارگاه آموزشي ايراني-فرانسوي بهداشت، ايمني و محيط زيست (اچاساي) در صنعت نفت روزهاي نهم و دهم بهمنماه در تهران برگزار ميشود. کارگاه آموزشي ايراني-فرانسوي بهداشت، ايمني و محيط زيست (اچاساي) در صنعت نفت با حضور و سخنراني متخصصاني از شرکتها ي معتبر و بينالمللي نفت و گاز و حوزه اچاساي فرانسه با هماهنگي معاونت امور بينالملل و بازرگاني و اداره کل اچاساي وزارت نفت برگزار ميشود. جايگاه مسائل اچاساي در طراحي، پيشگيري از خسارت و مديريت داراييهاي فيزيکي، تقويت فرهنگ اچاساي و ايمني مبتني بر رفتار، مديريت ريسک فوران چاههاي نفت و گاز و مسائل جديد محيط زيست در صنعت نفت از محورهاي اصلي اين کارگاه آموزشي است. سخنرانان حاضر در اين کارگاه، مديران ارشد و متخصصان منتخب از شرکتها ي توتال، اکسنس، IFP و ديگر شرکتها ي مطرح در زمينه نفت و گاز هستند و اين کارگاه به زبان انگليسي برگزار خواهد شد.

 

برگزاري دوره‎هاي آموزشي در جهاد دانشگاهي
مرکز خدمات تخصصي نفت، گاز و پتروشيمي سازمان جهاد دانشگاهي تهران، دوره‎‏هاي مختلف آموزشي در حوزه نفت و گاز برگزار مي‏کند. اين دوره‎هاي آموزشي مشتمل بر حقوق قراردادهاي نفت و گاز، قوانين و مقررات نفت و گاز ايران، حقوق بيمه در نفت و گاز، حقوق بانکي و مالي در نفت و گاز، اصول و فنون مذاکرات تجاري در قراردادهاي نفت و گاز، مديريت دعاوي و اختلافها در قراردادهاي نفت و گاز، حقوق بينالملل نفت و گاز، حقوق سرمايهگذاري خارجي و حقوق حاکم بر قراردادهاي بالادستي و پاييندستي نفت و گاز است. مرکز خدمات تخصصي نفت، گاز و پتروشيمي سازمان جهاد دانشگاهي تهران که در سال 1381 با توجه به اهداف بلندمدت پژوهشي اين سازمان و با هدف ارائه خدمات پژوهشي و مهندسي به صنايع نفت، گاز و پتروشيمي در جهاد دانشگاهي دانشکده فني دانشگاه تهران تاسيس شد، با مجموعه‎اي از متخصصان رشته‎هاي مختلف مهندسي و با در اختيار داشتن کارشناسان تمام وقت و مشاوران متخصص، همچنين امکانات و نرم‎افزارهاي تخصصي، خدمات مهندسي، پژوهش‎هاي کاربردي و توسعه‎اي و آموزش‎هاي تخصصي ارائه مي‎دهد.

 

مانور نشت گاز و آتش سوزي
 در منطقه دو عمليات انتقال گاز

ساعت 8  و45دقيقه صبح روز چهارشنبه  ( 13 دي 96 )مانور نشت گاز و آتش سوزي در ايستگاه نايين منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران برگزار شد.  به گزارش «مشعل»، مجتبي گلستانه، مدير منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران  با بيان اين که چون اين ايستگاه، برق شبکه سراسري ندارد و از مولدهاي خود تامين ميشود، آن را براي مانور در نظر گرفتهايم، ميگويد: اين ايستگاه چهار دستگاه توربو کمپرسور با توان 25 مگابايت دارد که ظرفيت انتقال هر کمپرسوري 35 تا 40 ميليون متر مکعب گاز است.  او ادامه ميدهد: نزديک به چهارصد کيلومتر خط هشتم سراسري در حوزه مسئوليت اين منطقه است. روي خط  PSI1305به قطر 56 اينچ، گاز انتقال شده از منطقه 5 را دريافت ميکنيم و از طريق دو ايستگاه تقويت فشار ندوشن يا نايين و کاشان که در 200 کيلومتري از همديگر قرار گرفتهاند، اين گاز تقويت ميشود و به شمال کشور انتقال پيدا ميکند. اين ايستگاه و خط در يک منطقه کاملا کويري و در 50 کيلومتري شرق نايين قرار گرفته است و ظرفيت انتقال 110 کيلومتر مکعب گاز را دارد. به گفته گلستانه، برگزاري اين مانورها باعث شناسايي نقاط قوت و ضعف در قسمتهاي مختلف ميشود که در اين ميان ميتوان نقاط اصلاحي را به روز کرد، با اين روند ميتوان گفت که در چه جايگاهي قرار گرفتهايم و واحدها و مناطق پشتيباني، نيروهاي امدادي، انتظامي و آتشنشاني در چه بازه زماني حضور پيدا ميکنند.  مدير منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران ميگويد: برگزاري مانور، يکي از نيازها و الزامهاي مناطق عملياتي است که حيات تازهاي به فعاليت واحدهاي علمياتي و امدادي داده و آنها را در آمادگي بالايي قرار ميدهد. اين باعث ميشود از يکنواختي خارج شوند و موضوعات و اشکالاتي که روي سخت افزار کار ما مانند شيرهاي بين راهي و سيستمهاي حفاظتي وجود دارد، با ايجاد مانور شناسايي و براي رفع مشکلات برنامهريزي شود. با توجه به اين که اين مانور در يک منطقه کويري و بد آب و هوا برگزار شده، نتايج خوبي به دست آمده است. او در پايان به اهداف برگزاري اين مانور اشاره ميکند و ادامه ميدهد: تعيين توان آمادگي و واکنش منطقه در مواجهه با بحران نشت گاز و آتش سوزي، بررسي و تطابق عملکرد اعضاي ستاد با کميته بحران منطقه بر اساس روشهاي اجرايي و تمرين سازماني، بررسي تعيين سطح تعامل برون و درون سازماني منطقه، حصول اطمينان از صحت عملکرد سيستمهاي حفاظتي تاسيسات، خطوط و نيروهاي فعال در اين موضوعات، تعيين توان و عملکرد عملياتي کارکنان منطقه و ايستگاه و در نهايت شناخت مسئولان محلي در مواقع امداد و بحران و اينکه خط و ايستگاه در چه موقعيتي قرار گرفته است، مانند هلال احمر، نيروهاي آتش نشان محلي، فرماندار، شهردار و نيروهاي انتظامي از اهداف برگزاري مانور نشت گاز و آتش سوزي بوده است.

حضور 110 نفر
همچنين در ادامه کيانوش شجاعي، رئيس اچاس اي و پدافند غير عامل منطقه دو عمليات انتقال گاز با بيان اينکه مانورها را به سه سطح B،A و C دستهبندي کردهايم، ادامه ميدهد: مانور سطح A با همکاري سازمانهاي خارج از منطقه است و در سال يک بار برگزار ميشود که با توجه به شرايط و موقعيت تاسيسات تعريف ميکنيم که در سطح کشوري باشد يا استاني. مانورهاي سطح B با همکاري واحدهاي منطقه انجام ميشود و مانورهاي سطح C  را يک واحد به تنهايي انجام ميدهد.  به گفته او، در اين مانور نزديک به 110 نفر حضور داشتند. اعضاي کميته پدافند غير عامل و مديريت بحران تاسيسات و تقويت فشار ايستگاه گاز ندوشن و اعضاي مديريت کميته بحران يارد نايين، ستاد بحران منطقه، واحدهاي امور اچ اساي و پدافند غير عامل، بازرسي فني، مهندسي و خدمات فني، امور هماهنگي و انتقال گاز و واحد حراست در اين مانور شرکت کردند. از شرکتها ي برون سازماني نيز فرمانداري شهرستان نايين، شهرداري نايين، هلال احمر، نيروي انتظامي و مديريت بهداشت و درمان شبکه نايين و استانداري اصفهان درگير اين مانور شدند. همچنين شرکت انتقال گاز، مديريت شرکت انتقال گاز و مديريت ديسپچينگ در اين مانور حضور داشتند.
رئيس اچ اس اي و پدافند غير عامل منطقه دو عمليات انتقال گاز ميگويد: مانور زماني برگزار ميشود که بتوانيم نقاط ضعف خود را شناسايي و براي حل آن برنامهريزي کنيم.
شجاعي در پايان خاطر نشان ميکند: اين رزمايش به نوعي آمادگي کارکنان منطقه، تعامل بين منطقه و سازمانهاي بيروني را نشان ميدهد و هدف کلي، بررسي نقاط قوت و ضعف است. در   جلسهاي که بعد از مانور برگزار مي شود، به اين نتيجه ميرسيم که اگر واحدي يک روش اجرايي را به درستي متوجه نشده باشد، دورههاي آموزشي را براي آن واحد در نظر بگيريم.