دانشکده نفت تهران و پژوهشکده بيمه تفاهمنامه همکاري امضا کردند

دانشکده نفت تهران و پژوهشکده بيمه (وابسته به بيمه مرکزي) با هدف ايجاد و گسترش زمينه همکاري‎هاي پژوهشي و آموزشي در حوزه بيمه صنعت نفت، گاز و پتروشيمي، تفاهمنامه همکاري امضا کردند.
اين تفاهمنامه را  17 دي ماه امسال  امير صفري، سرپرست پژوهشکده بيمه و محمدعلي هاتفي، رئيس دانشکده نفت تهران در اين دانشکده امضا کردند.
دانشکده نفت تهران اعلام کرد: با توجه به ضرورت توسعه بيمه نفت و گاز و نيازسنجي اولويت‎هاي تحقيقات کاربردي و تقاضامحور در اين حوزه، اين تفاهمنامه امضا شد و 2 طرف مي‎توانند ضمن بهره‎مندي از منابع و امکانات در اختيار، مطابق چارچوب‎هاي تعيين شده در ارتقاي توانمندي‎هاي تخصصي صنعت بيمه نفت، گاز و پتروشيمي همکاري داشته باشند. برگزاري دوره‎هاي حرفه‎اي مورد نياز شاغلان صنعت نفت در حوزه بيمه نفت و گاز از ديگر برنامه‎هاي همکاري خواهد بود.
بر اساس اين گزارش، طرح‎ها و پروژه‎هاى صنعت نفت، گاز و پتروشــيمى به ويژه در بخش بالادســت به خاطر وجود عناصر نامطمئن، نامشــخص و پيچيدگى‎هــاى خاص اکتشــاف، توســعه و بهره‎بردارى و توليد، از ريسک‎هاى فراوانى برخوردار است. با توجه به اين که صنعت نفت، گاز و پتروشيمى صنعت اصلى کشور به حساب مىآيد، اما توســعه صنعت بيمه در آن به حد کافي رشد نکرده و از اين رو، طراحي و گسترش فعاليت‎هاي پژوهشي کاربردي و آموزش‎هاي حرفه‎اي تقاضامحور در اين حوزه ضروري است.


توليد تجمعي نفت از ميدان آذر به بيش از 7/5 ميليون بشکه رسيد
مجري طرح توسعه ميدان نفتي آذر گفت: از ابتداي بهرهبرداري زودهنگام اين ميدان به صورت تجمعي تاکنون بيش از 7/5 ميليون بشکه نفت توليد شده است.
کيوان ياراحمدي، با بيان اينکه توليد تجمعي نفت در ميدان آذر به بيش از 7/5 ميليون بشکه رسيده است، افزود: بر اساس برنامه زمانبندي به روز شده که در جلسه اخير JMC از سوي پيمانکار بيع متقابل پيشنهاد شد، تا قبل از پايان سال آتي يک رديف فرآورشي نفتي از تأسيسات دائمي ميدان آذر به بهرهبردار ي خواهد رسيد و رديف فرآورشي دوم نيز در بهار 98 در مدار توليد قرار خواهد گرفت.


مديرعامل مجتمع گاز پارس جنوبي:
مجتمع گاز پارس جنوبي بزرگترين تامينکننده خوراک    پتروشيميهاست

مديرعامل مجتمع گاز پارس جنوبي گفت: مجتمع گازي پارس جنوبي، بزرگترين تامين کننده خوراک صنايع پاييندستي کشور است.
مسعود حسني درباره تامين خوراک صنايع پاييندستي از سوي مجتمع گازي پارس جنوبي گفت: مجتمع گاز پارس جنوبي، بزرگترين تامين کننده خوراک صنايع پاييندستي در کشور است.
وي افزود: پتروشيميهاي مستقر در منطقه روزانه 8 هزار تن محصول اتان توليد شده در مجتمع گاز پارس جنوبي را به عنوان خوراک مصرف ميکنند، بر اين اساس اين مجتمع به بزرگترين تامين کننده خوراک صنايع پاييندستي در کشور تبديل شده است. مديرعامل مجتمع گاز پارس جنوبي اظهار کرد: پتروشيميهاي جم، پارس، کاويان و مرواريد اين حجم از اتان را استفاده ميکنند که اين رقم به 10هزار تن در روز نيز رسيده است. وي در ادامه با اشاره به توليد ميعانات گازي در مجتمع عظيم گازي کشور گفت: با تلاش متخصصان و کارکنان پرتلاش مجتمع، اکنون روزانه 700 هزار بشکه ميعانات گازي در پالايشگاههاي مجتمع توليد ميشود که اين رقم پس از پايان طرح توسعه فازهاي پارس جنوبي، به بيش از يک ميليون و 40 هزار بشکه در روز ميرسد. به گفته حسني، اين مجتمع اکنون بيش از 70 درصد گاز مورد نياز کشور را تامين ميکند که اين رقم با راهاندازي کامل فازهاي در حال ساخت و تحويل آن به مجتمع گاز پارس جنوبي، به بيش از 82 درصد ميرسد.

 شيرين سازي گاز ترش در آينده اي نزديک
مجري طرح توسعه فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي از پيشرفت 91 درصدي عمليات احداث پالايشگاه فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي خبر داد.
فرهاد ايزدجو با بيان اين که 2 سکوي دريايي فازهاي 22 تا 24 تا اسفندماه امسال آماده نصب ميشود، اظهار کرد: سکوهاي 22A و 24A اسفند ماه امسال از يارد صدرا به موقعيت دريايي خود در پارس جنوبي حمل و نصب ميشود. ايزدجو در باره تعهدهاي پيش روي اين طرح گفت: مقرر است بر اساس برنامه زمانبندي تا اواخر اسفندماه امسال يک رديف شيرين سازي از طرح توسعه اين فاز با استفاده از گاز ترش فازهاي 6 تا 8 پارس جنوبي وارد مدار توليد و به شبکه سراسري گاز تزريق شود. وي همچنين از پيشرفت 91 درصدي عمليات احداث پالايشگاه فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي خبر داد و افزود: رديفهاي بعدي اين فازها به ترتيب ارديبهشت، تير و مرداد ماه سال آينده وارد مدار توليد خواهد شد. مجري طرح توسعه فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي، تزريق منابع مالي را سبب تسريع کار و رفع مشکلات پيش روي طرح عنوان کرد و افزود: اميدوارم تا اواخر دي ماه امسال مشکلات مالي اندک اين طرح رفع شود و با تزريق منابع مالي روند پرداخت مطالبات کارگري از سوي پيمانکاران تا قبل از پايان امسال به انجام برسد. توليد روزانه 6/56 ميليون مترمکعب گاز غني، 75 هزار بشکه ميعانات گازي، 400 تن گوگرد و توليد سالانه 05/1 ميليون تن گاز مايع (ال پي جي) و يک ميليون تن اتان به منظور تامين خوراک واحدهاي پتروشيمي، از اهداف اين طرح است.

توليد گاز در سکوهاي فازهاي 20 و 21 پارس جنوبي از ظرفيت اسمي فراتر رفت
برداشت گاز از بخش فراساحل فازهاي 20 و 21 پارس جنوبي با عبور از ظرفيت اسمي توليد و برنامه مصوب، از مرز 56 ميليون مترمکعب در روز (2 ميليارد فوت مکعب) فراتر رفت. عليرضا عبادي، مجري فازهاي 20 و 21 پارس جنوبي توضيح داد: هم اکنون از اين سکوها يک و نيم درصد بيش از ظرفيت تصويب شده، گاز ترش غني برداشت و به بخش خشکي ارسال ميشود.
وي با اشاره به پايان آزمايش عملکرد سکوهاي 20 و 21 پارس جنوبي، از واگذاري سکوي 21 به بخش مديريت توليد و عمليات شرکت نفت و گاز پارس خبر داد و افزود: تحويل سکوي 20 به بهرهبردار هم پس از پايان آزمايش عملکردي تا نيمه ديماه انجام ميشود. به گفته عبادي، با توجه به بهرهبرداري از واحد بازيافت گوگرد در پالايشگاه خشکي، تا 20 ديماه، دانهبندي گوگرد در اين فازها آغاز و گوگرد توليدي آماده صادرات ميشود. عبادي با بيان اين که همه کمپرسورهاي واحد گاز احيا به بهرهبرداري رسيده، گفت: خوشبختانه با بهرهبرداري از کمپرسورهاي يادشده، مقدار قابل توجهي از گاز سوزي در مشعل کاهش يافت و بر توليد گاز شيرين پالايشگاه افزوده شد. مجري فازهاي 20 و21 پارس جنوبي با اشاره به نصب و راهاندازي سه دستگاه توربواکسپندر واحد توليد اتان در اين فازها اظهار کرد: نصب و راهاندازي اين تجهيزات براي رسيدن به ظرفيت اسمي توليد روزانه 2750 تن اتان در اين فازها انجام ميشود. عبادي افزود: اين سه دستگاه به ترتيب يکم، 12 و 30 بهمنماه به بهرهبرداري ميرسد و دستگاه چهارم با ورود به سايت پالايشگاه در هفته آينده، تا پايان سال راهاندازي ميشود.
فازهاي 20 و21 پارس جنوبي شامل دو سکو هر يک با ظرفيت توليد روزانه يک ميليارد فوت مکعب گاز است. منابع گازي توليد شده اين دو سکو، به وسيله دو خط لوله دريايي براي فرآوري و تکميل زنجيره ارزش، به پالايشگاه خشکي اين طرح در عسلويه منتقل ميشود. اين فازها، ارديبهشت ماه امسال به طور رسمي به بهرهبرداري رسيد.

 بهرهبرداري از بزرگترين پست فوق توزيع برق GIS خاورميانه
 مجري طرحهاي نيروگاهي و خطوط انتقال نيرو شرکت نفت و گاز پارس از عملياتي شدن بزرگترين پست فوق توزيع برق GIS خاورميانه در پارس جنوبي در ارديبهشت ماه سال 97 خبرداد. محمدمهدي توسليپور با اشاره به ساخت پست فوقتوزيع برق منطقه پارس2 در زميني به مساحت هفت هکتار گفت: اين پست فوق توزيع برق شامل 23 بي (Bay) با سطوح ولتاژي 400 و 132 کيلوولت است که در نوع خود بزرگترين پست فوقتوزيع برق GIS در خاورميانه به شمار ميرود. توسليپور به پيشرفت بيش از 80 درصدي اين پست فوق توزيع برق اشاره و درباره عملکرد آن اظهار کرد: با بهرهبردار ي از اين پست، برق دريافتي از خط انتقال400 کيلوولت با ورود به پست ياد شده، پس از تبديل به سطح ولتاژ 132کيلوولت به وسيله هشت دستگاه ترانسفورماتور کاهنده، به وسيله يک خط انتقال چهار مداره 132کيلوولت به طول 14کيلومتر در پالايشگاههاي اين منطقه توزيع خواهد شد. مجري طرحهاي نيروگاهي و خطوط انتقال نيروي شرکت نفت و گاز پارس اظهار کرد: طبق برنامهريزي صورت گرفته، عمليات انتقال برق به فازهاي پارس2 از طريق خط انتقال 2 مداره با ولتاژ 400 کيلوولت ارتباطي نيروگاه متمرکز پارس1 به پست برق GIS پارس2 و به طول 68 کيلومتر صورت ميگيرد. به گفته وي، هم اکنون اين خط400 کيلوولت و خط انتقال 132کيلوولت در منطقه پارس2 تکميل شده و به بهرهبرداري رسيده است. وي با بيان اين که تا زمان راهاندازي پست GIS منطقه پارس2، برق مورد نياز فازهاي پالايشگاهي اين منطقه به طور موقت با تغذيه برق 132کيلوولت روي خط 400 کيلوولت از نيروگاه گازي پارس1 تامين ميشود، تصريح کرد: اين خط 400 کيلوولت داراي دو مدار است و هر مدار قابليت انتقال 1000مگاوات برق را دارد که در صورت اختلال در هر مدار، پايداري توليد برق از طريق مدار ديگر حفظ ميشود.

 

امضاي تفاهمنامه همکاري  ميان   نفت و گاز پارس و   اکتشاف
  شرکت نفت و گاز پارس و مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران در حوزه بالادستي تفاهمنامه همکاري امضا کردند.  به گزارش مشعل، اين تفاهمنامه با هدف اجراي استفاده بهينه از امکانات، اطلاعات موجود، تجارب، استعداد و توانمنديهاي طرفين تفاهمنامه در حوزه همکاريهاي عملياتي، علمي و پژوهشي منعقد شده است.  در اين مراسم محمد مشکينفام، مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس و سيدصالح هندي، مدير اکتشاف شرکت ملي نفت ايران اين تفاهمنامه را همسو با اجراي سياست استفاده بهينه از امکانات، اطلاعات موجود، تجارب، استعداد و توانمنديهاي دو طرف بيان کردند.  مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس در حاشيه امضاي اين تفاهمنامه، درباره مهمترين اهداف آن ميگويد: تبادل اطلاعات و دادههاي مربوط به مخازن و ميدانهاي نفت و گاز خليج فارس، از مهمترين اهداف امضاي اين تفاهمنامه است.  مشکين فام ادامه ميدهد: با توجه به واگذاري ميدانهاي گازي جديد از سوي هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران به شرکت نفت و گاز پارس اميد ميرود که با همکاري منسجم و استفاده از سوابق موجود و دادههاي مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران، گام موثري در مسير گسترش دامنه فعاليتهاي اکتشافي و توسعهاي ايران در خليج فارس برداشته شود. سيدصالح هندي نيز اين تفاهمنامه را همسو با انجام مطالعات و بررسي مخازن و ميدانهاي در حال توسعه و بهرهبرداري از سوي شرکت نفت و گاز پارس بيان ميکند و ميافزايد: مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران به منظور تبادل تجارب، دادهها، اطلاعات، دانش، توانمندي فني و نظارت بر عملکرد پيمانکاران، طراحي قراردادها و همکاريهاي متقابل با شرکت نفت و گاز پارس آمادگي کامل دارد.  مديراکتشاف شرکت ملي نفت ايران، يکي از اولويتهاي اصلي وزارت نفت را انجام عمليات اکتشافي جديد در حوزه خليج فارس عنوان ميکند و ميگويد: اميدوارم همدلي و همراهي ميان مديران و کارشناسان اين دو مجموعه زمينه انتقال اطلاعات، تجارب و توانمنديهاي دو طرف را فراهم کند.

 

ترغيب  سازندگان داخلي به ساخت کالاهاي نفتي وارداتي مورد نياز  
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت به موازات واردات برخي کالاهاي مورد نياز اين شرکت، در حال ترغيب سازندگان داخلي به ساخت نمونههاي مشابه در داخل است. ابوالقاسم زماني، مدير کالاي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت به «شانا» گفت: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران همزمان با ورود برخي کالاهاي مورد نياز از شرکتهاي سازنده خارجي، سازندگان داخلي را به سرمايهگذاري و ساخت اين کالاها ترغيب ميکند. وي با بيان اينکه اين رويکرد شعار امسال و برنامه کلي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت است، ادامه داد: سازندگان داخلي بايد مطمئن شوند که پس از سرمايهگذاري و ساخت يک کالا، سفارشگذاري از سوي شرکتها ادامه داشته باشد تا روند ساخت به طور مستمر ادامه يابد. مدير کالاي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت بر اين باور است که شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت براي بسياري از سازندگان، اين اطمينان را به وجود آورده است و هم اکنون همه لولهها که از اساسيترين کالاهاي مورد نياز اين شرکت به شمار ميآيد، از طريق ساخت داخل تامين ميشود؛ همچنين بخشي از شيرآلات مورد نياز ما را سازندگان ايراني ميسازند. به گفته وي، پيشنهاد ساخت بعضي شيرآلات جديد به سازندگان داخلي داده شده و قرار است نمونههايي که از خارج وارد ميشود، سازندگان داخلي روي آنها مطالعات مهندسي و پژوهشي داشته باشند. زماني با بيان اينکه تعدادي از لوازم جانبي مربوط به شيرها همچون محرکههاي شير (ولو) وجود دارد که قيمت آن از خود شيرآلات گرانتر است، اظهار کرد: سفارش ساخت برخي الگوها را به سازندگان داخلي دادهايم.قرار بر اين است که پس از طراحي و مهندسي اوليه، يک الگو از آن ساخته و آزمايش شود، اگر به اصلاح نياز داشت، انجام و نهايي شده آن را به تعداد مورد نياز شرکت بسازند. مهمترين مسئله اين است که سازندگان داخلي بتوانند مهندسي و علم طراحي ساخت کالا را داشته باشند، در اين صورت است که آنها ميتوانند ساخت را در ابعاد مختلف ادامه دهند. زماني تاکيد کرد: يکي ديگر از رويکردهاي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، افزايش شمار سازندگان داخلي در فهرست شرکتهاي داراي توان ساخت کالاهاي مورد نياز است و به همين منظور تاکنون با چند شرکت، نشستهايي برگزار کردهايم.

تسهيل ورود کالاهاي مورد نياز در پسابرجام
مدير کالاي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت با بيان اينکه پس از برجام توانستيم کالاهاي مورد نياز چند سال گذشته را بسيار سريعتر وارد کنيم، اظهار کرد: هم اکنون اين کالاها را سفارش داده و دريافت کرديم. وي با بيان اينکه در هشت ماه نخست امسال، تقاضاهايي که اين واحد از کل قطعات مورد نياز شرکت دريافت کرده، 141 مورد بوده است، افزود: از اين تعداد 74 مورد خريدهاي داخلي، 51 مورد خريدهاي خارجي و 16 مورد براي ساخت يا تعميرات بوده است.برآورد ما براي قيمت تقاضاي کالاهاي داخلي، 351 ميليارد ريال و براي تقاضاهاي خريد خارجي 788 ميليارد (به دليل تقاضاي توربين سولزر) است. وي با بيان اينکه سفارشهايي که در سال 96 براي خريدهاي داخلي ثبت شده، 85 مورد بوده است، تصريح کرد: بهاي اين سفارشها با تعدادي که مربوط به تقاضاي پارسال بوده، حدود 50 ميليارد ريال است. به گفته وي، سفارشهايي که براي خريد خارجي صادر شده، 26 فقره به ارزش 44 ميليارد ريال است. وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينکه سالهاي پيش از تحريم، تعميرات اساسي توربينها در خارج از کشور انجام ميشد، ادامه داد: در زمان تحريم، محدوديتها به فرصت تبديل و سبب شد که شرکتهاي داخلي روي اين موضوع کار کنند و از عهده تعميرات توربينها به خوبي برآيند. زماني گفت: هم اکنون هيچ توربيني براي تعميرات به خارج از کشور فرستاده نميشود و حتي تعداد سفارش کالاهاي مورد نياز هم روز به روز کمتر ميشود.

صرفهجويي ارزي 13 ميليون دلاري
مدير کالاي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت به طور کلي تعداد تقاضاي ساخت داخل پايان يافته از تاريخ ابتداي سال 95 تا روز 25 آذرماه امسال را 11 فقره به ارزش 45 ميليارد ريال اعلام کرد و گفت: اين ميزان ساخت داخل 2 ميليون دلار صرفهجويي ارزي و 70 ميليون ريال صرفهجويي ريالي به همراه داشته است. به گفته وي، در همين بازه زماني همچنين 12 فقره تعميرات پايان يافته به مبلغ 251 ميليارد ريال وجود دارد که 11 ميليون دلار صرفهجويي ارزي و 365 ميليارد ريال صرفه جويي داخلي داشته است.


تهيه استانداردهاي 10 گروه کالايي اولويت دار صنعت نفت اجرايي ميشود
مديرکل نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرحهاي وزارت نفت گفت: استقرار نظام نوين استانداردسازي در صنعت نفت در دستورکار وزارت نفت قرارگرفت. محمدرضا ابوطالب اعلام کرد: مطابق بند 24 سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي با عنوان افزايش پوشش استاندارد براي همه محصولات داخلي و ترويج آنها، تهيه استانداردهاي 10 گروه کالايي اولويت دار صنعت نفت اجرايي ميشود.بند 3 - الف از ماده 3 قانون وظايف و اختيارات اين وزارتخانه، به تعيين و بازنگري و نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش، مکلف شده است. به گفته ابوطالب، براي اجراي سياست يادشده برنامه راهبردي معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت با استناد به عبارت دستگاههاي اجرايي ذيربط مندرج در قانون، بر پايه انعقاد تفاهمنامه با سازمان ملي استاندارد قرار گرفت تا با استفاده از آن امکان مرحلهاي استقرار نظام استانداردسازي صنعت نفت محقق شود. وي گفت: با توجه به سياست کلي وزارت نفت در زمينه به کارگيري امکانات و توانمنديهاي سازندگان داخلي، همسو با اهداف اقتصاد مقاومتي، در رابطه با 10 گروه کالايي اولويت دار صنعت نفت، معاونت استانداردهاي طرحها در اين اداره کل، اقدام به تشکيل کميتههاي مرجع تخصصي براي تعيين سبد استانداردهاي مرجع براي 10 گروه کالايي و تدوين ضوابط و مقررات استفاده از اين سبد استاندارد کرده است. حميدرضا نصرت پوريان، معاون اداره استانداردهاي اداره کل نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرحها نيز، ضمن اشاره به اهميت تصميمهاي گرفته شده در جلسههاي معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وقت براي دستيابي به هدف يادشده، گفت: کميتههاي فني، تخصصي تعيين استانداردهاي جهاني براي 10 قلم گروه کالايي اولويت دار وزارت نفت در محل اداره کل نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرحها و با حضور متخصصان مربوطه از چهار شرکت اصلي وزارت نفت، سازندگان داخلي و تمامي ذينفعان از مهر ماه سال 1395 تشکيل شد. وي افزود: فهرست کميتههاي مرجع تخصصي عبارتند از: تجهيزات سرچاهي، پمپهاي درون چاهي، متههاي حفاري، تجهيزات رشته تکميلي درون چاهي، انواع لولهها، لولههاي جداري و مغزي و لولههاي مغزي سيار، تجهيزات اندازه گيري درون و برون چاهي، شيرهاي ايمني، کنترل و تجهيزات جانبي، الکتروموتورهاي ضد انفجار، ماشينآلات دوار (توربين-پمپ-کمپرسور)، فولادهاي آلياژي و پيگ هوشمند.دستاورد اين کميتهها تعداد 18 استاندارد کد (Code) در مجموعه استانداردهاي IPS است که براي مليسازي با فرمت سازمان ملي استاندارد با عنوان آيين کار، آماده و به آن سازمان ارسال شده است تا فرآيند ملي سازي اين استانداردها در کميتههاي ملي مربوطه انجام شود. نصرت پوريان افزود: فرآيندهاي نيازسنجي مرتبط با بازنگري آيين کارهاي تهيه شده، ريز اقلام مربوط به 10 قلم گروه کالايي و فهرست خبرگان تاييد صلاحيت شده براي ديگر اقلام کالايي آماده شدهاند.