پژوهشگاه صنعت نفت   

امضای تفاهم نامه با سازمان زمین شناسی

پژوهشگاه صنعت نفت و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تفاهم نامه مشترکی برای همکاری های علمی و پژوهشی در حوزه علوم زمین و اکتشاف ذخایر معدنی امضا کردند. این تفاهم نامه پنج ساله در محورهایی چون تبادل و بهره برداری اطلاعات علمی در حوزه صنایع بالادستی و پایین دستی نفت و گاز و اکتشافات منابع زیرزمینی امضا شده است.

همکاری درتجاری سازی وتوسعه دانش فنی فناوری های پژوهشگاه وسازمان زمین شناسی، اکتشاف های معدنی کشور، بهره مندی دوطرف از امکانات مشترک، نیروی متخصص وظرفیت های پژوهشی، آزمایشگاهی، کارگاهی، کتابخانه ای، ارتباطات بین المللی، همچنین استفاده از توانمندی نرم افزاری وسخت افزاری دراجرای پروژه های مشترک علوم زمین، از دیگر مفاد این تفاهم نامه است. دراین تفاهم نامه، همچنین به موضوعاتی مانند همکاری دراجرای پروژه های تحقیقاتی درسطوح ملی وبین المللی وامکان استفاده از اطلاعات تولید شده درچارچوب قوانین و مقررات مربوط، اشاره شده شده است. درتفاهم نامه امضا شده میان پژوهشگاه صنعت نفت و سازمان زمین شناسی، طرفین ابرازامیدواری کرده اند که با اجرای این تفاهم نامه، گام مهمی درفعالیت های تحقیقاتی واجرایی درزمینه اکتشاف ذخایرمعدنی کشور برداشته خواهد شد.

 بررسی سیاست های تشویقی کاهش مصرف انرژی

سیاست های تشویقی کاهش مصرف انرژی بابهره گیری از فناوری های نو ظهور داده محور، با برگزاری نشست تخصصی درپژوهشگاه صنعت نفت بررسی و ارزیابی شد.

در این نشستی که با دستور وزیر نفت برای پیگیری پیشنهادهای ارائه شده از سوی شرکت شتاب دهنده آی تک درباره پلتفرم مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی وشرکت دانش بنیان ققنوس پیرامون خدمات اپراتوری شرکت های خصوصی درحوزه مدیریت انرژی برگزارشد، نمایندگان این شرکت ها گزارشی از نحوه عملکرد خود در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی ارائه کردند تادرباره نحوه همکاری باهریک ازآنها تصمیم گیری شود. پژوهشگاه باراه اندازی مرکزنوآوری، درصدد پاسخ گویی به نیازهای صنعت نفت، بابه کارگیری ایده های خلاقانه و بهره گیری ازالگوهای کسب وکارجدید ونوآورانه است؛ و ازآنجا که مصرف انرژی، یکی ازچالش های اساسی کشور به شمارمی رود که وزارت نفت همواره باآن روبه رو بوده، این موضوع دراین مرکز پژوهشی نیزمورد تأکید قرارگرفته است. بررسی تجربه های جدید دردنیای پیشرفته نشان می دهد استفاده از ابزارها هوشمند تحلیل اطلاعات با بهره گیری از فناوری های نوظهور و بدون نیاز به تجهیزات سخت افزاری مانند ادوات اندازه گیری هوشمندکه به سرمایه گذاری زیادی نیازدارد، موضوعی ضروری درمدیریت مصرف حامل های انرژی است. شتاب دهنده دانش بنیان آی تک، یکی ازمجموعه های مستقر درمرکزنوآور ی پژوهشگاه صنعت نفت است که دریک سال اخیرباشکل دهی هسته های فناور و بهره گیری از متخصصان درحوزه فناوری های نوظهور و انرژی،  توانسته است«پلتفرم مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی » را توسعه بخشند. این پلتفرم قادراست باهوشمندسازی داده ها ازمحل فرآورش وپردازش داده های موجود دربخش های مختلف زنجیره تولید، توزیع ومصرف انرژی، امکان اجرای سیاست های تشویقی کاهش مصرف را بدون استفاده از ابزارهای سخت افزازی اندازه گیری هوشمند فراهم آورد.  نماینده شرکت ققنوس نیزدراین نشست به معرفی این مجموعه و فعالیت های مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی که تاکنون از سوی این شرکت انجام شده است، پرداخت.

روش های بهینه سازی انرژی و وضع موجود در کشور در زمینه مصرف انرژی، زنجیره تأمین انرژی گاز، شرایط کشورهای دیگردر زنجیره تأمین انرژی، چالش ها و ارائه راهکارها نیز دیگرمواردی هستندکه نماینده شر کت ققنوس به آنها اشاره کرد. با توجه به این که این دو پیشنهاد اخیر، تداخلی بایکدیگر نداشتند و به طور مستقل قابل بررسی واجرا بودند، پیشنهاد هردو شرکت(آی تک و ققنوس) مناسب تشخیص داده و مقرر شد هفته آینده جمع بندی الگوی پیشنهادی این شرکت ها ارائه و از سوی کارشناسان دقیق تر بررسی شود. این نشست تخصصی با حضور مدیرکل امورپژوهش وزارت نفت، مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت (به صورت برخط)، نمایندگان مدیرکل نظام فنی واجرایی وارزشیابی طرح ها، مدیرکل امور فناوری و سرپرست مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، همچنین مدیرکل برنامه ریزی راهبردی و مدیریت انرژی، رئیس پژوهشگاه، معاون فناوری و روابط بین الملل، مدیر راه اندازی مرکز نوآوری پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.

 

     خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان 

قطع و وصل 4 کیلومتر از خط لوله پل بابا - رازان

عملیات قطع و وصل چهار کیلومتر خط لوله 16 اینچ پل بابا – رازان با توجه به نتایج آخرین مرحله توپکرانی هوشمند انجام شد.

رئیس واحد مهندسی، نگهداری و تعمیرات خط شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان هدف از انجام این عملیات را تعمیر اساسی خط لوله با تعویض آن به دلیل وجود خوردگی های گسترده و متعدد عنوان کرد.

سعیدمیرگفت: تخلیه استاتیک و دینامیک خط، انتقال معکوس خط به سمت مرکز انتقال نفت شهید قلندری (پل باباحسین) و بدرآباد به میزان حدود 560هزارلیتر نفت گاز، نصب وجوشکاری فنس ولو جدید روی قطعه تعویضی درنزدیکی حصارپیرامونی مرکزرا از جمله فعالیت های انجام شده در این عملیات برشمرد. وی ساخت وجوش تراپ موقت، پیگرانی، جوشکاری پنج سر قطع و وصل و راه اندازی و هواگیری خط را از دیگر اقدام های انجام شده روی خط 16 اینچ پل بابا- رازان عنوان کرد.

میز افزود: با انجام این عملیات خط لوله 1اینچ مزبورکه یکی از خطوط فرسوده منطقه به شمار می آمد، ایمن سازی شد و ضریب ایمنی، عملکرد و پایداری آن بهبود یافت.

رئیس واحد مهندسی، نگهداری و تعمیرات خط منطقه لرستان بااشاره به شرایط ایمن وعاری از آلودگی زیست محیطی دراجرای این عملیات اظهارکرد: تعویض پنج هزارمتردیگرازاین خط لوله دردستور کار قرار دارد.

میر گفت: این عملیات با مشارکت گروه های مختلف شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان ازجمله مرکز انتقال نفت شهید قلندری(پل با باحسین)، تعمیرات خط، مکانیک، بازرسی فنی، همچنین اچ اس ا ی، خورد گی، حراست و امور اداری انجام شده است.

 

   شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 تحقق اقتصاد بدون نفت، نیاز امروز کشوراست

مشاور وزیر وفرمانده بسیج وزارت نفت درآئین اهدای لوح تقدیر به مدیر «تراز انقلاب» گفت: اقتصادبدون نفت به عنوان نیازکنونی کشور، هدف مهمی است که برای دستیابی به آن باید با روحیه جهادی و بسیجی تلاش شود. محمدعلی فلاح بااشاره به اهمیت جاری شدن منش وسیره زندگی و فعالیت بسیجیان درشرایط امروزکشور وجامعه، افزود: روحیه بسیجی بدان معناست که نباید فقط برای ادای تکلیف کار کنیم. وی تصریح کرد: هراندازه تفکر و روحیه بسیجی درمتن جامعه پررنگ ‎ترشود، مشکلات و موانع نیز کمرنگ‎تر می‎شود و هرجاکه به ماسخت ‎بگذرد بدان معناست که جایی کم‎کاری شده است. فرمانده حوزه بسیج شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران نیزنیاز امروز کشور را تفکر بسیجی و جهادی خواند و براهمیت آن در پیشرفت امور تاکید کرد. حسین حیدری همچنین اهتمام ویژه بسیج شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران را برتوجه به مولفه‎های جهادی، ملاک انتخاب مدیر «تراز انقلاب» درصنعت انتقال نفت برشمردوافزود: بابررسی این معیارها، شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال برای این عنوان ارزشمند معرفی و انتخاب شده است. فرمانده بسیج ادارات سپاه کربلای مازندران نیز در تفسیر بسیج را منبعث از قرآن کریم و اعتقادات ملت ایران خواند و افزود: هرجا نگاه بسیجی و تلاش جهادی حاکم بوده، موانع نیز برطرف شده است. سرهنگ نجفی افزود: تفکرجهادی، یعنی مدیران ومسئولان، در میدان کار و تلاش، پیشتاز باشند همچنان که پرچمداراین تفکر اصیل در سال‏های گذشته، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بوده است. یادآورمی شود: درآئینی باحضورمسئولان استانی منطقه شمال و وزارت نفت، ارسلان رحیمی به عنوان مدیر «ترازانقلاب» درجشنواره شهید رجایی معرفی و با اهدای لوح سپاس از تلاش‎های وی قدردانی شد.

 

     شرکت نفت فلات قاره ایران

نصب سکوی مسکونی جدید میدان نفتی فروزان

سکوی مسکونی جدید میدان مشترک فروزان به وزن680تن در آب های خلیج فارس نصب شد. ابوالقاسم خدابخش، مجری طرح توسعه میدان فروزان گفت: این سکوی مسکونی باابعاد 20 در14متر، درچهارطبقه ساخته وبانصب آن، امکانات رفاهی مناسبی برای کارکنان بخش بهره برداری میدان فراهم شده است. وی افزود: سکوی یاد شده با توجه به فراهم شدن شرایط و زیرساخت های لازم، چندی پیش بارگیری شده بود وبا تلاش متخصصان نفت فلات قاره و پیمانکار پروژه درنخستین ساعات دهم آبان ماه امسال، درمحل مورد نظر نصب شد. مجری طرح توسعه میدان فروزان با اشاره به این که نصب سکوی مسکونی فروزان منوط به ایجاد زیرساخت های لازم و رفع مشکلات فنی بود، افزود: این سکو پس از پایان عملیات ساخت و تکمیل به یارد DOT در بوشهر منتقل و در مدتی که در آنجا نگهداری می شد، ساخت پایه جدید وسازه واسط مورد نیاز در دستورکارقرارگرفت واواخرسال 97 عملیاتی شد. خدابخش با بیان این که با تخریب سکوی مسکونی قدیمی، محل اسکان کارکنان سکوی فروزان به بارج حفاری منتقل شده بود، اظهارکرد: این موضوع به مانعی برای استقرار دکل حفاری جدید در این محل تبدیل شده بود که با نصب سکوی مسکونی جدید و تغییر محل استقرارهمکاران، مشکل استقرار دکل حفاری درمجاورت سکوی F16نیزبرطرف می شود. وی گفت: طرح توسعه میدان فروزان در شرکت نفت فلات قاره ایران یکی از 33 طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت شرکت ملی نفت ایران است که در قالب آن، 13 حلقه چاه جدید در این میدان حفاری خواهد شد. به گفته خدابخش، بااجرای این طرح، ضمن تثبیت و نگهداشت تولید کنونی، روزانه12هزاربشکه نفت به تولید میدان مشترک فروزان افزوده می شود.

 

    سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 

افزایش 10 برابری مراجعان سرپایی به مراکز درمانی نفت

مدیرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت از افزایش 10برابری مراجعان سرپایی به مراکز درمانی نفت در روزهای اخیر خبر داد. حبیب الله سمیع گفت: هم اکنون 166 مورد ابتلا به کرونا در بیمارستان ها ومراکز درمانی تابع وزارت نفت بستری هستند که از این تعداد 62مورد دربیمارستان نفت تهران بستری شده اند که46 مورد ابتلا در بخش و 16 مورد در آی سی یو تحت درمان قرار گرفته اند.  سمیع بابیان این که اگرچه وضع مجموعه های بهداشتی و درمانی وزارت نفت دراهوازبه شدت شرایط تهران نیست، اما تا حدودی وضع مشابه ای دارند به نحوی که کل موارد بستری در اهواز 46 مورد است که34مورد آنها دربخش و 12 مورد دیگر نیزدر آی سی یو بستری هستند. وی تعداد فوتی های ناشی از ابتلا به کووید- 19را درصنعت نفت 476 نفراعلام و اظهارکرد: ازمجموع فوتی ها 166 نفربومی وغیرشرکتی بوده اند وهفت نفر نیز ازکادردرمان، اعم از شاغلان رسمی و غیررسمی، نیز جان خود را از دست داده اند. مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت گفت: از ابتدای شیوع کرونا درکشورتاکنون، پنج هزارنفر درمراکز درمانی نفت بستری شده اند. وی با بیان این که این تعداد، چهار هزار و 350نفر باحال عمومی خوب ترخیص شدند، اظهارکرد: ازمجموع تعدادبستری ها دوهزارو334 مورد بازنشسته ویک هزار و477 مورد بومی بوده اند که به صورت رایگان از بیمارستان های تابع صنعت نفت خدمات درمانی دریافت کرده اند.

تأمین دارو و لوازم مصرفی به میزان کافی

مدیرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت همچنین از تأمین دارو و لوازم مصرفی برای بیمارستان ها و مراکز درمانی زیر پوشش صنعت نفت خبرداد وگفت: خوشبختانه در زمینه تهیه داروهای مورد نیاز بیماران کرونایی و همچنین تهیه وسایل و تجهیزات مصرفی اعم از ماسک، گان، لباس ایزوله، شیلد و...با کمبود روبه رو نیستیم.  سمیع بااشاره به خرید محموله یک میلیون عددی ماسک اظهارکرد: این ماسک ها در بین بیمارستان ها توزیع خواهد شد و درتلاش هستیم که نیازهای یک سال را خریداری کنیم تا در مواقع اضطرار با مشکل مواجه نباشیم. به گفته وی، خوشبختانه دپوی دارویی خوبی داریم و با تلاش همکاران، داروهای مورد نیازازشرکت های دارویی ومعاونت درمان دانشگاه ها خریداری شده است.

شرایط کادر درمان خوب نیست

مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از کمبود نیروی انسانی در مراکز درمانی تحت پوشش این سازمان خبر داد و با بیان این که شرایط کادر درمان نگران کننده است، گفت: هم اکنون بیمارستان های نفت با دو اورژانس و با دو فضای بستری مجزا فعالیت می کنند. وی تصریح کرد: فرسودگی وخستگی مفرط، کادر درمان را در برگرفته و کارکنان واقعاً تحت فشارهستند و از دست درکاران مربوط تقاضا می کنم حمایت های مادی ومعنوی کادردرمان رابیش از گذشته در نظر داشته باشند. سمیع تصریح کرد: ازمجموعه بهداشت و درمان نفت تهران، در بازه زمانی همه گیری شیوع ویروس کرونا، 25 نفر از پزشکان، 104 نفر از کادرپرستاری، 9 نفربهیار، 13نفر ازکارکنان آزمایشگاه، 6 نفراتاق عمل، 21 نفردربخش خدمات، همچنین 18نفر رادیولوژی، 17 نفر از همکاران بخش داروخانه بیمارستان و بقیه واحدها نیز در مجموع 43 نفربه این ویروس مبتلا شدند.  وی بااشاره به این که دربیمارستان های نفت اهواز وخوزستان نیز وضع به همین منوال است ومیزان موارد ابتلا درمیان کادر درمان بالاست، اظهارکرد: تداوم این روند، نحوه فعالیت ها وارائه خدمات درمانی را مختل خواهد کرد.

 

   پالایشگاه ایلام

 ارائه طرح خلاقانه برای مقابله با خوردگی

طرح ابتکاری ایجاد کلادینگ (روکش دارکردن) بخشی ازسیستم لوله کشی میان برج احیا و ریبویلرهای واحدهای شیرین سازی آمین پالایشگاه گاز ایلام و بخش های داخلی این ریبویلرها و نازل های برج مذکور، با ورق نازک از جنس استنلس استیل با هدف مقابله با خوردگی در این مجموعه به کار گرفته شد. این طرح ازسوی غلامحسین سلیمانی زاده که از کارکنان پالایشگاه گاز ایلام است، به نظام مشارکت پیشنهاد وبااجرای موفق آن دربخش نگهداری و تعمیرات این تجهیزات، صرفه جویی اقتصادی و درحوزه تولید نیز تأثیر بسیار مثبتی بر کاهش توقف ها ایجاد کرده است. سلیمانی زاده درباره این طرح ابتکاری گفت: پیش از این برای مقابله با خوردگی در این نقاط از پوشش های ضدخوردگی ویژه استفاده می شد که افزون برهزینه بالای تأمین، تأثیرچندانی درجلوگیری ازخوردگی های شیمیایی نداشت وانجام تعمیرات اضطراری نیزمستلزم چند نوبت توقف در تولید بود. وی افزود: برای بالا بردن استحکام این نقاط ابتدا پیشنهاد شد از ورق استنلس استیل با ضخامت مناسب که هزینه آن نسبت به سایر راه های پیشگیری از خوردگی از جمله پوشش های یادشده به مراتب کمتر است، استفاده شود. سلیمانی زاده تصریح کرد: بازرسی های انجام شده درمدت اخیر نشان داده است که هیچ گونه مشکلی در نقاط یادشده مشاهده نشده است وتوقف تولید هم نداشته ایم. وی همچنین بی نیاز شدن از تعویض سالانه پایپینگ و نازل های ریبویلر و برج احیا و نیاز نداشتن به تغییر جنس آنها برای افزایش استحکام، کاهش هزینه های تیم های تعمیراتی، کاهش توقف های تولید وجلوگیری از هدررفت ماده شیمیایی حلال آمین را ازجمله دستاوردهای این طرح به برشمرد. مصدق رضایی، دبیر نظام مشارکت شرکت پالایش گاز ایلام نیز با بیان این که نظام پیشنهادها به عنوان مهم ترین ابزار مدیریت مشارکتی، زمینه ساز مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سطوح مختلف است، گفت: در مدیریت مشارکتی، کارکنان در تصمیم گیری برای ایجاد تحول در سازمان سهیم هستند.

وی افزود: نظام پیشنهادهای شرکت پالایش گاز ایلام از سال 1387 طبق آیین نامه مصوب شرکت ملی گازایران تشکیل شد و بااهداف افزایش بهره وری، تقویت روح ابتکار وحس مسئولیت درکارکنان، همچنین امکان استفاده از تجارب عملی و اندیشه های آنها، فعالیت خود را آغاز کرده است.

 

   پخش فراورده های نفتی منطقه شاهرود

ارسال 5میلیون لیتر بنزین به خراسان رضوی

مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه شاهرود از ارسال پنج میلیون لیتربنزین به منطقه خراسان رضوی درهفته پایانی مهر واوایل آبان ماه امسال خبر داد. علی اکبرعرب عامری گفت: این مقدار بنزین از انبارنفت شاهرود بارگیری و به استان خراسان رضوی ارسال شده است. وی افزود: با توجه به مقدار مصرف بنزین در شرق کشور و ترافیک خطی ارسال فرآورده به مشهد مقدس، همچنین ظرفیت مناسب ذخیره سازی سوخت در انبار نفت شاهرود این منطقه عهده دار تأمین بخشی از سوخت مورد نیاز این استان شرقی کشور شده است. مدیر شرکت ملی پخش منطقه شاهرود با اشاره به آغاز فصل سرد سال تأکیدکرد: بابرنامه ریزی های انجام شده دربخش های مختلف ستادی و عملیاتی منطقه، مشکل خاصی درتأمین سوخت مورد نیازجایگاه ها، بخش های حمل ونقل، صنعتی وکشاورزی وجود ندارد واین شرکت از آمادگی لازم درتأمین و ارسال فراورده های مورد نیاز در همه ساعات شبانه روز برخوردار است.