پژوهشگاه صنعت نفت   

همکاری در مسیر بهبود تولید میدان نفتی آذر

طرح تضمین جریان وبهبود تولید درمیدان نفتی آذر باهمکاری پژوهشگاه صنعت نفت در حال انجام است.صابرمحمدی،مجری طرح تضمین جریان و بهبود تولید درمیدان نفتی مشترک آذر در پژوهشگاه صنعت نفت با تاکید بر این که این میدان یکی از پیچیده ترین میدان های نفتی دنیاست،وجود ناحیه های مختلفی ازسنگ و سیال، رسوب شدید آسفالتین و واکس، خورندگی زیاد سیال میدان،همچنین تشکیل لجن های آسفالتینی درحین عملیات اسیدکاری،حفاری طبقات کم مقاومت،مانند شیل ها و هرزروی گل حفاری را عمده ترین مشکلات میدان نفتی آذر عنوان کرد.وی بااشاره به سال های قبل و استفاده ازشرکت های خارجی درفرآیند توسعه میدان نفتی آذراظهارکرد:به دلیل تحریم های موجودوافزایش نرخ شدید ارز، بخشی ازفعالیت های این میدان نفتی درادامه مسیرتوسعه آن، به پژوهشگاه  صنعت نفت واگذار شده است.محمدی با بیان این که نخستین قرارداد درحوزه تضمین جریان ومطالعه بازدارنده های رسوبات واکس وآسفالتین،همچنین بازدارنده های خوردگی اردیبهشت ماه 9 امضا شده است،افزود: دراین پروژه،میدان نفتی آذر از نظر ظرفیت تشکیل رسوبات آلی وخوردگی،بررسی وطیف وسیعی از موادشیمیایی باخصوصیات گوناگون برای کنترل رسوبات آلی و خوردگی خطوط جریان مطالعه شد.وی شناخت سیال و تعیین شرایط عملیاتی و بحرانی تشکیل رسوبات آلی درچاه های میدان آذر،تعیین بازدارنده های بهینه رسوبات آسفالتین و واکس و شناخت مکانیسم های اصلی تاثیرگذارمابین آسفالتین–بازدارنده و واکس- بازدارنده رادرشرایط میدانی ازدستاوردهای فازنخست این قرارداد عنوان کرد.محمدی بر لزوم اجرایی شدن قرارداد دوم درحوزه بهبود تولید درمیدان آذربه دلیل وجود مشکلات متعدد میدانی تاکید وتصریح کرد:این قرارداد که از اردیبشهت ماه امسال آغاز شده، شامل چهارمرحله است.وی گفت:درمرحله نخست،رفتارفازی سیال درلایه های مختلف میدان آذر، باهدف تعیین ویژگی های سیال وناحیه بندی میدان،از لحاظ گستردگی سیال بررسی می شود.

 

    شرکت مهندسی و توسعه نفت

ارسال 650 کیلومتر لوله به کارگاه طرح گوره - جاسک

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ازارسال وآماده سازی 650 کیلو مترلوله طرح گوره - جاسک خبر داد.

تورج دهقانی دربازدید ازطرح انتقال نفت خام گوره به جاسک، گفت: این طرح با60 درصد پیشرفت فیزیکی وتمرکز روی بخش هایی که عملیات اجرایی در آنها با دشواری های بسیاری روبه روست، ادامه دارد.وی افزود: هم اکنون حدود 650کیلومتر لوله به کارگاه ارسال شده و لازم است شرکت های لوله سازی در زمینه ساخت وارسال به موقع لوله ها تلاش مضاعفی داشته باشند تا بتوانند کل لوله مورد نیازطرح را ظرف سه ماه آینده آماده وبه کارگاه ارسال کنند. دهقان بااشاره به تلمبه خانه های شماره 2و4 به عنوان بخش های مهم فاز نخست طرح گوره– جاسک، افزود: اهمیت این بخش ها موجب شده است که به تأمین اقلام مورد نیاز و کسری ها آنها توجه بیشتری شود.

وی با بیان این که تحویل پمپ های اصلی ومورد نیازبرای راه اندازی در اوایل آذرماه، ازسوی سازندگان داخلی برنامه ریزی شده، است، افزود: دربخش مخازن ذخیره سازی پایانه جاسک نیزبخش هایی از ورق ها ساخته شده وازحدود یک ماه پیش عملیات جوشکاری آنها آغاز شده است.مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت همچنین به پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا در اجرای طرح گوره –جاسک  اشاره  و تصریح کرد:درچنین شرایطی همواره سعی براین بوده است که با نظارت بر نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی، هم به سلامت همکاران توجه شود و هم این که پیشرفت طرح تا حدممکن،کمترین تأثیرپذیری را از این شرایط داشته باشد.

 

   شرکت نفت و گاز پارس

تکمیل لوله گذاری دریایی کیش - بندر آفتاب

سرپرست طرح توسعه میدان گازی کیش ازتکمیل عملیات اجرایی احداث خط لوله دریایی گازجزیره کیش به بندر آفتاب خبرداد.

عبدالله مهرابی بااشاره به پایان عملیات اجرایی خط لوله 32اینچ دریایی 18کیلومتری حدفاصل جزیره کیش- گرزه(بندر آفتاب)اظهارکرد: بخشی ازاین خط لوله به طول 2.2 کیلومتر، مردادماه امسال به روش کشش خط لوله دریا (Shore Pulling) ازساحل کیش اجراودومین مرحله عملیات لوله گذاری بخش باقیمانده این طرح نیز دوازدهم مهرماه با استقرار شناور لوله گذار سی مستر آغاز شد.وی بااشاره به محدودیت های مربوط به کرونا،همچنین رعایت واعمال  پروتکل های بهداشتی در اجرای طرح مزبورتصریح کرد:این موارد به طور کامل اجرا ولوله گذاری دریایی بخش دوم طرح به طول 16کیلومتر به روش کشش خط لوله دریا (Shore Pulling) ازساحل گرزه،یک هفته زودتر از زمان مقرر انجام شد.سرپرست طرح توسعه میدان گازی کیش هدف از اجرای لوله گذاری دریایی کیش –گرزه( بندرآفتاب ) رااتصال جزیره کیش به خط هفتم سراسری انتقال گازعنوان واظهارکرد:بهره برداری ازاین خط لوله، زمینه ارسال گاز به نیروگاه های گازی کیش را فراهم خواهد کرد.

 

آمادگی برای برداشت حداکثری گاز غنی در زمستان

جانشین رئیس تعمیرات عملیات تولید شرکت نفت و گاز پارس از پایان تعمیرات اساسی سکوهای گازی پارس جنوبی خبر داد وگفت: بخش فراساحل پارس جنوبی آماده برداشت حداکثری گازغنی در فصل زمستان است.

مهدی طیبی بااشاره به آغاز تعمیرات سالانه سکوهای گازی پارس جنوبی از15اردیبهشت ماه امسال،افزود: برنامه ریزی به منظور تعمیرات اساسی 22 سکو ازمجموع سکوهای عملیاتی پارس جنوبی، پس از بررسی های لازم در دستورکار قرارگرفت و تعمیرات دربازه زمانی پنج ماهه، با صرف 92هزار و 840 نفر -ساعت کار ایمن، پایان یافت.

وی بازرسی ظروف،کالیبراسیون شیرهای اطمینان، تعمیرات دوره ای سیستم های کنترلی،تعمیرات دوره ای سیستم های  UPS،تعویض خطوط فرآیند، همچنین تعمیرشیرهای MOV و ESDV را ازجمله عملیات تعمیری درسکوهای گازی پارس جنوبی عنوان کرد.جانشین رئیس تعمیرات عملیات تولید شرکت نفت وگازپارس،انجام ایمن تعمیرات اساسی درکوتاه ترین زمان ممکن را ازمهم ترین رویکردهای عملیاتی برای کاهش زمان توقف تولید برشمرد.

 

    شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

ضرورت احداث جایگاه سی ان جی درسیستان و بلو چستان

مدیرعملیات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران برضرورت جذب سرمایه گذاروافزایش احداث جایگاه های سی ان جی دراستان سیستان و بلوچستان تأکید کرد.

علی اصغرعباسی دربازدید ازشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان باقدردانی ازتلاش کارکنان این منطقه درخدمت رسانی مطلوب به مردم،نگاه مسئولان به سیستان وبلوچستان راویژه خواند وبرجذب سرمایه گذار برای احداث جایگاه سی ان جی وافزایش فعالیت دراین بخش تاکید کرد.

وی باضروری خواندن افزایش جایگاه های عرضه سی ان جی درمنطقه زاهدان تصریح کرد:دراین زمینه لازم است اطلاع رسانی گسترده ای برای جذب سرمایه گذارانجام وبخش خصوصی ازمزیت های احداث جایگاه مطلع شود.

مدیرعملیات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در زمینه تأمین نیروی انسانی واصلاح ساختارسازمانی منطقه عملیاتی زاهدان نیزگفت: اصلاح ساختارسازمانی به منظور همراهی و مساعدت بامنطقه درحال اجراست وبرای حل کمبود نیرو ازنیروهای دیگرمناطق وسربازان امریه استفاده می شود.

 

    پالایشگاه نفت اصفهان

افزایش 100 درصدی تولید گازوئیل یورو 4 و5

معاون تولید شرکت پالایش نفت اصفهان گفت: تولید گازوئیل یورو 4 و یورو5 دراین پالایشگاه باافزایش تقریبی 100درصدی از دومیلیون لیتر در روز به چهارمیلیون لیتر در روز افزایش یافته است.علیرضا جعفرپورافزود:برای افزایش کیفیت گازوئیل وافزایش مقدار تولید گازوئیل یورو 4 و یورو5،تغییراتی درشرایط عملیاتی رآکتورهای واحد های آیزوماکس اعمال وفرآیند تولید این محصول،بهینه سازی شده است.وی با اشاره به افزایش تولید گازوئیل یورو از دو میلیون لیتر در روز به چهار میلیون لیتر در روز نیز اظهار کرد: افزایش کیفی این محصول افزون بر ایجاد ارزش افزوده برای پالایشگاه اصفهان،درحفظ محیط زیست و کاهش آلاینده های زیست محیطی نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت.معاون تولید شرکت پالایش نفت اصفهان از راه اندازی پروژه عظیم تصفیه گازوئیل این پالایشگاه در سال آینده خبرداد وگفت: با توجه به پیشرفت 85 درصدی این پروژه، مراحل پیش راه اندازی آغاز شده است و انتظارمی رودبابهره برداری کامل از این پروژه،همه20 میلیون لیتر گازوئیل تولیدی روزانه این پالایشگاه که مشخصات آن مطابق با استاندارد بین المللی یورو 5 است، تصفیه شود.

جعفرپوراظهارکرد: پروژه تصفیه گازوئیل با هزینه بیش از 495 میلیون یورو و3191 میلیارد تومان درحال تکمیل شدن است وبا بهره برداری از آن، ترکیبات گوگردی گازوئیل تولیدی پالایشگاه اصفهان به کمتراز10 پی پی ام کاهش خواهد یافت.

 

     خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال

ایمن سازی 5نقطه از خط لوله فرآورده ری- ساری

معاون فنی شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه شمال گفت: با بررسی نرخ رشد خوردگی، پنج نقطه ازخط لوله فرآورده نفتی ورسک– ساری ایمن سازی شد.

محمدمهدی جامعی بااشاره به انجام آخرین پیگ رانی هوشمند خط لوله ری– ساری در10سال پیش، گفت: باشناسایی نقاط خوردگی این خط لوله وبررسی مقدار رشد خوردگی آن، ایمن سازی پنج نقطه در معرض خطر خط لوله مزبور در دستور کار قرار گرفت.وی مهم ترین هدف از اجرای این پروژه را سنجش مقدارپیشرفت یا توقف نرخ خوردگی خط لوله ورسک ساری،نسبت به10سال پیش(آخرین زمان پیگ رانی) و بررسی آخرین وضع سلامت و ایمنی آن عنوان کرد.معاون فنی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال نتایج این بررسی ها حکایت از آن دارد که با استقرارتجهیزات حفاظت کاتدیک، کنترل قابل قبول درنرخ رشد خوردگی نقاط انجام شده است.جامعی تأکید کرد: بررسی دیگر نقاط دارای خوردگی نیز براساس برنامه اولویت بندی شده، همچنین با توجه به حساسیت نقاط ومیزان خوردگی لوله ها ادامه خواهد داشت.

 

    شرکت نفت فلات قاره ایران

راه اندازی توربوکمپرسور زیمنس

باتلاش کارکنان واحد تعمیرات سکوی سروش منطقه بهرگان شرکت نفت فلات قاره ایران،توربوکمپرسورکارخانه تزریق گازپارسی CS700 نفت و گاز آغاجاری تعمیر و راه اندازی شد.

علی سرکهکی، مسئول تعمیرات سکوی سروش درمنطقه بهرگان شرکت نفت فلات قاره ایران مطلب گفت:ازآنجاکه تحریم ها ومحدودیت های ناشی ازآن،همچنین هزینه های بالای تعمیراتی موجب شد تابرخی شر کت های ایرانی فعال در زمینه طراحی،ساخت وتعمیرتوربوکمپرسورموفق به راه اندازی این توربوکمپرسورنشوند،تعمیراین دستگاه دردستورکارکارکنان واحد تعمیرات سکوی سروش قرارگرفت و به راه اندازی آن اقدام شد.

وی گفت: این توربوکمپرسوردرسال 89 ازشرکت زیمنس خریداری شده است و راه اندازی آن به دلیل در دسترس نبودن شرکت اصلی به  یکی ازشرکت های ایرانی که همکاری بیشتری با زیمنس داشت،واگذارشد؛اما این شرکت نیزتخصص لازم رانداشت وتوربین پس از870ساعت فعالیت از کار افتاد.

سرکهکی بااشاره اقدام شرکت نفت وگازپارس برای راه اندازی توربو کمپرسوریادشده ازطریق برون سپاری،تصریح کرد:باتوجه به وجود مشابه این توربوکمپرسور درسکوی سروش،تعمیر و راه اندازی آن به شرکت فلات قاره سپرده شد.مسئول تعمیرات سکوی سروش درمنطقه بهرگان شرکت نفت فلات قاره ایران تاکید کرد:تخصص وتوانایی همکاران ما دربخش تعمیرات سکوی سروش،این ظرفیت را ایجاد کرده است که تعمیراین نوع توربین ها را انجام دهند.

30 میلیارد تومان صرفه جویی درجابه جایی دکل حفاری

کاهش زمان عملیات جابه جایی دکل حفاری خلیج فارس (مورب)درمیدان نفتی ابوذر،بیش از30میلیاردتومان صرفه جویی را رقم زده است.

شهاب بسطامی،رئیس نظارت برعملیات حفاری شرکت نفت فلات قاره ایران بابیان این که عملیات جابه جایی این دکل هشتم شهریورماه امسال آغاز شده بود،افزود:این عملیات درمدت50روز، 26مهرماه، پایان یافت.

وی بااشاره به این که میانگین زمان پنج بارعملیات جابه جایی دستگاه حفاری خلیج فارس،141روزاست، تصریح کرد:این زمان با تلاش های بی وقفه کارکنان، 65 درصد کاهش داشته وبه صرفه جویی قابل توجه بیش از 30 میلیارد تومان منجر شده است.بسطامی کوتاه ترین زمان  ثبت شده برای جابه جایی دکل خلیج فارس واقع در خلیج فارس راحدود100 روز و کاهش آن به50 روز را یک رکورد خواند.

رئیس نظارت برعملیات حفاری شرکت نفت فلات قاره ایران گفت: این بهبود زمان جابه جایی،حاصل تلاش گروهی همکاران اداره حفاری در مناطق عملیاتی وستاد تهران،عملیات دریایی، همچنین منطقه عملیاتی خارک وتلاش بی وقفه کارکنان شرکت ملی حفاری است.

بسطامی درباره مشخصات دکل حفاری خلیج فارس و تفاوت آن با دیگر دستگاه های حفاری گفت:دستگاه حفاری خلیج فارس ازنوع PLATFORM RIG است که صرفاً برای کار روی سکوهای دریایی خاص با چاه های مورب طراحی شده است.

وی با اشاره به این که این دستگاه از دوقسمت دکل حفاری همراه با اجزا وکمپ مسکونی چهارطبقه تشکیل شده است، تصریح کرد: چیدمان اجزا و کامپوزیت ها دراین دکل حفاری باتوجه به محدودیت فضای سکوها، به صورت فشرده انجام می گیرد که عاملی درایجاد محدودیت انجام عملیات حفاری چاه ها و جابه جایی دستگاه است.

رئیس نظارت برعملیات حفاری شرکت نفت فلات قاره ایران گفت: برای جابه جایی دکل حفاری خلیج فارس به دلیل محدودیت توان جرثقیل و فضای سکو،ابتدا عملیات بازکردن کامل اجزای هربخش درمبدا انجام و همزمان نیز،بارگیری آنهاروی شناور وچیدمان اجزا روی سکوی مقصد، (با توجه به وزن آنها که به 30 تا35 تن می رسد)با رعایت نکات ایمنی درجا به جایی،به ترتیب از آخر به اول انجام شده است.

 

    خطوط لوله و مخابرات  نفت منطقه غرب

جابه جایی 930میلیون لیتر مواد نفتی

معاون عملیات منطقه غرب شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت گفت: در نیمه نخست امسال حدود930 میلیون لیترمواد نفتی ازطریق خطوط لوله این حوزه عملیاتی دریافت به مبادی مقصد ارسال شده است.سیدمسلم مسلمی افزود:این مواد نفتی شامل بیش از 438 میلیون لیتر نفت خام و 490 میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی است و با خطوط لوله 8، 10 و 16 اینچ دریافت و به بخش های مصرف ارسال شده است.به گفته وی درمدت زمان یاد شده 57 میلیون و88هزار و 626 لیتر نفت خام از طریق خط لوله 8 اینچ نفت شهر- کرمانشاه دریافت و به شرکت پالایش نفت کرمانشاه ارسال شده است.مسلمی افزود:476 میلیون و735هزار وچهارلیتر نیزانواع فرآورده نفتی از طریق خط لوله16اینچ انتقال نفت خام وفرآورده افرینه- کرمانشاه دریافت شده است.معاون عملیات شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه غرب تأکید کرد:درنیمه نخست امسال،337 میلیون و 794 هزار و534 لیترانواع فرآورده شامل نفت گاز،بنزین ونفت سفیدبه شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه تحویل شده است.مسلمی نفت سفید ارسال شده به شرکت L.A.B پتروشیمی بیستون را نیز 13 میلیون و 476هزار و 927 لیتر اعلام کرد.وی افزود: بیش از100میلیون و207هزار لیتر انواع فرآورده نیز با خط لوله10اینچ انتقال فرآورده کرمانشاه- سنندج به تأسیسات انتهایی این شهر ارسال شده است.