مجتمع گاز پارس جنوبی   

اشتغالزایی برای 15 هزار نیروی جوان و توانمند

مدیرمنابع انسانی مجتمع گازپارس جنوبی گفت: اکنون درمجتمع گاز پارس جنوبی بیش از 15 هزار نیروی جوان و متخصص شاغل هستند. اسحاق فرشیدی درنشست هم اندیشی که باموضوع توانمندسازی و آموزش مهارتی درحوزه نفت، گاز وپتروشیمی وتوسعه آموزش های فنی وحرفه ای درپالایشگاه سوم پارس جنوبی برگزارشد، افزود: درسایت یک ودومجتمع گازپارس جنوبی درمجموع 13پالایشگاه احداث وهمه فازهای آنها به جز 14 که در دست ساخت است، تحویل داده شده است. وی با بیان این که افزون برتوسعه پالایشگاه ها، مأموریت های دیگری نیز به مجتمع گاز پارس جنوبی داده شده، بهره برداری از نیروگاه بعثت را که به تازگی به این مجتمع گازمنتقل شده است، ازجمله این ماموریت ها برشمرد. مدیرمنابع انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی تصریح کرد: پایداری مجتمع بر این اساس است که نیروی انسانی متناسب با نیازهای مجتمع توانمند شود وبا توسعه مسئولیت ها، توانمندسازی نیروی انسانی نیز شکل گیرد.  فرشیدی هدف اصلی درمجتمع گاز پارس جنوبی را آموزش و توانمند کردن نیروی انسانی عنوان واظهارکرد: دربخش پالایش، تا پایان امسال مطابق برنامه سه تاچهارهزار نفر باید دارای صلاحیت حرفه ای شوند؛ اماباتوجه شیوع ویروس کرونا، بخشی ازبرنامه ها به تعویق افتاده است. وی با تاکید براین که مطابق برنامه مجتمع گاز پارس جنوبی، ظرف دو تاسه سال آینده، نیروهای مجتمع باید متناسب با تدوین استانداردها توانمند شوند، تصریح کرد: همسو با این موضوع، برنامه 6 ماهه دوم امسال تدوین شده است. مدیرمنابع انسانی مجتمع گازپارس جنوبی مطابق با برنامه تدوین شده، در بخش استانداردها باید به وضع مطلوبی برسیم و به بخشی از مشاغل کف سازمان نیز گواهینامه صلاحیت حرفه ای ارائه شود.

 ضرورت تبدیل به قطب تربیت نیروی انسانی در حوزه انرژی

علی اوسط هاشمی، معاون وزیر کار ورئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای نیز گفت: پارس جنوبی پایتخت انرژی کشور است و با توجه به برنامه ریزی انجام شده و آمارها امروز بیش از 70درصد انرژی کشور را تامین می کند. وی مجتمع گاز پارس جنوبی راخزانه ملی خواند وافزود: نمود این قابلیت در عصر مقاومت و تحریم و فشار سبب امیدواری برای مردم شده وافزون بر تأمین انرژی که سبب تأمین رفاه جامعه می شود، بذر امید را در کشور کاشته است. هاشمی با بیان این که مجتمع گاز پارس جنوبی باید مانند یک دانشگاه درصنعت کشور وزن داشته باشد، اظهارکرد: عسلویه می تواند قطب تربیت نیرو در زمینه انرژی شود.  وی یادآورشد: مجتمع گازپارس جنوبی به عالی ترین مرکز آموزش مهارتی نیاز دارد که قطب انرژی منطقه را از نظر تربیت نیروی انسانی عهده دار شود و با یک الگوی آموزشی متفاوت تربیت نیروی انسانی را انجام دهد. موسی احمدی، نماینده دیر، کنگان، جم وعسلویه در مجلس نیز با بیان این که مهارت آموزی یکی ازمهم ترین حلقه های اشتغال درمنطقه پارس جنوبی است، اظهارکرد: شرکت ملی گازایران توجه ویژه ای به ارتقای توان نیروهای شاغل درصنعت گاز و پالایشگاه های پارس جنوبی دارد که این مهم نشان از همت والای مدیران است. وی جذب و ارتقای توانمندی نیروهای شاغل در صنعت را یک ضرورت خواند وگفت: درایران از نظرعلمی ضمن ایجاد دانشگاه ها، مراکز علمی زیادی راه اندازی شده است که باید به یک حلقه با عنوان حرفه آموزی و مهارت آموزی متصل شوند.

 

   پخش فراورده های نفتی مطنقه یزد

توزیع 13هزار تن گاز مایع

مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه یزد گفت: از ابتدای امسال تاپایان شهریورماه، 13هزارتن گازمایع ازطریق شرکت های موزع در استان یزد توزیع شده است. عبدالرضا انتظاری گفت: این میزان مصرف در قیاس با مدت مشابه پارسال، 20 درصد افزایش را نشان می دهد. وی با بیان این که یزد به عنوان یکی ازاستان های سبزمعرفی شده است، اظهارکرد: تقریباً همه شهرستان های این استان ازگازبرخوردارند وتنها تعدادی از روستاهای آن مصرف کننده گازمایع به صورت سیلندری هستند و مصرف این فرآورده نفتی را افزایش داده است. وی ازآغاز طرح شناسایی مصرف کنندگان واقعی وساماندهی طرح توزیع الکترونیکی گازمایع، هم زمان بادیگراستان ها در یزد خبرداد وافزود: تا کنون بیش از1900مصرف کننده درسامانه سدف (سامانه درخواست فرآو رده های نفتی) ثبت نام کرده اند. مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ابراز امیدواری کرد: با اجرای کامل طرح توزیع الکترونیکی گازمایع، مشکل مصرف کنندگان واقعی این فرآورده برطرف شود وباقیمت مصوب سوخت مورد نیازخود را دریافت کنند. انتظاری بااشاره به تعداد 8500 خانوار مصرف کننده نفت سفید که براساس آخرین راستی آزمایی انجام شده، اظهار کرد: گازمایع این دسته از مصرف کنندگان ازطریق سه شرکت موزع و نزدیک به 200عامل توزیع در استان تأمین می شود. وی با تأکید بر ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و مصرف کنندگان گاز مایع، از همراهی مقام های محلی و عاملان توزیع برای اجرای مطلوب طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع تشکر کرد. مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه یزد کنترل و نظارت بر نحوه توزیع گازمایع را ازوظایف وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت استان برشمرد وافزود: این شرکت تأمین کننده گاز مایع شرکت های موزع است و کارشناسان آن آماده همکاری لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل و نظارت هستند.

 

   پالایشگاه بندرعباس

جلوگیری از انتشار 87 هزار تن گاز گلخانه ای

با پایان یافتن مرحله نخست پروژه مدیریت گازهای مشعل درشرکت پالایش نفت بندرعباس، سالانه ازانتشار87هزار و500 تن گازهای گلخانه ای جلوگیری می شود. مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس گفت: اجرای این طرح علاوه بر کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به میزان 87 هزار و 500 تن در سال، موجب صرفه جویی مالی به میزان 5.1 دلار در سال نیز خواهد شد.  هاشم نامور، انتقال دانش، کسب تجربه دربررسی فرایندی ومطالعات شبکه مشعل با هدف بومی سازی را دیگرمزیت های طرح مدیریت گازهای مشعل عنوان کرد. نامورگفت: پروژه مدیریت گازهای مشعل شامل دومرحله اصلی است که مرحله نخست این طرح بهینه سازی میزان مشعل دهی پالایشگاه شامل فعالیت های پیشگیرانه مانند شناسایی کانون های عمده مشعل دهی در شبکه وحذف یاکاهش اثر آنها از طریق رفع اشکال از تجهیزات مرتبط، همچنین ارزیابی شرایط عملیاتی واحدها به منظور بازتعریف شرایط و تنظیم ادوات کنترلی با هدف کاهش اتلاف های احتمالی است. وی درباره مرحله دوم طرح مزبورنیزگفت: این مرحله شامل ارزیابی وضعیت مشعل دهی پالایشگاه وامکان سنجی استفاده ازسامانه بازیافت مناسب برای بازیافت گازهای مشعل مازاد احتمالی است. مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس گفت: مرحله نخست پروژه در قالب انجام فعالیت های ارزیابی گازهای تخلیه ای همراه با شبیه سازی شبکه مشعل پالایشگاه، همچنین بازنگری شرایط عملیاتی واحدها در مدت 6 ماه انجام شده است.  نامورتصریح کرد: مرحله دوم طرح نیز پس از امکان سنجی فنی و مالی و اطمینان ازاقتصادی بودن فرآیند بازیافت، با درنظرگرفتن اولویت های پالایشگاه درچگونگی استفاده ازگازبازیافتی احتمالی، دردستورکارقرار دارد. پروژه مدیریت گازهای مشعل(FGM از مهم ترین پروژه های بخش مدیریت انرژی پالایشگاه بندرعباس به شمار می رود که علاوه بر صرفه جویی های اقتصادی، از نظر زیست محیطی نیز اهمیت فراوانی دارد.

 

   منطقه 8 عملیات انتقال گاز

قابلیت اطمینان 100 درصدی تأسیسات تقویت فشار

مدیرمنطقه 8عملیات انتقال گازازقابلیت اطمینان 100درصدی تأسیسات تقویت فشار این منطقه عملیاتی خبر داد. فیروزخدایی گفت: منطقه 8عملیات انتقال گاز با اقدام های برنامه ریزی شده درنیمه نخست امسال باهدف انتقال ایمن، پاک و پایدارگازطبیعی، قابلیت اطمینان 100درصدی تأسیسات تقویت فشار گاز رادرحوزه عملیاتی خود رقم زد و کارنامه درخشانی از خودنشان داد. وی اتصال نهایی و تزریق گاز پروژه تعویض کلاس خط 20 اینچ تبریز - میاندوآب، اجرای پروژه تعویض کلاس خط 30 اینچ چلوند - تبریز به طول 1100متر، همچنین انجام عملیاتی تعمیری درخط 48 اینچ صادراتی به کشورترکیه واحداث ابنیه فنی درخط 12اینچ سرو را مهم ترین اقدام های منطقه 8 عملیات انتقال گاز در نیمه نخست امسال برشمرد. مدیرمنطقه 8عملیات انتقال گاز همچنین پیگ رانی خط 16 اینچ تقویتی اهر- ورزقان به طول 73کیلومتر، بازرسی تعمیرات سرجوش های خط لوله 40 اینچ تکاب-ابراهیم آباد به روش غلاف روی غلاف و بازدید دوره ای شیرهای بین راهی خطوط لوله انتقال گاز را از دیگر اقدام های مهم این منطقه عملیاتی در بازه زمانی یاد شده عنوان کرد. خدایی گفت: تعمیرات دوره ای هشت هزارساعته کمپرسورهای گاز واحد 2 و 3 تأسیسات تقویت فشار گازمرگنلر و واحد 5 تأسیسات تقویت فشار گاز مرند، تعمیرات دوره ای هشت هزارساعته توربین واحد یک و پنج و بروسکوپی توربین های واحد2 و3تأسیسات تقویت فشار گازمرند، همچنین تعویض ولوهای ورودی و خروجی هوا درتأسیسات تقویت فشارگاز مرگنلرنیزدیگر اقدام های هستند که با هدف انتقال ایمن و پایدار گاز در منطقه هشت عملیات انتقال گاز انجام شده است. وی افزود: اجرای سیستم آنتی آیسینگ واحد 1تأسیسات تقویت فشارگاز هشترود، ترمیم ومقاوم سازی پایه های بتنی تاسیسات تقویت فشارگاز تکاب و بازسازی قطعات آسیب دیده گیربکس واحد 6 تأسیسات تقویت فشار گاز تبریزنیزپروژه هایی هستند که به منظور افزایش قابلیت اطمینان انتقال گاز این منطقه عملیاتی در نیمه نخست امسال انجام شده اند.

 

    شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق 

قدردانی برای تولید پایدار گاز درشرق کشور

رئیس بازرسی کل استان خراسان رضوی ازعملکرد شرکت بهره برداری نفت و گازشرق به دلیل تأمین و تولید پایدار گاز در شمال شرق کشور قدردانی کرد.

حجت الاسلام موسی فتوحی باحضور درمنطقه عملیاتی خانگیران و بازدید از بخش های مختلف فنی و عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق، با تاکید برنقش موثرفعالیت  افزودن این شرکت درنقطه صفر مرزی شرقی ترین بخش کشوراظهارکرد: یکی ازنکات بسیار مثبت این شرکت نگاه به درون و خودکفایی است.

وی فعالیت دراین منطقه دورافتاده ودارای شرایط خاص را مهم برشمرد وافزود: تخصص ومهارت های فنی دراین گونه مناطق بسیاراهمیت دارد و علاقه مندی افراد به فعالیت درچنین مناطقی ریشه درفعالیت های فرهنگی دارد. فتوحی بااشاره به توانایی های این بخش ازصنعت نفت کشور، اظهارکرد: تلاشی که باروحیه وانگیزه بالا دراین نقطه صفرمرزی انجام می شود، بیانگر آن است که خدمتگزاران صنعت نفت به کارخود تنها به عنوان یک شغل نگاه نمی کنند و نوعی نگاه اعتقادی به آن دارند. رئیس بازرسی کل استان خراسان رضوی تأکید کرد: دانستن تکلیف و عمل به آن، رکن اصلی درارتقای سلامت کاری و داشتن نیروهای متعهد و متخصص است؛از این رو دستگاه های درون نظارتی و برون نظارتی باید برای هدایت و بهره برداری بهینه از منابع انسانی و مالی تلاش کنند.

 

    شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

اهدای لوازم ورزشی به تیم های ورزشکاران غیزانیه

شرکت بهره برداری نفت وگازکارون 120دست لباس کامل ورزشی و ملزومات مرتبط رابه تیم های ورزشی روستاهای همجوار تأسیسات نفتی این شرکت در بخش غیزانیه اهواز اهدا کرد.

بخشدارغیزانیه باقدردانی ازشرکت بهره برداری نفت وگازکارون درعمل به مسئولیت های اجتماعی واهتمام آن به جوامع محلی حوزه فعالیت خود گفت: شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون همواره در رفع نیازهای روستاهای همجوارتأسیسات اقدام های شایسته ای را انجام داده است که این جای تشکر دارد. رسول ساکی افزود: کمک به توسعه فضاهای آموزشی و مذهبی، آبرسانی به روستاها ومشارکت مالی دراجرای پروژه آب غیزانیه، توسعه فضای سبز و درختکاری، توزیع نوشت افزار، بسته های معیشتی وملزومات آموزشی، همچنین کمک به گسترش ورزش و توانمندسازی تیم های ورزشی روستاهای مجاورتأسیسات، ازجمله کمک های سازمان منطقه ویژه اقتصاد ی انرژی پارس به مردم منطقه است. شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون درکنار رسالت تولید نفت و گاز، به مسئولیت های اجتماعی در قبال جامعه شهری و روستایی نیز توجه ویژه ای دارد ودرسال های گذشته برای گسترش ورزش، کمک های گسترده ای کرده که آماده سازی وتسطیح زمین های ورزشی روستاهای اطراف تاسیسات، همچنین تامین البسه و وسایل ورزشی ازآن جمله است.

 

     بهداشت و درمان صنعت نفت 

اهدای تجهیزات پزشکی به بیمارستان 22 بهمن

بهداشت ودرمان صنعت نفت وشرکت بهره برداری نفت وگازمسجد سلیمان درجهت ایفای مسئولیت های اجتماعی، تجهیزات بهداشتی و درمانی به منظور مقابله با ویروس کرونا به بیمارستان 22بهمن این شهر اهدا کردند. رئیس بهداشت ودرمان صنعت نفت مسجدسلیمان گفت: اقلام مورد نیازاین بیمارستان به منظورمقابله باکرونا باصرف اعتبار10میلیاردریال تهیه و به مدیریت بهداشت ودرمان شهرستان مسجد سلیمان تحویل شده است. فرحنازعزیزدوست اظهار کرد: این اقلام در دوبخش تجهیزات سرمایه ای و مصرفی تهیه شده اند. وی گفت: دستگاه پالس اکسی مترانگشتی و پرتابل، دستگاه گندزدا، تب سنج لیزری، ونتیلاتورتهاجمی و غیرتهاجمی، ماسک مخصوص ونتیلاتور، ماسک مخصوص گندزدا، دستگاه BIPAP، همچنین کپسول 40 لیتری اکسیژن، تشک مواج، فلومتردیواری اکسیژن، ترمومتردیجیتال، مانومتر اکسیژن گاز وساکشن دیواری وپرتابل، اقلام سرمایه ای بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان را شامل می شود. رئیس بهداشت ودرمان صنعت نفت مسجدسلیمان گفت: تجهیزات مصرفی نیز شامل تجهیزات حفاظت فردی مانندگان فضایی، عینک، ماسک ساده ان 95، دستکش لاتکس دراندازه های مختلف، کاورکفش، همچنین شیلد محافظ صورت، محلول ضدعفونی کننده دست وسطوح، شلواروگان ضدآب، ساق دست، کلاه و گان ساده و کشدار است. بهداشت ودرمان صنعت نفت وشرکت بهره برداری نفت وگازمسجد سلیمان، پیش ازاین نیزباخرید و اهدای 11میلیارد ریال تجهیزات بهداشتی وپزشکی به بیمارستان 22بهمن مسجدسلیمان در زمینه مقابله با کرونا و عمل به مسئولیت های اجتماعی مشارکت داشته است.

 

    پخش فراورده های نفتی منطقه کردستان

توزیع بیش از 80میلیون لیتر بنزین یورو 4

مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کردستان گفت: از ابتدای تیرماه تا پایان شهریور ماه امسال، بیش از 80میلیون لیتر بنزین یورو 4 در استان کردستان توزیع شده است.  عبدالله گیتی منش با بیان این که فرآیند تأمین و توزیع بنزین یورو 4 از ابتدای تیرماه امسال درهفت شهرستان استان آغازشده است، افزود: هماهنگی برای توزیع این سوخت با استاندارد یادشده، درشهرستان های سقز، بانه و بیجار نیز در دست اقدام است. وی افزود: ازابتدای تیرماه تا پایان شهریورماه امسال 80 میلیون و 320هزار لیتر بنزین یورو 4در استان کردستان تأمین و توزیع شده است. مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کردستان با اشاره به توزیع روزانه 864 هزار لیتر بنزین یورو 4دراین استان گفت: سازگازی با محیط زیست، کاهش آلاینده های زیست محیطی، افزایش راندمان سوخت خودروها وجلوگیری ازفرسودگی زودهنگام قطعات ازجمله مزیت های استفاده از بنزین یورو 4 است. گیتی منش همچنین کاهش میزان گوگود، بنزن و اکتان بالا را که نقشی بسزا در کاهش آلاینده های زیست محیطی دارند، از دیگر مزایایی استفاده از بنزین یورو 4 برشمرد. هم اکنون 82جایگاه عرضه فراورده های نفتی و 52جایگاه سی ان جی در کردستان به مردم خدمات ارائه می دهند.

 

    شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 

امضای تفاهم نامه با آموزش فنی و حرفه ای فارس

شرکت بهره برداری نفت وگاز زاگرس جنوبی با اداره کل فنی وحرفه ای استان فارس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. این تفاهم نامه درجهت تحقق مسئولیت اجتماعی وباهدف توانمندسازی کارجویان و شاغلان حوزه های مرتبط با صنعت نفت، امضا شده است. مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگاز زاگرس جنوبی درآئین امضای این تفاهم نامه با اشاره به جایگاه راهبردی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به عنوان دومین هاب گازی کشور گفت: ماهیت اصلی فعالیت های صنعت نفت، تخصص های مهارت محوراست واین شرکت برای پرورش نیروهای مهارت محوردرکنارسازمان آموزش فنی و حرفه ای قرار دارد. حمید ایزدی باتاکید بر تنوع مهارت ها درصنعت بزرگ نفت تصریح کرد: بدون تردید تمرکزبرفعالیت حرفه ای و تربیت نیروهای حرفه ای درستاد و مناطق عملیاتی، موفقیت بیشتر این صنعت را به دنبال دارد.

وی تأسیس و بهره برداری مرکز مهارت آموزی نفت، گازوپتروشیمی در شهرستان کازرون، همکاری درتدوین استانداردهای موردنیازمشاغل پیمان سپاری و جدید، نیازسنجی، اعلام نیازهای آموزشی، همچنین مشارکت در تأمین وتربیت مربیان اداره کل فنی حرفه ای جهت آموزش و برگزاری آزمون را ازجمله مفاد تفاهم نامه شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی با اداره کل فنی وحرفه ای و استانداری فارس برشمرد. مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگاز زاگرس جنوبی الزام شرکت های پیمانکاری طرف قراردادبه استفاده ازنیروهای دارای گواهینامه صلاحیت حرفه ای از اداره کل فنی وحرفه ای، نظارت بر فرآیندهای آموزش، آزمون و تربیت مربیان متخصص، همچنین همکاری در برگزاری المپیادهای ملی مهارت، سمینارها، همایش های علمی و کارگاه های آموزشی را بخش دیگری از این تفاهم نامه عنوان کرد.

ایزدی گفت: همکاری در تجزیه و تحلیل مشاغل و حرفه های شناسایی شده با رویکرد آینده پژوهی، همکاری دراجرای طرح های کارآموزی درمحیط کار واقعی، کارآفرینی مهارت بنیان، آموزش دوگانه و کاربینی مشاغل ویژه مربیان، همچنین اطلاع رسانی مناسب و تبلیغ صنایع و بنگاه های اقتصادی درباره دوره های مهارت آموزی از دیگر تعهدهای بندهای تفاهم نامه امضا شده است.

 راه اندازی 2 پروژه اعلان حریق

دو پروژه اعلان و اطفای حریق با هدف افزایش ضریب ایمنی در ساختمان مرکزی ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در شیراز افتتاح شد. علیرضا امینی، رئیس اچ اس ای شرکت بهره برداری نفت وگاز زاگرس جنوبی گفت: نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق هوشمند (F&G) در ساختمان مرکزی ستاد این شرکت، یکی از این پروژه ها است که فاز نخست آن با هدف افزایش ضریب ایمنی درسه طبقه اجرا شده است. وی هماهنگی این سامانه با ویژگی های معماری ساختمان مرکزی زاگرس جنوبی، امکان تعریف سناریوهای حریق ازقبیل قطع خودکارشیر گاز، کنترل آسانسور، روشن کردن اگزوزفن ها، برخورداری ازباتری اضطرار ی برای تأمین برق اضطراری به مدت 48 ساعت، شناسایی نقطه دقیق حریق، برخورداری از CPUاضطراری برای پشتیبانی CPU اصلی، همچنین عیب یابی خودکار، سیستم یادآوری سرویس دوره ای دتکتورها، قابلیت اندازه گیری سطح حساسیت دتکتورها وصرفه جویی در مصرف انرژی نسبت به موارد مشابه را ازجمله قابلیت های این دستگاه برشمرد. امینی دومین پروژه اجراشده رانصب و راه اندازی سامانه اعلان و اطفای حریق رایزر کابل های برق و مخابرات ساختمان مرکزی ستاد با استفاده از خاموش کننده های آئروسل عنوان کرد. وی برخورداری از تنظیمات دستی و اتوماتیک و تخلیه سیلندرها پس از حدود 60ثانیه از وقوع آتش سوزی را از قابلیت های این سامانه عنوان کرد و افزود: این خاموش کننده دارای تائیدیه UL اروپا برای پایان کلاس های حریق A,B,C,D است و در صورت رسیدن دما به محدوده مشخص، سیلندرها به صورت خودکار تخلیه می شوند. رئیس اچ اس ای شرکت بهره برداری نفت وگاز زاگرس جنوبی افزود: این سامانه هادی الکتریسیته نیست و به دلیل گازی بودن، ضمن قدرت بالای اطفا، قابلیت نفوذ فراوان و پوشش تمام منافذ را دارد.

امینی تصریح کرد: با توجه به استفاده از ظرفیت های سخت افزاری و نیروی انسانی موجود، اجرای این دوپروژه، حدود چهار میلیاردریال سود و صرفه اقتصادی داشته است.