شرکت نفت و گاز پارس   

آغاز عملیات لوله گذاری دریایی کیش - بندر آفتاب

سرپرست طرح توسعه میدان گازی کیش ازآغازعملیات لوله گذاری دریایی جزیره کیش به بندر آفتاب خبر داد. عبدالله مهرابی افزود: با آغازاین عملیات، خط لوله 32اینچ دریایی به طول 16 کیلومتر، ازجزیره کیش به بندر آفتاب کشیده خواهد شد. وی بابیان این که بخش نخست این پروژه، مردادماه امسال اجرا شده است، اظهارکرد: با تکمیل عملیات کشش لوله دریا ازساحل جزیره کیش به طول 2.2 کیلومتر، دومین مرحله عملیات لوله گذاری بخش باقیمانده این طرح تا منطقه گرزه(بندرآفتاب) نیزبااستقرارشناورلوله گذار«مستر» درنزدیکی ساحل کیش نیز آغاز شده است.  سرپرست طرح توسعه میدان گازی کیش گفت: با تلاش حداکثری گروه اجرایی این طرح درهر دو بخش کارفرما وپیمانکار، پیش بینی می شود عملیات لوله گذاری دریایی کیش – بندر آفتاب ظرف 20 روز پایان یابد. جزیره کیش با تکمیل و بهره برداری از این پروژه به خط هفتم سراسری انتقال گازمتصل و امکان ارسال گاز ازاین خط لوله نیروگاه های گازی کیش فراهم می شود.

 

بهره برداری از پالایشگاه فاز 14 در سال آینده

مجری طرح توسعه فاز14پارس جنوبی باتشریح اقدام های انجام شده در توسعه بخش دریایی وخشکی این پروژه گفت: پیش بینی می شودهمه ردیف های پالایشگاهی فاز14پارس جنوبی، تااواخرشهریورسال 1400به بهره برداری کامل برسند. محمدمهدی توسلی پوربابیان این که اقتصاد ایران درسال های اخیر در حال حرکت ازاقتصاد مبتنی برنفت به سوی اقتصاد مبتنی برمحورگازاست، اظهارکرد: با شتاب بخشی دربهره برداری ازمیدان مشترک پارس جنوبی وتکمیل فازهای درحال توسعه آن، نقش گازطبیعی بیش ازپیش درمدیریت کلان اقتصادی کشور نمود پیدامی کند. وی بااشاره به این که درمسیر مشخصی که برای بهره گیری ازظرفیت بالقوه وبالفعل پیمانکاران، سازندگان وتولیدکنندگان تجهیزات وکالاها در داخل کشور، مدیریت نقدینگی وهزینه کردمناسب منابع مالی توسط وزارت نفت درسال 92ترسیم شده است، افزود: برمبنای برداشت حداکثری از میدان مشترک پارس جنوبی به خصوص در بلوک های مرزی، توسعه فاز 14به دلیل قرارگیری درشمالی ترین بلوک مخزنی، در اولویت آخر(پس از فازهای 13 و 22، 23 و 24 )قرارگرفت. وی مهم ترین اقدام های انجام شده برای تحقق اهداف طرح توسعه فاز 14پارس جنوبی راتوسعه کامل بخش فراساحلی عنوان واظهارکرد: با توجه به اهمیت برداشت سهم ایران ازمیدان های مشترک ودستیابی به اهداف اصلی طرح که برداشت روزانه دومیلیارد فوت مکعب گازغنی از موقعیت چهار سکوی دریایی است، مقررشدتا درطرح توسعه فاز14، ابتدا روی بخش فراساحلی تمرکز شود. مجری طرح توسعه فاز 14پارس جنوبی پیشرفت کلی این طرح را 88.66 درصد اعلام واظهارکرد: سیاست وزارت نفت درهفت سال اخیر مبتنی برتوسعه فازهای باقی مانده پارس جنوبی و افزایش سهم گازطبیعی درسبد انرژی کشور بوده است.با این حال به دلیل چالش هایی که از محل تشدید تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشور حادث شده است، تاحدودی امکان دسترسی به برخی ازاقلام ساخت خارج، مانندکمپرسورها، سیستم های کنترل وابزاردقیق، توربواکسپندرها، لوله های های CRA و...با موانعی مواجه شد.

توسلی پوربااشاره به پیشرفت 84درصدی بخش پالایشگاهی طرح توسعه فاز14پارس جنوبی، سفارش گذاری همه کالاهای فاقدسفارش، تعیین تکلیف وسفارش گذاری مجددبرخی ازکالاهای اصلی واستفاده ازظرفیت هریک از اعضای کنسرسیوم برای عبوراز هزار توی موانع بلند تحریم را در تأمین کالا ازجمله اقدام های انجام شده در ماه های گذشته برشمرد.

 وتاکید کرد: تا پایان امسال واحدهای یوتیلیتی (سرویس های جانبی شامل آب، برق، بخار)، واحد ذخیره سازی میعانات گازی، واحد آبگیر مستقل، مشعل های پالایشگاه و... تکمیل و راه اندازی می شوند.

 

    شرکت ملی حفاری ایران

120 شگرد در راهبری سیالات نفتی

 

کارشناس ارشد مهندسی نفت (نفت - حفاری) مدیریت سیالات شرکت ملی حفاری ایران، دوجلد کتاب تخصصی به زبان فارسی وانگلیسی با عنوان «120 شگرد در راهبری سیالات حفاری» تالیف کرده است.

احمدبهرامی عیسی آبادی گفت: این کتاب ها به ترتیب در180و 198 صفحه در چاپ نخست با شمارگان یک هزار نسخه چاپ شده اند و برای متخصصان وکارشناسان صنعت نفت وحفاری، همچنین دانشگاه ها و آموزشکده های تخصصی، قابلیت آموزش دارد. وی افزود: دراین کتاب ها، راهکارهای تجربی، ابداعی و ابتکاری به منظور کاهش هزینه ها، بهینه سازی مصرف مواد شیمیایی، جلوگیری ازحوادث عملیاتی، همچنین استفاده از روش هایی که درعملیات، درحال فراموشی هستند، ارائه شده است. بهرامی عیسی آبادی اظهارکرد: مطالب طرح شده در کتاب 120 شگرد در راهبری سیالات حفاری می تواند نقش مؤثری در عملیات حفاری از ابتدا تا تکمیل یک حلقه چاه نفت و گاز به موازات به کارگیری روش های آکادمیک داشته باشد. نویسنده این کتاب ها که نزدیک به32سال سابقه کاردرموقعیت های عملیاتی وحفاری چاه های نفت و گاز درخشکی، دریا (فراساحل)، چاه های زمین گرمایی (ژئوترمال) و کنترل جامدات و مدیریت پسماند دارد، گفت: این مجموعه که باهدف انتقال تجربیات، مستند کردن عملیات و افزایش سطح آگاهی همکاران وعلاقه مندان در داخل و خارج ازکشور منتشر شده، حاصل مطالعات و بررسی راه حل های اهل فن درصنعت حفاری در میدان های مختلف نفتی و گازی در خشکی، دریا و فراساحل است. به گفته این متخصص صاحب نظر در زمینه سیالات حفاری، هم اکنون کتاب های تخصصی وکاربردی دیگری از وی درحوزه حفاری با عنوان های «سفرنامه گل شناسی»، «خوشه های تثبیت شده» و«مبانی سیالات واصول چاه پیمایی» در مراحل چاپ قرار دارند. پیش از این، کتاب های «کنترل جامدات ومدیریت پسماند سیال حفاری»، «سیالات حفاری زمین گرمایی»و«سیالات حفاری کاربردی» نیز از سوی این نویسنده به چاپ رسیده ودر دسترس دانش پژوهان و کارکنان قرار گرفته است.

 

    شرکت مهندسی و توسعه گاز

مصرف بهینه انرژی همسو با اجرای مدیریت سبز

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: مصرف بهینه انرژی یکی ازمصادیق بارزاستقرار نظام مدیریت سبز در سازمان هاست. بهرام صلواتی در نشست دوره آموزشی پیاده سازی نظام مدیریت سبز با حضورمدیران واعضای کمیته راهبردی مدیریت سبز این شرکت، افزود: تأکید براهداف مدیریت سبز شامل صرفه جویی دراعتبارات هزینه ای و سرمایه ای دولت وشرکت های دولتی، اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع، حفاظت ازمنابع پایه ومحیط زیست، استقرارنظام مدیریت و   بهره وری سبز و...، می تواند یکی از گام های مؤثر همسو با این هدف باشد. وی ادامه داد: از آنجا که مدیریت سبز، به کارگیری مؤثر و کارآمد همه منابع مادی وانسانی برای هدایت و کنترل سازمان به منظور نیل به اهداف زیست محیطی با سازماندهی و برنامه ریزی دقیق است، از این رو، انجام اقدام ها و ارائه گزارش مدون در حوزه مدیریت سبز، ضروری به نظر می رسد. مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تصریح کرد: طبق نظام مدیریت سبز، مدیر باید در همه زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و نظایر آن، حضور داشته باشد و سازمان ها با بهره مندی از مفاهیم و شاخص های مدیریت سبز، برای رسیدن به وضع سبزکه یکی از مصادیق آن مصرف بهینه انرژی است، تلاش مضاعف داشته باشند. صلواتی بااشاره به آیین نامه اجرایی قانون برنامه ششم توسعه و شاخص های ارزیابی مدیریت سبز، اظهارکرد: این شاخص ها، اعم از شاخص مصرف انرژی، شاخص مصرف آب، شاخص مدیریت پسماند عادی، همچنین شاخص مصرف سوخت وسایل نقلیه، شاخص ساختمان ها وتجهیزات وشاخص آموزش و فرهنگ سازی باید از طرف همه مدیران وهمکاران در بخش های مختلف به جد دنبال شود تا نتیجه مثبت آن، برای سازمان سودآوری داشته باشد.

 

    شرکت ملی پخش فراورده های نفتی

200 هزار خودرو مسافربرشخصی گازسوز می شوند

قائم مقام شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت: طبق برنامه ریزی ها، آمادگی تبدیل 200 هزارخودرو مسافربر شخصی به دوگانه سوز وجود دارد و برای این کار فقط یک سوم هزینه از افراد دریافت می شود. حمید قاسمی ده چشمه با بیان این که تبدیل خودروهای عمومی وانت بار و تاکسی به دوگانه سوز طبق مصوبه هیئت دولت رایگان انجام می شود، افزود: برای دیگرخودروها که مسافربر شخصی هستند و وزارت کشور این خودروها رابه عنوان مسافربر شخصی تعریف می کند، برنامه هایی در نظر گرفته شده است. وی تأکید کرد: وزارت کشور برای این موضوع مؤلفه هایی را درنظر گرفته است که سرویس مدارس و تاکسی های اینترنتی می تواند جزئی از این طرح باشند؛ البته این موضوع شامل حال همه مسافربرهای شخصی نمی شودوتنها خودروهای پرمصرفی که دراین حوزه فعال هستند، مشمول می شوند. قائم مقام شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با تأکید براین که خودروهای مسافربر شخصی کم مصرف و دوره ای شامل حال این طرح نمی شوند، تصریح کرد: افزون بر این، بعضی از خودروهای شخصی نیز در تهران فعال هستند که مجوزتاکسی رادریافت کرده اندوتعداد آنها حدود 37 هزار دستگاه و فهرست آنها مشخص است. قاسمی با بیان این که سامانه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی باید به سامانه وزارت کشور وصل شود، اظهار کرد: بدین ترتیب پس از ثبت نام متقاضی مشخص می شود که فرد متقاضی شرایط دریافت این طرح را دارد یا خیر. وی تصریح کرد: پس از گذر ازمرحله تأیید، متقاضی باید مبلع سه میلیون تومان را پرداخت کند و درنوبت تبدیل قرار گیرد. قاسمی درباره جزییات پرداخت تبدیل خودروهای مسافربرشخصی اظهار کرد: حدود 9میلیون تومان توسط دولت وسه میلیون تومان توسط متقاضی پرداخت می شود و این طرح برای 200 هزارخودرو در نظر گرفته شده است. وی درباره زمان اجرای این طرح گفت: سامانه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی آماده است واکنون منتظرآماده شدن سامانه وزارت کشورهستیم وپیش بینی می کنیم تادو هفته آینده این طرح وارد مرحله اجرایی شود.

 

     مدیریت طرح سی ان جی

نزدیک شدن به مرز4 میلیون خودروگاز سوز

باگازسوزشدن بیش ازسه میلیون و908هزاردستگاه خودروی عمومی در طرح گازسوزکردن رایگان، شمارخودروهای گازسوز شده به مرزچهارمیلیون دستگاه نزدیک شده است. برپایه آمارمدیریت طرح سی ان جی، هم اکنون سه میلیون و908 هزار و 624 دستگاه خودرو درسراسرکشور دوگانه سوزشده اند وظرفیت توزیع گازطبیعی فشرده(سی ان جی) درجایگاه های عرضه سراسر کشوربه مرز سه میلیون مترمکعب درساعت رسیده است. بنابرآماراین مدیریت، روزانه به طورمیانگین حدود22میلیون مترمکعب سی ان جی به خودروهای گازسوزعرضه می شود. از آغاز شروع طرح دوگانه سوز کردن خودرهای عمومی تا یکم مهرماه امسال، 24 هزار و621 دستگاه خودرو دوگانه سوزشده اند و22 هزار و 520 دستگاه خودرو دیگر درانتظارتعیین نوبت تبدیل قرارگرفته اند. دراستان تهران ودرقالب طرح رایگان تبدیل خودروهای عمومی، تا کنون دو هزار و 504 دستگاه خودرو گازسوزشده اند ویک هزار و857 دستگاه خودرو نیز در انتظار تعیین نوبت قرار دارند. برپایه این گزارش، استان آذربایجان غربی باتبدیل سه هزارو309 دستگاه خودروعمومی به دوگانه سوزو2500دستگاه خودروی درانتظار تبدیل، بیشترین آمار را در استان های کشور به خود اختصاص داده است.

 جایگاه های سی ان جی کشور در مرز 2500 باب

برپایه آمارهای مدیریت طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، هم اکنون دوهزار و495 جایگاه سی ان جی درکشور راه اندازی شده که261 باب آن مربوط به استان تهران است؛هم اکنون154جایگاه عرضه سوخت سی ان جی در شهر تهران در دست احداث است.

 

    منطقه 7 عملیات انتقال گاز

توسعه الگوی ارزیابی شاخص پسماند صفر

 مدیرمنطقه 7عملیات انتقال گازاز توسعه الگوی کمی ارزیابی شاخص پسماند صفر دراین منطقه ونخستین باردرمجموعه شرکت انتقال گاز ایران خبر داد.

امین عبادی گفت: با پژوهش و بررسی های کارشناسی دراچ اس ای منطقه 7 عملیات انتقال گاز، الگوی ارزیابی شاخص پسماند صفر در این منطقه عملیاتی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و پیاده سازی شده است.

وی افزود: پسماند صفر، رویکردی سیستمی برای حذف پسماند به جای مدیریت پسماند و با هدف تغییر کامل مسیر جریان مواد به شکلی است که به دورریز پسماند شده منجر نشود.

به گفته عبادی، شاخص پسماند صفر به عنوان شاخصی کمی، می تواند وضع پیشرفت برنامه های مورد نظر این سیستم را نشان دهد.

مدیر منطقه 7 عملیات انتقال گاز تصریح کرد: این منطقه عملیاتی برای نخستین باربه معرفی الگوی بومی و توسعه محاسبه ای این رویکرد مطابق با مراجع بین المللی اقدام کرده است.

 

   شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

بهسازی مدارس رامشیر

شرکت بهره برداری نفت وگازمارون، دبیرستان متوسطه اول محدثه (دخترانه) و ابتدایی میثاق (پسرانه)روستای رمیص ازتوابع بخش مشراگه شهرستان رامشیر را بهسازی کرد. تأمین مخزن آب پنج هزار لیتری آنتی باکتریال، تأمین نوشت افزار اداری، دیوارنویسی، رنگ آمیزی وتعویض شیرآلات مدارس را می توان از اهم اقدام های انجام شده برشمرد. این پروژه باصرف اعتبار250میلیون ریال انجام وموجب برخورداری دانش آموزان مدارس روستای رمیص، ازفضای آموزشی استاندارد شده است.

 

 

   پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان

ثبت سهم 33 درصدی درمصرف سی ان جی

 رئیس امورجایگاه های سی ان جی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان گفت: دراستان گلستان، 33درصدازمصرف سوخت خودرو های سبک به گاز طبیعی فشرده(سی ان جی) اختصاص دارد. محمود حقانی بااشاره به این که استان گلستان درحوزه مصرف سی ان جی جزواستان های پیشرودرکشوراست، افزود: میانگین مصرف این سوخت پاک دراین استان ازمیانگین مصرف کشوری بالاتر است. وی گفت: مصرف سی ان جی استان گلستان در سه ماه دوم امسال (تابستان) نسبت به مدت مشابه پارسال، 17 درصد افزایش داشته است. رئیس امور جایگاه های عرضه سی ان جی شرکت پخش منطقه گلستان افزود: درتابستان امسال بااستفاده ازسی ان جی در مصرف حدود65 میلیون لیتر بنزین صرفه جویی شده است. شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان با داشتن 58 جایگاه سی ان جی، روزانه به طورمیانگین 700هزارمترمکعب گازطبیعی فشرده را به48هزاردستگاه خودرو دوگانه سوز درسراسر استان گلستان عرضه می کند.

 

 

   پخش فراورده های نفتی منطقه ارومیه

آذربایجان غربی رکورددارتبدیل گازسوز کردن خودروهای عمومی

 استان آذربایجان غربی، بالاترین آمارتبدیل خودروهای عمومی به دوگانه سوز در سطح کشور را به خود اختصاص داده است. احمدمجرد، مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ارومیه گفت: در این حوزه عملیاتی، سه هزارو309 دستگاه خودرو عمومی و باری ، به طور رایگان دوگانه سوز شده اند. وی باابرازخرسندی ازاستقبال بسیارخوب متقاضیان، گفت: 2500 دستگاه خودرو عمومی نیز مشخصاتشان تأیید و فرآیند نوبت دهی آنها انجام شده است.  مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ارومیه افزود: فرآیند تبدیل خودروهای عمومی اعم ازتاکسی و وانت بار در17مرکزمجاز رایگان در حال انجام است. مجرد تأکید کرد: ضروری است مالکان خودروهای عمومی بار ومسافر هر چه زودتردرسامانه gcr.niopdc.ir ثبت نام کنند وتازمان تبدیل شدن به دوگانه سوز، از سهمیه اعتباری برخوردارشوند درغیر این صورت سهمیه اعتباری آنها کاهش خواهد یافت و سهمیه سوخت آنهاهمانند خودروهای عادی خواهد بود.

 

    شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری 

تحقق 102 درصدی اهداف ترسیم شده

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گازآغاجاری درنشست «پیش بینی پنج ساله بهره دهی چاه های نفت»،ا زتحقق 102درصدی برنامه های تولیدی این شرکت در نیمه نخست امسال خبر داد. ابراهیم پیرامون دراین نشست باقدردانی تلاش همکاران خود در تحقق اهداف ترسیم شده درشرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، اظهار کرد: درنیمه نخست امسال،43عملیات روی چاه هاانجام و روزانه بیش 21 هزار و900 بشکه نفت به تولید این شرکت افزوده شده است. مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری افزود:با استفاده از سیستم های فرآورش سیار MOS و MOT   ازهدر رفت بیش از 128 هزار بشکه نفت جلوگیری شده است. پیرامون،همچنین ساخت بالانس پیستون کمپرسورگریزازمرکزگاز       بورسیک با تکیه برتوان سازندگان داخلی و کارشناسان این شرکت را از جمله اقدام های برجسته شرکت بهره برداری نفت  وگاز آغاجاری عنوان و اظهار کرد:با تحقق این مهم،گام مهمی در مسیر رفع مشکلات این شرکت و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برداشته شده است. وی انجام 31 اصلاحیه و 11هزار و400 مورد ضخامت سنجی با هدف صیانت ازتجهیزات وخطوط لوله را نیزازدیگر اقدام های مهم این شرکت در سال جاری بر شمرد. مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری بااشاره مشکلات موجود به ویژه موضوع شیوع ویروس کرونا درکشوروگرمای طاقت فرسای خوزستان از واحدهای مختلف ستادی وعملیاتی درتحقق برنامه ها واهداف این شرکت قدردانی کرد.

  اهدا 5 هزاربسته نوشت افزار به دانش آموزان

 6 هزاربسته نوشت افزارازسوی شرکت های بهره برداری نفت وگاز آغاجاری و کارون (زیرمجموعه های شرکت ملی نفت مناطق مرزی) درمیان دانش آموزان ساکن درمناطق روستایی وهمجوار تاسیسات نفتی، توزیع شد. مدیرمنابع انسانی شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری گفت: اداره آموزش این شرکت باتامین 5300بسته نوشت افزار، آنها رابا هماهنگی کمیته امدادامام خمینی(ره) واداره بهزیستی در اختیار دانش آموزان بی بضاعت مدارس مناطق محروم قرار داده است. بهمن بهبهانیان افزود: شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در کنار وظایف تکلیفی خود در زمینه تولید نفت و گاز، با استفاده ازظرفیت های موجود درحوزه مسئولیت های اجتماعی اقدام های قابل توجهی در زمینه آموزش وکمک به مدارس باهماهنگی ومشارکت آموزش و پرورش انجام داده است. وی گفت: همسو با این هدف، از ابتدای پارسال تاکنون بیش از 60دستگاه کولرگازی دراختیار مدارس مناطق محروم همجوار تأسیسات قرارگرفته است. بهبهانیان، تعمیروبازسازی9باب مدرسه درشهرستان امیدیه وبخش جایزان راازدیگرافدام های شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری درنیمه نخست امسال عنوان کرد. بهبهانیان همچنین بامهم برشمردن مباحث آموزشی اظهارکرد: شرکت نفت وگاز آغاجاری هرساله باتوجه به کمبودها وشرایط منطقه، کلاس های آموزشی کنکوروکلاس های تقویتی رابرای دانش آموزان شهرستان های همجوار برگزار می کند.