شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون   

بازسازی شیرآلات فرآیندی با توان متخصصان داخلی

مدیرعملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون گفت: 34عدد شیر فرآیندی درکلاس های مختلف با استفاده ازتوان متخصصان این شرکت با 20 میلیارد ریال صرفه جویی، تعمیر و بازسازی شد.

وحید زارع بااشاره به این که تامین شیرآلات درکلاس 3000 وبالاتراز جمله مشکلات دربخش چاه هاست ونیازمند تعمیر یاجایگزینی است، اظهار کرد: با توجه به نبود امکان خرید این گونه اقلام به دلیل تحریم های خصمانه، تعمیر و بازسازی شیرآلات که نقش مهمی هم درمحیط زیست و ایمنی تاسیسات دارند، در دستور کار قرار گرفت.

 به گفته وی از محل تعمیر و بازسازی تنها دربخش شیرآلات مستعمل سرچاهی، حدود 20 میلیارد ریال صرفه اقتصادی ایجاد شده است.

وی اظهارکرد: این شیرآلات شامل شیرهای کنترل، پروانه ای، توپی و دروازه ای است که افزون برچاه های باراهبری شرکت بهره برداری نفت و گازکارون، درواحدهای نمک زدایی، آب رسانی صنعتی، ایستگاه های آماک، واحد شیرین سازی و بوستر نیز استفاده می شود.

 توزیع 1000 بسته نوشت افزار در مناطق روستایی

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگاز کارون از اهدا و توزیع یک هزار بسته نوشت افزارایرانی درمیان دانش آموزان مناطق روستایی و همجوار تاسیسات نفتی خبرداد. غلامرضا مفیدی گفت: این بسته ها به وسیله گروه های جهادی همزمان با شروع سال تحصیلی جدید درجهت عمل به مسئولیت اجتماعی، درمیان دانش آموزان ساکن درمناطق روستایی وهمجوار تاسیسات، همچنین دانش آموزان زیرپوشش کمیته امدادامام خمینی(ره)دربخش های مرکزی، اسماعیلیه، غیزانیه، عین دو و شهرستان کارون توزیع شده است.

مفیدی تاکید کرد: شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون درکنار رسالت خطیر تولید نفت وگاز، همواره به مسئولیت های اجتماعی جامعه پیرامونی شهری و روستایی همجوارتأسیسات، اهتمام دارد.. وی کمک به توسعه فضاهای آموزشی ومشارکت درارتقای زیر ساخت های مرتبط بافعالیت های فرهنگی ومذهبی مانند ساخت و بهسازی 10باب مدرسه مشتمل بر32کلاس درس، احداث و مرمت مساجد و حسیسنیه های روستایی، همچنین توزیع آب شرب بهداشتی باتانکر وتعمیر وبازسازی بیش از20باب منزل مسکونی خانواده های نیازمنددرمناطق کم برخوردار شهری و روستایی را از جمله خدمات این شرکت به ساکنان مجاور تأسیسات نفتی برشمرد.

 

    شرکت نفت فلات قاره ایران 

افزایش ظرفیت تولید نفت میدان هندیجان

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران بااشاره به پایان عملیات موفق نصب موفق دومین سکوی سرچاهی هزارتنی 07 میدان هندیجان، گفت: با نصب سکوهای 07 و 08، ظرفیت تولید این میدان نفتی افزایش می یابد.

علیرضا سلمان زاده اظهارکرد: بانصب این دوسکو، فرازآوری چاه ها برای تولید مصنوعی با تزریق آب، گازرانی یاپمپی کردن چاه ها امکان پذیرشده است و با وجود برق وامکانات ایمنی درآنها، تولید نفت میدان هند یجان نیز با استفاده از روش های ثانویه قابل افزایش خواهد بود. وی با بیان این که عملیات نصب سکوی 07 نسبت به سکوی 08 به دلیل عمق کم آب ازحساسیت وپیچیدگی به مراتب بالاتری ازنظر لنگراندازی، ایستادن شناور و...برخوردار بود، افزود: بیشترین عمق در جریان مد آب به 4.4 متر وکمترین عمق آن به 3 متر می رسید؛به همین دلیل این سکو برای نصب، 90درجه چرخانده شد. سلمان زاده تصریح کرد: وبابهره برداری ازاین دو سکو(07 و08) ظرفیت تولید نفت درمیدان هندیجان 20هزاربشکه در روزافزایش می یابد. مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران گفت: دراجرای نصب سکوی 07 عملیات، نیروهای تیم پیمانکار وکارفرما، بارعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی وایمنی، پس از6.5ساعت کارطاقت فرساموفق به نصب آن روی جکت های مربوط و 10 چاه میدان هندیجان شدند. با نصب سکوهای 07و08 میدان نفتی هندیجان، دسترسی به چاه ها بیشتر می شود وباتوجه به تأسیسات سرچاهی نصب شده(پنل کنترل وایمنی سر چاهی، سیستم های اعلام حریق، سیستم های کنترل چاه ها وسیستم های برق و ابزاردقیق)سطح کیفی و ایمنی نیز افزایش می یابد.

 

    گروه پتروپارس

پتروشیمی دهدشت روی نوار توسعه

مدیرعامل گروه پتروپارس گفت: طرح ساخت پتروشیمی دهدشت پس از برگزاری چندمناقصه وتعیین پیمانکاران برنده، باسرعت درحال اجراست.

حمیدرضا مسعودی گفت: با برگزاری مناقصات ساخت دفاتراداری و کمپ مهندسی، احداث کارگاه مرکزی، انبارها، ساختمان آتش نشانی، همچنین  ساخت رآکتورهاومخازن تحت فشار، توسعه پتروشیمی دهدشت با تکیه بر توان سازندگان ایرانی، وارد فازاجرایی شده است. وی افزود: طراحی و نصب دکل مخابراتی و شبکه IT و عملیات حفاظت فیزیکی سایت نیز ازسوی پیمانکاران ایرانی در حال اجراست. مسعودی برضرورت سرعت بخشیدن به فرآیند احداث این طرح ملی تأکید وتصریح کرد: پیش ازاین نیزپیمانکاران مطالعات ژئوتکنیک و عملیات تسطیح وفنس کشی محوطه نیزاز طریق برگزاری مناقصه انتخاب شده بودند که در مراحل پایانی عملیات خود قرار دارند.

براساس شرح کارطرح ملی پتروشیمی دهدشت، طراحی، خرید، ساخت، نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی واحد HDPE و واحدهای یوتیلیتی مورد نیاز مجتمع دیده شده است. این مجتمع پتروشیمی باظرفیت تولیدسالانه 300هزارتن پلی اتیلن سنگین بااشتغال زایی دردوسال آینده، منطقه دهدشت رابه یکی از قطب های مهم پتروشیمی درکشور تبدیل خواهد کرد.

 

     مجتمع گاز پارس جنوبی

تعمیرات اساسی فازهای 15 و 16 در ایستگاه پایانی

تعمیرات اساسی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی به عنوان آخرین مرحله تعمیرات اساسی در این مجتمع آغاز شد.

احمد نصیری، رئیس تعمیرات پالایشگاه ششم پارس جنوبی گفت: عملیات تعمیرات اساسی این پالایشگاه همسوبا افزایش اثربخشی و قابلیت اطمینان پالایشگاه در فصل زمستان آغاز شده است.

وی با اشاره به نقش پررنگ مجتمع گاز پارس جنوبی در تولید گاز و اهمیت این محصول راهبردی در سبد انرژی کشور، افزود: برنامه ریزی انجام تعمیرات اساسی باتمرکز بر رفع تنگناهای عملیاتی و نیل به اثر بخش بودن قابلیت اطمینان پایدار برای استفاده حداکثری از ظرفیت تولید، در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس تعمیرات پالایشگاه ششم پارس جنوبی با اشاره به اهمیت کارایی تجهیزات و قابلیت اطمینان آنها در استمرار تولید پایدارگاز، اظهار کرد: درتعمیرات اساسی امسال، با اقدام هایی مانند تعویض مولکولارسیو جاذب های ردیف چهارگازی، تعویض فیلترهای کوالیسر، بازرسی تجهیزات اصلی، شست و شوی تانک ومسیرآمین،همچنین کالیبراسیون شیرهای ایمنی و تعمیر شیرآلات معیوب، رفع عیب و راه اندازی پکیج های واحد 132به جا مانده ازطرح وانجام اصلاحات لازم برسیستم نمونه گیری آنالایزرها و راه اندازی آنها، افزون بر رفع موانع تولید در فصل زمستان، گام مؤثری درجهت بهبودشاخص های راهبردی برداشته می شود.

نصیری با تأکید بر ضرورت تکیه بر توان شرکت های داخلی درشرایط کنونی، گفت: تهدیدها ومحدودیت های ناشی از تحریم، فرصتی ویژه برای کارکنان ومتخصصان مجتمع است؛ به گونه ای که با تکیه برظرفیت شرکت های داخلی و گسترش همکاری های دوطرفه، توانسته ایم به تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیازخود در تعمیرات اساسی اقدام کنیم.

 

   شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 پایداری درصنعت انتقال نفت ایران

مدیرکالای شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران با بی اثر خواندن تحریم های ظالمانه وتاکید بر پایداری بیش ازپیش صنعت انتقال نفت گفت: تحریم های ظالمانه نتوانسته است هیچ عملیاتی را درشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران متوقف کند.

ابوالقاسم زمانی افزود: درحوزه تأمین یاتعمیرات بیش از90 درصد کالاها اعم ازلوله، شیرآلات، توربین ها، دیزل ها، پمپ ها، موادشیمیایی، ابزار دقیق ولوازم برقی، به لحاظ تعدادی بیش از 90 و به لحاظ ارزشی بیش از98درصد بومی ساز ی شده اند.

وی بااشاره به همکاری شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران با تولید کنندگان داخلی تأکید کرد: این شرکت همکاری بسیارخوبی با تولیدکنندگان و سازندگان قطعات داخلی دارد ودرموارد بسیاری نیز زمینه همکاری آنها محیط هایی مانند نمایشگاه های تخصصی فراهم شده است.

زمانی با بیان این که حرکت روبه جلو در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت هیچ گاه متوقف نمی شود، تصریح کرد: به طور دائم دراین بخش ازصنعت نفت درحال فعالیت وبرنامه ریزی هستیم تا از طریق تولیدات داخلی، کالاهای مورد نیاز خود را تامین کنیم.

 

 

    شرکت مهندسی و توسعه نفت

طرح توسعه  میدان نفتی آذر در آستانه بهره برداری

 

مجری طرح توسعه میدان نفتی آذر درشرکت مهندسی وتوسعه نفت گفت: این طرح باپیشرفت حدود97 درصد، درآستانه بهره برداری کامل قرار دارد. کیوان یاراحمدی دربازدید جمعی ازنمایندگان کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از طرح توسعه میدان نفتی آذرگفت: تولیدتجمعی این طرح درفاز زود هنگام آن، تاکنون بیش از30 میلیون بشکه بوده است. وی افزود: قرارداد توسعه میدان نفتی آذر، سال91 با کنسرسیومی متشکل از شرکت اویک و صندوق سرمایه گذاری صنعت نفت امضا و در دو مرحله (زود هنگام وفاز نخست) اجرایی شده است.  یاراحمدی گفت: در بخش تولید زودهنگام میدان، 9 حلقه چاه حفاری و 129کیلومترخط لوله 16اینچ و دربخش فازنخست طرح نیز11حلقه چاه جدید واحد بهره برداری، 61 کیلومترخط انتقال نفت جدید وخط انتقال گاز (گازهای همراه به واحد جمع آوری گازهای دهلران) احداث شده است. مجری طرح توسعه میدان نفتی آذردرشرکت مهندسی وتوسعه نفت با اشاره به پیچیدگی های میدان مشترک آذر از نظر فنی و تخصصی اظهار کرد: دراین طرح، 70میلیون نفر- ساعت کار بی وقفه وبدون حادثه، ثبت شده است. یاراحمدی سهم ساخت داخل درطرح میدان نفتی آذر را75درصد وسهم نیروی انسانی بومی رانیز بیش از55درصد عنوان واظهار کرد: دراین طرح، درمجموع250 قراردادبزرگ وکوچک امضا شده وهم اکنون پیشرفت بخش روسطحی و زیرسطحی آن به ترتیب به 94.5 و99.4 درصد وپیشرفت کلی طرح نیزبه96.6 درصد رسیده است. به گفته وی واحد فرآورش مرکزی این میدان، چهارم مردادماه امسال عملیاتی شده است و ازآبان ماه آماده ارسال نفت شیرین به چشمه خوش خواهد بود. میدان نفتی آذردربلوک اناران دراستان ایلام واقع شده است و از میدان های مشترک نفتی کشور به شمار می آید.

 

   شرکت نفت خزر

ضرورت توجه به سلامت کارکنان در مناطق عملیاتی

مدیرعامل شرکت نفت خزر با اشاره به ضرورت توجه به سلامت کارکنان درمناطق عملیاتی سکوی ایران امیرکبیر وشناورهای کاسپین این شرکت، بر رعایت بیش از پیش پروتکل های بهداشتی تأکید کرد. علی اصولی دربیست وسومین نشست کمیته مدیریت بحران شرکت نفت خزر گفت: با توجه به آغاز فصل پاییز و اضافه شدن ویروس آنفلوآنزا و سرماخوردگی به موضوع کرونا، ضرورت سلامت کارکنان در محیط های عملیاتی اهمیت ویژه ای دارد.

وی بااشاره به موضوع همه گیری ویروس کرونا به عنوان مهم ترین بحران کنونی کشورافزود: متأسفانه به دلیل رعایت نشدن دقیق فاصله گذاری اجتماعی ونکات بهداشتی، درهفته های اخیر، آمار ابتلا ومرگ و میر ناشی از این بیماری افزایش یافته است؛ازاین روباید تلاش کرد که با استمرار فعالیت های پیشگیرانه، اطلاع رسانی وفرهنگ سازی درهمه زمینه ها، به سلامت محیط کار وجلوگیری از بحران در فصل سرما کمک شود. مدیرعامل شرکت نفت خزراظهارکرد: توجه و عمل به تأکیدهای مقام های کشور، ستاد مقابله با کروناوکمیته مدیریت بحران شرکت ملی نفت ایران، توجه به سلامت کارکنان بسیار حائز اهیمت است واعضای کمیته بحران نیزباید باجدیت هرچه بیشتر بخشنامه های ابلاغی را درسطح شرکت نفت خزرنهادینه کنند. وی گفت: باتوجه به بسته بودن فضای کاری درسکوهای نفتی، شناورها وخوابگاه ها، لازم است که رعایت بیش ازپیش پروتکل های بهداشتی در مناطق عملیاتی شرکت نفت خزربه ویژه کارکنان شیفت سکوی ایران امیرکبیر وشناورهای کاسپین دردریای خزردر اولویت های کمیته مدیریت بحران شرکت قرار گیرد. اصولی با اشاره به دستورعمل سلامت کارکنان درسکو، شناورهاومناطق عملیاتی، اظهار کرد: لازم است سامانه ای به طور24 ساعته، پاسخ گوی افراد مشکوک به ابتلا در نظرگرفته و راهنمایی های لازم به این افراد انجام شود.

دراین نشست مقررشد پیرومصوبه های سی وسومین نشست ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا و بخشنامه سازمان اداری واستخدامی کشور، فعالیت های پیشگیرانه شامل گندزدایی وضدعفونی اماکن به همراه پایش پارامترهای سلامت کارکنان، کاهش تردد وتماس های غیرضرور، فراهم کردن بسترمناسب نرم افزاری و سخت افزاری برای تشکیل نشست های از راه دور، همچنین ایجاد آرامش روانی برای کارکنان، ایجاد سامانه پاسخگو، استفاده ازابزارهای تبلیغاتی و نظارت بر رعایت اصول بهداشتی به ویژه استفاده ازماسک، دردستور کارکمیته شرایط اضطرار شرکت نفت خزر قرار گیرد.

بیست وسومین نشست کمیته مدیریت بحران شرکت نفت خزربا هدف ارائه گزارش اقدام های سه ماه تابستان وهم اندیشی واتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای پیشگیری ازشیوع ویروس کرونا، همچنین پایش هرچه بیشتر سلامت کارکنان درمنطقه عملیاتی خزر، سکوی ایران امیرکبیر و شناورهای کاسپین، برگزار شد.

 

    شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 

بررسی فرصت های جهش تولید

فرصت های جهش تولیددرصنعت نفت باهدف شناسایی وتعیین راهکار های هم افزایی درتولید نیازهای این صنعت، باتمرکز برتوان تولیدی سازند گان مستقر در استان خوزستان بررسی شد.

اخلاق محمدیان، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اهواز در نشست تخصصی شناسایی فرصت های جهش تولید درصنعت نفت گفت: مطالعات ساخت شهرک فناوری به منظوربرطرف کردن بخشی از نیازهای صنعت نفت انجام ومجوزهای اولیه صادرشده است. وی با اشاره به شهرک قدیمی (شهرک شماره یک) دراستان خوزستان و فعالیت واحدهای صنعتی آن اظهارکرد: این شهرک در زمان دفاع مقدس محور پشتیبانی ازجنگ بود وهم اکنون باعقد200 قراردادصنعتی، محور توسعه ساخت تجهیزات نفت و گاز، محسوب می شود. محمدیان باتاکید بر رشدمجموعه سازی نیزاظهارکرد: بامهندسی معکوس هم اکنون حجم قابل توجهی از تولیدکنندگان استان درفهرست اصلی تولید کنندگان قطعات وتجهیزات نفت قراردارند و جای خرسندی است که در شرایط تحریم روی پای خودایستاده ایم وتوانسته ایم بخشی ازنیازهای این صنعت را تأمین کنیم. محمدخانچی، مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعتی خوزستان نیز با قدردانی ازمجموعه مناطق نفت خیزجنوب گفت: همان طورکه در دوران دفاع مقدس، مجموعه صنایع به منظور پشتیبانی ازجنگ وحفظ ارزش های اسلامی پای کارآمدند، امروزنیزسازندگان وتولیدکنندگان باروحیه جهادی و بینش انقلابی، باوجود تحریم های ظالمانه می توانند به کمک صنایع مختلف بیایند. وی با بیان این که برداشتن فاصله ها میان مجموعه های صنعتی و سازندگان، لازمه هم افزایی تعامل بیشتر میان این دوبخش است، افزود: دراین صورت است که می توان امیدوار بود شعارجهش تولید به درستی محقق شده است. علی کرانی، رئیس انجمن سازندگان و تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان نیزگفت: اگر می خواهیم به جهش تولید نزدیک شویم واز سازندگان و تولیدکنندگان استان حمایت کنیم، باید برنامه و مصوبه داشته باشیم. حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدنبی موسوی فرد، نماینده ولی فقیه در استان خوزستان نیزگفت: پیوند دو مجموعه سازندگان وصنایع مختلف نفتی باید محکم ترشود وبا برقراری ارتباط و تعامل مطلوب بین آنها و همچنین نظارت صحیح برعملکرد آنهامی توان بسیاری ازمشکلات و مسائل استان را حل کرد. وی افزود: آنچه در صنعت نفت مهم است جلوگیری از خام فروشی است و باید تلاش شود به سمت ارزش افزوده و تولید فراورده های نفتی حرکت کنیم. ساخت واحد پیش تراکم گاز پازنان کلید خورد عملیات اجرایی احداث واحد پیش تراکم تأسیسات بازگردانی گازپازنان با هدف تأمین خوراک پالایشگاه گازبیدبلندخلیج فارس درشرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب آغاز شد. این پروژه یکی ازپنج پروژه تأمین خوراک اولیه پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس است که پیش بینی می شود در مدت 27 ماه تکمیل شود. تأسیسات فرآیندی این واحدشامل الکتروکمپرسور، ظروف لخته گیر و جداکننده، کولرهوایی، تأسیسات تزریق موادبازدارنده خوردگی ومتانول است. تأسیسات بازگردانی گازپازنان درشهرستان امیدیه و درحوزه عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گازآغاجاری واقع است. باتوجه به این که تأمین خوراک پالایشگاه گاز درحال راه اندازی بیدبلند خلیج فارس راشرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب به عهده دارد، برای اجرای این تعهدها چند پروژه تعریف شده است. احداث ایستگاه جدیدتزریق گازگچساران، ایستگاه پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع 900، ایستگاه پیش تراکم کارخانه گاز وگازمایع 1000، ایستگاه پیش تراکم تزریق گاز پازنان وایستگاه جدید تزریق گاز بی بی حکیمه از جمله این پروژه هاست. شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب، اجرای این پروژه ها رادرقالب طرح بهسازی واحداث تأسیسات جمع آوری گازهای مشعل درقراردادی به شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس واگذار کرده است.

بااجرای این طرح که ارزش قرارداد ومیزان سرمایه گذاری پیش بینی شده آن معادل 1109میلیون دلار است، روزانه حدود593 میلیون فوت مکعب درگازهای مشعل تأسیسات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب جمع آوری و به پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس ارسال می شود.

دراین طرح، افزون برجمع آوری گازهای مشعل سالانه حدود1497 هزار تن ترکیبات سنگین تر از اتان به دست می آید که ارزآوری قابل توجهی در پی خواهد داشت.