sقراردادهای اجاره 16 دکل حفاری طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت امضا شد

فصل تازه تحقق جهش تولید در صنعت نفت

 مشعل   با امضای قراردادهای اجاره دکل های حفاری خشکی بین شرکت ملی حفاری ایران و پیمانکاران پروژه های مرحله دوم طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت، تعداد دکل های فعال حفاری این شرکت به بیش از 90 درصد خواهد رسید.قراردادهای اجاره دکل های حفاری خشکی (دوشنبه ۱۴ مهرماه) میان شرکت ملی حفاری ایران و نمایندگان شرکت های خصوصی گلوبال پتروتک کیش، توسعه انرژی و نفت و نگین آفاق کیش (تنکو)، گسترش انرژی پاسارگاد، توسعه پترو ایران و شرکت صنایع نفت و انرژی قشم، (به عنوان پیمانکاران پروژه های مرحله دوم طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت) امضا شد و براساس آن ۱۶ دکل حفاری شرکت ملی حفاری ایران برای انجام خدمات حفاری چاه های نفت و گاز در محدوده شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به پیمانکاران پروژه های مرحله دوم طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت اجاره داده می شود.در این مراسم که با حضور رضا دهقان، معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران برگزار شد، شرکت ملی حفاری ایران با شرکت توسعه نفت و گاز انرژی قشم به منظور تامین دو دکل در اجرای پروژه اهواز ۱و۴، با شرکت نگین آفاق کیش (TENCO) برای تامین سه دکل در پروژه مارون 2 و 5، با شرکت پترو ایران برای تامین دو دکل در طرح توسعه میدان نفتی منصورآباد و در همکاری با شرکت گلوبال پتروتک کیش برای تامین سه دستگاه حفاری در زمینه توسعه میدان زیلایی مشارکت می کند. پنجمین قرارداد مربوط به مشارکت شرکت ملی حفاری ایران و شرکت پژواک انرژی پاسارگاد برای تامین دو دستگاه دکل حفاری در اجرای طرح توسعه میدان نفتی سیاهمکان است .

همسو با این قراردادها، شرکت ملی حفاری ایران براساس توافق با شرکت های مجری کار نسبت به ارائه خدمات فنی و تخصصی از جمله نمودارگیری و مدیریت پسماند و سایر خدمات موردنیاز نیز اقدام خواهد کرد.

 روند امیدبخش طرح های نگهداشت و افزایش تولید نفت

رضا دهقان، معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در حاشیه مراسم امضای این قراردادها این نکته را یادآوری کرد که تسریع در اجرای پروژه های مرحله دوم طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت مورد تأکید وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران است. به گفته او، با امضای ۱۳ قرارداد مربوط به طرح های نگهداشت و افزایش تولید نفت در مرداد امسال، اقدام های عملیاتی با هدف تسریع فرایند انجام این پیمان ها در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت و با پیگیری های مستمر و مذاکرات فشرده دو ماهه مقرر شد قراردادهای مربوط به اجاره دکل های حفاری میان شرکت ملی حفاری ایران و پنج شرکت خصوصی فعال در حوزه حفاری نهایی شود تا خللی در روند اجرای بهنگام پروژه ها ایجاد نشود.

دهقان خاطرنشان کرد: با امضای این قراردادها ۱۶ دکل شرکت ملی حفاری به منظور اجرای پروژه های مربوط به طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت در میدان های سیاهمکان، زیلایی، منصورآباد، اهواز ۱ و ۴ و مارون ۵ و ۱۲ به کار گرفته خواهند شد.

 نهایی شدن 23 قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت

معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران، روند اجرای دیگر قراردادهای مربوط به طرح های نگهداشت و افزایش تولید نفت را این گونه توضیح داد: تاکنون ۲۳ قرارداد مربوط به این طرح نهایی شده و از ۱۰ قرارداد باقیمانده نیز برندگان دو مناقصه دیگر مشخص شده اند و یک مناقصه در مرحله نهایی قرار دارد و امیدواریم با توجه به روند تعیین تکلیف قراردادها، تعداد قراردادهای امضاشده در اجرای طرح های نگهداشت و افزایش تولید نفت تا پایان سال به ۳۰ قرارداد برسد.

طرح نگهداشت و افزايش توليد نفت در قالب 33 بسته کاري در گستره فعاليت سه شرکت تابع شرکت ملي نفت ايران (شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، شرکت نفت فلات قاره ايران و شرکت نفت مناطق مرکزي ايران) در محدوده جغرافيايي هفت استان کرمانشاه، ايلام، خوزستان، کهگيلويه و بوير احمد، بوشهر، فارس و هرمزگان تعريف شده است.منابع مالي مورد نياز اين طرح با اتکا به درآمد حاصل از افزايش توليد نفت در بسته هاي کاري تعريف شده و از طريق انتشار اوراق مشارکت در بازار سرمايه تأمين می شود.همگام با برنامه ريزي براي افزايش ظرفيت توليد نفت، هدف اصلي از تدوين و اجراي اين طرح، حفظ جريان کار و اشتغال در ميان پيمانکاران و سازندگان ايراني صنعت نفت است و به اين منظور، ضمن بهره مندي صرف از توان پيمانکاران ايراني، فهرستي از کالاهاي پرمصرف طرح که امکان ساخت داخل آنها وجود دارد، تهيه و در قراردادهاي مربوطه گنجانده شده است و پيمانکاران صرفاً ملزم به سفارش اقلام اين فهرست به شرکت ها و کارخانه هاي داخلي هستند. پيش بيني مي شود، در پايان اجراي تمامي بسته هاي کاري اين طرح، سهم ساخت داخل بالغ بر 80 درصد باشد.

 حمایت همه جانبه از پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی

عمل به وظايف و مسؤولیت هاي اجتماعي نيز از طريق اختصاص 4 درصد از مبلغ هر قرارداد به انجام پروژه هاي عام المنفعه در محدوده اجراي هر پروژه لحاظ شده که اقدام هاي مربوطه در اين زمينه با هماهنگي مقام هاي استاني انجام می شود. تاکنون در مجموع، تکليف 23 قرارداد يعني بيش از دوسوم بسته هاي کاري اين طرح مشخص شده است. مجموع ارزش اين 23 قرارداد، بيش از 2.2 ميليارد يورو است و در مسير اجراي اين پروژه ها، براي حفاري 165 حلقه چاه جديد، تعمير 71 حلقه چاه، تعمير، توسعه يا احداث واحدهاي سطح الارضي مربوطه و نگهداشت و افزايش 280 هزار بشکه اي ظرفيت توليد نفت برنامه ريزي شد.دهقان این نکته را یادآوری کرد که جرای طرح های نگهداشت و افزایش تولید نفت که با مشارکت گسترده پیمانکاران ایرانی همراه است، اشتغالزایی خوبی در گستره طرح های تعریف شده به همراه خواهد داشت.او درباره دغدغه شرکت های طرف قرارداد برای تأمین بموقع لوله های بدون درز در اجرای پروژه های مربوط به این طرح نیز گفت: شرکت ملی نفت ایران با هدف حمایت همه جانبه از پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی، اقدام های موثری انجام داده است. در این میان، تنها دغدغه تحویل بهنگام لوله های بدون درز از سوی یکی از تولیدکنندگان داخلی مطرح است که با توجه به حجم سفارش های قبلی وزارت نفت از این شرکت و با اذعان به اینکه این شرکت تنها تأمین کننده لوله بدون درز در ایران است، تمهیداتی در چارچوب رفع مشکلات احتمالی از سوی شرکت ملی نفت ایران اندیشیده شده است.معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران گفت: شرکت های نفت و گاز پارس و مهندسی و توسعه نفت (متن) به عنوان دو کارفرما در پروژه گوره - جاسک مشغول به کارند و با تعامل مثبت میان این شرکت ها و روند فعلی اجرای پروژه های مختلف مربوط به این طرح، پیش بینی می شود این طرح بزرگ ملی تا پایان سال آماده بهره برداری شود.

 فعالیت 70 درصدی حفاری خشکی و دریا

سیدعبدالله موسوی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران نیز حاشیه این مراسم گفت: شرکت ملی حفاری در مناقصه پروژه های طرح توسعه 28 مخزن در مناطق نفت خیز جنوب به صورت مستقیم مشارکت داشته و یا با شرکت های برنده این مناقصه ها در زمینه اختصاص دکل و ارائه خدمات یکپارچه فنی و مهندسی همکاری می کند.

او با بیان اینکه در حال حاضر 70 درصد عملیات حفاری چاه های نفت و گاز در مناطق نفت خیز خشکی و دریایی کشور از سوی این شرکت انجام می شود، گفت: شرکت ملی حفاری ایران، افزون بر مشارکت در اجرای پروژه های موسوم به طرح توسعه 28 مخزن، با شرکت های ملی مناطق نفت خیز جنوب، فلات قاره، نفت مناطق مرکزی ایران، متن و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران قرارداد همکاری دارد.