با نصب سکوهاي جديد توليد ميدان نفتي هنديجان افزايش مي يابد

چشم نوازي در خليج فارس

مشعل   در ميدان هنديجان؛ قديمي ترين ميدان دريايي نفتي ايران، دو سکوي جديد چشم نوازي مي کنند: «سکوهاي 07 و 08».

ميدان هنديجان که سابقه فعاليت براي توليد نفت در آن به سال هاي اوليه دهه 40 خورشيدي مي رسد، در حال ميزباني از  نسل جديد سکوهاي  نفتي است که قرار است توليد آن را دو برابر کنند. 

سکوهاي بارگيري شده 07 و 08 که يک ماه پيش از بندرعباس حرکت کردند، اکنون در دل خليج فارس کنار ميدان هنديجان جاخوش کردند تا افزون بر  افزايش ايمني توليد، توان نگهداشت توليد با انجام روش هاي ازدياد برداشت اضافه شود. اين همه قصه هنديجان نيست و اين اميدواري وجود دارد که با انجام حفاري هاي جديد، افزاش توليد بيشتري از آن رقم بخورد. بگذاريد با ميدان نفتي هنديجان بيشتر آشنا شويم.

   از ميدان نفتي هنديجان چه مي دانيد؟ 

حتما نام هنديجان برايتان با همان تاريخ پرآوازه اين شهر آشنا باشد. بندر هنديجان و تمدني قديمي هزاره چهارم پيش از ميلاد انسان. اما در کنار جغرافياي تاريخي و جاذبه هاي فراوان گردشگري، ميدان نفتي با همين عنوان در دريا قديمي ترين ميدان دريايي را يدک مي کشد.

سكوهاي هنديجان و بهرگانسر قديمي ترين سكوهاي دريايي ايران هستند و چاه شماره يک دريايي ايران روي سكوي حفاري DP بهرگانسر در سال 1959 ميلادي حفاري شد و از اوايل سال 1961 توليد از اين چاه با3200 بشكه در روز آغاز شد. ميدان هنديجان نيز كه روي مخازن گروه آسماري و بعدها بنگستان به ويژه سروك توسعه يافته داراي نفت داراي H2s نسبتا بالاست كه اولين مرحله فراورش و شيرين سازي در سكوي بهرگانسر توسط دو برج عريان ساز(استريپر) صورت مي پذيرد و پس از جداسازي گاز و آب در تفكيك گرهاي اين سكو، نفت ميدان به مخازن منطقه نفتي بهرگان ارسال مي شود. سكوي بهرگانسر داراي ظرفيت فراورش تا60 هزار بشکه در روز بوده كه به علت افزايش عمر چاه ها و توليد صيانتي از ميدان اين ميزان به مرور كاهش يافته است. با نصب سكوهاي 7 و 8 ميدان هنديجان و حفاري جديد چهار حلقه چاه و استفاده از روش هاي برداشت ثانويه، اميد است كه اين ميدان شاهد افزايش توليد و بازگشت به اقتدار گذشته باشد.

اقدام اخير در ميدان نفتي هنديجان در قالب پروژه هاي تحت عنوان سکوهاي 7 و 8 هنديجان آغاز شد و به ثمر رسيد که مروري بر آن خواهيم داشت.

   نقطه شروع پروژه 

سابقه اجراي پروژه سکوهاي 7 و 8 هنديجان به سال 85 بازمي گردد که با هدف افزايش توليد 20 هزار بشکه اي توليد نفت ميدان هنديجان آغاز و در اين راستا، مطالعات مربوط به مخزن انجام و عمليات ساخت اين سکوها از طريق مناقصه بين المللي به شرکت کشتي سازي و صنايع فراساحل ايران (ايزوايکو) سپرده شد؛ پيمانکاري و نصب اين سکوها نيز از سوي پيمانکاران ايراني انجام مي شود.

مراحل نصب

سکوهاي 07 و 08 هنديجان اوايل شهريورماه امسال از يارد بندرعباس حرکت کردند که عمليات حمل از بندرعباس نيز از يک ماه پيش آغاز و در نهايت نصب سکو شماره 8 روز سه شنبه، اول مهرماه 1399 در ميدان هنديجان انجام شد؛ نصب اين سکو نيز به كمک پيمانكاران و شناورهاي ايراني مانند فراساحل اطلس فناوري آب هاي عميق (DoT) كه زيرمجموعه شركت صدراست، انجام شد. پس از آن نوبت به سکوي 07 بود که مراحل نصب را طي کند که اين اقدام هم هفته گذشته انجام شد و مراحل نصب به پايان رسيد، اما کار پروژه هنوز به پايان نرسيده و مراحل ديگري را پيش رو دارد.

  سکوهاي جديد چه تغييري ايجاد مي کنند؟ 

اين ميادين از معدود مياديني هستند که عمليات شيرين سازي نفت خام در بدو توليد و در سکوي توليد ميدان بهرگانسر انجام مي شود. با نصب اين سکوها، دسترسي به چاه ها بيشتر مي شود و ايمني چاه ها نيز با توجه به وجود تاسيسات سرچاهي نصب شده از جمله پنل کنترل و ايمني سرچاهي، سيستم هاي اعلام حريق، سيستم هاي کنترل چاه ها و سيستم هاي برق و ابزاردقيق از سطح کيفي و ايمني بالاتري برخوردار خواهد بود.

براي سکوي 07 برداشت و انتقال روزانه  22 هزار بشکه اي نفت خام برنامه ريزي شده است و طراحي سكوي 08 براي 14 هزار بشكه روزانه توليد نفت انجام شده اما در حال حاضر برنامه توليد تا 10 هزار بشكه مدنظر است و داراي امكاناتي نظير سيستم هاي توپكراني خط لوله، تست چاه ها، سيستم هاي فرايندي تزريق مواد شيميايي و سيستم هاي كنترل و ايمني است؛ با نصب اين سكو عملا شاهد افزايش ايمني توليد خواهيم بود زيرا تا اين مرحله تنها با عرشه هاي موقت و پلتفرم هاي جزيي براي دسترسي به چاه ها، توليد در حال انجام بود و هيچ گونه سيستم کنترل سرچاهي وجود نداشت و در صورت بروز اتفاقي، کنترل آن بسيار سخت بود.