شرکت گاز استان کردستان   

گاز به 4 روستای سخت گذر دیگر رسید

پروژه گازرسانی به چهار روستای مجتمع روستایی بزلانه از توابع شهرستان سنندج با حضور استاندار کردستان به بهره برداری رسید.

بهمن مرادنیا، استاندار کردستان در آئین آغاز گازرسانی به این روستاها با بیان این که کردستان از ویژگی ها و پتانسیل های مطلوبی برخوردار است، افزود: باوجود تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران، خدمات دولت تدبیر وامید درجای جای استان کردستان گسترده است واین استان باوجود ظرفیت های فراوان می تواند در عرصه های مختلف توسعه یابد.

وی با اشاره به شرایط جغرافیایی خاص استان کردستان اجرای دشوار پروژه های گازرسانی درآن، تصریح کرد: شرکت گازاستان کردستان با عبورازمسیرهای سخت گذر کوهستانی، دره ها، رودخانه ها ودیگرموانع طبیعی، هدیه لذت بخشی به مردم این دیار اهدا کرده است.

ابراهیم زارعی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و فرماندار سنندج با اشاره به بهره برداری از طرح های گازرسانی به مجتمع روستایی بزلانه و روستاهای عسکران، لره ول وشیلان، اظهارکرد: خدمت رسانی به روستا های سخت گذراین استان، نشان ازمسئولیت پذیری شرکت گاز استان کرد ستان در گازرسانی به روستاییان این استان دارد.

وی با بیان این که روشن شدن شعله گاز در هر روستا از مهاجرت مردم به شهرها جلوگیری می کند، افزود: خدمت رسانی به مردم، احساس رضایت ایجاد می کند وگازرسانی به روستاها، افزون برآرامش خاطر، ازمهاجرت و حاشیه نشینی نیزمی کاهد.

گذر از مرز 1400 روستای گازدار

احمد فعله گری، مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان نیز گفت: با تلاش و جدیت کارکنان شرکت گاز استان کردستان با آغاز سال 1400 تعداد روستاهای گازدار استان کردستان از مرز 1400 عبور خواهد کرد. وی بااشاره به طرح گازرسانی به چهار روستای مجتمع روستایی بزلانه، اظهارکرد: با تکمیل این طرح، 170خانوارروستایی زیرپوشش گازقرار گرفته اند.

فعله گری درباره گازرسانی به روستاهای سنندج نیزگفت: این شهرستان 196روستای دارای سکنه دارد که قابلیت گازرسانی برای 189روستا فراهم و تاکنون به 159روستای آن گازسانی شده است.  مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان همچنین با بیان این که عملیات گازرسانی در16روستانیزدردست اجراست، تصریح کرد: فعالیت های مطالعاتی برای گازرسانی به 14روستای باقیمانده نیز در حال انجام است.

وی ضریب نفوذ گاز طبیعی درجمعیت روستایی شهرستان سنندج را 90درصد عنوان واظهار کرد: باتکمیل طرح های گازرسانی تا پایان امسال، این ضریب به 95 درصد می رسد.

 

    شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

ایمن سازی خطوط لوله خانگیران با توپک رانی هوشمند

70کیلومترخطوط لوله اصلی زیرزمینی انتقال گازترش منطقه عملیاتی خانگیران بابهره گیری ازنتایج عملیات توپک رانی هوشمند، ایمن سازی شد. حسین واله، رئیس اداره بازرسی فنی شرکت بهره برداری نفت وگازشرق درباره انجام این عملیات واستفاده از نتایج آن در رفع عیوب خطوط لوله گفت: گذشت زمان وخورندگی بالای گاز، سبب افزایش خطرات بالقوه خطوط لوله وتأسیسات تولید گازمی شود؛ ازاین روضرورت دارد که برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی، عملیات بازرسی فنی به طور مستمر انجام شود. وی با بیان این که خورندگی بسیار بالای گاز ترش منطقه خانگیران و قدمت تأسیسات تولید گاز، اهمیت بازرسی و نظارت مستمر خطوط لوله تولید و انتقال گاز ترش و تأسیسات را در این منطقه دوچندان می کند، تصریح کرد: به همین دلیل برایمن سازی این خطوط، همچنین کاهش ریسک بهره برداری و تولید پایدار ومستمر به ‍ویژه درفصل سرما، باید اهتمام بیشتری به این مهم داشت. رئیس اداره بازرسی فنی شرکت بهره برداری نفت و گازشرق با اشاره به برنامه تعمیرات اساسی امسال اظهارکرد: بازرسی وارزیابی نتایج گزارش های میانی توپک رانی هوشمند خطوط اصلی 16اینچ C و D وخطوط اصلی 14اینچ A، B، E و Fمنطقه خانگیران، به طول کلی 70کیلومتر، هم زمان باانجام تعمیرات اساسی مراکزجمع آوری مرکزی، شرقی وغربی خانگیران انجام شده است. واله گفت: باهدف ایمن سازی تأسیسات و خطوط لوله، با توجه به نتایج به دست آمده از توپک رانی هوشمند، تعمیرات نقاط معیوب دارای ریسک بالا نیز با همکاری واحدهای تعمیراتی انجام شده است. وی یادآورشد: امسال هم زمان با بازرسی از نقاط با ریسک بالا و تعویض پوشش براساس نتایج تست DCVG/CIPS خطوط لوله چاه های خانگیران، 413متر لوله معیوب ازخطوط لوله چاه های خانگیران نیز شناسایی و تعویض شده است. رئیس اداره بازرسی فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق تاکید کرد: انجام این عملیات مهم باوجود محدودیت های شدید ناشی ازشیوع ویروس کرونا، بارعایت پروتکل های بهداشتی ابلاغ شده ازسوی گروه های بازرسی وتعمیرات شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق با موفقیت محقق شد.

 

  شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

اهمیت مطالعه تنگ بیجار درتامین پایدارخوراک پالایشگاه ایلام

 مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران گفت: انجام پروژه مطالعاتی میدان گازی تنگ بیجار ومیدان های اقماری آن (باباقیر، بانکول وسمند) برای تأمین پایدارخوراک پالایشگاه ایلام بسیارحائز اهمیت است. رامین حاتمی بااشاره به امضای قرارداد توسعه فناورانه دو میدان زیرپوشش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بادانشگاه های شهیدچمران اهواز و آزاد اسلامی افزود: این پروژه ها برای همکاری فناورانه شرکت ملی نفت ایران با دانشگاه ها ومراکزپژوهشی کشور، همچنین اجرای طرح های میدان محور ازدیاد برداشت و بهینه سازی تولید تعریف شده اند. وی با بیان این که پروژه های پیش گفته درمیدان های خشت، تنگ بیجار و اقماری آن اجرا می شود، اظهار کرد: پروژه پژوهشی میدان تنگ بیجار را دانشگاه شهید چمران اهواز وپروژه میدان خشت را دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران اجرا می کند. حاتمی گفت: اسنادهمکاری این پروژه ها درقالب طرح13قرارداد پژوهشی، با حضور وزیر نفت امضا ومبادله شده است.

حاتمی بااشاره به این که مدت اجرای سندهمکاری با دانشگاه های یادشده با قابلیت تمدید، 10سال پیش بینی شده است، تصریح کرد: مطالعه زود بازده، انجام مطالعات آزمایشگاهی، مطالعه جامع، اجرای طرح پایلوت میدانی، همچنین انجام طرح های پژوهشی برای حل مشکلات میدان و ارائه راهکار برای افزایش بازیافت ازاین میدان ها ازجمله بندهای این قرارداد است. حاتمی درباره پروژه مطالعاتی میدان خشت در استان فارس نیز گفت: بنابراطلاعات به دست آمده ازچاه های حفرشده، این میدان، نوع سیال و خواص سنگ مخزن آن به منظورتعیین بهترین روش ازدیاد برداشت و تولید حدا کثری، دردستورکارمطالعه میدان محورشرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است.

 

  شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

توپکرانی در خط لوله آغار-دالان

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران ازانجام موفق عملیات توپک رانی بخش انتهایی خط لوله انتقال گاز آغار- دالان خبرداد. هوشنگ صیدالی گفت: توپکرانی بخش انتهایی خط لوله 42 اینچ آغار - دالان به طول تقریبی 142کیلومتر باتوجه به برنامه زمان بندی تعمیرات اساسی پالایشگاه گاز فراشبند، درمدت 48 ساعت انجام شده است. توپکرانی باهدف تمیز کردن شریان های انتقال نفت و گاز درون خط لوله به منظور رفع رسوبات و اندازه گیری ضخامت قطر درونی لوله برای ایمنی از خوردگی انجام می شود.

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران یکی ازطولانی ترین شبکه های خطوط لوله مناطق نفت خیز جنوب را در گستره چهار استان کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، فارس و بوشهر راهبری می کند.

 

   شرکت ملی نفت ایران 

 همکاری پژوهشی با دانشگاه حکیم سبزواری

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری از امضای تفاهم نامه همکاری در زمینه امور پایان نامه های تحصیلات تکمیلی بین این دانشگاه و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران خبر داد. علی اصغرمولوی گفت: این تفاهم نامه باموضوع مشارکت وهمکاری دو جانبه در انجام پایان نامه های دانشجویی درمقاطع کارشناسی ارشد و دکترا امضا شده است. وی با تشریح زمینه های همکاری ها در این تفاهم نامه اظهارکرد: شناسایی و تعریف موضوع پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی مورد نیاز و ارائه خدمات علمی متقابل، همکاری برای افزایش تولیدات علمی اعم از مقاله، کتاب و...، همچنین ایجاد تسهیلات لازم برای شرکت اعضای هیئت علمی ودانشجویان دانشگاه دربرنامه های آموزشی کوتاه مدت وبلند مدت از جمله موارد مورد توجه در این تفاهم نامه همکاری است. رئیس دانشگاه حکیم سبزواری با تأکید بر این که دو طرف متعهد شده اند شرایط لازم به منظور تعریف و اجرای پایان نامه های تحصیلات تکمیلی مشترک را درچارچوب مقررات ایجاد کنند، ادامه داد: بنابر توافق، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران فهرست مسائل مورد نیازخود را به دانشگاه معرفی می کند و دانشگاه نیز بر اساس موضوع های معرفی شده، عناوین پایان نامه های مورد نیاز و دانشجوی پیشنهادی برای انجام فعالیت های پژوهشی را درنامه ای رسمی ازطرف معاونت پژوهشی، به اداره پژوهش و فناوری معرفی خواهد کرد. به گفته علی اصغر مولوی مدت تفاهم نامه همکاری امضا شده پنج سال است.

 

    شرکت بهره برداری نفت وگازمارون

ایمن سازی خطوط لوله مارون در نقاط تلاقی باجاده

 

35نقطه محل ازخطوط لوله انتقالی نفت وگازشرکت بهره برداری نفت و گاز مارون درتقاطع باجاده های مواصلاتی استان خوزستان ایمن سازی شد. حمید کاویان، مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگازمارون اظهار کرد: محافظت ازجامعه شهری وروستایی مجاورتأسیسات، خطوط وسرمایه ها ی انسانی سازمان در واحدهای عملیاتی، حفاظت از زیست بوم پیرامونی وتأسیسات فرآیندی، ازمهم ترین مسائلی است که همواره در دستور کار این شرکت قرار دارد. وی افزود: به دلیل وجود تقاطع های متعدد بین خطوط لوله پرفشار که ریسک بالقوه ای را ازنظر امکان برخورد خودروهای عبوری و دیگر موارد محتمل در پی دارد، نصب دال بتنی محافظ در35نقطه محل خطوط لوله انتقال نفت و گاز مارون درتقاطع با جاده اصلی در قالب پروژه ای یک ساله از مهر پارسال تا پایان شهریورماه امسال پیش بینی و اجرا شده است. مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگازمارون تصریح کرد: دراین پروژه محورهای اهواز - امیدیه، اهواز- هفتکل و رامهرمز-رامشیر با صرف هزینه ای معادل 16 میلیارد ریال ایمن سازی شده اند. کاویان باقدردانی ازتلاش های دست درکاران این پروژه درامورمهندسی وساختمان شرکت بهره برداری نفت و گازمارون یادآورشد: این خطوط لوله به طول15متر از دوطرف جاده های اصلی با دال های بتن مسلح پوشیده شده اند و احتمال آسیب دیدگی آنها به حداقل ممکن رسیده است.

 

   پخش فراورده های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری

28 درصد رشد درمصرف سی ان جی

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری از رشد28درصدی مصرف سی ان جی در این منطقه عملیاتی خبرداد.

جعفرسالاری نسب گفت: دربازه زمانی یکم مردادماه تا یکم شهریورماه امسال، 9میلیون و840 هزار مترمکعب گازطبیعی فشرده(سی ان جی) در جایگاه های حوزه عملیاتی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه چهار و محال و بختیاری توزیع و مصرف شده است.

وی افزود: مصرف سی ان جی این حوزه عملیاتی در بازه زمانی یاد شده در قیاس با مدت مشابه پارسال، 28.7 درصد داشته است.

مدیر شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: با این مقدارمصرف سی ان جی، دربازه زمانی یادشده، نزدیک به 9 میلیون لیتر بنزین صرفه جویی شده است.

سالاری نسب تأکیدکرد: برای ارتقای سطح ایمنی خدمات عرضه سی ان جی به مشتریان، بازدیدهای ادواری با هدف افزایش کیفیت خدمات جایگاه های سی ان جی، به صورت مستمر انجام می شود و جایگاه ها ظرفیت مطلوبی برای عرضه این فراورده به خودروهای گازسوز دارند.

 

     شرکت ملی نفت ایران

تازه ترین اقدام ها و برنامه های مقابله با کرونا درصنعت نفت

بیست وهفتمین نشست کمیته مدیریت شرایط اضطراری سطح 3 شرکت ملی نفت ایران باهدف بررسی تازه ترین اقدام ها و برنامه ها برای مقابله با کرونا در دفتر مدیر منابع انسانی این شرکت برگزار شد.

دراین نشست، حبیب الله سمیع، مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اقدام ها و برنامه های این سازمان در برای مقابله با گسترش کرونا را تشریح کرد. وی با تشریح شرایط موجود واحتمال شیوع آنفلوآنزا وتشدید شیوع ویروس کرونادرفصل فصل پاییز، بر آمادگی هرچه بیشتر همه بخش ها و رعایت پروتکل های بهداشتی ازسوی همکاران وخانواده های آنان تاکید کرد. فرخ علیخانی، معاون تولید شرکت ملی نفت ایران وجانشین کمیته مدیریت شرایط اضطراری سطح 3 این شرکت نیز با اشاره به تعهد شرکت ملی نفت ایران در حفظ و ارتقای سلامت نیروی انسانی، به نقش مهم سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت به عنوان سیاست گذار، شرکت ها و مدیریت ها به عنوان مجری ومدیریت اچ اس ای وپدافندغیرعامل به عنوان ناظر و مراقب دقیق، بر حسن اجرای دستورعمل های صادرشده تأکید کرد. دراین نشست باتوجه به آغازفصل پاییز و احتمال افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا، همچنین کشف نشدن داروی اختصاصی کووید-19، همچنان برحفظ فاصله گذاری فیزیکی، رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده ازماسک به عنوان بهترین راه پیشگیری از ابتلا تاکید شد.  افزایش برنامه های آموزش، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی برای کارکنان نیز ازجمله موارد تاکیدی در بیست وهفتمین نشست کمیته مدیریت شرایط اضطراری سطح 3 شرکت ملی نفت ایران بود که به آن پرداخته شد. دربیست وهفتمین نشست کمیته مدیریت شرایط اضطراری سطح 3شرکت ملی نفت ایران، مدیرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت، مانی عبدالله زاده راد، مدیر بهداشت ایمنی ومحیط زیست پدافندغیرعامل و مدیریت بحران، ناصر مولایی، مدیر توسعه منابع انسانی، شریعت، رئیس حراست، مجید بوجارزاده، رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران و دیگر رؤسای واحدهای مرتبط حضور داشتند.

 

    شرکت ملی حفاری ایران 

حفر 64 حلقه چاه نفت و گاز در 6 ماه نخست امسال

سرپرست معاونت مدیرعامل درعملیات حفاری شرکت ملی حفاری ایران گفت: در6ماه نخست امسال 64 حلقه چاه نفت و گازدرمناطق نفت خیز خشکی و دریایی کشورحفر شده است.

سعید اکبری افزود: ازاین تعداد چاه 21 حلقه توسعه ای- توصیفی، 42حلقه تعمیری و یک حلقه اکتشافی بوده است. وی اظهارکرد: 50حلقه ازاین چاه ها در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب، 6حلقه درشرکت نفت فلات قاره ایران، پنج حلقه در شرکت مهندسی وتوسعه نفت، همچنین یک حلقه درشرکت نفت مناطق مرکزی ایران، یک حلقه در قالب پروژه و یک حلقه در موقعیت فعالیت مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، حفاری، تکمیل و تحویل کارفرما شده است. سرپرست معاونت مدیرعامل در عملیات حفاری با بیان این که هم اکنون جابه جایی 18دستگاه حفاری سبک و سنگین ناوگان شرکت ملی حفاری ایران درمناطق عملیاتی استان های نفت خیز دردست اجراست، حفاری انجام شده ازابتدای امسال تا پایان شهریورماه را 36 هزار و547متر اعلام کرد.

طراحی و ساخت دستگاه تولید گاز ازن

تکنسین های الکترونیک و ابزاردقیق شرکت ملی حفاری ایران موفق به طراحی وساخت دستگاه تولید گازازن، باظرفیت 500 تا10هزار میلی گرم شدند.  امیدنعیمی قهوه رخی، یکی ازطراحان دستگاه مزبور با بیان این که دستگاه تولید گازازن سال هاست درکشورهای مختلف، ازجمله ایران ساخته وبا تغییرات اندک بازتولید می شود، اظهارکرد: این دستگاه هم اکنون درمرحله تجاری سازی قرار دارد. وی افزود: ازن یکی ازگازهای طبیعی است که ازطریق تزریق درمحیط یا ترکیب با آب، اثرفوق العاده زیاداکسیدکنندگی دارد و محیط را ویروس زدایی، میکروب زدایی، گندزدایی و ضدعفونی می کند. قهوه رخی با بیان این که ضدعفونی کنندگی وگندزدایی باازن به علت ماهیت گازی شکل آن می تواند تمام سطوح غیرقابل دسترس وقابل دسترس رابه صورت کامل پاکسازی کند، افزود: تصفیه هوابه روش ازن ژنراتور با بهره گیری ازفناوری های صنعتی مناسب برای حذف آلودگی های ویرو سی و میکروبی در محیط های خانگی وعمومی تافضای 250 مترمکعب است.

وی سالن های اداری، کارگاهی، مسکونی، مراکز و کلینیک های پزشکی، سالن های اجتماعات، غذاخوری ها، همچنین فضاهای ورزشی، استخرها را مکان های مناسب استفاده از این دستگاه برای تصفیه هوا عنوان کرد. این تکنسین الکترونیک وابزاردقیق، ازبین بردن ویروس هاوباکتری های موجود در هوا و سطوح، باکتری های موجود روی البسه وموادغذایی، همچنین شست وشوی سبزیجات و میوه های تازه، حذف ویروس ها و باکتری های موجود دریخچال بدون نیازبه مواد را ازدیگر کاربردهای گاز ازن عنوان کرد. امیرحسین نعیمی قهوه رخی دیگر طراح این دستگاه نیزبا بیان این که ازن از مؤثرترین مواد اکسیدکننده و قابل تولید آسان درمحل است، اظهار کرد: ازن درمقایسه با دیگرمواد گندزدا، سرعت عمل بیشتری دارد وبه سرعت به اکسیژن تبدیل می شود و پسماندی هم ندارد؛ ازاین روبرطیف گسترده ای از میکروارگانیسم ها تأثیرمی گذارد وواکنش آن بامواد، هیچ نوع ماده سمی تولید نمی کند. به گفته وی، هزینه تولید ازن برای ضدعفونی آب ومحیط در مقایسه با سایر ضدعفونی کننده ها بسیار اندک است.

امید و امیرحسین نعیمی قهوه رخی، برادرهستند و در مدیریت نگهداری و تعمیرات (نت) شرکت ملی حفاری ایران به کار اشتغال دارند.