ازسوي وزير نفت انجام شد

ابلاغ نظام پژوهش، فناوري و تجاري سازي وزارت نفت

وزير نفت در نامه اي به مديران عامل شرکت هاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت و مديران و رؤساي مؤسسه ها و واحدهاي مستقل ستادي، نظام پژوهش، فناوري و تجاري سازي وزارت نفت را ابلاغ کرد.

به گزارش شانا، در ابلاغيه بيژن زنگنه آمده است:

«نظام پژوهش، فناوري و تجاري سازي وزارت نفت به استناد جزء (6) بند «ن» ماده (3) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مبني بر «تدوين نظام جامع پژوهشي و برنامه ريزي و حمايت از فناوري ها و فعاليت هاي دانش بنيان براي استفاده از فناوري هاي پيشرفته و انتقال دانش فني در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي» و در اجراي بند (4) سياست هاي کلي بخش نفت و گاز، بند (2) سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و بند (6) سياست هاي کلي علم و فناوري ابلاغي مقام معظم رهبري و در انجام تکليف تبصره 8 از بند ب ماده 5 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني در خصوص الزام به درج پيوست فناوري، به عنوان جزء لاينفک قرارداد و نيز در اجراي تکليف بند (ث) از ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه، به پيوست «نظام پژوهش، فناوري و تجاري سازي وزارت نفت» ابلاغ مي شود. از تاريخ ابلاغ اين نظام نامه، همه ابلاغيه ها، دستورعمل ها و شيوه نامه هاي مغاير با اين نظام نامه از جمله نظام جامع راهبري پژوهش و فناوري وزارت نفت منضم به ابلاغيه 152113 - 10/1 مورخ 1389/5/9، دستورالعمل نظارت عاليه بر طرح ها و پروژه هاي پژوهش و فناوري 3363866 مورخ 1393/5/8 دستورالعمل فرآيند تصويب خواهي شاخص ها و الزامات تعريف و تصويب طرح هاي پژوهش و فناوري 397906 مورخ 1394/8/19 و اختيارات تصويب طرح ها و پروژه هاي پژوهشي 26574 مورخ 1396/10/26 کان لم يکن تلقي مي شود. معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت موظف است ظرف مدت يک ماه پس از ابلاغ اين نظام نامه اقدام هاي لازم را براي استقرار آن و برگزاري کارگاه هاي آموزشي در شرکت هاي اصلي، به عمل آورد.

 

معاون وزير نفت در امور پتروشيمي:

5 ميليون تن متانول مازاد کشور به پروپيلن تبديل مي شود

معاون وزير نفت در امور پتروشيمي به بومي سازي دانش توليد متانول به پروپيلن در شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي اشاره کرد و گفت: 5 ميليون تن متانول مازاد کشور با اجراي طرح هاي جديد به محصول ارزشمند پروپيلن تبديل مي شود. بهزاد محمدي در بازديد از پتروشيمي مارون و مرکز ماهشهر شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي، طرح توليد اتيلن اکسايد خالص مجتمع مارون را يکي از طرح هاي ارزشمند صنعت پتروشيمي معرفي کرد و گفت: اين واحد که براساس برنامه ريزي هاي انجام شده در سال 1401 به بهره برداري مي رسد، مي تواند اتيلن اکسايد خالص را با ظرفيت 45 هزار تن توليد کند و در اختيار طرح پترونادآسيا که قرار است MDEA مورد نياز پالايشگاه هاي گاز را تأمين کند، قرار دهد. وي با اشاره به اينکه پتروشيمي مارون محصولات متنوعي را توليد مي کند، افزود: شرکت ملي صنايع پتروشيمي از طرح هاي توسعه اي حمايت مي کند و در اين مسير سبد توليد اين مجتمع نيز با توليدي شدن طرح EO داراي اهميت بيشتري خواهد شد و توسعه زنجره ارزش در مارون به خوبي در حال تحقق است و همچنين با در نظر گرفتن بحث خوراک در سال هاي آينده مي توان رشد توليد را در پتروشيمي مارون تحقق بخشيد.

محمدي تصريح کرد: طرح پتروناد هرچند ظرفيت توليد 110 هزار تن در سال را داردT اما با راه اندازي 6 واحد در اين پتروشيمي، کشور را از واردات بسياري از محصولات بي نياز خواهد کرد. مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي با بيان اينکه کشور با کمبود توليد پروپيلن روبه روست که اين محصول با ارزش با ساخت طرح هاي جديد در پارک پروپيلن عسلويه، منطقه اميرآباد و طرح اسلام آباد غرب و نيز چند طرح ديگر 5 ميليون تن متانول مازاد کشور را به محصول ارزشمند پروپيلن تبديل مي کند، اظهار کرد: در اين مسير شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي با بومي سازي دانش توليد متانول به پروپيلن دستاورد مهمي را رقم زده است. معاون وزير نفت از حضور سرمايه گذاران در هفته هاي آينده در مرکز ماهشهر پژوهش و فناوري پتروشيمي خبر داد و گفت: خوشبختانه تلاش پژوهشگران و کارشناسان اين مرکز به نتيجه رسيده است و با تجاري سازي کامل هر 6 کاتاليست مورد نياز در فرآيند تبديل گاز به پليمر در آينده نزديک با دانش فني ايراني به طور کامل به ثمر خواهد نشست.

 

راه اندازي خط توليد جديد  در مسير احداث خط لوله گوره - جاسک

به دنبال اجراي طرح ملي و راهبردي انتقال نفت خام گوره به جاسک و احداث خط لوله هزار کيلومتري انتقال نفت در اين طرح که با ايجاد کار و اشتغال گسترده براي شرکت هاي ايراني همراه بوده است، به تازگي خط توليد پوشش FBE در يکي از شرکت هاي لوله سازي ايراني راه اندازي شده است.  تورج دهقاني، مديرعامل اين شرکت و شهرام شمس، مديرکل نظام تأمين و تجاري سازي معاونت مهندسي وزارت نفت به منظور نظارت بر روند ساخت و پوشش لوله هاي طرح گوره-جاسک از کارخانه لوله سازي صفا و شرکت پکاشيمي بازديد کردند تا در جريان نحوه عملکرد خط توليد پوشش FBE شرکت لوله سازي صفا که به تازگي به واسطه اجراي طرح گوره - جاسک راه اندازي شده است، قرار گيرند.

دهقاني در اين بازديد با اشاره به توليد روزانه بيش از 2.5 کيلومتر لوله در اين کارخانه، گفت: بستر توليد لوله پيش از اين نيز در کشور فراهم شده بود و با توجه به اهميت لوله هاي سازگار با سرويس ترش در اين طرح، شرکت هاي لوله ساز توانمندي هاي خود را در حوزه توليد لوله ارتقا داده اند و خوشبختانه در اين بازديد مشاهده شد که لوله هاي توليد داخل از نظر کيفي و کمي و همچنين از حيث تنوع در جايگاه مناسبي هستند و مي توانند به تدريج صنعت نفت را از واردات لوله بي نياز کنند.

وي با بيان اينکه به منظور استفاده حداکثري از توان سازندگان داخلي، لازم است صنعت نفت نيازهاي آتي خود را به شرکت هاي لوله سازي اعلام کند تا آنها آمادگي هاي لازم را براي توليد و تأمين نيازهاي صنعت نفت در حوزه لوله کسب کنند، ادامه داد: کيفيت لوله هاي مورد استفاده در صنعت نفت به ويژه در بخش بالادستي اهميت ويژه اي دارد که بازرسي فني نيز بر کيفيت لوله هاي توليدي صحه گذاشته است. مديران نامبرده از کارخانه پکاشيمي که مواد اوليه پوشش FBE لوله هاي طرح گوره - جاسک را مي سازد هم بازديد کردند. به گفته مديران شرکت پکاشيمي، تا قبل از داخلي سازي لوله هاي طرح گوره – جاسک، مواد اوليه پوشش FBE وارد کشور مي شد، اما به واسطه ساخت داخلي زنجيره تأمين لوله (تختال، ورق، لوله و پوشش) اين مواد را شرکت پکاشيمي توليد مي کند که اين موضوع نيز يکي ديگر از دستاوردهاي اين طرح ملي و راهبردي در سال جهش توليد است.

هم اکنون در شرکت لوله سازي صفا 1300 نفر شاغل هستند که براساس اعلام اين شرکت، به واسطه طرح گوره - جاسک از ابتداي امسال 300 فرصت شغلي جديد ايجاد شده است و تا پايان امسال 700 فرصت شغلي جديد ديگر نيز ايجاد مي شود. در شرکت پکاشيمي نيز 700 نفر شاغل هستند.

 

برگزاري مراسم تجليل از پيشکسوتان ايثارگر صنعت نفت در دوران دفاع مقدس

مراسم تجليل از پيشکسوتان ايثارگر صنعت نفت در دوران هشت ساله دفاع مقدس در محل مقبره شهداي گمنام وزارت نفت برگزار شد.

اين مراسم با قرائت قرآن و اجراي سرود آغاز شد و با سخنراني محمدعلي فلاح مهرجردي، فرمانده مرکز بسيج وزارت نفت ادامه يافت.

فرمانده مرکز بسيج وزارت نفت با تجليل از مقام جانبازان، آزادگان و ايثارگران هشت سال دفاع مقدس، بسيجيان را در خط مقدم جنگ اقتصادي دانست.

فلاح مهرجردي با گراميداشت ياد و خاطره شهيدان؛ ايثارگران را مظهر مقاومت ملت ايران در برابر استکابر جهاني دانست. در ادامه اين مراسم و با حضور در جايگاه از پيشکسوتان ايثارگر صنعت نفت تجليل به عمل آمد.  مراسم تجليل از پيشکسوتان ايثارگر صنعت نفت در هشت سال دفاع مقدس با حضور مديراني چون اميرحسين زماني نيا، معاون وزير نفت در امور بين الملل، فرماندهان پايگاه هاي بسيج مناطق و شرکت هاي مختلف صنعت نفت و بسيجيان شاغل در اين وزارتخانه با رعايت پروتکل هاي بهداشتي در محوطه باز مقبره شهداي گمنام وزارت نفت از ساعت 9 تا 11 صبح روز دوشنبه (31 شهريور ماه) برگزار شد. 

 

بررسي مقدار توليد از پارس جنوبي  در نيمه دوم امسال

نشست بررسي عملکرد توليد پنج ماه نخست سال 1399 و پيش بيني توليد از چاه هاي ميدان مشترک پارس جنوبي در نيمه دوم امسال و نيمه نخست سال 1400 برگزار شد.

در اين نشست ويدئوکنفرانسي که روز دوشنبه (31 شهريورماه) بين دفاتر تهران و عسلويه شرکت نفت و گاز پارس و همچنين مديريت هاي برنامه ريزي تلفيقي و نظارت بر توليد نفت و گاز شرکت ملي نفت ايران برگزار شد، ابتدا مقدار تحقق توليد برنامه ريزي شده براي پنج ماه نخست امسال و همچنين چالش هاي عملياتي موجود به منظور تداوم توليد از سوي همکاران معاونت عمليات و پشتيباني ارائه شد.

در ادامه اين نشست، کارشناسان مديريت مهندسي نفت و گاز شرکت نفت و گاز پارس، پيش بيني توليد از هر يک از سکوهاي ميدان گازي پارس جنوبي در 12 ماه آينده را ارائه کردند و در انتها، به پرسش ها و ابهام هاي نمايندگان شرکت ملي نفت ايران در زمينه عملکرد و برنامه توليد از ميدان پارس جنوبي از سوي يحيي رشيدي، معاون عمليات و پشتيباني، علي اکبر ماجد، مدير مهندسي نفت و گاز، مرتضي الهي، مشاور مديرعامل و همچنين نمايندگان طرح هاي توسعه اي پاسخ داده شد.

 

اجراي ضوابط يک مقطع تحصيلي بالاتر رزمندگان، در اولويت قرار گرفت

نشست بررسي وضع اجراي ضوابط ابلاغ شده درباره يک مقطع بالاتر رزمندگان صنعت نفت در اداره کل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي برگزار شد.  به گزارش معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت، به دنبال درخواست رزمندگان صنعت نفت مبني بر تسريع در اجراي ضوابط ابلاغ شده درباره يک مقطع تحصيلي بالاتر رزمندگان، نشستي با حضور نمايندگان مديران توسعه منابع انساني چهار شرکت اصلي برگزار شد. در اين نشست، پس از بررسي قوانين و مقررات مرتبط با موضوع، اجراي فوري ضوابط ابلاغ شده در زمينه يک مقطع بالاتر رزمندگان، در اولويت پروژه هاي منابع انساني چهار شرکت اصلي قرار گرفت. با اجراي ضوابط ياد شده، جانبازان، آزادگان، فرزندان شاهد و رزمندگان، از مزاياي قانوني يک مقطع تحصيلي بالاتر بهره مند مي شوند

 

سکوي 08 ميدان هنديجان با موفقيت نصب شد

سکوي سرچاهي 08 ميدان هنديجان با وزن حدود هزار تن که براي توليد 10 هزار بشکه نفت طراحي و ساخته شده است، روز سه شنبه (يکم مهرماه) در موقعيت خود در خليج فارس نصب شد. سکوهاي 07 و 08 هنديجان اواسط شهريورماه امسال از يارد بندرعباس بارگيري شده بودند که سکوي 08 امروز با موفقيت در موقعيت خود نصب شد و سکوي 07 نيز طي روزهاي آينده نصب مي شود. نصب سکوهاي 07 و 08 با هدف افزايش ايمني توليد و زمينه سازي براي افزايش ظرفيت توليد نفت ميدان هنديجان در دستور کار شرکت نفت فلات قاره ايران قرار دارد. نفت توليدي از ميدان هنديجان پس از ورود به سکوي مرکزي هنديجان به تأسيسات سکوي بهرگانسر ارسال مي شود.