وجوه مشترک و دفاع مقدس

واقعه عظيم عاشورا در سال 61 هجري قمري را نمي توان تنها يک واقعه تاريخي دانست بلکه رخدادي فراتاريخي است که بر فکر و روح جريان هاي شيعي تاثير بسزايي گذاشته است. از جمله بارزترين تاثيرهاي عاشورا در انقلاب اسلامي ايران است. انقلابي که نمادهاي ديني و مذهبي آن، پيوند عميقي با قيام امام حسين(ع) برقرار کرد. در مطلب پيش رو تلاش شده است تا به برخي از وجوه مشترک عاشورا و هشت دفاع مقدس ملت ايران اشاره شود.

الهام از عاشورا

كربلا، اساس نامه ايمان، فهرست همه خوبي ‎ها و فرهنگ نامه قبيله معرفت و عشق است. هيچ كس نيست كه با كربلا انس و الفت بيابد و شكفتن و باليدن و جوشش و حيات را در خود احساس نكند. جامعه ‎اي نيز كه با فرهنگ عاشورا پيوند و آشنايي بيابد، سرشار پويايي، زايايي و توانايي خواهد شد. به همين دليل است كه كربلا، بهترين پايگاه الهام براي حركت و خيزش و قيام است و آنان كه معرفت عاشورايي يافته اند، انسان هايي ‎اند كه حرّيت، عزت، جوانمردي، پاكبازي، اخوّت، صميميت، عرفان، ايمان وشهادت، درون ماية زيستن و قانون زندگي و جهت گيري‎ ها شان خواهد شد.

انقلاب اسلامي ايران و درون ماية آن نيز مُلهَم و متأثَّر از فرهنگ عاشورا است. خون شهيدان انقلاب اسلامي در زلال كربلا ريشه دارد و انقلاب ما بارقه و شعاعي از آتش ستم سوزي است كه در سال 61 هجري در ساحل فرات شعله كشيد. امام خميني(ره) در يكي از سخنراني هاي خويش فرموده است:

اگر سيد الشهدا نبود، اين نهضت (انقلاب اسلامي) هم پيش نمي برد، سيد الشهدا همه جا هست «كل ارض كربلا» همه جا محضر سيد الشهدا است، همة منبرها محضر سيدالشهدا است، همة محراب‎ ها از سيد الشهدا است... امام حسين(ع) نجات داد اسلام را، ما براي يك آدمي كه نجات داده اسلام را و رفته كشته شده سكوت كنيم؟ ما هر روز بايد گريه كنيم، ما هر روز بايد منبر برويم براي حفظ اين مكتب، براي حفظ اين نهضت‎ها؛ اين نهضت ها مرهون امام حسين (ع) است.(1)

رهبر معظم انقلاب، حضرت آيت الله خامنه ‎اي نيز مي فرمايد:

شما ببينيد اين نصف روز حادثه(كربلا)، چه قدر در تاريخ ما بركت كرده و تا امروز هم زنده و الهام بخش است... اين در انقلاب و جنگ و گذشتة تاريخ ما محسوس بوده است... من حادثه‎اي را در تاريخ نمي ‎شناسم كه با فداكاري آن نصف روز قابل مقايسه باشد؛ همه چيز كوچك ‎تر از آن است ‎ـ ليكن بالاخره طرحي از آن يا «نمي» از آن «يم» است.(2)

راه عاشورا و راه انقلاب اسلامي

شباهت و همساني انقلاب عظيم عاشورا و انقلاب بزرگ اسلامي، اين همه ايثار‎ها، شجاعت‎ ها، صبوري‎ ها و عظمت‎ ها را رقم زد و صحنه ‎هايي آفريد كه در آنها، شور، شعور، شوكت و شكوه عاشورايي را مي توان يافت. همان ‎گونه كه در سخن دقيق و روشن حضرت امام (ره) ديديم، همه نهضت ‎هايي كه امروزه در جهان رخ مي دهند و با انقلاب اسلامي همراهند، تأثير فرهنگ را در خويش دارند. رزمندگان ما كه در هشت سال دفاع مقدس حماسه آفريدند و امّت بزرگ ما، كه صبورانه در مقابل شدائد و سختي‎ها ايستاد و رهبري كه ناشر همان فرهنگ و بر دوش‎دارندة همان رايت بود، نشان داد كه عاشورا نه تنها حادثة سال 61 هجري نيست، كه در هر زمان و مكان تكرار پذير است و به هر نسبت كه يك حادثه هويت فرهنگي عاشورا را بيابد، تأثير، دوام و عمق خواهد يافت. شايد بتوان گفت در طول قرن‎ها مبارزه در تاريخ شيعه، هيچ انقلاب و حركتي همچون حركت انقلاب اسلامي و هيچ صحنه‎هايي همچون صحنه‎ هاي دفاع مقدّس، شبيه انقلاب عاشورا و كربلاي حسيني نيست. هزاران آيت و نشانه در جبهه‎ هاي دفاع مقدّس، امروز را به ديروز عاشورا پيوند مي زد و بوي كربلا را به شامّه ‎ها مي رساند. درنگ و تأملي اندك در شعارها، وصيّت نامه‎ ها، عمليّات ها‎، نام عمليّات ‎ها، شب ‎هاي عمليّات، نامه ‎ها، مزارنوشته‎ ها، سخنان رهبر و امام و مقتداي رزمندگان خانوادة شهيدان، خاطرات، تابلو نوشته‎ ها و همة مظاهر و جلوه ‎هاي جبهه ‎ها، نشان مي‎ دهد كه مي توان پيوندي شگفت و قابل مطالعه ميان اين دو قطعة تاريخي يافت. مطالعه و پژوهش در اين زمينه و نشان دادن اين مشتركات و همساني ‎ها نه تنها ترسيم و تبيين «زايندگي و تأثير گذاري و حيات فرهنگ عاشورا»، كه نشانة سلامت، عظمت، ارجمندي و قداست سال‎ هاي دفاع مقدّس و بزرگي و بزرگ‎منشي امّت امام بزرگوار و انقلاب عاشورايي اسلامي است. در يك نگاه كلّي، برخي از وجوه مشترك دو فرهنگ عاشورا و دفاع مقدّس عبارتنداز:

1 ـ هر دو براي دفاع از حريم ارزش‎ها و حفظ اسلام و رضاي پروردگار روياروي دشمن مي ايستند.

2 ـ رهبر هر دو حركت، فرزندان پيامبرند. همان صلابت، پايداري، ذلّت ناپذيري، شهادت پذيري و روح ايثار كه در وجود مبارك اباعبدالله (عليه السلام) هست، در وجود امام خميني(قدس سره) تجلّي يافته است. امام به پيروي از سرور و سالار شهيدان، از هيچ فداكاري در راه مكتب و آرمان‎هاي الهي دريغ ندارد.

3 ـ ياران امام خميني (ره) همچون شهيدان كربلا، كانون عرفان ومحبّت الهي و سرشار از شوق شهادت و فداكاري‎اند.

4 ـ دشمن رويارو با دو جريان، در نهايت قساوت، پستي، دنياپرستي و خودخواهي است.

5 ـ همان مظاهر روز و شب عاشورا در جبهه هاي دفاع مقدّس ديده مي شود؛ زمزمه ‎هاي عاشقانه، نماز، عبادت، قرائت قرآن و آمادگي براي وصل و پيوند با محبوب.

6 ـ پايداري و شكيبايي زنان و نقش روشنگري و صبوري آنان، جلوه‎اي از صبوري و پيام رساني قافلة اسيران كربلا است.

7 ـ هر دو جريان رسواگر ستم شدند و نقاب از چهرة دروغ و تزوير ونفاق برافكندند.

8 ـ در هر دو جريان از شهيدان شيرخوار تا پيران سالخورده مي توان يافت.

9 ـ صحنه‎ ها و موقعيت ‎هايي همچون صحنه‎هاي كربلا بارها در جبهه ‎هاي دفاع مقدّس اتفاق افتاد؛ مانند تشنگي، جدا شدن سرها، اسارت و... اين صحنه ها هماره ذهن ها را به صحنه ‎هاي كربلا پيوند مي زند.

10 ـ جبهه‎ هاي هشت سال دفاع مقدس جلوه‎گاه اخلاق، فضايل و ارزش ‎هاي الهي و سازنده‎ ترين و پرشكوه ترين درس‎ ها بود؛ درس ‎هايي كه رزمندگان در مكتب عاشورا آموخته بودند. معمولاً، در جبهه ‎ها همة ارزش ‎هاي اخلاقي، با كربلا تطبيق داده مي شد.

11 ـ پايان هشت سال دفاع مقدّس، همچون پايان عاشورا، تمام شدن و توقّف راه نبود، بلكه پس از آن، ايماني كه محصول خلوص و فداكاري رزمندگان بود، هشياري، تحرّك و بيداري ‎هاي بزرگي را رقم زد كه نه تنها تضمين سلامت جامعه، كه الهام بخش مبارزات در گوشه و كنار جهان شد. تأثير اين ايثار و خلوص را در رزمندگان لبنان نيز مي توان يافت.

12 ـ همچنان كه انقلاب عاشورا تضمين بقا و سلامت مكتب و اسلام نوپايي شد كه محصول 23 سال تلاش پيامبر (ص) و مجاهدت صحابة بزرگ بود، مجاهدت‎هاي هشت سال دفاع مقدّس نيز تضمين بقا و سلامت انقلاب اسلامي شد.

با بررسي مظاهر عاشورايي در دفاع مقدّس، وجوه اشتراك اين دو نهضت و دو نمونة بزرگ تاريخي را باز مي يابيم. هر چند قلمرو تحقيق، دوران هشت سالة دفاع مقدّس است، امّا به دليل پيوندي كه انقلاب اسلامي با نهضت عاشورا دارد، حضور اين ويژگي ‎ها را در سال‎ هاي پس از دفاع مقدّس نيز مي توان در جامعه احساس كرد؛ به ويژه آن كه برخي از مسائل هشت سال دفاع مقدّس مانند بازگشت آزادگان، بازگشت پيكر مطهر مفقود الاثر‎ها، شهادت نيرو‎هاي تفحّص و به طور كلّي استمرار جريان شهادت، اين باب را همچنان مفتوح نگاه مي دارد. از اين فراتر، نمي توان ارزش‎هاي انقلابي را كه نماد‎ها و نمود‎هاي خويش را از كربلا و عاشورا دريافت كرده است، در حصار زمان، محدود و محصور كرد و اين انگاره كه ارزش‎هاي دفاع مقدّس را تنها در همان سال هاي جنگ خلاصه و در همان فرصت تاريخي بررسي و مطالعه كنيم، نه علمي، نه مقبول و مطلوب و نه امكان‎پذير است. يافتن وجوه مشترك و به زبان ديگر، جلوه‎ هاي عاشورا در دفاع مقدّس، براي تاريخ فردا و آينده ‎هايي كه جهاد و دفاع، ناگزير با سرنوشت و حيات جامعه‎ها پيوند مي خورد و به آنها الگويي مناسب نيازمند مي شوند، بايسته و ضروري است.

منابع:

1- کتاب قيام عاشورا در كلام و پيام امام خميني، تبيانِ آثار موضوعي، دفتر سوم، صفحه 76 ـ77.

2- کتاب حديث ولايت، مجموعه رهنمود‎هاي مقام معظم رهبري، جلد هفتم، صفحه 236‎ـ 237 .

 

فراخوان بيست و نهمين اجلاس سراسري نماز

فراخوان علمي بيست و نهمين اجلاس سراسري نماز با عنوان «پيوند نماز، خانه، مدرسه و مسجد» با محورهاي سه گانه اي چون: مباني و اصول تعالي پيوند خانه، مدرسه و مسجد؛ آسيب ها، موانع و راهکارهاي تعالي پيوند خانه، مدرسه و مسجد؛ نقش و همگرايي نهادهاي فرهنگي در پيوند خانه، مدرسه و مسجد. منتشر شد. علاقمندان به سايت ستاد اقامه نماز کشور و سايت ستاد اقامه نماز وزارت نفت مراجعه کنند.

 

انتصاب جانشين و مسئول ارزيابي و نظارت دفتر ارتباطات حوزوي وزارت نفت

حجت الاسلام عباس ثقفي، مسئول دفتر ارتباطات حوزوي وزارت نفت با صدور احکامي جداگانه، حجت الاسلام سلمان بحراني را به سمت جانشين دفتر ارتباطات حوزوي وزارت نفت و حجت الاسلام علي محبي را به سمت مسئول ارزيابي و نظارت اين دفتر منصوب کرد. همچنين با حکم معاون وزير و مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران، حجت الاسلام ثقفي به عنوان «عضو شوراي امر به معروف و نهي از منکر» شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران منصوب شد.

 

انتخاب ستاد اقامه نماز شركت كارون به عنوان ستاد «شايسته تقدير ويژه»، در خوزستان

 

ستاد اقامه نماز شركت بهره برداري نفت و گاز كارون با کسب امتياز عالي براي نهمين سال متمادي به عنوان ستاد شايسته تقدير ويژه در سطح استان خوزستان برگزيده شد. در ارزيابي صورت گرفته از ميان بيش از 135 سازمان و دستگاه اجرايي، ستاد اقامه نماز شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون را با کسب امتياز عالي براي نهمين سال پياپي به عنوان ستاد «شايسته تقدير ويژه» در سطح استان خوزستان معرفي کرد. در ارزيابي صورت گرفته، برخي از شاخص هاي ملاک انتخاب ستادهاي برتر عبارتند از: شناسائي و بهره گيري از ظرفيت هاي دستگاه در جهت ترويج و توسعه فرهنگ اقامه نماز، هدف گذاري براي نماز در دستگاه (كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت)، تشكيل شوراي اقامه نماز و برگزاري منظم جلسات، ميزان حضور مسئولان و كاركنان دستگاه در صفوف نمازهاي جماعت، اختصاص فضاي مناسب و متناسب جهت اقامه نماز كاركنان و مراجعين، و آموزش و توانمندسازي مخاطبين (عام و خاص) دستگاه نسبت به معارف نماز. تعيين ساز و كار مناسب نظارت و ارزيابي عملكرد واحدها درخصوص نماز، عدم تداخل برنامه جلسات و برنامه ها با وقت فضيلت نماز، پژوهش محور كردن برنامه ها و فعاليت ها، نحوه تعامل مسئولان شوراي اقامه نماز دستگاه با ستاد اقامه نماز (در مركز و استان ها)، پخش روزانه اذان در اوقات شرعي، پرداختن به موضوع نماز در نشريات (مكتوب و ديجيتال) دستگاه، تبليغات محيطي با موضوع نماز، اجراي برنامه هاي ابلاغي ستاد اقامه نماز استان، اجراء فعاليت هاي ابتكاري و خلاقانه و تجليل و تقدير از فعالان و خادمان نماز در دستگاه نيز بخش ديگري از شاخص هاي ارزيابي صورت گرفته است.