شرکت ملي حفاري ايران   

به کارگيري 12 دستگاه حفاري سنگين خشکي

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران با تشريح فعاليت هاي اين شرکت در پروژه هاي طرح نگهداشت و افزايش توليد نفت ازبه کارگيري 12 دستگاه حفاري سنگين خشکي درپروژه هاي طرح نگهداشت وافزايش توليد شرکت ملي نفت ايران خبر داد.

سيدعبدالله موسوي باگراميداشت فرارسيدن چهلمين سالروزحماسه دفاع مقدس گفت: تاکنون سه دکل حفاري 35، 81و 48 فتح درميدان نفت شهر و دستگاه 27 فتح در ميدان نفتي گچساران عملياتي شده اند. وي با بيان اين که اين پروژه ها به ترتيب درميدان هاي تحت سرپرستي شرکت نفت مناطق مرکزي ايران وشرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب است، حفاري ثبت شده دراين پروژه ها را افزون بر 6700 متر اعلام کرد.

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران اظهارکرد: اين شرکت در اجراي اين دو پروژه که در قالب EPD/EPC اجرا مي شود در ميدان گچساران پنج حلقه چاه توسعه اي و دو حلقه تعميري و در ميدان نفت شهر نيز يک حلقه توسعه اي وچهار حلقه تعميري حفر وتکميل مي کند. به گفته وي، افزون بر فعاليت هاي زيرسطحي، انجام امور روسطحي نيز به عهده شرکت ملي حفاري ايران است.

موسوي با اين توضيح که با تأمين کالا و مواد و افزايش تعداد دکل هاي حفاري در اجراي پروژه نگهداشت و افزايش توليد ميدان نفتي گچساران شتاب بخشي خواهد شد، گفت: در پروژه نفت شهر، عمليات تعمير و تکميل دو حلقه چاه به پايان رسيده است و حفاري سومين حلقه چاه نيز آغاز شده است. وي افزود: شرکت ملي حفاري ايران در اجراي پروژه هاي ميدان محور باشرکت هاي بخش خصوصي درپروژه هاي بالارود، رامين ولالي در گستره عملياتي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب وسپهر وجفير در محدوده شرکت نفت وگازاروندان در بخش هاي عمليات حفاري و خدمات يکپارچه فني و مهندسي همکاري مي کند.

موسوي گفت: پروژه نگهداشت وافزايش توليد ميدان نفتي رامين با مشارکت اين شرکت و شرکت توسعه نفت و گاز پرشيا اجرا مي شود که مشتمل برحفاري هشت حلقه چاه (6 حلقه توسعه اي ودو حلقه تعميري) است. به گفته وي اين پروژه نيز به صورت EPD/EPC باهمکاري دوشرکت اجرا و مراحل اجرايي آن با تکميل موقيعت و به کارگيري دو دکل حفاري به زودي آغاز مي شود. موسوي افزود: پروژه توسعه ميدان نفتي لالي ديگر پروژه اي است که شرکت ملي حفاري ايران وشرکت جهان پارس، اجراي آن را در شمال استان خوزستان به عهده دارند و مناقصه آن برگزار شده است.

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران با اشاره به اين که در پروژه توسعه ميدان سپهروجفير، اين شرکت باهمکاري شرکت خدمات مهندسي پژواک انرژي به حفاري 6 حلقه چاه توسعه اي اقدام کرده است، تصريح کرد: به اين منظوردو دستگاه حفاري در نظر گرفته شده وتلاش دو شرکت بر اين است که اين پروژه به زودي اجرايي شود.

اجراي ضوابط ايمني سختگيرانه تر

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران گفت: ضوابط ايمني مناطق عملياتي ملي حفاري سختگيرانه تر اجرا مي شود.

سيدعبدالله موسوي درحاشيه عيادت ازکريم سخيري از کارکنان عملياتي دکل حفاري56 فتح که درحين کار دچار حادثه شد، با تاکيد بر رعايت و به کارگيري مقررات ايمني، افزود: به منظورحفظ سلامت کارکنان، ضوابط ايمني سختگيرانه تري در موقعيت هاي عملياتي اجرا خواهد شد.

وي بااشاره به حادثه دکل56 وابرازتاسف ازمصدوميت اين همکار سخت کوش، گفت: کار درصنعت حفاري، همراه باريسک بالاست وتنها راه کاهش ضريب حوادث که مي تواند به دلايل مختلف ازجمله خطاي انساني، نقص فني درتجهيزات، يا رفتارچاه وفوران باشد، دقت در کار، مقررات و استانداردهاي اچ اس اي، ايجاد فضاي ايمن با هم افزايي و رعايت نکات ضروري دراين زمينه، همچنين افزايش نظارت مديران و رؤساي دکل حفاري، افسران ايمني و بررسي شرايط محيطي وعملياتي پيش از آغاز کار است.

 

   شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

بسيج نفت جنوب، برگزيده برتر استان خوزستان

کانون تخصصي بسيج مهندسان صنعت نفت جنوب به عنوان کانون برتر رده هاي بسيج درسطح سپاه حضرت وليعصر (عج)استان خوزستان برگزيده شد. دهمين جشنواره مالک اشتر(انتخاب برترين فرماندهان و رده هاي بسيج در سال 98)درتالارامام خامنه اي مجتمع فجراهوز با حضور سردار حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه حضرت وليعصر(عج) استان خوزستان، محمد خانچي، رئيس سازمان بسيج مهندسان صنعت ومعدن استان وديگر رده هاي سپاه استان برگزار شد. دراين جشنواره بااهداي لوح سپاس ازمحمدمهدي پورناصري، مدير کانون بسيج مهندسين صنعت نفت جنوب به عنوان کانون برتر رده هاي بسيج درسطح سپاه حضرت وليعصر (عج) استان خوزستان درسال 98، تجليل شد.

مشارکت نفت در بهسازي روستاهاي خوزستان

مديرکل بنياد مسکن استان خوزستان ازهمکاري ومشارکت شرکت ملي نفت ايران بااين بنياد دراحداث پروژه هاي عمراني 78روستاي استان خوزستان خبر داد. مسعود انصاريان اظهارکرد: 24 پروژه کمک به بهسازي و طرح هادي روستاهاي خوزستان، ازسوي بنياد مسکن استان خوزستان با مشارکت شرکت ملي نفت ايران، ازمحل اعتبارات مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز، با اعتبار132 ميليارد ريال از ابتداي سال 99 تاکنون پايان يافته است. وي با اشاره به اين که 54 پروژه ديگر نيزبا پيشرفت هاي فيزيکي مختلف در دست احداث است، تصريح کرد: در مجموع، شرکت ملي نفت ايران 210ميليارد ريال به انجام اين پروژه ها اختصاص داده است. انصاريان تصريح کرد: اين پروژه ها در قالب طرح هاي بهسازي روستاها، به منظورافزايش رفاه اجتماعي روستاييان مناطق برخوردار از نفت، در دست اجرا هستند. مديرکل بنيادمسکن استان خوزستان گفت: شرکت ملي نفت ايران پيش از اين نيزدرقالب کمک به سيل زدگان، فروردين ماه پارسال خوزستان، هشت هزارو919تن ميلگرد را بااعتبار400ميليارد ريال، ميان روستاييان آسيب ديده توزيع کرده است.

 

   شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران

تجهيز 186 کارگاه تبديل خودروبه دوگانه سوز

مديرطرح سي ان جي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران گفت: تا کنون 186کارگاه درسراسرکشوربراي تبديل خودروهاي عمومي به دو گانه سوز تجهيز شده اند.

محمدحسين باقري با بيان اين که براساس آمار تاکنون 136هزار و 700 دستگاه خودرو درسامانه gcr.niopdc.ir ثبت نام کرده اند، افزود: ازاين تعدادعمليات تبديل 23 هزار دستگاه خودرو انجام شده است و22 هزار خودرو نيز درنوبت، درصف تبديل قرار گرفته اند.

وي همچنين با اشاره به اين که 6هزاردستگاه خودرو نيز درصف انتخاب کارگاه قراردارند، افزود: به منظور ممانعت از دستکاري مخازن سي ان جي و خوردگي خارجي سطح مخزن ها، اقدام هايي همچون هوشمند سازي جايگاه هاي سي ان جي در دستور کار قرار گرفته و اجراي آن آغاز شده است.

مديرطرح سي ان جي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي گفت: مناقصه فرآيند هوشمندسازي جايگاه ها باتوجه به آماده شدن اسناد آن، اواسط مهرماه برگزار خواهد شد تا پيمانکار تعيين شود.

 

    شرکت نفت فلات قاره ايران 

گراميداشت 4 دهه تلاش

مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران باارسال پيامي فرارسيدن 29 شهريور، چهلمين سالروز تأسيس شرکت نفت فلات قاره ايران وحماسه هشت سال دفاع مقدس را به کارکنان اين شرکت تبريک گفت.

در متن پيام عليرضا سلمان زاده آمده است:

«کارکنان شرکت نفت فلات قاره ايران طي اين 40 سال، در خط مقدم جبهه اقتصادي کشور قرار داشته و با پشتکار، تلاش و ازخودگذشتگي، چرخ هاي اقتصاد ميهن اسلامي مان را به گردش درآورده اند.

خوشبختانه باوجود همه سختي ها و مشکلات وشيوع ويروس کرونا که اين شرکت را با چالش هاي جديدي مواجه ساخت، دريک سال گذشته گام ها ي مهم وارزشمندي درحوزه راه اندازي ونصب سکوهاي سرچاهي، حفاري و تعميرچاه ها، تعميرات اساسي ونگهداشت تأسيسات واقدام هاي صرفه جو يانه درمناطق عملياتي توسط کارکنان ومتخصصان توانمند ايراني برداشته شده است. کارکنان ومديران شرکت نفت فلات قاره ايران، امروز نيزبا انگيزه و روحيه جهادي، در پي توسعه صنعت نفت دريايي ايران هستند وهيچ عاملي آنان را از اين آرمان مقدس بازنخواهد داشت. اينجانب چهلمين سالروز تأسيس شرکت نفت فلات قاره ايران و آغاز هفته دفاع مقدس را گرامي داشته واميدوارم اين شرکت همچنان درمسير تعالي و پيشرفت حرکت کند».

 

     شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران

آغاز عمليات احداث خط لوله فراورده نفتي بندرعباس - مهرآران

مجري طرح احداث خط لوله فراورده بندرعباس - مهرآران از آغاز عمليات اجرايي اين پروژه به عنوان بخشي از خط لوله 26 اينچ در دست احداث بندرعباس - سيرجان - رفسنجان خبر داد.

علي خاني پورگفت: با گذشت دو ماه ونيم ازآغازعمليات اجرايي طرح احداث خط لوله فراورده نفتي بندرعباس- مهرآران، 350 هزارمتر مکعب خاکبرداري به منظور مسيرسازي اجراي خط انجام شده است. وي افزود: باتوجه به برنامه ريزي انجام شده|، باافزايش ماشين آلات سنگين، عمليات مسيرسازي اين خط به طول تقريبي 250کيلومترسال آينده به پايان خواهد رسيد. خاني پورگفت: با توجه به راه اندازي فازهاي جديد پالايشگاه ستاره خليج فارس وافزايش توليد فراورده هاي نفتي اين پالايشگاه، احداث خط لوله 26 اينچ فراورده بندرعباس-سيرجان-رفسنجان، به همراه تلمبه خانه ها و پايانه هاي مسيرباظرفيت انتقال 300هزاربشکه در روز، به شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران ابلاغ شده است. مجري طرح احداث خط لوله فراورده بندرعباس- مهرآران بااشاره به اين که بخش عمده اي ازخط لوله جديد درمجاورت خط لوله درحال بهره برداري انتقال بنزين توليدي پالايشگاه هاي بندرعباس وستاره خليج فارس، همچنين خط انتقال سراسري گازاحداث مي شود، اظهارکرد: اجراي ايمن و بدون حادثه، ازجمله اولويت هاي مهم دراحداث اين خط لوله محسوب مي شود. خاني پورتصريح کرد: با توجه به همزماني شيوع ويروس کرونا با آغاز عمليات اجرايي اين طرح، با رعايت و اعمال پروتکل هاي بهداشتي، حداقل تاثيرگذاري ممکن در همه فعاليت هاي مهندسي و اجرايي طرح محقق شده است. وي با بيان اين که سه ماه پس از آغاز طرح، صحه گذاري مدارک مهندسي به پايان رسيده است تصريح کرد: ديگرفعاليت هاي مهندسي، خريدو عمليات ساختمان ونصب نيزاز رشد مطلوبي برخوردار بوده است ومطابق برنامه زمان بندي پيش مي رود. مجري طرح احداث خط لوله فراورده بندرعباس- مهرآران گفت: طرح احداث خط لوله لوله 26 اينچ فراورده بندرعباس - سيرجان -رفسنجان به عنوان يکي ازطرح هاي اولويت دارشرکت ملي پالايش وپخش فراورده هاي نفتي به شمار مي رود که منابع مالي آن به طورکامل تامين شده است و اميدواريم عمليات اجرايي آن طبق برنامه زمان بندي اجرايي شود.

 

    شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري

شيوه هاي جديد ضخامت سنجي درکف مخازن

پايش خوردگي کف مخزن به روش پيشرفته نشت شارژميدان مغناطيسي (MFL) در شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري انجام شد. فريدون سروي، رئيس اداره بازرسي فني وخوردگي فلزات شرکت بهره برداري نفت وگازآغاجاري گفت: پس ازبررسي گزارش هاي ضخامت سنجي ومشاهده خوردگي درکف مخزن 1107پالايشگاه مجيديه ماهشهر، با برنامه ريزي وارائه دستورعمل مناسب ازسوي اين اداره، پيشنهاد و برنامه بازرسي به روش پيشرفته نشت شارژ ميدان مغناطيسي ارائه شد. وي افزود: پس ازکسب مجوزهاي لازم، پايش خوردگي کف مخزن مذکور به روش MFL براي نخستين باردراين شرکت آغازشد که هم اکنون نيز ادامه دارد. رئيس اداره بازرسي فني و خوردگي فلزات شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري با بيان اين که MFLاز روش هاي نوين پايش کف مخزن به شمار مي رود که درچندسال اخير به عنوان روش باسرعت وقابليت اطمينان بالا در شرکت هاي نفتي معتبر و کشورهاي پيشرفته انجام مي شود، تصريح کرد: شرکت بهره برداري نفت وگازآغاجاري نيزبا دستور عمل اجرايي کارشناسان خود وبهره گيري از پيمانکار داخلي، همچنين با به کارگيري دستگاه MFL ساخت داخل، اين روش را اجرا کرده است.

 

    خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان

تقويت خط لوله 26 اينچ آبادان- بندر صادراتي ماهشهر

خط لوله 26 اينچ نفت کوره آبادان- بندر صادراتي ماهشهر در شرايط طاقت فرساي گرماي استان خوزستان تقويت مي شود.

مسئول واحد تعميرات خط ناحيه فني آبادان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان گفت: با توجه به وضعيت جوي، شوري خاک منطقه، ميزان خوردگي خط لوله مزبوروآغازبه کار واحدمهندسي خوردگي فلزات براي شناسايي نقاط آسيب ديده، عمليات خاکبرداري وتقويت خط لوله 26 اينچ آبادان-ماهشهر دردستور کارقرارگرفته وهم اکنون در دست انجام است.

جلال مقدم با بيان اين که از65نقطه شناسايي شده دراين خط لوله 26 تاکنون20 نقطه آن در کيلومتر هاي مختلف تقويت شده است، افزود: در اين پروژه به دليل استفاده نکردن از وصله روي نقاط، ازسولميت استفاده مي شود.

وي يادآورشد: درعمليات تقويت خط لوله 26اينچ آبادان-واحدهايي همچون معاون فني، تعميرات خط، نقليه، حراست، HSE، بسيج و مهندسي خوردگي فلزات همكاري دارند.

 

    شرکت مهندسي و توسعه نفت(متن) 

راه اندازي خط توليد پوشش لوله درمسير گوره-جاسک

به دنبال اجراي طرح ملي و راهبردي انتقال نفت خام گوره به جاسک و احداث خط لوله هزارکيلومتري انتقال نفت در اين طرح که با ايجاد کار و اشتغال گسترده براي شرکت هاي ايراني همراه بوده است، به تازگي خط توليد پوشش FBE دريکي از شرکت هاي لوله سازي ايراني نيزراه اندازي شده است. تورج دهقاني، مديرعامل شرکت مهندسي وتوسعه نفت درحاشيه بازديد از کارخانه لوله سازي صفاوشرکت پکاشيمي واطلاع از روند ساخت و پوشش لوله هاي طرح احداث خط انتقال نفت خام گوره–جاسک، با اشاره به راه اندازي خط توليد پوشش FBEدرشرکت لوله سازي صفاوتوليد روزانه 2.5 کيلومترلوله درآن اظهارکرد: بستر توليد لوله در کشور پيش از اين فراهم شده است؛ ليکن با توجه به اهميت لوله هاي سازگار با ترشي گازدرطرح گوره –جاسک، شرکت هاي لوله ساز نيزتوانمندي هاي خود را در حوزه توليد لوله ارتقا داده اند به طوري که لوله هاي توليد داخل از نظر کيفي وکمي، همچنين تنوع، درجايگاه مناسبي قراردارندومي توانند به تدريج صنعت نفت را از آن بي نياز کنند. وي باتاکيدبراستفاده حداکثري ازتوان سازندگان داخلي، اظهارکرد: لازم است صنعت نفت نيازهاي آتي خودرابه شرکت هاي لوله سازي اعلام و آنها نيز آمادگي بيشتري براي توليد وتامين نيازهاي اين صنعت (نفت) در حوزه لوله کسب کنند. دهقاني افزود: کيفيت لوله هاي مورد استفاده در صنعت نفت به ويژه در بخش بالادستي اهميت ويژه اي داردکه بازرسي فني نيز بر کيفيت لوله هاي توليدي صحه گذاشته است.

مديرعامل شرکت متن همچنين با اشاره به گفته مديران شرکت پکاشيمي مبني بر واردات مواد اوليه پوشش FBE تاقبل از داخلي سازي لوله هاي طرح گوره–جاسک، اظهارکرد: هم اکنون اين موادبه واسطه ساخت داخلي زنجيره تامين لوله(تختال، ورق، لوله وپوشش)درشرکت پکاشيمي توليدمي شود که ازآن مي توان يه عنوان يکي ديگرازدستاوردهاي طرح ملي و راهبردي گوره – جاسک نام برد. درطرح احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره–جاسک، شرکت لوله سازي صفا نيزبه عنوان تامين کننده لوله حضوردارد.دراين شرکت که1300 نفردرآن اشتغال دارند، به واسطه طرح مزبور300فرصت شغلي جديد ايجاد شده است وتاپايان امسال 700فرصت شغلي جديد ديگرايجاد خواهد شد.

درجريان بازديد مديرعامل شرکت مهندسي توسعه نفت ازکارخانه لوله سازي صفا وشرکت پکاشيمي به هدف اطلاع از روند اجرايي راه اندازي خط توليد پوشش FBE، شهرام شمس، مديرکل نظام تامين و تجاري سازي معاونت مهندسي وزارت نفت حضور داشت.