گفت وگوي «مشعل» با رئيس بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران

کرونا و همیاری صنعت نفت با بومیان

سميه راهپيما  شيوع ويروس کرونا تمامي مراکز درماني جهان و کشورمان را درگير کرده است، به گونه اي که براي کاهش و پيشگيري از اين ويروس گام هايي همسو با سازمان بهداشت جهاني و وزارت بهداشت و درمان و علوم پزشکي کشور برداشته شده است و تمامي افراد جامعه، ارگان ها و سازمان ها ملزم به رعايت اين دستور العمل ها هستند. از اين رو بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران در کنار ديگر مناطق تحت پوشش سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نيز براي حفظ جان کارکنان خود و بوميان تحت حمايتي که دارد موارد بهداشتي را در نظرگرفته تا اين ويروس ريشه کن شود. اين منطقه 9 درمانگاه عملياتي و يک بيمارستان دارد که تمامي دستورالعمل هاي بهداشتي در آن رعايت مي شود. براي جويا شدن از خدمات ارائه شده در بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران با محمد محمدي، رئيس اين مجموعه به گفت وگو نشسته ايم که در ادامه مي خوانيد:

   براي مقابله با ويروس کرونا چه فعاليت هايي از سوي بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران براي افراد شرکتي و غير شرکتي صورت گرفته است؟

از شيوع ويروس کرونا تا کنون اقدام هاي گوناگوني در زمينه پيشگيري و کاهش شيوع ويروس کرونا انجام شده است که يکي از آنها استقرار ميز ترياژ در درمانگاه مرکزي و اورژانس و ايجاد دو بخش ايزوله براي پذيرش بيماران احتمالي ويروس کرونا براي پيشگيري از شيوع بيماري و درمان مبتلايان است.

همچنين با توجه به شيوع ويروس کرونا و افزايش مراجعات بيماران تنفسي، دو دستگاه ونتيلاتور (تنفس مصنوعي)، پيشرفته در بخش هاي ايزوله بيمارستان بعثت صنعت نفت گچساران جهت کاهش اعزام ها نصب و راه اندازي شده است. نيروهاي بهداشت و درمان در درمانگاه هاي مناطق عملياتي دشت گز، پازنان، رگ سفيد، سياهمکان، گوره، بي بي حکيمه 2، بي بي حکيمه 1، بينک و نرگسي به صورت روزانه اقدام به تب سنجي و پايش کارکنان مناطق عملياتي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران مي کنند. در راستاي جلوگيري از شيوع و گسترش کرونا، ملاقات بيماران بستري شده در بيمارستان بعثت صنعت نفت گچساران تا اطلاع ثانوي ممنوع شده است. ضمن آنکه در شرايط فعلي و تا عادي شدن اوضاع و رفع بيماري کرونا فقط موارد اورژانسي به کلينيک دندانپزشکي صنعت نفت گچساران مراجعه مي کنند. شماره موبايل 09165992822 و تلفن شرکتي 24567 با رويکرد رعايت حقوق شهروندي و پاسخگويي سؤالات جمعيت تحت پوشش در مورد بيماري کرونا در بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران به صورت 24 ساعته فعال شده است تا جمعيت تحت پوشش از اين طريق مسائل، مشکلات و سوال هاي خود را در خصوص کرونا و مسائل مربوط به آن مطرح و پاسخ خود را دريافت کنند تا از بار مراجعه حضوري به مراکز درماني کاسته شود. نيروهاي بهداشت و درمان صنعت نفت و بسيج شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران با استقرار در ورودي هاي شهر گچساران و اجراي طرح تب سنجي، سلامت سرنشينان خودروها را پايش مي کنند. براي کنترل و پيشگيري از شيوع ويروس کرونا و بر اساس وظيفه ذاتي بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران و برابر تصميم ستاد کرونا، تيم هاي تب سنجي کرونايي، در ترمينال اختصاصي واحد اتوبوسراني اداره ترابري شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران مستقر و در سه نوبت اقدام به تب سنجي کرونايي از کارکنان شيفتي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران مي کنند. همه اماکن و مراکز درماني بهداشت و درمان صنعت نفت، ادارات و مناطق عملياتي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران هر روز براي مقابله با شيوع ويروس کرونا ضدعفوني و گندزدايي مي شود. همچنين تب سنجي، توزيع دستکش يکبار مصرف و ارائه ژل براي شست و شوي دست مراجعه کنندگان از ديگر اقدام هاي بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران براي کنترل و پيشگيري از شيوع ويروس کرونا است.

    شناسايي بيماران مشکوک و مبتلا به کرونا چگونه انجام مي شود؟

براي بيماران مشکوک و مبتلا، ميز ترياژ در مراکز درماني بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران در نظر گرفته شده است. ضمن آنکه با راه اندازي سامانه خودارزيابي کرونا، تمامي نيروهاي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران با مراجعه به سامانه غربالگري ويروس کرونا سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به آدرس https://www.piho.ir/fa/corona  اطلاعات مورد نياز را براي غربالگري، بيماريابي و تعيين وضعيت سلامت خود و خانواده در خصوص بيماري کوويد - 19 تکميل مي کنند.

 با ثبت نام در سامانه  مذکور، ضمن پايش و رصد اطلاعات ارسالي، پيگيري هاي بعدي براي راهنمايي يا مراقبت لازم در مقابل کرونا از سوي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت انجام مي شود.

    چه فعاليت هايي در زمينه آموزش داشته ايد؟

برگزاري دوره هاي آموزشي مقابله و پيشگيري از بيماري کرونا براي کارکنان، خانواده ها و دانش آموزان صنعت نفت و گاز گچساران به صورت حضوري و  از طريق کانال ها و شبکه هاي بهداشتي، توزيع بروشور آموزشي و پوستر در بين مراکز درماني صنعت نفت و مناطق عملياتي شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران را در دستور کار داشته و داريم.

    فاصله گذاري اجتماعي در بيمارستان و درمانگاه هاي صنعت نفت چگونه انجام مي شود؟

محل نشستن و ايستادن بيماران و مراجعه کنندگان در مراکز درماني بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران از جمله درمانگاه مرکزي، اورژانس، کلينيک تخصصي، آزمايشگاه، کلينيک دندانپزشکي، راديولوژي و فيزيوتراپي را با نشانه هايي علامت گذاري کرده ايم و اين نشانه ها به صورتي نصب شده که دقت مراجعه کنندگان را براي رعايت فاصله اجتماعي جلب کند. همچنين بنرها و پوسترهايي با موضوع رعايت فاصله اجتماعي در تمامي مراکز درماني  نصب شده اند.

   مرکز سلامت کار در دوران کرونا چه خدماتي به کارکنان ارائه داده است؟

غربالگري و تب سنجي 132 هزار نفر از کارکنان اداري و عملياتي شرکت بهره برداري نفت و گاز در مبادي ورودي شهر، پيگيري تقريبي ماهيانه 450 نفر از افراد مشکوک، محتمل و قطعي که در سامانه غربالگري NOCORONA سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اطلاعات خود را ثبت کرده اند، ضدعفوني و گندزدايي ادارات و مناطق عملياتي شرکت بهره برداري نفت و گاز به تعداد 681 بار و بازديد روزانه کارشناسان بهداشت محيط از تمام اماکن به منظور رعايت پروتکل هاي بهداشتي را داشته ايم.

   بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران چند درمانگاه عملياتي را تحت پوشش دارد؟ آيا به بوميان منطقه خدمات درماني ارائه مي کند؟

بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران در 9 منطقه عملياتي، درمانگاه فعال دارد و به کارکنان شرکت بهره برداري نفت و گاز و بوميان مناطق خدمات درماني ارائه مي دهد. تاکنون هيچگونه مورد داراي علائم مشکوک به کرونا به مراکز درماني مناطق عملياتي مراجعه نکرده است. بيماران سرپايي( بوميان) مراجعه کننده به مراکز درماني مناطق عملياتي خدمات فوريتي دريافت مي کنند.

   چند تخت و چه بخش هايي از بيمارستان در اختيار بيماران کرونايي قرار گرفته است؟

دو بخش از بيمارستان 64 تختخوابي بعثت صنعت نفت گچساران شامل 22 تخت بستري و 2 تخت ICU از ابتداي شيوع بيماري کرونا براي درمان بيماران مشکوک به کرونا پيش بيني شده و در حال خدمت رساني به بيماران است.

   در اين ايام مراکز سلامت خانواده چه خدماتي ارائه کرده است؟

تماس تلفني با بيش از دو هزار و 150 نفر از افراد داراي بيماري هاي خاص از جمله فشارخون، قندخون، بيماري هاي قلبي، آسم و ... جهت عدم حضور در مراکز درماني و آموزش هاي لازم براي تحويل داروهاي مورد نياز، پيگيري تعيين وضعيت سلامت حدود دو هزار نفر که در سامانه خود ارزيابي کرونا https://www.piho.ir/fa/corona اطلاعات خود را وارد کرده اند، ثبت اطلاعات يک هزار و 220 نفر از بيماران غربالگري شده در سيستم اکسل جمعيت تحت پوشش و ترياژ مراجعه کنندگان از جمله خدمات ارائه شده مراکز سلامت خانواده است.

   چه تمهيداتي براي بيماران مشکوک و مبتلا در نظر گرفته شده است؟

ارائه خدمات به کارکنان قراردادي و پيمانکاري شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران مبتلا به کرونا، ارائه مشاوره تلفني به کارکنان و خانواده صنعت نفت، ضدعفوني و گندزدايي منازل افراد مبتلا به کرونا از جمله تمهيدات در نظر گرفته شده براي بيماران مشکوک و مبتلا است.

   برخي از بيماران شرايط قرنطينه خانگي را ندارند. آيا براي اين افراد مکان مناسبي براي قرنطينه در نظر گرفته شده است؟

درمانگاه شهيد رجايي براي بيماران مبتلا به کرونا که امکان قرنطينه اي و مراقبتي درخانه را ندارند، توسط بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران در نظر گرفته شده است.

 چه تعداد بيمار را تحت پوشش داريد؟

از ابتداي شيوع ويروس کرونا تاکنون 119 بيمار در بيمارستان بعثت صنعت نفت گچساران پذيرش شده اند که بيشتر آنان در موج دوم  تيرماه بستري شده اند و تاکنون 113 نفر از اين بيماران مرخص شده اند. به کارکنان و خانواده صنعت نفت توصيه مي شود در شرايط فعلي اگر مورد اورژانسي ندارند کمتر در مراکز درماني پرازدحام حضور پيدا کنند.

 تا پايان سال چه برنامه هايي براي پيشبرد اهداف بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران داريد؟

ارتقاي سطح سلامت، ارتقاي کيفيت خدمات، بهبود پاسخگويي و افزايش رضايتمندي گيرندگان خدمات، ارتقاي کارآمدي، تعالي و رشد سرمايه هاي انساني، روزآمدي فناوري و تحقيقات سلامت و بهبود روابط فراسازماني از جمله برنامه هاي است که براي پيشبرد اهداف بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران تدوين و در حال اجراست.

 در پايان اگر نکته اي باقيمانده بفرماييد.

مردم از رعايت توصيه هاي بهداشتي خسته نشوند و همچنان پروتکل هاي بهداشتي را با دقت رعايت کنند. رعايت فاصله گذاري اجتماعي، استفاده از دستکش و ماسک و مواد ضدعفوني کننده و پرهيز از حضور در اجتماعات و ترددهاي ضروري و در خانه ماندن براي قطع زنجيره انتقال کرونا به عنوان تنها راه ريشه کني اين ويروس از مواردي است که همه بايد آن را رعايت کنند.

همچنين بيماراني که دوره بيماري کرونا را سپري کرده اند مانند ساير افراد از ماسک استفاده و دستورعمل هاي بهداشتي را رعايت کنند.