شهرهاي مازندران با گاز سبز مي شود

سوت قطار توسعه در سرزمین های شمالی

 

مشعل   گازرساني به شهرها، روستاها و صنايع استان مازندران در سال هاي اوليه انقلاب تحت نظر مديريت منطقه چهار گاز خراسان و مازندران انجام شد و به همت و تلاش کارکنان اين شرکت و مسئوليت رئيس گازرساني وقت خراسان و مازندران، شهيد بزرگوار سيد محمد رضا حسيني رستمي از فرزندان شايسته خطه لاله خيز مازندران، گاز روستاي ترکمن نشين قزلجه از توابع شهرستان گنبد به عنوان اولين روستاي شمال کشور در سال 60 و پروژه گازرساني به بهشهر به عنوان اولين شهر مازندران در سال 63 مورد بهره برداري قرار گرفت که با گازدار شدن اين شهر عمليات گازرساني در استان سرعت چشمگيري يافت و در اين راستا شهرها و روستاهاي ديگر مسير خط 30 اينچ سرخس و نکا در برنامه گازرساني قرار گرفت به طوري که اين روند باعث شد شرکت گاز در مازندران تأسيس و به عنوان منطقه 9 در سال 67 رسما شروع به کار كرد.

روند شتابان گازرساني در چند دهه اخير سبب شده بخش هاي گردشگري، حمل و نقل، كشاورزي، تجاري و ده ها صنعت كوچك و بزرگ روندي رو به رشد را در اين استان توريستي و پهناور تجربه كنند.   گاز به عنوان يك منبع بزرگ انرژي و با توجه به فراواني آب در اين ديار، ظرفيت هاي توسعه را در استان مازندران به فعليت رساند و با بسترسازي براي رونق صنايع بزرگ و اشتغالزايي جوانان، زمينه ساز آرامش و رفاه مردم شد. در همين حال، مديرعامل شرکت گاز استان مازندران درباره جايگاه و تاثير گاز در پيشرفت و توسعه استان مي گويد: جايگزيني سوخت پاک به جاي سوخت هاي فسيلي، دربردارنده فوايد فراواني براي محيط زيست بوده و افزون بر اينکه حفظ منابع طبيعي و جلوگيري از قطع درختان را براي اين ديار سرسبز به ارمغان آورده، سبب استمرار گازرساني به صنايع و شهرک هاي صنعتي و مناطق کوهستاني شده است. جعفر احمدپور درباره ميزان برخورداري جمعيت خانگي، صنعتي و تجاري و عمومي از نعمت گاز تاکيد مي کند: هم اکنون اين استان 11 هزار و 364 مشترک صنعتي، 95 هزار و 233 مشترک تجاري و 1 ميليون 334 هزار و 718 مشترک خانگي دارد. در حال حاضر اين استان طبق آخرين سرشماري نفوس و مسکن داراي 22 شهرستان ، 61 شهر و 3 هزار و 613 روستا و آبادي است. استان مازندران، با پيشرو بودن در صنعت گاز کشور تاکنون 59 شهر و 2 هزار و 283 روستاي استان را تحت پوشش گاز طبيعي قرار داده که باعث شده اين استان با بهره مندي 97/99 درصد خانوار شهري و5/94 درصد خانوار روستايي از حيث گاز رساني به روستاها در رتبه اول کشور باشد. همچنين با بهره برداري از پروژه گازرساني به شهرهاي گزنک و بلده 100 درصد جمعيت شهري استان نيز تحت پوشش گاز طبيعي خواهند بود. وي درباره فعاليت هاي برجسته اين شركت در سال 98 اين چنين توضيح مي دهد: شركت گاز استان مازندران موفق به کسب تنديس بلورين در سومين دوره ارزيابي جايزه سرآمدي و بهبود مستمر صنعت گاز با کسب جايگاه برتر در ميان شرکت هاي گاز استاني شد. همچنين کسب رتبه برتر جشنواره شهيد رجايي استان، کسب رتبه برتر شوراي امر به معروف و نهي از منکر استان، کسب رتبه برتر ستاد اقامه نماز استان، کسب 2 تنديس نقره اي در چهارمين همايش مسئوليت اجتماعي صنعت نفت و تحقق اهداف پروژه هاي اقتصاد مقاومتي از ديگر دستاوردهاي گاز استان بوده است.

بهره مندي 1 ميليون و 441 هزار مشترک  از نعمت گاز

شرکت گاز استان مازندران با اجراي بيش از 21 هزار و 81 کيلومتر شبکه و 796 هزار و 400 نصب انشعاب تاکنون 1 ميليون و 441 هزار و 513 مشترک را تحت پوشش قرار داده است. ضمن آنكه در سال گذشته، 601 کيلومتر شبکه گذاري و نصب 27 هزار و 933 انشعاب انجام شده که با اجراي آن 66 هزار و 245 مشترک جديد تحت پوشش قرار گرفتند. همچنين گازرساني به شهر آلاشت و 150 روستاي ديگر استان نيز در سال 98 به بهره برداري رسيده اند.  مديرعامل شركت گاز استان مازندران درباره برنامه گازرساني به شهرها و روستاهاي باقيمانده مي گويد: در سال 99 نيز 212 روستاي ديگر به همراه شهرهاي گزنک و بلده در حال اجراي پروژه شبکه گازرساني هستند و بالغ بر 400 روستاي استان نيز در مرحله طراحي، تهيه پيمان و انتخاب پيمانکار قرار دارند.

بدهي 265 ميليارد توماني مشترکان به گاز مازندران

مديرعامل گاز استان مازندران در پايان درباره وضعيت وصول مطالبات چنين مي گويد: مشترکان خانگي، تجاري و صنعتي مازندران، 265 ميليارد تومان به شرکت گاز استان بدهکارند. مشترکان خانگي با 147 ميليارد تومان بدهي، بيشترين بدهي را به شرکت گاز دارند. با توجه به اينکه وصول مطالبات و پرداخت به موقع گاز بها تامين کننده منابع مالي طرح هاي توسعه شبکه هاي گازرساني است، براساس قانون، مشترکاني که بدهي شان بيشتر از سقف ميزان تعيين شده باشد، مشمول قانون قطع گاز مي شوند.

افزايش 5 درصدي مصرف گاز در سال 98

او همچنين درباره آمار و وضعيت جايگزيني گاز با سوخت مايع در توسعه گازرساني استان مي گويد: در سال 98 اين استان با جايگزين کردن 240/63 متر مکعب گاز طبيعي با سوخت مايع در راستاي مصوبات شوراي اقتصاد گام برداشت . 121 ايستگاه CNG نيز در استان آماده خدمت رساني به شهروندان و هموطنان اين استان است. ضمن آنكه در سال 98 ميزان 7 ميليارد 587 ميليون متر مکعب گاز در استان مصرف شده که نسبت به سال قبل 5 درصد رشد داشته است.  احمدپور درباره اقدامات در حوزه افزايش رضايت منابع انساني مي گويد: در زمينه افزايش رضايت منابع انساني اقداماتي نظير نظرسنجي از پرسنل، استفاده از مهمانسرا در استان هاي مختلف، برگزاري برنامه هاي کوهپيمايي، اردوي خانوادگي و مسابقات مختلف فرهنگي و ورزشي انجام شده است. در زمينه مسئوليت هاي اجتماعي برنامه هايي نظير تشکيل تيم واکنش سريع توسن، آيين درختکاري، حفظ منابع طبيعي و محيط زيست، برنامه هاي متنوع فرهنگي، هنري و ورزشي، کتابخواني، اهداء خون به نيازمندان، کمک به خانواده هاي تحت پوشش بهزيستي، آزادسازي زندانيان غير عمد، تهيه تجهيزات و امکانات رفاهي کارکنان طرح ريزي و اجرا شده است.