ايران موفق به کسب رتبه نخست اکتشاف نفت و گاز در جهان شد

کارکنان متشکریم

مشعل      ما پيروزيم حتي در شرايط ناعادلانه و نابرابر؛ دست بسته نيستيم و مي توانيم جايگاه نخست اکتشاف نفت و گاز دنيا را ميان شرکت هاي بزرگ اکتشافي از آمريکا، انگليس، روسيه تا چين کسب کنيم. البته فراموش نکنيم اينکه شرکت ملي نفت ايران در سال 2019 از نظر مجموع حجم اکتشافات انجام شده ( نفت و گاز) با کشف 4.973 ميليارد بشکه معادل هيدروکربن مايع ذخيره قابل برداشت، جايگاه نخست را در بين شرکت هاي بزرگ نفتي دنيا اعم از شرکت هاي ملي نفت بين المللي به خود اختصاص داده است، دستاورد مهمي است که ماحصل تلاش کارکنان صنعت نفت است که با جنس کاري متفاوت اين صنعت، در تکاپوي شبانه روزي هستند تا چراغ اين خانه روشن بماند. از اين رو با کسب اين رتبه، ابتدا بايد به آنان دستمريزاد گفت. آنگونه که سيدصالح هندي، مدير اکتشاف شرکت ملي نفت ايران با يادآوري اين مهم مي گويد: اين افتخار مربوط به کارکنان زحمتکش و گمنام مديريت اکتشاف است که کمتر در افتتاحيه ها آنها را مي بينيد و وقتي به طور مثال فاز چندم پارس جنوبي يا فلان ميدان نفتي به بهره برداري مي رسد، برايشان روباني پاره نمي شود.

او که در نشستي خبري به عنوان کسب اين رتبه سخن ميگفت، تعبيري فوتبالي هم بکار برد که تلاش مي کنيم جام اول اکتشاف را در خانه نگه داريم و سال آينده نيز اين مقام را حفظ کنيم که با توجه به فعاليت هاي در حال اجراي حوزه اکتشاف در کشور دستيابي به موفقيت هاي اکتشافي در سال آينده نيز دور از دسترس نيست.