معاون وزير نفت خبر داد:

رونق اشتغال و کسب و کار سازندگان داخل با توسعه گازرساني

حسن منتظرتربتي، معاون وزير نفت در گاز گفت: به دنبال اتفاق هاي خوب پارسال در بخش افزايش توليد پارس جنوبي، اين روزها توليد گاز کشور به حدود روزانه 5 ميليون بشکه معادل نفت رسيده است و اين سوخت پاک سهم عمده اي در تأمين انرژي و به تبع آن، درآمدزايي براي کشور دارد. وي افزود: توليد محصولات با ارزش افزوده بيشتر در مجتمع هاي پتروشيمي و صادرات به بازارهاي جهاني به مدد دريافت خوراک گاز، مصداق بارز پرهيز از خام فروشي و نشان دهنده وقوع رخدادهاي قابل توجه در افزايش برداشت از ميدان گازي پارس جنوبي است. مديرعامل شرکت ملي گاز ايران تصريح کرد: امروز ما گاز را افزون بر برآورده کردن نياز مردم در بخش خانگي به تامين خوراک مجتمع هاي پتروشيمي ها اختصاص داده ايم؛ بخش عمده اي از گاز در صنايع پتروشيمي به محصولات باارزشي تبديل مي شود که در اين روزها ارزآوري بسيار خوبي براي کشور دارد. تربتي گفت: اجراي طرح هاي توسعه اي صنعت گاز و توسعه گازرساني افزون بر موارد ياد شده و رفاه مردم سبب توسعه صنايع وابسته يا همان صنايع خرد مي شود و به کسب وکار کارخانه هاي کوچک سازنده کالاهاي مورد نياز صنعت گاز رونق مي بخشد. در شرايط سخت ناشي از تحريم ها اين صنايع نيز مي توانند افزون بر دستيابي به منافع به حيات خود ادامه دهند، ضمن آنکه در کنار توسعه طرح هاي گازرساني، اشتغالزايي اين صنايع بهبود مي يابد. گاز امروز دو وجهه پيدا کرده است؛ هم وجهه تامين رفاه براي مردم و هم وجهه تامين ارز و درآمد براي کشور که به عنوان دومين دارنده ذخاير گازي در دنيا، اين انتظار وجود دارد که گاز را کم کم از بحث مصرف گرمايشي صرف، به بحث درآمدزايي سوق داده و بتوانيم ان شاءالله، زمينه هاي درآمدزايي گاز را در کشور افزايش دهيم.

 

پيشرفت 30 درصدي احداث مخازن گوره- جاسک

عبدالله احمدي، مدير پروژه مخازن ذخيره سازي نفت خام در طرح گوره - جاسک، ميزان پيشرفت ساخت اين مخازن را 30 درصد اعلام کرد. او با اشاره به اهميت احداث مخازن ذخيره سازي در طرح ملي و راهبردي گوره – جاسک؛ توليد، انتقال، ذخيره سازي، اندازه گيري و صادرات نفت را از مولفه هاي مهم در زنجيره توليد تا صادرات نفت برشمرد و افزود: ذخيره سازي به منظور عرضه کافي، بهنگام، بي وقفه و بدون آسيب پذيري تقاضاهاي داخلي و خارجي از اهميت ويژه اي برخوردار است. مدير پروژه مخازن ذخيره سازي نفت خام در طرح گوره - جاسک همچنين ايجاد يک پايانه نفتي جديد در شرق تنگه هرمز را از اهداف مهم طرح دانست و تاکيد کرد: ذخيره سازي براي کنترل، ثبات و تداوم عرضه نقش مهمي ايفا مي کند و مخازن اين طرح مهم کاربردي به منظور کاهش ريسک و همچنين ايجاد ثبات و اطمينان در بازار نفت طراحي شده و در حال اجراست تا بتوانيم ذخيره سازي مطمئني در اين خصوص داشته باشيم.

احمدي در ادامه با اشاره به پيچيدگي موجود در اين پروژه گفت: براي ساخت اين مخازن بايد بيش از 2700 مدرک مهندسي در بخش طراحي تفصيلي تهيه کرد که تاکنون تعداد 2000 مدرک آن آماده شده و در مرحله اجراست و مابقي آن نيز براساس پيشرفت پروژه تهيه خواهد شد.

وي رسوب زدايي از مخازن نفتي را از جمله معضلات موجود در ساخت مخزن دانست و در ادامه به تجربيات کاري که در حوزه ساخت و تعمير مخازن نفتي داشته است، اشاره کرد و افزود: در گذشته عمليات رسوب زدايي افزون بر اينکه چند ماه مخزن را از سرويس خارج مي کرد، سبب مي شد بخش زيادي از حجم مخزن را حين عمليات از دست بدهيم و همچنين احتمال آسيب به محيط زيست نيز وجود داشت، اما خوشبختانه شرکت مهندسي و توسعه نفت امروزه با بهره گيري از تجربيات گذشته و درس آموزي از موارد مشابه پيشين، در مخازن طرح گوره - جاسک از سيستم هاي جلوگيري از تشکيل رسوب (SRJ) استفاده خواهد کرد که اين سيستم در مخازن 500 هزار بشکه اي به طور صددرصدي مانع تشکيل رسوب مي شود.

مدير پروژه مخازن ذخيره سازي نفت خام در طرح گوره - جاسک اعلام کرد: با توجه به برنامه زمانبندي طرح گوره - جاسک تا پايان امسال نفت آماده ارسال و صادرات است.

پروژه احداث مخازن نفت خام که 18 درصد از کل طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک را به خود اختصاص داده، در مرحله نخست مشتمل بر احداث 20 مخزن هر يک به ظرفيت 500 هزار بشکه، يک نيروگاه برق 15 مگاواتي و يک واحد تصفيه آب است که در زميني به مساحت 130 هکتار در منطقه جاسک و سواحل مکران در حال اجراست.

 

واحد سولفات پتاسيم پتروشيمي اروميه عملياتي شد

واحد سولفات پتاسيم پتروشيمي اروميه به عنوان يکي از طرح هاي توسعه اي پايين دستي صنعت پتروشيمي با هدف تکميل زنجيره ارزش، جلوگيري از خام فروشي و توسعه محصولات متنوع و راهبردي بدون حضور کارشناسان خارجي با موفقيت عملياتي شد. به گزارش شانا به نقل از شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس، کريم دلجوان، مديرعامل پتروشيمي اروميه با اشاره به اينکه خط توليد سولفات پتاسيم با ظرفيت سالانه 40 هزار تن با موفقيت راه اندازي شد، گفت: با توجه به راه اندازي اين خط توليد، سبد محصولات شرکت تکميل تر شده است. وي ادامه داد: واحد توليد پتاسيم اين شرکت با هدف توليد محصول جانبي اسيدکلريدريک با ظرفيت 50هزار تن در سال به سبد محصولات شرکت اضافه شد که يکي از مواد اوليه مورد استفاده در پروژه جديد پلي آلومينيوم کلرايد (pac) است. اين پروژه نيز همسو با هدف تکميل زنجيره ارزش و از طرح هاي توسعه اي پتروشيمي اروميه به شمار مي آيد که مقدمات اجراي آن آغاز شده است. مديرعامل پتروشيمي اروميه با اشاره به نامگذاري سال 99 به عنوان جهش توليد از سوي مقام معظم رهبري افزود: پتروشيمي اروميه برنامه هاي مبسوطي براي توليد محصولات متنوع در دست دارد که بهره برداري از طرح سولفات پتاسيم سبد محصولات را متنوع کرده است. دلجوان بهره برداري از اين واحد را مرهون تلاش هاي مهندسان و متخصصان جوان و عملياتي خود دانست که بدون حضور کارشناسان خارجي موفق شدند بهره برداري از طرح سولفات پتاسيم را به نام خود ثبت کنند. وي اظهار کرد: راه اندازي واحدهاي توليدي در شرايطي که کشور افزون بر فشار تحريم هاي يکجانبه آمريکا و متحدانش با بحران کرونا نيز دست و پنجه نرم مي کند مي تواند تنها راه برون رفت از فشارهاي اقتصادي باشد. مديرعامل پتروشيمي اروميه با تأکيد بر اينکه محدوديت ها و تحريم ها، مديريت را به سمت نگاه به داخل و بومي سازي سوق داده است، تصريح کرد: بخش عمده اي از تجهيزات و قطعات واحد توليدي سولفات پتاسيم از سوي سازندگان داخلي ساخته شده است. پتروشيمي اروميه زيرمجموعه شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان (پترول) است.

 

پايش  مستمر پروتکل هاي بهداشتي در تاسيسات مجتمع گاز پارس جنوبي

رئيس بهداشت، ايمني و محيط زيست مجتمع گاز پارس جنوبي گفت: کنترل شيوع ويروس کرونا در دوره تعميرات اساسي نتيجه پايش ها و کنترل مستمر و اجراي پروتکل هاي بهداشتي در سطح اين مجتمع گازي است. به گزارش شرکت ملي گاز ايران، محمد مسعودنيا با اشاره به انجام عمليات تعميرات اساسي پالايشگاه هاي پارس جنوبي با رعايت پروتکل هاي بهداشتي و ايمني اظهار کرد: تعميرات اساسي پالايشگاه هاي اول، دوم، سوم، پنجم، هفتم، هشتم، نهم، دهم با موفقيت و بدون هيچ حادثه ناتوان کننده به اتمام رسيد. وي با بيان اينکه در پالايشگاه چهارم در سه مقطع چند کار تعميراتي انجام شده و هم اکنون بخش پاياني آن تداوم دارد، افزود: طبق برنامه تعميرات اساسي پالايشگاه ششم نيز از 31 شهريور آغاز مي شود و پس از آن تعميرات اساسي امسال مجتمع گاز پارس جنوبي پايان مي يابد. رئيس  بهداشت، ايمني و محيط زيست (اچ اس يي) مجتمع گاز پارس جنوبي تصريح کرد: با توجه به حساسيت عمليات تعميرات و شيوع ويروس کرونا، تعميرات مطابق برنامه انجام شده است و با اتمام تعميرات، همه پالايشگاه هاي مجتمع براي توليد با ظرفيت کامل در زمستان آماده خواهند بود. مسعودنيا همچنين با بيان اينکه کرونا در مجتمع در سطوح سبز و زرد در دوره تعميرات اساسي کنترل شد، گفت: اين دستاورد نتيجه پايش ها و کنترل مستمر و اجراي پروتکل هاي بهداشتي در سطح اين مجتمع گازي است. وي با اشاره به آموزش ها و اقدام هاي لازم براي پيشگيري از شيوع ويروس کرونا يادآور شد: خوشبختانه با تلاش کارکنان و متخصصان در واحدهاي ايمني و بهداشت در همه پالايشگاه ها آموزش هاي لازم ارائه و اقدام هاي موثر انجام شده و اميدواريم با اجراي دقيق مسائل بهداشتي اين دوران سخت با سلامتي کامل همه نيروهاي مجتمع سپري شود.

 

تکميل عمليات کشش خط لوله دومين گوي شناور پارس 2

سيدحسين عظيمي، قائم مقام فاز 19 پارس جنوبي خبر داد: عمليات کشش خط لوله دومين گوي شناور فازهاي منطقه 2 پارس جنوبي براي نخستين بار در کشور با روش حفاري افقي جهت دار پايان يافت. به گزارش شرکت نفت و گاز پارس، عظيمي با اشاره به تکميل عمليات Shore Pulling خط لوله دومين SPM فازهاي پارس 2 به طول 1.3 کيلومتر گفت: اين عمليات با روش حفاري افقي جهت دار (HDD)، براي نخستين بار توسط متخصصان داخلي و از سوي شرکت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران به عنوان پيمانکار اين پروژه اجرا شد. وي اجراي اين عمليات را دستاورد جديد متخصصان صنعت نفت در پارس جنوبي و جايگزين روش متداول حفر کانال و اجراي خط لوله در بستر آن عنوان کرد و گفت: در روش حفاري افقي جهت دار (Horizontal Directional Drilling)، تونلي زير بستر دريا حفر و لوله از داخل تونل به سمت خشکي کشيده مي شود. قائم مقام فاز 19 عدم نياز به عمليات Backfilling و حذف معضل هاي زيست محيطي ناشي از اين عمليات در بستر دريا را از مزاياي روش HDD برشمرد و افزود: در عمليات Shore Pulling خط لوله دومين گوي شناور فازهاي پارس 2، حفاري افقي جهت دار در عمق 16 متري زير بستر دريا اجرا شد. او با بيان اينکه اين عمليات از اوايل خردادماه امسال با استقرار دستگاه حفاري در خشکي و شناور ابوذر 1200 در دريا با حفاري حفره راهنما آغاز شد، تصريح کرد: در ادامه اين عمليات، قطر تونل در 10 مرحله تا رسيدن به سايز 52 اينچ افزايش يافت و پس از آن 1.3 کيلومتر خط لوله 36 اينچ که توسط شناور سي مستر در بستر دريا لوله گذاري شده بود، از سمت خشکي به داخل تونل کشيده و در ساحل دريافت شد. عظيمي با اشاره به اجراي دومرحله اي خط لوله اين گوي شناور به طول 7 کيلومتر گفت: با توجه به تکميل عمليات کشش لوله ميان خشکي و دريا، مرحله دوم لوله گذاري به طول 5.7 کيلومتر از هفته آينده با استفاده از شناور لوله گذار سي مستر آغاز و پس از آن عمليات نصب PLEM، اسپول و سامانه SPM و تجهيزات جانبي انجام و پيش راه اندازي خواهد شد.

 

ميدان آذر در آستانه توليد نهايي

کيوان ياراحمدي، مجري طرح توسعه ميدان نفتي آذر اعلام کرد که ميدان نفتي آذر با بهره مندي از تأسيسات جانبي واحد فرآورش مرکزي (CPF) در آستانه دستيابي به ظرفيت توليد 65 هزار بشکه نفت در روز و تحقق توليد نهايي قرار گرفته است. وي افزود: تست SAT سامانه اندازه گيري نفت خام اين ميدان مشترک به زودي انجام و آزمايش توليد 21 از 28 روز توليد نهايي از اين ميدان نيز آغاز مي شود. هدف نهايي توسعه اين ميدان، رسيدن به ظرفيت توليد روزانه 65 هزار بشکه نفت خام از اين حوزه نفتي مشترک خواهد بود. مجري طرح توسعه ميدان نفتي آذر اظهار کرد: توليد تجمعي از اين ميدان مشترک در قالب طرح زودهنگام از مرز 30 ميليون بشکه نفت خام فراتر رفته است. ميدان نفتي آذر در بلوک اناران، در دماغه کوه هاي زاگرس و در امتداد مرز ايران و عراق واقع شده است.