سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس   

ضرروت توجه به اشتغال درمنطقه ويژه

معاون امورهماهنگي اقتصادي وزارت کشور ضمن قدرداني از وزارت نفت براي اجراي طرح طبقه بندي مشاغل پيمانکاري، بر ضرورت توجه به موضوع اشتغال در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس تأکيد کرد. بابک دين پرست درنشستي باموضوع توسعه اقتصادي شهرستان هاي عسلويه، کنگان،دير وجم درپالايشگاه هشتم پارس جنوبي،گفت:طرح طبقه بندي و روزآمد کردن حقوق کارکنان درمجتمع گازپارس جنوبي، گامي مؤثر در مسير همسان سازي و بهره مندي نيروي انساني از امکانات و تسهيلات به شمار مي رود و اين مجتمع اقدام هاي بسيار شايسته اي در اين زمينه  انجام داده است. وي به نقش بي بديل اين منطقه درمقابل تحريم هاي ظالمانه عليه کشور اشاره وتصريح کرد:وظيفه همه مااست که ازنگهداشت توليد دراين منطقه حمايت کنيم،زيرامحوراصلي مقاومت دربرابرتحريم هاي ظالمانه اقتصادي است. معاون امورهماهنگي اقتصادي وزارت کشورافزود:نفت به عنوان مهم ترين وزارتخانه اقتصادي کشور و وزارت کشور به عنوان تأمين کننده امنيت کشور دو وزارتخانه کليدي کشورهستند که رابطه اين دو ارگان در منطقه ويژه پارس با هماهنگي خوبي در جريان است. معاون امورهماهنگي اقتصادي وزارت کشور ادامه داد: دوموضوع افزايش و نگهداشت توليد وحفظ اشتغال در پارس جنوبي بايد در شرايط کنوني موردتوجه بيشترقرارگيرد که درکنار اين موضوع،مقابله با بيماري کرونا نيز نبايد مغفول واقع شود. دين پرست همچنين با اشاره به سند آمايش سرزميني که در آستانه رونمايي است، گفت: با ارائه اين سند موضوع عدم توازن و تعادل منطقه اي استان بوشهر برطرف خواهد شد. وي با اشاره به کاهش آمار بيکاري در استان بوشهر در سال 98 گفت: بوشهر نهمين استان کشور در زمينه اشتغال است وبا توجه به ظرفيت اين استان، اين رتبه بايد کاهش داشته باشد.

تامين 75 درصدي گاز کشور

دراين نشست،حسين شمشيري، معاون مديرعامل مجتمع گاز پارس جنوبي نيز با بيان اين که هم اکنون 75 درصد گاز کشور دراين مجتمع تامين مي شود،افزود:هم اکنون 12پالايشگاه در پارس يک ودوتحويل اين مجتمع شده اند. به گفته وي،فازهاي 11 و12حدود يک ماه پيش تحويل مجتمع گاز پارس جنوبي شده اند و بخش خشکي فاز 14نيز درحال تکميل است. شمشيري بابيان اين که حدود 75درصد گاز کشور توسط مجتمع پارس جنوبي تأمين مي شود، تصريح کرد:استمرارتوليد دراين مجتمع مديون تلاش حدود 18هزار نيرو انساني است. وي درباره طرح طبقه بندي مشاغل نيزاظهار کرد:طبق بخش نامه ارسالي از وزارتخانه،طرح طبقه بندي مشاغل وساماندهي نيروهاي پيمانکاري به عنوان يکي از اولويت هاي مجتمع گاز پارس جنوبي در حال انجام است. کامبيزصفتي،رئيس بهره برداري پالايشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبي نيز گفت: پالايشگاه هشتم کاملاً ايراني است و دو سکوي آن با 22حلقه چاه به طور کاملاً عملياتي در سرويس قرار دارند. وي افزود: هم اکنون از اين سکوها روزانه دو هزار فوت مکعب گاز دريافت مي شود که از طريق دو خط لوله به پالايشگاه مي رسد. صفتي اظهار کرد: با توجه به نامگذاري امسال به عنوان «سال جهش توليد»،با تشکيل کميته هاي تخصصي،برنامه افزايش 110 درصدي توليد در دستور کار قرار گرفته است.

 

2 انتصاب در صنعت نفت

معاون امورحقوقي ومجلس وزارت نفت باصدورحکمي،منصور احمدنژاد را به عنوان مديرکل امور حقوقي و قراردادهاي اين معاونت منصوب کرد.

درحکم شجاع الدين بازرگاني به منصور احمدنژاد آمده است:

«نظر به تعهد، تجربه و تخصص جنابعالي، به موجب اين حکم به عنوان مدير کل امور حقوقي و قراردادهاي وزارت نفت منصوب مي شويد.

اميد است با بهره گيري ازدانش و تجربيات ارزنده درانجام وظايف محوله و ايفاي نقش مؤثر در پيشبرد و تحقق اهداف امور حقوقي وزارت نفت موفق و مؤيد باشيد.

توفيقات اروزافزون جنابعالي را از خداوند متعال خواستارم.»

همچنين باحکم مديرعامل شرکت ملي نفت ايران،زهرا گودرزي به عنوان سرپرست مديريت امور حقوقي اين شرکت منصوب شد. درحکم مسعود کرباسيان خطاب به گودرزي آمده است:«با توجه به سوابق، تجربيات ارزشمند و توانمندي هاي سرکار به موجب اين حکم با حفظ عضويت هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران، به عنوان «سرپرست مديريت امور حقوقي» منصوب مي شويد. اميد است در پرتو الطاف الهي شاهد به ثمر رسيدن تلاش ها و توفيقات سرکار و همکاران در انجام وظايف محوله و تحقق اهداف عاليه صنعت نفت باشيم.» براساس اعلام شرکت ملي نفت ايران،سيدحسن موسوي، مديرپيشين امورحقوقي اين شرکت به تازگي به عنوان رئيس امور حقوقي مجمع کشورهاي صادرکننده گاز (GECF) منصوب شده است.

 

   مديريت طرح احداث سي ان جي

اصلاح کارت بيش از 47 هزار خودرو دوگانه سوز

سرپرست مديريت طرح سي ان جي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي گفت:طرح اصلاح کارت خودرو براي خودروهايي که درگذشته به صورت غيرمجاز دوگانه سوز شده،اما دربازرسي فني گواهي سلامت دريافت کرده اند،آغازشده است و47 هزارو200 خودرومشمول اين طرح هستند. محمدحسين باقري بابيان اين که روند صدورکارت جديد خودرو براي خودروهاي تبديلي ازسوي پليس راهورآغاز شده است،افزود: اين مهم با تعامل وزارتخانه هاي نفت، کشور وصنعت، معدن وتجارت محقق شده است. وي درمورد خودروهايي که شامل اين طرح مي شوند، تأکيد کرد: بر اساس آخرين آمار 130هزارخودرو درسامانه تبديل رايگان خودروهاي عمومي وزارت نفت ثبت نام کرده اندکه درارزيابي هاي انجام شده، 47هزار و 200 خودرو مشمول اين طرح شده اند. سرپرست مديريت طرح سي ان جي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با بيان اين که تاکنون نيز 20 هزار و 700 خودرو دوگانه سوزشده اند و 5800 خودرو نيزدر نوبت تبديل قرار دارند،تصريح کرد: خودروهايي که درکارت خودرو با عنوان دوگانه سوزثبت شده اند، درجريان معاينه فني سالانه، سيستم گاز آنها نيز بررسي مي شود. باقري با اشاره به اين که تعدادي خودرو به صورت کارگاهي دوگانه سوز شده اند وکارت خودروبراي آنها بنزيني صادرشده است،اظهارکرد:مالکان اين خودروها براي دريافت گواهي سلامت تجهيزات سي ان جي خود بايد به يکي ازمراکز مجازي که وزارت صنعت،معدن و تجارت معرفي کرده است، مراجعه کنند. وي همچنين با بيان اين که پس از بررسي ها و تأييد سلامت تجهيزات، پلاک خودروها براي تعويض کارت خودرو به پليس راهورارسال شود، گفت: خودروهايي که درمعاينات فني تأييد مي شوند، درفهرست پليس راهور وارد خواهند شد.

سرپرست مديريت طرح سي ان جي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي تاکيد کرد:طرح تبديل خودروهاي دوگانه سوزبه منظور هوشمند سازي جايگاه هاي سي ان جي وجلوگيري ازبروزحوادث درجريان است وهدف اين است که هيچ خودرويي بدون معاينه فني امکان سوخت گيري نداشته باشد.

 

    پالايشگاه نفت تهران

صرفه جويي ارزي با ساخت و بازسازي تجهيزات

رئيس کارگاه مرکزي شرکت پالايش نفت تهران از صرفه جويي چشمگير ارزي باساخت وبازسازي قطعات وتجهيزات پالايشگاهي دراين پالايشگاه خبر داد.

محمود نيکوگفت:کارگاه مرکزي افزون وظايف روزانه وسرو يس دهي به تمام واحدهاي عملياتي وتعميراتي،به ساخت وبازسازي قطعات وتجهيزات پالايشگاهي بااستفاده ازامکانات موجودنيز مي پردازدوتوليد سريع و استانداردقطعات يدکي مورد نيازماشين آلات،بازگرداندن قطعات و تجهيزات معيوب به چرخه توليد،جلوگيري از بروز وقفه در روند توليد، همچنين حرکت درجهت کاهش واردات و صرفه جويي ارزي از مهم ترين شاخصه هاي آن است. وي گفت:اين واحد صنعتي متشکل از کارگاه هاي ساخت قطعات فلزي، مبدل هاي حرارتي،کارگاه تراشکاري،کارگاه تعميرات ابزار،کارگاه شيرآلات و انبار ابزار است. رئيس کارگاه مرکزي پالايشگاه تهران گفت: کارگاه مرکزي با توجه به بهره مندي ازکارکنان متخصص وماشين آلات،قابليت هاي بسياري دارد و در زمينه تعميرات تجهيزات واستمرارتوليد درواحدهاي عملياتي، يک نقطه قابل اتکا است.

وي طراحي نرم افزار(پداک) پايگاه داده هاي ايمني کارگاه براي پايش عملکرد ايمن کارکنان و تجهيزات، انجام اصلاحات روي برخي تجهيزات پرخطرنظيرساخت ونصب تجهيز ايمني براي دستگاه گيوتين وجلوگيري از آسيب به اپراتور،طراحي وساخت ابزار وبالانسردستگاه بورينگ براي تراشکاري ناحيه پشت مبدل هاي حرارتي و...از جمله اقدام هاي انجام شده در کارگاه مرکزي پالايشگاه تهران برشمرد.

نيکو تصريح کرد: اين فعاليت ها در کنار ساخت وتوليد و بازسازي صدها قطعه درکارگاه هاي مختلف، بخش کوچکي از وظايف کارکنان کارگاه مرکزي پالايشگاه تهران است. 

نيکو تأکيد کرد: بي شک تحريم هاي اقتصادي موجود به جهت کاهش و به صفر رساندن توليد توسط شبکه استکبار جهاني طرح ريزي شده که اين موضوع،اهميت وظايف تعميرونگهداري تجهيزات و جلوگيري از خرابي را دوچندان مي کند.

 

    پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تربت حيدريه

کاهش 10درصدي مصرف انواع فرآورده

  مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تربت حيدريه از کاهش 10 درصدي انواع فراورده نفتي در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. جواد بلندي مصرف انواع فراورده نفتي دربازه زماني ياد شده را بيش از 260 ميليون ليتر اعلام کرد. وي با اشاره به اين که مصرف بنزين پنج ماه نخست امسال درمقايسه با مدت مشابه پارسال، 22 درصد کاهش داشته است، اظهارکرد: اين ميزان کاهش در مورد نفت سفيد 47 درصد ودرمورد گاز مايع(ال پي جي) 12 درصد بوده است. بلندي همچنين با بيان اين که مصرف نفت کوره پنج ماه امسال نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل 35 درصد کاهش داشته است، تصريح کرد: نفت گاز ازجمله فرآورده هاي نفتي است که مصرف آن دربازه زماني ياد شده نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل، تغييري نداشته است. مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تربت حيدريه، راستي آزمايي مصرف کنندگان دربخش هاي مختلف،اجراي طرح هاي توزيع الکترونيکي نفت سفيد،گازمايع وشيوع ويروس کرونا راازجمله دلايل کاهش 10 درصدي مصرف فرآورده هاي نفتي در اين منطقه عملياتي عنوان کرد. وي درباره مصرف گازطبيعي فشرده(سي ان جي)درپنج ماه نخست امسال نيز گفت: دراين بازه زماني حدود38ميليون مترمکعب سي ان جي مصرف و معادل آن درمصرف بنزين صرفه جويي شد. مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تربت حيدريه به مصرف سي ان جي درمردادماه امسال، اشاره وتصريح کرد: در اين بازه زماني مصرف سي ان جي درمقايسه با مدت مشابه پارسال، 14 درصد افزايش داشته است که بيانگر استقبال مردم در استفاده ازاين سوخت پاک است.  به گفته وي روزانه بيش از245هزارمترمکعب سي ان جي از طريق  180نازل در32 باب جايگاه عرضه گازطبيعي درحوزه عملياتي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تربت حيدريه توريع مي شود که نقش بسزايي درکاهش مصرف بنزين،حفظ محيط زيست وبهينه سازي مصرف انرژي دارد. مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تربت حيدريه گفت:فرهنگ سازي در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي ،توسعه جايگاه هاي عرضه سوخت سي ان جي ،اجراي طرح رايگان دوگانه سوز کردن خودروهاي عمومي وفراهم کردن شرايط تبديل خودروهاي ناوگان حمل مسافربري(آژانس ،اسنپ و...)همچنين تبديل سوخت صنايع پر مصرف واجراي طرح توزيع الکترونيکي انواع فرآورده هاي نفتي و گاز مايع مجموعه اقدام هايي هستند که درهمسويي باتوسعه اقتصاد وجهش توليد درکشور و تحقق اهداف دولت الکترونيک انجام شده است.

 

    منطقه 6 عمليات انتقال گاز

تأمين بيش از1000 قلم کالاي داخلي

سرپرست منطقه 6 عمليات انتقال گاز از تحقق بومي سازي يک هزارو 60 قلم کالاي مورد نياز اين صنعت در هفت سال گذشته خبر داد. عليرضا عربلوگفت:ازسال 1392تاسال 1399بابومي سازي وجايگزيني کالاها،همچنين تأمين هزار و60قلم کالاي مورد نيازبه ارزش سيستمي حدود100ميلياردريال،صرفه جويي هاي منطقي از محل کالاي مازاد مناطق و ديگرشرکت هاي تابع ملي گاز ايران،عينيت يافته که مصداق اقتصاد مقاومتي و تحقق اين شعار است. وي بااشاره به محدوديت هاي ايجادشده درتأمين کالا وتجهيزات ازجمله ولوهاي خطوط لوله انتقال گاز،تصريح کرد:باپيگيري هاي انجام شده، تاکنون بسياري ازاقلام مورد نيازعمليات هاي مختلف منطقه ازمناطق عملياتي انتقال گاز و ديگر شرکت هاي ملي گاز تأمين شده است. عربلو باتاکيد بر استفاده بهينه از کالاهاي مازادديگر شرکت ها، اظهار کرد:واحد تدارکات کالا در حفظ و نگهداري اموال و کالاي موجود در انبارها، همچنين تهيه و تأمين تقاضاهاي مورد نياز واحدهاي مختلف به ويژه واحدهاي عملياتي، تمام تلاش خود براي اين مهم انجام مي دهد.  وي با بيان اين که تامين کالاهاي مورد نياز،بيانگر تعالي فرآيندي در نظام مديريتي منطقه همسو با راهبرد و اجراي برنامه ها و اهداف تدوين شده است، اظهارکرد: تعهد به نتيجه در طول فرآيند با همکاري واحدهاي مرتبط ازجمله واحد متقاضي،امور بازرسي فني، امور مالي و امور کالا، در مسيري روشن و اثرگذار است.

 

    شرکت ملي حفاري ايران 

مراحل پاياني حفر 23 حلقه چاه آزادگان جنوبي

مديرپروژه حفاري ميدان نفتي آزادگان جنوبي درشرکت ملي حفاري ايران گفت:اجراي پروژه حفاري 20+3 حلقه چاه توسعه اي دراين ميدان با 98 درصد پيشرفت در مراحل پاياني کار قرار دارد. محمد خاوري نژاد افزود:تاکنون حفاري وتکميل 21 حلقه پايان يافته است. وي افزود:در پروژه حفاري 20+3 حلقه چاه ميدان نفتي آزادگان جنوبي، تاکنون 81 هزار و 103 متر حفاري انجام شده است. خاوري نژاد تصريح کرد:با توجه به همزماني اين پروژه بامراحل پاياني عمليات حفاري 40 حلقه چاه درموقعيت مزبور،در ابتدا عمليات اجرايي با يک دستگاه حفاري آغاز شد و به 9 دکل افزايش يافت. مديرپروژه حفاري ميدان نفتي آزادگان جنوبي درشرکت ملي حفاري ايران گفت:باپيشرفت کار پروژه حفاري ميدان آزادگان جنوبي،تعداد دکل ها به چهاردستگاه تقليل يافت وهم اکنون با نزديک شدن به زمان پايان پروژه، تنها دستگاه حفاري 28 فتح در منطقه استقرار دارد. وي افزود: چاه هاي تکميل شده طبق روال به شرکت مهندسي وتوسعه نفت (متن) به عنوان مجري طرح توسعه ميدان هاي غرب کارون تحويل مي شود. خاوري نژاد با اشاره به هم افزايي و همکاري مؤثر و مستمر ميان مديران اجرايي ومتخصصان شرکت ملي حفاري و شرکت متن،اظهارکرد: شرکت ملي حفاري ايران درميدان نفتي آزادگان افزون برپروژه 20+3 حلقه چاه، پروژه موسوم به 10حلقه چاه ديگر را نيز درحال اجرا دارد که دراين ارتباط،دکل هاي سنگين 37 ،92 و دکل فوق سنگين 60فتح در حال حفاري چاه هاي توسعه اي هستند. مدير پروژه حفاري ميدان نفتي آزادگان جنوبي در شرکت ملي حفاري ايران با اين توضيح که متراژ حفاري در پروژه 10 حلقه چاه ميدان آزادگان جنوبي به حدود 12 هزار متر رسيده است، گفت: پيش بيني مي شود پروژه حفاري 10حلقه چاه ديگر تا اوايل سال 1400 به پايان برسد و به کارفرماي پروژه، شرکت مهندسي و توسعه نفت تحويل شود. شرکت ملي حفاري ايران تاکنون 64 حلقه چاه در قالب قراردادهاي کليد در دست (EPDS) در بخش جنوبي ميدان نفتي آزادگان حفاري کرده است و 10حلقه چاه را درمراحل اجرا دارد.

 اين شرکت دربخش ارائه خدمات يکپارچه فني مهندسي نيزبا شرکت مهندسي و توسعه نفت همکاري مي کند.

 

    سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 

تاييديه رسمي مرکز پي سي آر تهران از وزارت بهداشت

مديرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت از اخذ مجوز بهره برداري و تأييد رسمي براي بخش پي سي آر تهران از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي خبر داد. حبيب الله سميع گفت: هم اکنون اين مرکز در بيمارستان صنعت نفت تهران فعال است و مشابه ديگر آزمايشگاه هاي سطح شهر مي توانيم فعاليت عمومي هم داشته باشيم. وي با بيان اين که سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت براي راه اندازي بخش پي سي آرعسلويه آمادگي دارد، گفت: اين مسئله منوط به تخصيص اعتبار لازم از سوي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس است و طبق برآورد اوليه براي خريد ساختمان، تجهيزات و لوازم مورد نياز، رقمي بالغ بر 2 ميليارد تومان اعتبار لازم است. سميع به خريد و تجهيز بيمارستان ها و مراکز درماني سازمان بهداشت و درمان به دستگاه هاي ونتيلاتوراشاره وتصريح کرد:براين اساس، مصوبه هيئت مديره تأييد شد وهم اکنون مراحل خريد 20دستگاه ونتيلاتور رو به اتمام است.  به گفته مديرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت، اين دستگاه ها حسب برنامه ريزي هاي انجام شده،درمناطق مورد نياز توزيع خواهند شد و ظرفيت تخت هاي ويژه سازمان را افزايش خواهند داد.

روند نزولي ابتلا به کرونا موقتي است

سميع با اشاره به روند نزولي مبتلايان به ويروس کرونا در استان هاي جنوبي کشور عنوان کرد: خوشبختانه تعداد بستري ها درمراکز درماني تحت پوشش سازمان فروکش کرده است، به گونه اي که تعداد کل بستري ها رقمي بالغ بر 80 مورد را نشان مي دهد که از اين تعداد 30مورد آن در تهران بستري هستند. وي افزود:البته پيش بيني مي شود درهفته هاي آتي شاهدافزايش تعداد مبتلايان باشيم، چراکه متاسفانه با وجود توصيه هاي اکيد مسئولان وزارت بهداشت ودرمان مبني بربه تعويق انداختن سفرهاي غيرضرور، اين مسئله اتفاق نيفتاد.

واکسن آنفلوآنزا براي عموم توصيه نمي شود

مديرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت درباره واکسن آنفلوآنزا  نيز گفت:تزريق اين واکسن براي عموم جامعه توصيه نشده است، عمدتاً افراد بالاي 65 سال، کودکان و در نهايت بيماران ديابتي، آسم، بيماران قلبي، کبدي و کليوي و افرادي که به هر دليلي نقص ايمني دارند بايد واکسن آنفلوآنزا را تزريق کنند. به گفته سميع ،اين واکسن هيچ ايمني در برابر کرونا ايجاد نمي کند و اين که اگر فردي واکسن آنفلوآنزا را بزند ديگر کرونا نخواهد گرفت يا کمتر در معرض خطر اين ويروس است، سنديت ندارد. وي تصريح کرد: سازمان مکاتبات زيادي با وزارت بهداشت درباره دريافت سهميه واکسن آنفلوآنزا انجام داده است که گويا سياست اخير وزارت بهداشت بر اين اساس است که هيچ گونه سهميه اي به ارگان يا سازماني اختصاص داده نشود. سميع تصريح کرد:پيگيرهستيم درصورتي که وزارت بهداشت سهميه اختصاص دهداين واکسن رابراي وزارت نفت،(شاغلان،بازنشسته ها و کساني که به نوعي در معرض خطر هستند) تهيه کنيم.

شرمنده کادر درمانيم

مديرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت به کادر درمان اشاره و بيان کرد: شرمنده اين عزيزان هستيم و نتوانستيم آن گونه که بايد وشايد از زحمات و تلاش هاي آنان دراين برهه از زمان به نحو شايسته اي قدرداني کنيم. وي اظهار کرد: با وجود تنگناهاي مالي اين امکان برايمان فراهم نشد که بتوانيم لااقل گوشه اي از زحمات اين دوستان را ارج نهيم. سميع با بيان اين که خستگي را در چهره هاي کادر درمان مي بينم تاکيد کرد: لازم است همکاران ما بيشتر مورد توجه قرار بگيرند تا انگيزه لازم براي ادامه کار داشته باشند.