معاون وزير نفت خبر داد:

افزايش ظرفيت توليد صنعت پتروشيمي  به 150 ميليون تن

معاون وزير نفت در امور پتروشيمي از طراحي سياست هاي جديد توسعه هوشمند صنعت پتروشيمي خبر داد و گفت: ظرفيت توليد صنعت پتروشيمي در افق 1405 با اجراي طرح هاي راهبردي، پيشران و خوراک ترکيبي به سالانه 150 ميليون تن خواهد رسيد.

به گزارش ايسنا، بهزاد محمدي در جريان بازديد از واحد اراک شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي با مروري بر اهداف جهش دوم و سوم صنعت پتروشيمي، اظهار کرد: با برنامه ريزي هاي راهبردي که انجام شده، اين نويد را مي توان داد که صنعت پتروشيمي به سمت هوشمندسازي بيشتر سوق پيدا کرده است و بر اين مبنا مسير توسعه اين صنعت تاب آوري بالاتر و آسيب پذيري کمتري خواهد داشت.

وي با اشاره به اينکه با تکميل طرح هاي فعال و در حال اجرا در قالب جهش دوم و سوم و اجراي راهبردهاي برنامه ريزي شده تعداد مجتمع هاي پتروشيمي کشور به 134 مجتمع و ظرفيت توليد به 150 ميليون تن در سال 1405 مي رسد، افزود: با سياست گذاري هاي انجام شده تعريف طرح هاي جديد پتروشيمي به سمت استفاده از خوراک هاي پايه اين صنعت نظير متانول سوق داده خواهد شد.

مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي در بازديد از مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي بر نقش پررنگ و تأثيرگذار اين شرکت در مسير توسعه هوشمند و پايدار صنعت پتروشيمي تأکيد کرد و گفت: با تلاش هاي شرکت پژوهش و فناوري در تأمين کاتاليست هاي مهم، کشور از واردات بي نياز و اتفاق هاي بسيار مهم و ارزنده اي در اين حوزه محقق مي شود.

محمدي با بيان اينکه توسعه طرح هاي توليد پروپيلن در بخش هاي فرآيندي و تأمين کاتاليست هاي مورد نياز هم اکنون با دانش فني ايراني در مجتمع هاي پتروشيمي اجرا مي شود، افزود: واحد نيمه صنعتي توليد پروپيلن از متانول در منطقه ماهشهر و واحد پلي پروپيلن صنعتي در مرکز اراک فعال هستند.

به گفته وي، دو واحد فعال شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي در ماهشهر و اراک به زودي آماده بازديد سرمايه گذاران است.

 

صدور 2 هزار و 50 مجوز کار براي تعميرات پالايشگاه دوم پارس جنوبي

سرپرست بهره برداري پالايشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبي از صدور يک هزار و 284 آيتم تعميراتي و 2 هزار و 50 مجوز کار براي تعميرات اساسي پالايشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبي خبر داد.

رضا تيموري اظهار کرد: عمليات تعميرات اساسي پالايشگاه دوم، در راستاي توليد پايدار گاز و آماده سازي اين پالايشگاه جهت روزهاي سرد سال در حال انجام است.

وي افزود: تعداد روزهاي توقف کامل پالايشگاه جهت انجام اقدامات اساسي و مهم در بازه زماني 7 روزه محقق شده است.

تيموري به مهمترين اقداماتي که در عمليات تعميرات اساسي انجام مي شود اشاره و خاطرنشان کرد: کاليبراسيون شيرهاي اطمينان و تعمير و تعويض شيرهاي موجود، به روز رساني سيستم کمپرسور سيکل تبريد (کمپرسور پروپان) رديف چهارم، تعويض برخي از تيوب باندل ها، تعويض و تغيير متريال تيوب باندل مربوط برج احياي آمين رديف چهارم، اتصال شبکه برق پروژه مرکاپتان زدايي از ميعانات گازي و اتصال شبکه فلر به پروژه مرکاپتان زدايي از ميعانات گازي از مهمترين اقدامات تعميرات اساسي سال جاري است.

وي در خصوص حجم آيتم هاي تعميراتي گفت: در اين راستا حدود يک هزار و 284 آيتم تعميراتي و 2 هزار و 50 مجوز کار صادر خواهد شد.

تيموري گفت: براي پيشبرد اهداف تعميرات اساسي امسال علاوه بر نيروهاي داخلي حدود 400 نفر نيروي خارج از سازمان مورد استفاده قرار گرفته است.

اين مقام مسئول ادامه داد: در راستاي جلوگيري از شيوع کوويد 19 بر اساس دستورالعمل هاي وزارت نفت شيوه نامه جذب نفرات پيمانکار تعميرات اساسي در دستور کار قرار گرفته است. وي اجراي دوره هاي آموزشي بهداشتي مقابله با ويروس کرونا و ضدعفوني و گندزدايي انبارهاي محلي و تجهيزات را از ديگر اقدامات در اين راستا عنوان کرد و گفت: جلسه توجيهي شروع بکار تعميرات اساسي با پيمانکار مجري تعميرات و قرائت دستورالعمل هاي صادر شده براي ارکان کليدي و اجرايي پيمانکار و نظارت بر اجراي آن نيز براي جلوگيري از شيوع کرونا برگزار شده است.

 

بارگيري سکوهاي سرچاهي براي نصب در هنديجان

مديرمهندسي وساختمان شرکت نفت فلات قاره ايران از پايان عمليات ساخت سکوهاي 07 و 08ميدان هنديجان و بارگيري اين سکوها از يارد بندرعباس به موقعيت نصب خبر داد. علي آهوچهر گفت: نصب اين سکوها به افزايش ايمني توليد و زمينه سازي براي افزايش ظرفيت توليد نفت ميدان منتج خواهد شد. وي بابيان اين که عمليات فني آماده سازي نصب اين دو سکو، هر يک با وزن بيش از يک هزار تن درميدان هنديجان آغاز شده است، افزود: هم اکنون برشکاري براي برچيدن عرشه هاي موقت نصب شده پيشين روي پايه ها درحال انجام است وپس ازآن، دو عرشه سرچاهي ساخته شده که هريک از آنها براي توليد 10هزاربشکه نفت طراحي شده اند، نصب خواهند شد. آهوچهر اظهارکرد: عمليات بارگيري درنهايت ايمني و استانداردهاي بين المللي رايج دربخش فراساحل درحال انجام است وپيمانکاران آن با رعايت کامل پروتکل هاي بهداشتي و ايمني به انجام آن اقدام کرده اند. مديرمهندسي وساختمان شرکت نفت فلات قاره ايران بابيان اين که عمليات شيرين سازي نفت خام در بدو توليد و درسکوي توليد ميدان بهرگا نسرانجام مي شود، افزود: بانصب اين سکوها، دسترسي به چاه ها بيشتر مي شود و ايمني آنها نيزبا توجه به تأسيسات سرچاهي نصب شده مانند پنل کنترل وايمني سرچاهي، سامانه هاي اعلام حريق، سامانه هاي کنترل چاه ها، همچنين سيستم هاي برق وابزاردقيق، ازسطح کيفي بيشتري برخور دار خواهند شد.  وي تصريح کرد: نصب اين سکوها اين امکان را فراهم مي کند تا در آينده براساس برنامه ريزي هاي انجام شده، فرازآوري چاه ها براي توليد مصنوعي با تزريق آب، گازراني يا پمپي کردن چاه ها اجرا شود.  به گفته آهوچهر، با توجه به اين که در اين سکوها برق و امکانات ايمني لازم وجود دارد، با استفاده از روش هاي ثانويه، ميزان توليدنفت نيز افزايش مي يابد. وي کابل گذاري 27 کيلومتري از سوي يک شرکت داخلي را از اتفاق هاي خوب در اين پروژه عنوان و اظهارکرد: براي نخستين بار در کشور، اين عمليات با بهره مندي کامل از توان داخلي اجرايي شده است. شهرام متوسل، مجري ساخت سکوهاي هنديجان شرکت نفت فلات قاره ايران نيز گفت: اين پروژه از سال 1385 با هدف افزايش توليد 20هزار بشکه اي توليد نفت ميدان هنديجان آغاز و مطالعات مربوط به مخزن انجام شد. وي بابيان اين که ساخت اين سکوها ازطريق مناقصه بين المللي به شرکت کشتي سازي وصنايع فراساحل ايران (ايزوايکو)سپرده شده است، تصريح کرد: پيمانکاري ونصب اين سکوها نيز ازسوي پيمانکاران ايراني انجام مي شود. متوسل يادآور شد: شرکت فراساحل اطلس پيمانکاراصلي اين پروژه است وشرکت صدرا، نصب تجيهزات سرچاهي را به عهده دار دارد.

 

معاون توليد شرکت ملي نفت ايران تاکيد کرد:

ارتقاي ساختار پدافند غيرعامل خارک

معاون امور توليد شرکت ملي نفت ايران از آمادگي کامل شرکت ملي نفت ايران براي ارتقاي ساختار پدافند غيرعامل جزيره خارک خبر داد.

فرخ عليخاني روز دوشنبه، 17 شهريورماه در نشست پدافند غيرعامل که در جزيره خارک و با حضور جمعي از مديران ارشد شرايط اضطراري اين منطقه برگزار شد، اظهار کرد: وزارت نفت نگاهي ويژه به پدافند غيرعامل در نقاط حساس و حياتي از جمله جزيره خارک دارد و در اين زمينه اقدام هاي مناسبي را نيز به سرانجام رسانده است.

وي با اشاره به اينکه جزيره خارک يکي از اين نقاط مهم و راهبردي به شمار مي رود، افزود: شرکت هاي نفتي مستقر در جزيره خارک داراي بخش هاي ويژه در بحث مديريت بحران و پدافند غيرعامل هستند.

معاون امور توليد شرکت ملي نفت ايران تصريح کرد: شرکت ملي نفت ايران با قدرت و همه امکانات خود آمادگي لازم را براي ارتقاي ساختار پدافند غيرعامل جزيره خارک دارد و بي شک از ظرفيت هاي مختلف در اين زمينه استفاده خواهد شد، زيرا همدلي و هم زباني در حوزه پدافند غيرعامل کليدي راهبردي براي برون رفت از بحران هاي احتمالي خواهد بود.

عباس اسدروز با اشاره به استفاده از ظرفيت و توان متخصصان داخلي اظهار کرد: يکي از نقاط قوت اين شرکت در حوزه بهسازي و ايمن سازي تأسيسات نفتي، افزايش توان عملياتي است که در همين راستا طبق برنامه ريزي انجام شده پروژه ها و طرح هاي خوبي به منظور ايمن سازي و بهسازي فعاليت هاي عملياتي پايانه هاي نفتي در جزيره خارک در حال اجرا است.

اسدروز بيان کرد: سناريوهاي مختلف از سوي کارگروه هاي فني و پدافند غيرعامل در حوزه هاي مختلف صنايع زير پوشش اين شرکت تعريف شده است و آمادگي لازم براي مواجهه با هرگونه بحران در اين شرکت به همت جوانان بومي و خدوم ايران اسلامي وجود دارد.