شرکت پالايش گاز ايلام

کاهش هدررفت گازهاي مشعل با پالايشگاه پتروشيمي ايلام

مديرعامل شرکت پالايش گاز ايلام دربازديد علي اکبر بسطامي، نماينده ايلام درمجلس شوراي اسلامي از پالايشگاه گازايلام، اظهارکرد: در آينده نزديک باراه اندازي پتروشيمي ايلام ودريافت گازمايع (ال پي جي) توسط آن شرکت، سوختن گازهاي ارسالي به مشعل پالايشگاه و آلودگي ناشي از اين سوختن به ميزان قابل ملاحظه اي کاهش خواهد يافت. روح الله نوريان با بيان اين که در فاز دوم اين واحدصنعتي، واحد TGTU همسو با دستيابي به استانداردهاي زيست محيطي در واحد بازيافت گوگرد ساخته خواهدشد، تصريح کرد: باوجود واحدمزبور، دستيابي به استاندارد هاي زيست محيطي در واحد توليد گوگرد محقق مي شود. نوريان بااشاره به تنوع توليد محصولات اين پالايشگاه، گفت: درپالايشگاه گاز ايلام زنجيره متنوعي ازمحصولات متان، اتان، پروپان، ميعانات گازي و گوگرد توليد مي شود. وي تصريح کرد: اين واحد صنعتي براي افزايش توليد محصولات جانبي خودبرنامه هاي مدوني طراحي کرده که درحال اجراست و درصورت موافقت ستاد شرکت ملي گاز ايران، در آينده نزديک مطالعات و کارهاي اجرايي آن آغاز مي شود. به گفته مديرعامل شرکت پالايش گاز ايلام، درالگوي تعالي سازماني، پالايشگاه ايلام همگام با شرکت ملي گاز ايران معيارها واهدافي در زمينه حفاظت محيط زيست در دستور کارقرارداده است و مسئولان و کارکنان آن نيز خود را مؤظف به رعايت حداکثري و حفظ محيط زيست در بخش هاي آب، خاک و هوا مي دانند. نوريان با اشاره به اين که بانصب و راه اندازي زباله سوز واحد تصفيه خانه پساب صنعتي، لجن هاي توليدشده در واحد تصفيه خانه پساب صنعتي به نحومطلوبي امحا مي شوند، اين مهم را گامي مهم براي مديريت پسماند و حفظ محيط زيست درپالايشگاه گاز ايلام برشمرد. وي همچنين از مطالعات اوليه براي فروش گوگرد مذاب در اين پالايشگاه خبر داد. علي اکبر بسطامي، نماينده ايلام درمجلس نيزگفت: درشرايط کنوني اقتصاد ي کشور، تلاش براي توليد پايدار، اشتغال وخدمت بي منت به مردم، موضوع مهمي است که پالايشگاه گازايلام براي آن قدم هاي مثبتي برداشته است. وي افزود: خدمتگزاري و ترويج گفتمان خدمت بي منت از شاخص هاي اصلي نظام اسلامي مبتني بر فرهنگ علوي و فاطمي است.

 

   شرکت ملي گاز ايران   

برنامه هاي تشويقي براي کاهش مصرف گاز

شرکت گاز برنامه هاي تشويقي را براي کاهش مصرف گاز در نظر دارد اما آنچه که امروز دربرخي رسانه ها مبني بر رايگان شدن قبض گاز مطرح شده صحت ندارد.

به گزارش ايسنا، محمد عسگري، سخنگوي شرکت ملي گاز ايران در واکنش به اخباري که امروز (18 شهريور) در برخي رسانه ها مبني بر رايگان شدن قبوض گاز مطرح شده است، اظهار کرد: در حال حاضر در هيات دولت به دنبال ايجاد ساز و کارهايي براي مديريت مصرف هستيم.

وي با تاکيد بر اينکه تاکنون موضوعي مبني بر رايگان شدن قبوض گاز مطرح نشده است، تصريح کرد: برخي طرح هاي تشويقي را براي اين مهم در نظر گرفته ايم که موجب کاهش مصرف گاز مشترکان خانگي مي شود.

به گفته سخنگوي شرکت ملي گاز ايران، در حال حاضر بهينه سازي سوخت جز اولويت هاي اصلي ما است و تلاش مي کنيم که موتورخانه هاي منازل را که مصرف زيادي دارند، بدون اعمال هزينه اضافي براي مردم به گونه اي اصلاح کنيم که مصرف گاز 10 تا 20 درصد کاهش پيدا کند.

 

   هلدينگ نفت و گاز و پتروشيمي شستا (تاپيکو)

بهبود 150 ميليون دلاري با اصلاح قيمت خوراک

مديرعامل هلدينگ نفت وگاز و پتروشيمي شستا (تاپيکو) به عنوان سهامدار49درصدي پالايشگاه ستاره خليج فارس، ازبهبود 150ميليون دلاري اقتصاد اين پالايشگاه بامصوبه اصلاح قيمت خوراک پالايشي ها خبر داد. محمود مخدومي درگزارش مجمع عمومي عادي سالانه تاپيکوگفت: به تازگي شرکت هاي پالايشي، مردادماه امسال ابلاغيه اي براي اصلاح قيمت خوراک دريافت کردند که اجراي آن به طورميانگين 150 ميليون دلار براي اقتصاد پالايشگاه ستاره خليج فارس موثر خواهد بود.  مديرعامل تاپيکو افزود: اين پالايشگاه نقش ويژه اي در تامين انرژي کشوردارد از اين رو انتظارمي رود تخفيفي که داده مي شود معادل تخفيف ارائه شده به پترو پالايشي برزويه باشد. مخدومي درباره تعيين نرخ استهلاک نيز گفت: باتوجه به تازه ساز بودن پالايشگاه ستاره خليج فارس، در سال هاي نخست رقم استهلاک آن بسيار زياد خواهد بود، ازاين روگزارشي براي ارزيابي عمرمفيد تجهيزات آماده شده است که برپايه آن برخي عمر تجهيزات از 15به 25 وشايد 30 سال افزايش مي يابدوحاشيه سودپالايشگاه راحدود دودرصد بهبود مي بخشد.

وي يادآورشد: اگرپالايشگاه سودآورشودهمه کارهابراي قرارگيري آن در منطقه ويژه اقتصادي، صنعتي ومعدني خليج فارس انجام شده است و مي توان از مزاياي آن استفاده کرد.   به گفته مديرعامل تاپيکومهم ترين برنامه اين شرکت براي سال مالي جاري، اصلاح ساختار مالي و ورود به بازار سرمايه شرکت نفت ستاره خليج فارس است. مخدومي بابيان اين که ازاواخرسال 98 کارگروهي تشکيل و وضع شرکت نفت ستاره خليج فارس رابه طورمستمربررسي کرده است، افزود: خروجي اين کارگروه به گزارشي باچهارسرفصل اصلي شامل مزيت هاي پالايشگاه، موانع ومشکلات، تامين مالي وگام هاي اجرايي براي اصلاح ساختار مالي و ورود به بازار سرمايه منجر شده است. مديرعامل تاپيکو گفت: پس از تهيه اين گزارش، شرکت نفت ستاره خليج فارس ازطريق سهامداران اصلي خود ومراجع بالاترازجمله شرکت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي، صندوق نفت و وزارت نفت، گزارشي براي مراجعي ازجمله مجلس شوراي اسلامي، بانک مرکزي، صندوق توسعه ملي و وزارت اموراقتصاد ودارايي وکارگروه اقتصادي دولت ارسال ياارائه کردند تا درجريان مشکلات ومسائل پيش روي بزرگترين طرح ملي اجرا شده در دولت دوازدهم قرارگيرند. مخدومي يادآورشد: اين بررسي ها و رصدها و پيگيري ها به جايي رسيد که رهبرمعظم انقلاب نيزطي سه ماه گذشته دوباردرباره اهميت پالايشگاه تحريم شکن نفت ستاره خليج فارس به عنوان نماد خودکفايي و خودباوري اشاره کردند ودفتر ايشان نيز ازطريق يک نماينده، مسائل پالايشگاه راهم پيگيري مي کنند وهم قول مساعدت در حل مشکلات داده اند. به گفته وي اين پالايشگاه هم اکنون 50درصد نيازبنزين کشور را با توليد روزانه 42 ميليون ليتر و 25درصد از نياز کشور به گازوئيل را با توليد روزانه17ميليون ليترتامين مي کند وبراي نخستين بارکشور رادرتامين بنزين مورد نياز کشورخودکفاوايران رابه صادرکننده بنزين تبديل کرده است.

مديرعامل تاپيکواظهارکرد: اگراين پالايشگاه نبود، سالانه معادل10 ميليارد دلار ارز براي تأمين بنزين از کشورخارج مي شد بنابراين اين پالايشگاه از ذخاير ارزي کشورصيانت مي کند. وي ايجاد3800 شغل مستقيم و20 هزارشغل غيرمستقيم را از ديگر مزيت هاي اين پالايشگاه برشمرد. مخدومي افزود: ازمنظرملي نيزپالايشگاه ستاره خليج فارس در زمان تحريم مزيت هاي ويژه اي داردکه مصرف روزانه 420 هزاربشکه ميعانات گازي معادل 12 فاز پارس جنوبي و کمک به استمرار استخراج گازازاين مخازن، توجيه پذيري سرمايه گذاري عظيم 35 ميليارد دلاري در پارس جنوبي و افزايش سرعت برداشت از ميدان هاي مشترک گاز پارس جنوبي در مقايسه با کشور قطر از آن جمله است.

 

    شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

جابه جايي 8 ميليون نفر با ناوگان ترابري درسال 98

‫ مديرعمليات ترابري و پشتيباني توليد شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب گفت: سال گذشته، به طورميانگين، هشت ميليون نفربا ناوگان ترابري اين شرکت جا به جا شده اند. مهران حسنوند افزود: درسال 98 به طورميانگين روزانه 15هزارنفر شامل کارکنان واحدهاي عملياتي، ستادي، مسافران مأموريتي اهواز - تهران و... به وسيله 333 دستگاه اتوبوس وميني بوس وهزار و 484 دستگاه وسيله نقليه سبک جابه جا شدند.

وي با اشاره به اين که عمر ناوگان ترابري شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب به اندازه تاريخ اکتشاف نفت است، يکي ازمهم ترين برنامه هاي اين واحد را نوسازي ناوگان ترابري درهمه حوزه اعلام کرد. مديرعمليات ترابري وپشتيباني توليد شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب يادآورشد: اين واحد با دراختيارداشتن سه هزار و287دستگاه انواع وسايل نقليه وماشين آلات سيارساختماني، همچنين دستگاه هاي ويژه عمليات خطوط لوله، افزون برتأمين نيازهاي حمل ونقلي شرکت هاي بهره برداري نفت وگاز کارون و مارون در زمينه حمل ونقل سنگين، اتوبوسراني و ماشين آلات سيارساختماني، مسئوليت حمل ونقل مديريت هاي تعمير، تکميل و خدمات فني چاه ها، مديريت تعميرات تجهيزات صنعتي وماشين آلات فرآيندي، فني، توليد، همچنين مهندسي وساختمان، تدارکات و امورکالا، عمليات غير صنعتي وديگر سازمان هاي عملياتي و مهندسي مستقر در اهواز را نيز به عهده دارد. حسنوند بر لزوم حفظ و نگهداشت اين حجم از ماشين آلات تأکيد و تصريح کرد: چهارتعميرگاه تخصصي ويک تعميرگاه عمومي براي تعمير و بازسازي دستگاه ها وماشين آلات وجود دارد که تجهيزات مورد نياز و تکنيسين هاي مجرب در آنها مستقرند. به گفته وي، باارتقاي کيفيت تعميرات، خدمات ارائه شده، همچنين با بررسي مستمر عيوب تکرارشونده و حل ريشه اي معايب، کيفيت تعميرات نسبت به سال هاي پيش رشد فزاينده اي داشته است.

 

    شرکت بهره برداري نفت وگازشرق

پايان تعميرات اساسي مرکز اندازه گيري خانگيران

تعميرات اساسي مرکزاندازه گيري خانگيران درحوزه عملياتي شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق پايان يافت.

فرشيد خيبري، مديرعمليات شرکت بهره برداري نفت وگازشرق گفت: تعميرات اساسي سالانه تأسيسات، ضامن توليد پايدار گاز در فصول سرد سال است.

وي افزود: ازساعات اوليه روزششم شهريورماه، گاز ترش ارسالي به شرکت پالايش شهيدهاشمي نژاد قطع و براساس هماهنگي بين دوشرکت، ايمن سازي و آماده سازي مرکزاندازه گيري بارعايت الزام هاي ايمني، بهداشتي و زيست محيطي آغاز شد. مديرعمليات شرکت بهره برداري نفت وگازشرق گفت: از آنجا که چهار هدر موجود درمرکز اندازه گيري خانگيران، شريان هاي اصلي تأمين گاز پالايشگاه برشمرده مي شوند و توقف واحدهاي تصفيه نيزبايد درکمترين زمان ممکن انجام شود، تعميرات اساسي اين مرکز اهميت بسزايي دارد. خيبري بااشاره به اين که تأمين کالاي مورد نيازيکي ازمهم ترين شاخص ها درانجام دقيق وبه موقع تعميرات اساسي است، افزود: با همکاري واحدهاي تعميراتي، کالاهاي مورد نيازشناسايي و با تلاش همکاران اداره تدارکات کالا به تأمين آن اقدام شد. وي تصريح کرد: اين بخش ازتعميرات اساسي تأسيسات توليد گاز به عنوان مهم ترين و حساس ترين رويدادتعميراتي سالانه به صورت شبانه روزي و با انجام بيش از730 مورد درخواست کار تعميراتي اعم از پيشگيرانه و اصلاحي و صرف 6300 نفر-ساعت ازسوي 19 گروه کاري، محقق شد. مديرعمليات شرکت بهره برداري نفت و گازشرق، هماهنگي وبرنامه ريز ي هاي پيشين در واحدهاي بهره برداري، بازرسي فني، تعميرات، اچ اس اي، خدمات پشتيباني وتدارکات کالا رابراي انجام صحيح ومطمئن تعميرات، مهم خواندوافزود: ازبهمن ماه پارسال برنامه ريزي وعيب يابي نقاط اصلاحي و تعميراتي انجام وبا اجراي کامل، ايمن و موفق، تعميرات اساسي طبق برنامه، دهم شهريورماه پايان يافت. خيبري گفت: با توجه به شيوع بيماري کرونا، تعميرات اساسي امسال با رعايت همه پروتکل هاي بهداشتي مصوب و بدون ايجاد هيچ گونه خللي در برنامه ها انجام شد.

 

     شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب

توليد دوباره از چاه نفت شماره 1 سرکان - مالکوه

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب از توليدي شدن دوباره چاه نفت شماره 1سرکان- مالکوه درحوزه جغرافيايي شهرستان پل دختر استان لرستان، خبر داد. سعيد ناصري پور با بيان اين که حفاري و بهره برداري ازاين چاه نفت در سال 1370انجام شده است، افزود: چاه مزبور براثر بارندگي و آسيب ديدن تأسيسات سرچاهي، خطوط لوله جرياني وانتقال نفت به واحد بهره بر داري، متوقف شده بود. وي افزود: با فروکش کردن وکاهش سطح آب رودخانه کشکان و فراهم شدن امکان دسترسي به خطوط لوله منتهي به چاه، تعمير چاه و خطوط لوله جرياني آن در دستور کار قرار گرفت. مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگازغرب اظهارکرد: تعميرو راه اندازي چاه و مرمت خطوط لوله جرياني باتلاش متخصصان و کارکنان شرکت بهره برداري نفت و گازغرب در واحدهاي عمليات، تعميرات، مهندسي ساختمان، ترابري، اچ اس اي وديگربخش هاتحت نظارت واحد بازرسي فني وباصرف هزينه تقريبي 6ميليارد ريال انجام شده است. ناصري پور، گودبرداري مسير لوله ها ودسترسي به خطوط لوله جرياني، برشکاري سرد وگرم، جوشکاري خط لوله، تست راديوگرافي از سرجوش ها، زنگ زدايي، عايق کاري لوله ها، همچنين قالب بندي وبتن ريزي سطح لوله براي قرارگرفتن در بستر رودخانه کشکان را مجموعه عمليات انجام شده براي توليدي کردن دوباره چاه نفت شماره 1سرکان– مالکوه برشمرد. وي با اشاره به بهره برداري دوباره ازاين چاه بادبي روزانه حدود 900 بشکه نفت، ازتلاش موفق کارکنان شرکت بهره برداري نفت وگازغرب به منظورانجام ايمن اين عمليات درشرايط ويژه اقليمي وجغرافيايي وسخت گذر منطقه با رعايت پروتکل هاي بهداشتي، قدرداني کرد.

 

    شرکت نفت مناطق مرکزي ايران

برق رساني به آبان و پايدار غرب عملياتي مي شود

مديرمهندسي وساختمان شرکت نفت مناطق مرکزي ايران ازعملياتي شدن پروژه برق رساني به طرح توسعه ميدان هاي مشترک آبان و پايدار غرب تا پايان آذرماه امسال خبرداد.  پيمان ايماني با بيان اين که تأمين انرژي مورد نياز تلمبه هاي درون چاهي با هدف شتاب بخشي به طرح توسعه اين ميدان ها دردستورکار است، افزود: توسعه، ارتقا و بهينه سازي شبکه برق موجود درميدان پايدارغرب، همچنين احداث شبکه برق جديد درميدان آبان به منظور برق رساني به 38 حلقه چاه، نيازمند25مگاوات انرژي براي نصب پمپ هاي درون چاهي است.

وي افزود: اجراي اين پروژه درقالب دوپروژه مستقل، بابرگزاري دو مناقصه درآذرماه پارسال، ازسوي شرکت نفت مناطق مرکزي به پيمانکاران داخلي واگذارشده است.

مديرمهندسي وساختمان شرکت نفت مناطق مرکزي ايران اظهارکرد: تأمين برق طرح توسعه ميدان هاي مشترک آبان و پايدارغرب باايجاد 50 کيلومترزيرساخت شبکه برق وبرآورد صرفه جويي اقتصادي 42 ميليون يورويي، هم اکنون در دست اجراست.

ايماني تامين انرژي مورد نياز، بهره گيري از توان بخش خصوصي داخلي، جلوگيري ازخروج ارز وايجاد فرصت هاي جديد شغلي را ازجمله ويژگي هاي پروژه برق رساني به طرح توسعه ميدان هاي مشترک آبان و پايدار غرب برشمرد.

وي تاکيد کرد: باوجود شيوع بيماري کرونا، نوسانات نرخ ارز، همچنين کار درشرايط سخت وطاقت فرسا، تلاش براين است که پروژه برق رساني به آبان و پايدارغرب، تا پايان آذرماه امسال تکميل وعملياتي شود.

 

    شرکت ملي حفاري ايران 

استقرارسومين دکل حفاري سنگين در ميدان نفت شهر

مدير پروژه نگهداشت و افزايش توليد ميدان نفتي نفت شهر در شرکت ملي حفاري ايران از استقرار سومين دستگاه حفاري سنگين خشکي در اين موقعيت با هدف شتاب بخشي در اجراي پروژه خبر داد. غلامرضا آل محمود گفت: پيش ازاين دستگاه هاي حفاري 35 و81فتح در اين ميدان استقرار يافته اند وحفاري چاه هاي 22و 31نيزدرحال اجراست. وي با بيان اين که تعمير وتکميل چاه 22 مراحل پاياني رامي گذراند و چاه 31 نيز درمرحله راندن جداري دوم است، افزود: دکل حفاري 48فتح روي چاه 25 درحال برپايي است و به زودي درچرخه عمليات قرار مي گيرد.

 مدير پروژه نگهداشت و افزايش توليد ميدان نفتي نفت شهر درشرکت ملي حفاري اظهارکرد: پروژه نگهداشت و افزايش توليد ميدان نفتي نفت شهر دراستان کرمانشاه، از پروژه هاي توسعه اي شرکت ملي نفت ايران است که در گستره عملياتي شرکت نفت مناطق مرکزي ازسوي شرکت ملي حفاري به صورت EPD/EPC اجرا مي شود.  آل محمود با بيان اين که اين پروژه شامل حفاري يک حلقه چاه توسعه اي وچهارحلقه چاه تعميري تکميلي است، تصريح کرد: باتوجه به شرايط ميدان نفت شهرازنظر پيچيدگي مخزن، ترکيب نفت وگازدرسطح، همچنين شکستگي سازندها و تراکم گاز درآن، کاردراين پروژه، باوجودعمق کم، پر ريسک و زمان بر است؛ ضمن آن که به دقت عمل بالايي نيازدارد.  وي يادآور شد: متخصصان شرکت ملي حفاري ايران، سابقه حفاري در همه ميدان هاي نفت و گاز درمناطق خشکي ودريايي کشور را به موازات ارائه خدمات فني ومهندسي يکپارچه دارند وپيش از اين چاه هاي توسعه اي و تکميلي متعددي رادر ميدان نفتي نفت شهر براي شرکت نفت مناطق مرکزي با موفقيت اجرا و تکميل کرده اند.

نوسازي ناوگان فوريت هاي پزشکي

 رئيس فوريت هاي پزشکي شرکت ملي حفاري ايران ازبازسازي و نوسازي25دستگاه آمبولانس جديدمجهزبه شاخص هاي استاندارد(1-A) ناوگان فوريت هاي پزشکي دراين شرکت خبر داد.

پريسا قاسمي درآئين بهره برداري ازآمبولانس هاي جديد مجهز به شاخص هاي استاندارد گفت: با توجه به گستره عملياتي شرکت ملي حفاري ايران، نوسازي و روزآمد کردن ناوگان آمبولانسي درشرايط کنوني، مشتمل بر 75 دستگاه آمبولانس است که 25 دستگاه آن در گام نخست، براي اعزام به موقعيت هاي دکل هاي حفاري تخصيص يافت. وي بابيان اين که دو مناقصه ديگربراي روزآمدکردن50دستگاه آمبولانس ديگر در مراحل انجام است، تصريح کرد: جايگزيني آمبولانس هاي جديد نيزاز طريق برون سپاري در دستور کار قرار دارد. مهرداد شريفي، مشاوربهداشتي وسلامت استاندارخوزستان نيز دراين آئين گفت: باتوجه به ماهيت کارحفاري، گستره عملياتي و دور از دسترس بودن مناطق حفاري چاه هاي نفت وگاز، اين شرکت بايدازنظرتجهيزات فوريت هاي پزشکي مانند آمبولانس، تازه ترين فناوري هاي روزآمد را در اختيار داشته باشد. وي افزود: منابع انساني مهم ترين سرمايه هرسازمان است و سلامت کارکنان در مراکز صنعتي همانند شرکت ملي حفاري ايران که نقش محوري در توليد و اقتصاد ايفا مي کند، بايد در اولويت همه امور قرار گيرد. شريفي تصريح کرد: اين اقدام هاي ارزشمند، سرمايه گذاري براي شرکت است وبه سلامت کارکنان و دلگرمي آنها، همچنين ايجاد انگيزش بيشتر در ميان آنان مي انجامد.