در گفت وگوي «مشعل» با مدير بخش حمل و نقل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت مطرح شد:

جایگزینی 100 هزار دستگاه خودروی فرسوده با خودروهای کم مصرف

سميه راهپيما       تأمين و به کارگيري صحيح انرژي، از مهم ترين موضوعاتي است که بر ميزان پيشرفت اقتصادي و ثبات سياسي و اجتماعي کشورها مؤثر است. در اين زمينه حفاظت از منابع موجود، مديريت مصرف، استفاده از منابع جديد انرژي و همچنين کاهش اثرات زيست محيطي ناشي از مصرف انرژي داراي اهميت ويژه اي است. از اين رو حمل و نقل، يکي از بخش هاي مهم مصرف کننده انرژي است که برنامه ريزي همه جانبه در خصوص اصلاح زيرساخت هاي آن، توسعه مناسب شيوه هاي حمل و نقل غيرجاده اي، ارتقا و نوسازي ناوگان، بالا بردن فرهنگ استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي، استفاده از سوخت هاي پاک و جلوگيري از سفرهاي غير ضروري، باعث اصلاح الگوي مصرف در اين بخش خواهد شد. نخستين گام براي برنامه ريزي صحيح در هر يک از اين عرصه ها، دسترسي به داده هاي صحيح و جامع در حوزه حمل و نقل و انرژي است، از اين رو همسو با ماده 12 قانون رفع موانع توليد، شرکت بهينه سازي مصرف سوخت، طرح هايي را در بخش حمل و نقل در نظر گرفته که با انجام آن، مي توان شاهد کاهش مصرف سوخت در کشور بود. براي آگاهي بيشتر از اين طرح ها خبرنگار «مشعل» گفت وگويي با ساسان کاظمي نژاد، مدير بخش حمل و نقل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت انجام داده که در ادامه مي خوانيد:

   در ابتدا بفرماييد که مديريت حمل و نقل چه پروژه هايي را امسال در برنامه کاري خود دارد؟

در زمينه طرح هاي ماده 12 بايد گفت؛ در حال حاضر اجرا و بازپرداخت 7 مصوبه شوراي اقتصاد در اين حوزه در دستور کار اين مديريت قرار دارد که اجراي برخي از مصوبات از سال هاي قبل آغاز شده و امسال نيز ادامه دارد و بعضي نيز امسال برنامه اجرايي آن شروع خواهد شد. امسال اجراي طرح هاي «نوسازي 65 هزار دستگاه کاميون و کشنده بالاي 10 تن»، «توسعه حمل و نقل بار و مسافر با راه آهن»، «توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهري در تهران و هشت کلانشهر» در حال انجام است. امسال در حوزه ريلي چندين قرارداد جديد منعقد شده يا در حال انعقاد است. در زمينه جايگزيني 129 هزار دستگاه تاکسي فرسوده نيز اميدواريم با توجه به اصلاح مصوبه شوراي اقتصاد در اواخر سال گذشته، امسال طرح با سرعت بيشتري اجراي شود. طرح «توليد قواي محرکه کم مصرف در خودورهاي داخلي» و طرح ايجاد سامانه «اجراي طرح سيستم پايش هوشمند تردد ناوگان جاده اي (سپهتن) براي 368 هزار دستگاه ناوگان ديزلي برون شهري» از جمله طرح هايي است که امسال اجراي آن شروع شده است. طرح «جايگزيني و نوسازي ناوگان حمل و نقل مسافري و باري درون شهري و برون شهري» نيز بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد، اجراي آن با وزارت صمت است و تأييد فني ناوگان وارد شده و بازپرداخت صرفه جويي بر عهده اين وزارتخانه است.

همچنين بر اساس ماده 11 قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي، امسال، بازنگري سه استاندارد در حوزه حمل و نقل در دستور کار اين مديريت قرار دارد.

   از سال گذشته تا کنون چه پروژه هايي به اتمام رسيده يا مراحل پاياني را طي مي کند؟

عمده پروژه هاي مربوط به ماده 12 بلند مدت است و حتي دوره بازپرداخت برخي طرح ها به 15 سال هم مي رسد. بنابراين اکثر پروژه هايي که از سال گذشته شروع شده هنوز ادامه دار است. ولي اگر نگاه قراردادي به طرح ها داشته باشيم تعدادي از قراردادهاي مربوط به طرح توسعه حمل و نقل بار و مسافر با راه آهن به اتمام رسيده و در قالب اين طرح قراردادهاي جديد در حال انعقاد است. ضمن آنکه براساس مصوبه شوراي اقتصاد، طرح «نوسازي 65 هزار دستگاه کاميون و کشنده» نيز مراحل پاياني خود را طي مي کند.

   در زمينه انعقاد قرارداد قواي محرکه بفرماييد که هدف از اين قرارداد چيست و چه دستاوردهايي به همراه دارد؟

در اين قرارداد 100 هزار دستگاه قواي محرکه کم مصرف توليد شده و روي پلت فرم خودروهاي داخلي نصب خواهد شد. به ازاي توليد هر دستگاه قواي محرکه کم مصرف و نصب آن روي خودروي داخلي، يک دستگاه خودروي سواري با عمر بالا، اسقاط و از رده خارج خواهد شد.

هدف از اجراي اين قرارداد که بخشي از طرح جايگزيني 500 هزار خودروي فرسوده با خودروي کم مصرف (مصوب شوراي اقتصاد) است و تا سال 1401 اجرا خواهد شد، نوسازي 100 هزار دستگاه خودروي سواري فرسوده با خودروهاي کم مصرف است که در نتيجه ميزان مصرف سوخت ناوگان خودروهاي سواري در کشور، کاهش چشمگيري خواهد يافت.

   نقاط قوت و ضعف اين پروژه چيست؟

اجراي اين طرح، گام بلندي در ارتقا و پيشرفت فناوري هاي توليد قواي محرکه در کشور به شمار مي رود و باعث ايجاد تحرک در صنعت خودرو، استفاده از ظرفيت هاي دانشگاهي، بومي سازي فناوري هاي روز دنيا و نيز ارتقاي سطح علمي و صنعتي کشور مي شود.

با توجه به ايستا بودن صنعت خودرو، ايجاد تحول در طراحي و توليد قواي محرکه، مهم ترين چالش اين طرح بود که خوشبختانه با نظر مساعد مديران صنعت خودرو، اين چالش برطرف شده و انتظار داريم اجراي اين طرح، با سرعت بيشتري صورت پذيرد.

   در قالب اين قرارداد چه ميزان از ظرفيت شرکت هاي داخلي استفاده مي شود؟

از آنجا که توليد قواي محرکه کم مصرف، توسط شرکت هاي داخلي انجام شده و روي خودروهاي داخلي نصب خواهد شد، از اين رو تمامي مراحل انجام اين طرح با استفاده از توان شرکت هاي داخلي صورت مي گيرد. با انجام اين قرارداد، گام بلندي در جهت حمايت از توليد داخلي برداشته و به جهش توليد در صنعت خودروسازي، کمک چشمگيري خواهد شد.

   خبر جديد در مديريت حمل و نقل چيست؟

به زودي اجراي طرح سيستم پايش هوشمند تردد ناوگان جاده اي (سپهتن) براي 368 هزار دستگاه ناوگان ديزلي برون شهري رقم خواهد خورد. ضمناً اقداماتي نيز در خصوص هوشمند سازي حمل و نقل و به کارگيري اتوبوس هاي هيبريدي و برقي در حال انجام است که اميدواريم به زودي مصوبات شوراي اقتصاد آنها اخذ شود.

   در پايان اگر نکته اي باقي مانده بفرماييد.

 در حال حاضر با توجه به نظامند کردن طرح هاي ماده 12 و رفع مشکلات مربوط به آن خوشبختانه اجراي طرح هاي ماده 12 با سرعت بيشتري در حال انجام است و در حال حاضر با ابلاغ مصوبات شوراي اقتصاد در فاصله 6 تا 9 ماه طرح ها اجرايي مي شود، در حالي که در گذشته اين زمان قريب به دو سال بود. ضمناً امکان سرمايه گذاري در طرح هاي ماده 12 براي بخش خصوصي فراهم است و با توجه به اجرايي شدن طرح ها و بازپرداخت هاي صورت گرفته به سرمايه گذاران، اميدواريم که با استقبال گسترده تري از سوي سرمايه گذاران جديد در طرح ها مواجه شويم.