ماموريت زيست محيطي پتروشيمي در حال به ثمر نشستن است

مأموریت ممکن برای بید بلند 2

مشعل -  موضوع حرکت صنعت نفت، گاز و پتروشيمي به سمت صنعت پاک، هدفي بوده که از چندين دهه گذشته دنبال شده است و اين صنايع تلاش کرده اند تا علاوه بر استفاده بهينه از همه ظرفيت هاي اين صنعت، نگذارند ذره اي از محصول نفت و گاز هدر رود. از آنجايي که در سال هاي گذشته يکي از محل هاي هدررفت سرمايه هاي ملي گازهاي همراه نفت در مناطق مختلف عملياتي دريا و خشکي بوده اند، بارها تلاش شد تا به روش هاي متفاوت، اقداماتي براي بازيابي و استفاده بهينه از اين گازهاي همراه به عنوان خوراک صورت گيرد. حالا ديگر ثابت شده که گازهاي مشعل منافع بسياري براي کشور به همراه دارند و تاکنون کشورهاي مختلفي در اين حوزه سرمايه گذاري هايي انجام داده اند و به اين ترتيب جداي از منافع اقتصادي، از آلودگي هاي گسترده محيط زيستي هم کاسته شده است. نوفلرينگ در ميان ايران و کشورهاي نفتي منطقه خاورميانه ديگر يک شعار و هدف نيست و بسياري از ميادين نفت و گاز و مجتمع هاي توليدي بدون فلر روشن،  فعال هستند. گازهاي همراه نفت در ايران در دو بخش گازهاي همراه در منطقه پارس جنوبي و گاز مشعل هاي مناطق عملياتي در مرکز و جنوب و جنوب غرب کشور که تلاش شده براي واحد ان جي ال يا گاز مايع به کار گرفته شوند.

وزارت نفت در سال هاي گذشته طرح هاي تشويقي زيادي را براي اجرايي کردن طرح هاي جمع آوري گازهاي همراه نفت پيشنهاد داده و بسياري از آنها هم اجرايي شده اند، اما بسياري از اين طرح ها هم متوقف ماندند و زمينه هاي نگراني را فراهم کردند. طرح هايي که سال ها روي زمين مانده بودند و گازهايي که هر روز و هر ساعت در حال سوختن بودند و لازم بود تدبيري براي آنها انديشيده شود. نمونه اين مورد را مي توان به طرح هاي جمع آوري گازهاي مناطق نفت خيز جنوب و تبديل آن به ان جي ال مشاهده کرد که در سال هاي گذشته متوقف مانده بودند و حالا مجموعه اي که تصميم به ادامه اجرا و تکميل آن گرفتند و تا امروز نيز موفق بودند نه از مجموعه پتروشيمي است.

اعتماد به اثرگذاري پتروشيمي ها

شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس، به عنوان يکي از هلدينگ هاي بزرگ و موثر در کشور تصميم گرفت با اجراي فاز دوم پالايشگاه گازي بيدبلند، خوراک خود را از گازهاي همراه تامين و در کنار جلوگيري از سوختن منابع کشور به محيط زيست هم کمک کند. هلدينگ خليج فارس و شرکت نفت و گاز مارون به عنوان يکي از زيرمجموعه هاي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب سرمايه گذاري مشترکي را ترتيب دادند که گازهاي جمع آوري شده توسط هلدينگ خليج فارس خوراک بيدبلند 2 را تامين مي کند. حجم گازي که قرار است جمع آوري شود 250 ميليون فوت مکعب در روز است.

زنده شدن پروژه اي که 15 سال متوقف بود

پيش بيني براي اجراي بيدبلند 2 از سال 79 صورت گرفته بود، اما در اين سال ها به دلايل مختلف، به خصوص عدم همکاري شرکت هاي خارجي و موضوع تحريم ها اين پروژه متوقف ماند و در دولت دوازدهم برنامه ريزي براي تکميل آن در دستور کار قرار گرفت. مسئله مهم اما اينجا است که قرار بود خوراک پالايشگاه گازي از چهار ان جي ال تامين شود، چهار پروژه اي که سال ها متوقف مانده بودند و در ادامه هلدينگ تصميم مي گيرد خودش وارد عمل شود و علاوه بر پروژه اصلي  پروژه هاي ان جي ال 1200، 1300، 900 و 1000 را هم اجرا و چرخه انتقال گاز به بيدبلند را کامل کند.

در واقع اين مجموعه علاوه بر اهميت و بزرگي که در بخش توليدات و محصولات نهايي خود در صنعت پتروشيمي و تامين گاز مورد نياز کشور دارد، يک رسالت بزرگ تر را هم دارد که حذف آلايندگي و ايجاد ارزش افزوده براي گازهاي همراه نفت است. در قالب عملياتي که در اين پالايشگاه انجام مي شود، قرار است گاز اسيدي و ترش ميادين نفتي با گاز شيرين مخلوط شده و به سمت آغاجري براي تزريق به چاه هاي نفت ارسال شود تا علاوه بر صيانت از توليد از آلودگي محيط زيست و فلرسازي نيز جلوگيري شود.

سرنوشت چند پروژه با هم گره خورده

 علاوه بر اين 1.5تن محصول اتان اين پروژه از طريق خط لوله 95 کيلومتري به پتروشيمي گچساران ارسال مي شود و با توليد اتيلن در اين مجتمع، خوراک طرح هاي خط لوله اتيلن غرب شاخه دنا تامين مي شود، اما بايد گفت که علاوه بر اين بخش از پروژه، به موازات احداث طرح پالايش گاز بيدبلند خليج فارس و پروژه هاي مرتبط با آن از جمله کارخانه ان جي ال 3200 براي جمع آوري گازهاي همراه نفت غرب کارون، کارخانه ان جي ال دهلران هم در جريان است و اين کارخانه نيز احتمال دارد تا پايان سال 1400 به بهره برداري برسد. اينها تنها بخشي از پروژه هاي جمع آوري گازهاي همراه نفت هستند که در اين محدوده توسط صنعت پتروشيمي اجرايي مي شود.

تکميل چرخه اي از محصولات که با فعاليت و تکميل بيدبلند تکميل مي شود، همان تدبيري است که از سوي وزارت نفت اتخاذ شده و در اين مسير به پتروشيمي ها اعتماد شده است. جعفر ربيعي، مديرعامل هلدينگ خليج فارس چندي قبل با اعلام آماده بودن بيدبلند براي افتتاح اينطور توضيح داده بود: در سال 99 پروژه شيرين سازي سبک پتروشيمي بوعلي سينا راه اندازي مي شود و همچنين پروژه آمونياک هنگام به مدار بهره برداري خواهد آمد. بخش دوم پروژه جمع آوري گازهاي فلر نيز راه اندازي مي شود، به اين ترتيب طريق خوراک پالايشگاه بيدبلند تضمين خواهد شد. ربيعي از راه اندازي پروژه ان جي ال 3200 در سال جاري خبر داد و گفت: با به مدار آمدن پروژه هاي يادآوران و بيدبلند، مشکل خوراک پايين دستي اين پروژه ها، حل مي شود.

بيدبلند خليج فارس، به عنوان بزرگ ترين تاسيسات جمع آوري و فرآورش گازهاي همراه نفت کشور با سرمايه گذاري 3.2 ميليارد دلار، ظرفيت فرآورش روزانه بيش از 56 ميليون مترمکعب گازهاي همراه و توليد 3.4 ميليون تن خوراک پتروشيمي که در اوج تحريم ها تکميل شده، اين روزها به مرحله توليد آزمايشي رسيده و در نوبت برنامه هاي افتتاح در سال جاري قرار دارد و بسياري از مسئولان در اين مدت از آن بازديد کرده اند که در آخرين بازديد رئيس مجلس در سفر خود به استان خوزستان به پالايشگاه گاز بيدبلند خليج فارس هم رفت.

ماموريت مهم تبديل گازهاي آلاينده به ثروت ملي

 او در کنار موارد اهميتي ديگر اين پالايشگاه گازي، تاکيد کرد که بيدبلند گازهاي آلاينده محيط زيست را به يک ثروت ملي تبديل خواهد کرد.

محمدباقر قاليباف در جريان بازديد از پالايشگاه گاز بيدبلند خليج فارس در بهبهان گفت: امروز اين توفيق را پيدا کردم که از پروژه مهم بيدبلند که هلدينگ خليج فارس آن را اجرا مي کند، بازديد کنم و به خودم افتخار کردم، چراکه مرداني اينجا مي ايستند و همراه با جوانان اين کشور اين کار مهم را انجام مي دهند.

رئيس مجلس تصريح کرد: بخش قابل توجهي از سهام هلدينگ خليج فارس متعلق به سهام عدالت است و يک مديريت جهادي و يک مديريت دلسوز مي تواند پالايشگاهي به اين عظمت را که در سال 14 ميليون تن توليدات خودش اعم از گاز خانگي و نيازهاي پايين دستي هلدينگ خليج فارس و بقيه پتروشيمي ها تامين مي کند، تکميل کند.

قاليباف ادامه داد: بيدبلند خليج فارس گازهاي آلاينده محيط زيست را به بزرگ ترين ثروت ملي تبديل کرده و اين مهم اتفاق نمي افتاد، مگر به همت و غيرت جوانان مجاهدي که امروز شاهد فعاليت آنها هستيم. من از مشاهده اين تلاش ها لذت بردم.

رئيس مجلس با بيان اينکه اين مجموعه که اکنون در مرحله راه اندازي آزمايشي است، در آينده نزديک افتتاح رسمي خواهد شد، گفت: اينکه توانستند بيش از 80 درصد اين پروژه را در کمتر از سه سال، آن هم در شرايط سخت تحريم پيش ببرند معنايي ندارد، جز اينکه زحمت به جان خريدند، ريسک کردند و تصميم گرفتند و ما هميشه حامي آنها هستيم.