گفت وگوي مشعل با مديرعامل شرکت نفت و گاز اروندان

تمرکز بر توسعه میدان های مشترک با تكيه بر داخل

مشعل      نفت و گاز اروندان؛ شرکتي که هدف گذاري هاي کلاني را در کنار ماموريت هاي جديد محوله در برنامه دارد؛ از جمله توليد بيش از يک ميليون بشکه اي نفت در افق 1404. اين شرکت در گستره عظيم جغرافيايي با مشترک بودن بيش از 50 درصد از ميدان هاي تحت مديريت، از موضوع مهم مسووليت اجتماعي و همچنين توجه به مسائل زيست محيطي نيز غافل نشده است. هفته نامه «مشعل» درباره تمامي اين موضوعات با جهانگير پورهنگ، مديرعامل شرکت نفت و گاز اروندان گفت وگو کرده است. او در بخشي از گفت وگو مي گويد: شركت نفت و گاز اروندان برنامه ريزي و اعلام آمادگي خود را درخصوص تحويل و تحول ساير ميادين از جمله ميدان آزادگان شمالي و ميدان يادآوران نيز اعلام کرده است، متن اين گفت وگو در ادامه مي آيد.

هدف گذاري و اولويت شرکت نفت و گاز اروندان در سال 99 شامل چه مواردي مي شود؟

با توجه به نقش و اهداف کلان صنعت نفت در تحقق چشم انداز 20 ساله کشور، نياز به سرمايه گذاري وسيع در تمامي حوزه هاي صنعت نفت و گاز اجتناب ناپذير است و در اين راستا به منظور نگهداشت توان توليد، نگهداري از مخازن موجود از يک سو و توسعه ميدان هاي جديد به خصوص ميدانهاي مشترک از سوي ديگر امري ضروري و از اولويت هاي اين شرکت بوده است. همچنين جلوگيري از گاز سوزي، حفظ محيط زيست، صيانت از نيروي انساني و گسترش مسووليت هاي اجتماعي از ديگر اولويت هاي اين شرکت محسوب مي شود.

  با توجه به نامگذاري سال جاري به عنوان سال جهش توليد چه برنامه ريزي در اين راستا انجام شده است و در اين مسير شرکت نفت و گاز اروندان چگونه ايفاي نقش مي کند؟

شعار امسال با عنوان سال جهش توليد يادآور واژگاني از قبيل عدم وابستگي و استقلال است که با عملياتي کردن آنها مي توان به خودکفايي و رفع وابستگي دست يافت. ما در اين راستا برنامه ريزي براي ارتباط بيشتر با پارک علم و فناوري به منظور استفاده از ظرفيت شرکت هاي دانش بنيان را در دستور کار قرار داده ايم. همچنين شرکت نفت و گاز اروندان به عنوان يکي از پنج شرکت اصلي در حوزه نفت و گاز و زيرمجموعه شرکت ملي نفت ايران، مسووليت مديريت توليد و بهره برداري از ميدان هاي جنوب ايران واقع در محدوده غرب رودخانه کارون را دارد که با وجود شرايط سخت تحريم و شيوع ويروس کرونا با رعايت تمامي پروتکل هاي بهداشتي در دستيابي به ظرفيت هاي توليد، بهينه سازي توليد و اجرايي کردن پروژه هاي در دست اقدام در اين مسير ايفاي نقش خواهد کرد.

   اگر بخواهيم به فعاليت هاي انجام شده امسال بپردازيم، با مرور گزارش عملکرد بفرماييد در اين مقطع چه دستاوردهايي حاصل شده است؟

عمده فعاليت هاي انجام شده در سه ماهه اخير افزون بر حفظ، نگهداري و استمرار توليد در سطح تعهدات تكليفي شركت، مي توان به طور خلاصه به مواردي همچون تهيه شرح کار، برآورد و تهيه اسناد مناقصه به منظور برگزاري مناقصه راهبري توليد، تعمير و نگهداري ميدان نفتي آزادگان (O&M) با رويکرد برون سپاري يکپارچه به عنوان طرح پايلوت، برنامه ريزي و انجام مکاتبات به منظور تحويل و تحول ميادين توسعه يافته غرب کارون از جمله آزادگان شمالي، يادآوران، انجام تشريفات مناقصه و انتخاب پيمانكار عمليات حفاري، تعمير چهار حلقه چاه و تکميل يک حلقه چاه پساب در ميدان دارخوين تحت قرارداد EPD، شروع فعاليت اجرايي احداث لندفيل جهت دفن کنده هاي حفاري بر اساس استانداردهاي زيست محيطي در منطقه دارخوين و شروع به کار مشاور در خصوص استقرار سيستم مديريت انرژي در بخش هاي صنعتي و غيرصنعتي مي توان اشاره کرد.