شرکت نفت و گاز پارس   

افزايش 420 ميليون مترمکعبي برداشت گاز از پارس جنوبي

مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس ظرفيت کنوني برداشت گاز از ميدان مشترک پارس جنوبي را روزانه 700 ميليون مترمکعب عنوان و اظهار کرد: 420 ميليون مترمکعب از اين مقدار در دولت تدبير و اميد وارد مدار توليد شد. محمد مشکين فام افزود: هم اکنون کشور ما در برداشت روزانه گاز از ميدان مشترک پارس جنوبي از کشور قطر پيشي گرفته است؛ اين دستاورد در حالي است که دوسوم ميدان در سمت قطر قرار دارد.

 وي با اشاره به تحقق 94 درصدي برنامه ابلاغي اين شرکت وبيان اين که بخش دريايي ميدان مشترک پارس جنوبي جزفاز 11 تکميل شده است، تصريح کرد: از 39 سکوي دريايي اين ميدان، 37 سکو نصب و از13پالايشگاه طراحي شده نيز 12 پالايشگاه وارد مدارتوليد شده است. مشکين فام گفت: تنها پالايشگاه فاز14پارس جنوبي باقي مانده است و اميدواريم بخش نخست آن تا پايان امسال به بهره برداري برسد. مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بيان اين که در نظر داريم در 25سال آينده با توسعه ميدان هاي ديگر و تقويت فشارچاه هاي ميدان پارس جنوبي، همچنان 75 درصد ازگاز مورد نياز کشور را از اين ميدان تأمين کنيم، تصريح کرد: هم اکنون 40 درصد خوراک توليد بنزين کشور نيزاز اين ميدان مشترک تأمين مي شود. وي با بيان اين که در همه مراحل توسعه و نگهداشت ميدان پارس جنوبي وديگر ميدان هاي تحت مديريت اين شرکت به توان داخلي اتکا مي شود، گفت: برنامه ريزي کرده ايم که در صورت تداوم تحريم خللي در توليد گاز کشورايجاد نشود و بااتکا به دانش و توان بومي، کار توسعه و بهره برداري را دنبال خواهيم کرد.  مشکين فام با تاکيد براين که ازحدود 20 سال پيش برداشت گاز از ميدان گازي پارس جنوبي آغاز شده است، افزود: اين روند درهشت سال گذشته شتاب بيشتري به خودگرفته، به طوري که از37سکوي فعال دريايي، 26 سکو مربوط به اين بازه زماين است که حدود 70درصد ازعمليات توسعه و نصب سکوهاي دريايي را شامل مي شود. مديرعامل شرکت نفت و گازپارس همچنين بابيان اين که از 336حلقه چاه حفرشده در ميدان پارس جنوبي 228 حلقه آن درهشت سال گذشته تکميل و بهره برداري شده است، تصريح کرد: ازمجموع سه هزار و200 کيلومترخطوط لوله دريايي، دوهزارو160کيلومتر آن درسال هاي اخير نصب و در رديف هاي پالايشگاهي نيزازمجموع 50رديف، 30 رديف آن درچند سال گذشته بهره برداري شده است. وي به ميدان کيش نيز اشاره و تصريح کرد: اين ميدان پشتيبان ميدان پارس جنوبي است و تاکنون 75 درصد کار توسعه آن به پايان رسيده و احداث خط لوله 200 کيلومتري انتقال گاز از اين ميدان به پالايشگاه هاي پارس جنوبي مستقر در منطقه عسلويه نيز آغاز شده است. مشکين فام با اشاره به اين که از 28 حلقه چاه مورد نياز ميدان کيش، 26چاه آن حفر شده است، گفت: درصورت تکميل توسعه، از اين ميدان روزانه سه ميليارد فوت مکعب (84 ميليون مترمکعب) که معادل سه فاز پارس جنوبي است برداشت و به پالايشگاه هاي پارس جنوبي منتقل خواهد شد.

 

    شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي

افزايش 5/2 برابري توليد گاز

مديرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي از افزايش 5/2 برابري توليد گازدراين مجتمع گازي از ابتداي سال 92تاکنون خبر دادوگفت: صادرات گاز و ديگر فراورده هاي نفتي نيزهمگام با افزايش توليد در پارس جنوبي افزايش يافته است. هادي هاشم زاده فرهنگ با اشاره به فعاليت هاي مجتمع گاز پارس جنوبي در دولت هاي يازدهم و دوازدهم اظهار کرد: صنعت گاز در اين سال ها رشد خيره کننده اي داشته و مي توان ادعا کرد که اين شرکت اکنون از بزرگ ترين شرکت هاي گاز دنياست؛ اين رشد هم بدون شک به برکت افزايش توليد در پارس جنوبي اتفاق افتاده است. وي افزود: بي ترديد مجتمع گاز پارس جنوبي، بهترين پشتيبان براي تحقق چشم انداز توسعه کشور و رسيدن به قله انرژي براي سال صدم صنعت گاز است. مديرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي تصريح کرد: ميدان گازي پارس جنوبي با فاصله 105کيلومتري ازآب هاي جنوبي ايران، بزرگ تر ين ميدان گازي مستقل جهان است که به صورت مشترک بين کشور ايران و قطر قراردارد.  وي گفت: چشم انداز مجتمع گازپارس جنوبي، توليد روزانه بيش ازيک ميليارد مترمکعب گازطبيعي ويک ميليون بشکه ميعانات گازي(درمجموع معادل 7.5 ميليون بشکه نفت خام) است. هاشم زاده فرهنگ بااشاره به نظر کارشناسان اقتصادي مبني بر افزايش يک درصد به توليد ناخالص ملي با توليد هر فاز پارس جنوبي، اظهار کرد: با توجه به اين مهم به اين باورمي رسيم که توسعه پارس جنوبي، اولويت نخست فعاليت هاي صنعت نفت است.  وي همچنين با تاکيد بر اين که افزايش توليد گاز از ميدان گازي پارس جنوبي، يکي از اهداف مهم اين مجتمع گاز براي تحقق اقتصاد مقاومتي درسال هاي گذشته بوده است، تصريح کرد: ارزيابي دستاوردها نشان مي دهد باوجود موانع وچالش هايي از جمله تحريم و کمبودمنابع، اين هدف مهم محقق شده است. مديرعامل شرکت مجتمع گازپارس جنوبي اظهارکرد: از زمان بهره برداري فازهاي جديد پارس جنوبي، حدود دوسوم گاز کشور از پارس جنوبي تأمين مي شود.

هاشم زاده فرهنگ باتاکيد براين که امسال نيزشاهد اين افزايش توليد هستيم تصريح کرد: اين افزايش توليدباتوجه به مديريت مناسب و تعميرات برنامه ريزي شده درمجتمع گاز پارس جنوبي، ادامه خواهد داشت.

 

    پخش فراورده هاي نفتي منطقه کردستان 

فعاليت 82 باب جايگاه عرضه سوخت در کردستان

معاون بازرگاني شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه کردستان گفت: بابهره برداري ازجايگاه عرضه سوخت درشهر زرينه ناحيه ديواندره، شمار جايگاه هاي عرضه سوخت در استان کردستان به 82 باب افزايش يافته است. جهانبخش نوکاني گفت: اين جايگاه که هفتمين جايگاه عرضه فراورده هاي نفتي شهرستان ديواندره است، با توجه به طولاني بودن مسافت شهر زرينه تا ديگر شهرهاي ناحيه ديواندره، نقش بسزايي در تأمين سوخت مورد نياز شهروندان و جلوگيري از تردد آنان تا ديگر مجاري عرضه سوخت دارد. وي افزود: جايگاه مزبور داراي دومخزن به ظرفيت ذخيره سازي 90 هزار ليتر بنزين و 45 هزار ليتر گازوئيل، در زميني به مساحت هزار متر مربع احداث شده است.

معاون بازرگاني شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه کردستان اظهارکرد: براي ساخت اين جايگاه از سوي بخش خصوصي، دو ميليارد و 600 ميليون تومان هزينه و براي پنج نفر ايجاد شغل شده است. نوکاني با بيان اين که جايگاه احداث شضده در شهر زرينه داراي دو سکوي عرضه بنزين باچهار تلمبه دونازله (8نازل) و يک سکوي عرضه نفت گاز با دو تلمبه دو نازله (4نازل) است؛ از افتتاح دو جايگاه ديگر در استان کردستان تا پايان امسال خبر داد. منطقه کردستان با 9 ناحيه عملياتي، 82 جايگاه عرضه فراورده هاي نفتي و 52جايگاه سي ان جي سوخت مورد نياز شهروندان را تأمين و توزيع مي کند.

 

    شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان

هوشمندسازي ايستگاه هاي حفاظت کاتدي

با آغاز هوشمندسازي ايستگاه هاي حفاظت کاتدي خطوط انتقال مواد نفتي در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان سه ايستگاه خميني شهر، جهادآباد و سنگبري به سيستم هوشمند مجهز شدند. رحمت الله مصباح رئيس حفاظت ازخوردگي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان بااشاره به اين که استفاده ازسيستم حفاظت کاتدي به همراه پوشش مناسب ازجمله روش هاي پيشگيري ازخوردگي خطوط لوله است، اظهارکرد: باتوجه به وجود برخي موانع درارزيابي پتانسيل حفاظت کاتدي، شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه اصفهان در صدد استفاده از سيستم هوشمند جهت پايش برآمد. وي بااشاره به تامين ونصب سه پکيج سيستم سازي هوشمند روي ترانس هاي ايستگاه هاي حفاظت کاتدي پيش گفته باهمکاري مشترک واحدهاي تعميرات برق وخوردگي منطقه، پايش، کنترل وتنظيم لحظه اي سيستم حفاظت کاتدي از راه دور را ازجمله قابليت هاي سيستم هوشمند سازي برشمرد. مصباح تصريح کرد: طبق برنامه ريزي انجام شده، همه ايستگاه هاي حفاظت کاتدي حوزه استحفاظي شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه اصفهان به اين سيستم مجهز خواهند شد. احسان جولايي کارشناس واحدتعميرات برق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان نيز با بيان اين که اعمال جريان برق به خطوط لوله مواد نفتي توسط ترانس حفاظت کاتدي به عواملي همچون مقاومت اهمي بسترخاک بستگي دارد، اظهارکرد: درگذر زمان با افزايش و يا کاهش مقاومت زمين، مقدارجريان تزريقي برق نيزتغيير مي کند و اين مهم صحت عملکرد ترانس ها را تحت تأثير قرار مي دهد. جولايي افزود: به منظوررفع اين مشکل، واحد تعميرات برق به طراحي و اعمال تغييرات، همچنين اصلاح سازي درترانس هاي حفاظت کاتدي اقدام وبا تهيه سيستم هوشمند کنترل اتوماتيک وپايش از راه دور، سه عدد ازاين ترانس ها را به سيستم هوشمند مجهز کرد. وي ولتاژ خروجي دي سي بدون ريپل را که با تنظيم زاويه آتش تريستورها انجام مي شود، از ويژگي هاي مهم اين سيستم هوشمند عنوان کرد.

 

    پخش فراورده هاي نفتي منطقه شاهرود

300 خودروناوگان عمومي، رايگان گازسوزشد

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه شاهرود، شمارخودروهاي عمومي دوگانه سوز شده را 300 دستگاه اعلام کرد. علي اکبر عرب عامري گفت: خودروهاي ناوگان حمل و نقل عمومي تک سوز شامل تاکسي ها، ون ها و وانت بارها به صورت رايگان دوگانه سوز مي شوند و مالکان آنها مي توانند با ثبت نام در سامانه WWW.GCR.NIOPDC.IR درخواست خود رابراي گازسوز کردن خودرو خود ارائه کنند. مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه شاهرود گفت: 600 متقاضي براي دوگانه سوز کردن خودروي خود درسامانه مذکور در استان سمنان ثبت نام کرده اند که ازاين تعداد 300 دستگاه خودرو گازسوز شده است وبه بقيه درخواست ها نيز 72ساعت تا 96 ساعت پس از ثبت درخواست متقاضي درسامانه مذکور، با اولويت در زمان ثبت نام رسيدگي مي شود. مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه شاهرود افزود: در مرحله بعدي مسافربرهاي شخصي ازجمله تاکسي هاي اينترنتي و مسافربرهاي بين شهري و روستايي، مشمول اين طرح خواهند شد. عرب عامري با بيان اين که ظرفيت اوليه کارگاه ها براي گازسوز کردن خودروهاي عمومي در نظر گرفته شده است، تصريح کرد: ظرفيت هر کارگاه براي گازسوز کردن روزانه هفت تا 9 دستگاه خودرو است. وي بابيان اين که دوکارگاه ويژه گازسوزکردن خودرودرسمنان و شاهرود فعال هستند، تصريح کرد: افزايش تعداد اين کارگاه ها درشهر سمنان نيز در دست اقدام است.

 

    شرکت ملي نفت ايران

تمديد پيش ثبت نام نمايشگاه بين المللي صنعت نفت

ستاد برگزاري بيست وپنجمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي تاريخ جديدي را به عنوان فرصت دوباره پيش ثبت نام اين رويداد اعلام کرد. ستاد برگزاري بيست وپنجمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي اعلام کرد: «به اطلاع مي رساند براساس تصميمات ستاد برگزاري اين نمايشگاه در پاسخ به متقاضيان جامانده از پيش ثبت نام و با هدف مساعدت و همکاري با اين عزيزان، اين امکان در مورخ 6شهريور لغايت 13 شهريور از طريق سايت اين نمايشگاه به نشاني www.iran-oilshow.ir فراهم مي شود. همچنين با توجه به تغييرات ايجادشده در تقويم نمايشگاهي شرکت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران، بيست وپنجمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي در نيمه دوم مهرماه 1399 برگزار مي شود. تاريخ دقيق برگزاري متعاقباً اطلاع رساني خواهد شد.»

 

    پارک فناوري پرديس  

تلاش براي هموارسازي مسير بومي سازي فناوري صنعت نفت

مديرکل سرمايه گذاري وبومي سازي پارک فناوري پرديس ازتلاش اين مجموعه براي توسعه خدمات هم رساني عرضه و تقاضاي فناوري و نوآوري به تمام شرکت هاي حوزه نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش خبر داد. احمدعسگري گفت: هدف ازاجراي اين طرح رسوخ دانش فني و توسعه توانمندي هاي شرکت هاي فناور ودانش بنيان درحوزه نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش است.  وي تصريح کرد: ماموريت بومي سازي حداکثري اقلام راهبردي صنعت نفت درپارک فناوري پرديس، به منظور تحقق منويات مقام معظم رهبري درسال جهش توليد تدوين شده است. مديرکل سرمايه گذاري وبومي سازي پارک فناوري پرديس درباره علل اجراي اين طرح گفت: پارک فناوري پرديس درهمکاري باشرکت هاي زيرمجموعه وزارت نفت ازجمله شرکت ملي نفت ايران، چالش هاي متعددي دراستفاده ازظرفيت شرکت هاي دانش بنيان و فناور در توسعه ساخت داخل داشته است.  وي ريسك هاي محتمل بهره برداري دراستفاده ازتجهيزات دانش بنيان، كوتاه بودن عمرشركت هاي داخلي و نگراني از پشتيباني هاي فني در آينده، همچنين بي اطلاعي از ظرفيت شركت هاي دانش بنيان و نبود مرجع معتبر مورد تاييد جهت ارائه تاييديه به اقلام و تجهيزات ساخته شده را از جمله اين چالش ها برشمرد. عسگري بااشاره به پيشينه فعاليت هاي پارک فناوري پرديس در هموارسازي مسيربومي سازي صنعت نفت، اظهارکرد: پارک فناوري پرديس به عنوان يک نهاد دولتي ويکي ازمراکز تابعه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ازآغازفعاليت بومي سازي و توسعه نوآوري در صنعت نفت درسال 1388، درصدد کاهش چالش هاي اين صنعت در ارتباط با شرکت هاي دانش بنيان بود وبا چند فعاليت خود چالش هاي تعامل با شرکت هاي دانش بنيان را به حداقل رسانده است. عسگري به اقدام هاي پارک فناوري پرديس براي بهره مندي ازحداکثر ظرفيت و توان شرکت هاي دانش بنيان و فناور در توسعه ساخت داخل صنعت نفت اشاره واحصاي نيازهاي فناورانه، شناسايي گلوگاه هاي تامين کالاهاي راهبردي، رصد توانمندي وارزيابي فني وکسب وکارشرکت هاي دانش بنيان وفناورمتناسب بانيارهاي احصا شده، هم رساني عرضه و تقاضاي فناوري، همچنين، انعقادقراردادهاي بومي سازي فناوري و راهبري ونظارت براجراي قراردادهاي بومي سازي فناوري را ازجمله آنها برشمرد.

 

   شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

تحقق 100 درصدي برنامه توليدي در شرايط تحريم

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب ازتحقق 100درصدي برنامه توليد وتوزيع نفت خام وخوراک پالايشگاه هاي کشور در اين شرکت، با وجود تحريم هاي ظالمانه و عوارض شيوع کرونا خبر داد.

احمد محمدي گفت: با وجود مشکلات ناشي از تحريم ها و شيوع ويروس کرونا دريک سال گذشته، برنامه توليد وتحويل نفت خام خوراک پالايشگاه هاي کشورازنظر کمّي و کيفي، براساس برنامه مصوب ابلاغي شرکت ملي نفت ايران به طور100درصد تحقق يافته است. به گفته وي، در اين برنامه 90 درصد خوراک پالايشگاه هاي کل کشور از سوي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب پيش بيني و محقق شده است. محمدي نتيجه تضمين کيفيت وتأمين به موقع خوراک پالايشگاه ها را پايداري انرژي و توليد سوخت کشور خواند و افزود: درشرايط عادي، اهميت اين موضوع در زمان پيک مصرف سوخت، بسيار محسوس است، اما درشرايط کنوني که برشدت تحريم ها افزوده شده، هماهنگي و استمرار توليد و انتقال نفت به پالايشگاه ها و در نتيجه توليد کيفي و پايدار سوخت، يکي از مهم ترين توانمندي هاي کشور است ومناطق نفت خيزجنوب در حفظ ثبات حوزه انرژي کشور نقشي کليدي ايفا مي کند. مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب به دستاوردهاي شرکت ملي نفت خيزجنوب در يک سال گذشته اشاره وتصريح کرد: اين شرکت همچنين در زمينه تأمين به هنگام خوراک پتروشيمي هاي مستقر در استان خوزستان ازجمله بندرامام، رازي، بوعلي ومارون نيز نقش محوري داشته وبا ارسال مستمر گاز ومايعات گازي، حفظ زنجيره ارزش در بخش پايين دستي را تضمين کرده است. وي تصريح کرد: دستاوردهاي يادشده در حوزه توليد ايمن و پايدار و تأمين انرژي کشور، درحالي محقق شد که با وجود شرايط سخت مالي و تحريم هاي ظالمانه، ديگر طرح هاي توسعه مانند طرح افزايش و نگهداشت توليد و طرح جمع آوري گازهاي مشعل نيزدرحوزه عمليات شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب، با جديت در دست انجام است.

 بومي سازي لوله هاي بدون درز کوچک تر از 6 اينچ

لوله هاي درون چاهي وجرياني بدون درزکوچک تر از6اينچ بااستفاده از توانمندي شرکت هاي داخلي بومي سازي شد.

از اوايل سال 1398شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب براي داخلي سازي لوله هاي جرياني و درون چاهي بدون درزکوچک تر از6 اينچ، مذاکرات فشرده اي با گروه ملي صنعتي فولاد ايران آغاز کرد که در نهايت اواخر سال 1398گروه ملي صنعتي توانست اين کالاهاي مهم وپرمصرف بخش بالادستي صنعت نفت راکه پيش تر ازخارج کشورتأمين مي شد، ساخت داخل کند.

 شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب براي امسال، حدود 10هزارشاخه جرياني 6 اينچ 5 ال وپيمانکاران طرح 28 مخزن، 750 کيلومتر لوله هاي4 و 6 اينچ 5 ال، همچنين 1100 کيلومتر لوله هاي 5 و 4.5 اينچ 5 سي تي درون چاهي را در سبد خريد خود قرار داده است.