تشريح پنج طرح هلدينگ خليج فارس در حوزه مسووليت اجتماعي در گفت و گو با «مشعل»

یکرنگی و همسویی اعتبارات برای مردم

 

مشعل -سال گذشته بود که وزير نفت همزمان با برگزاري چهارمين همايش مسووليت اجتماعي صنعت نفت «سياست ها و نظام نامه نحوه ايفاي مسووليت هاي اجتماعي در صنعت نفت» را ابلاغ کرد. به اين ترتيب براي بسياري از اقدام ها و برنامه هاي اجرايي که سال ها در زيرمجموعه هاي صنعت نفت به شکل مجزا اجرا مي شدند، يک برنامه واحد و نقشه راه تدوين شد. هلدينگ خليج فارس و شرکت هاي زيرمجموعه آن که به شکل مجزا و مشترک در اين سال ها کمک ها و همراهي زيادي با همسايگان و همجواران خود داشته اند، اما حالا طرح هايي را در راستاي انجام مسووليت اجتماعي علاوه بر وظايفي قبلي پيش بيني کرده اند که در پنج محور و به نوبت در دستور کار قرار مي گيرد.

جواد گلي، مشاور مسووليت هاي اجتماعي هلدينگ خليج فارس در گفت و گو با خبرنگار «مشعل» توضيحات بيشتري درباره اين برنامه بلندمدت پتروشيمي ها در ماهشهر و بندر امام داد و گفت: اين برنامه حمايتي پتروشيمي هاي زيرمجموعه هلدينگ خليج فارس براي مردم شهرستان هاي ماهشهر و بندر امام است که در حوزه تعهدات مسووليت اجتماعي و به دنبال بهبود شرايط فراهنگي، اجتماعي و بهداشتي و ارتقاي زندگي ساکنين و مجاورين پتروشيمي ها اجرايي مي شود.

او با تاکيد بر اينکه خرسندسازي مردم از حضور صنايع و همراهي بيشتر با مردم در شرايط سخت نگاه اصلي در اين طرح ها بوده است، افزود: اين طرح هاي علاوه بر تعهدات پتروشيمي ها در شوراي راهبردي پتروشيمي و منطقه ماهشهر و بندر امام است و بيشتر در حوزه همکاري با ادارات شهرستان و تکميل پروژه هاي شهري است تا در واقع تکميل کننده کمک هاي قبلي شود.

او افزود: پتروشيمي ها هر سال مبلغ قابل توجهي را براي همراهي با ادارات دولتي و تامين نيازهاي مردم هزينه مي کنند که مورد استقبال و رضايت بوده و هست، اما اين پنج برنامه به شکل جداگانه از سوي هلدينگ خليج فارس و در جهت اجراي مسووليت اجتماعي اجرايي مي شود. براي اجراي اين برنامه کميته مسووليت اجتماعي در هلدينگ خليج فارس ايجاد شده تا به شکل هدفمند ين طرح ها را پيگيري و اجرا کنيم و همه مراحل مورد نظارت قرار دارند.

از کلاس هاي کنکور تا بورس پتروشيمي ها

مديرکل روابط عمومي هلدينگ خليج فارس که مسووليت پيگيري اين پروژه ها در کميته مسووليت اجتماعي را به عهده دارد، در توضيح طرح توانمندسازي دانش آموزان اظهار کرد: اين طرح به منظور بهبود شرايط آموزشي پيش بيني شده که شامل کلاس هاي فوق العاده، کلاس هاي تقويتي و کنکور و بورسيه مي شود که براي رشته هاي مرتبط با صنعت نفت و پتروشيمي و رشته هاي غيرمرتبط پيش بيني شده است که 3 هزار دانش آموز را تحت پوشش قرار مي دهد.

او با اعلام اينکه در اين طرح موسسه علمي آينده سازان، اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان ‏خوزستان و شرکت ره آوران فنون پتروشيمي که ‏مسووليت ستاد اجرايي و مديريت پروژه را به عهده دارد، با اعتبار 5 ميليارد ‏تومان فعال هستند، افزود: اولويت در اين طرح ها، دانش آموزان بومي هستند تا در صورت تمايل در رشته هاي مورد نياز پتروشيمي آموزش داده شوند، اما الزامي وجود ندارد و دانش آموزان مي توانند در هر رشته تحصيلي مشغول تحصيل باشند.

گلي با اشاره به اينکه اعتبار اين طرح توسط سه شرکت پتروشيمي بندر امام خميني، اروند و شهيد تندگويان تامين ‏مي شود، افزود: اين طرح در سه بخش کلاس هاي کنکور، کلاس هاي تقويتي و بورسيه تحصيلي دانش آموزان ‏مستعد و کم بضاعت شهرستان ماهشهر، به ويژه حاشيه شهر از جمله شهرک هاي طالقاني و شهيد رجايي پيش بيني ‏شده است و با وجود برنامه ريزي صورت گرفته، اجراي کلاس هاي کنکور براي هزار دانش آموز و برگزاري کلاس هاي تقويتي براي 1600 دانش آموز به دليل شيوع گسترده ‏بيماري کرونا در استان خوزستان براي سال تحصيلي 1399-1400 اجرايي خواهد شد. ‏همچنين بر اساس پنج شاخص وضعيت مدرسه، مقطع ‏تحصيلي، رشته تحصيلي، موقعيت جغرافيايي و جنسيت، 400 دانش آموز مستعد و کم بضاعت شناسايي ‏ و براي بورسيه انتخاب مي شوند.

او افزود: بر اين اساس دانش آموزان منتخب از شش خدمت بورسيه تحصيلي شامل تحصيل در مدارس ‏شاخص يا استمرار در مدارس مبدا، تامين هزينه اياب و ذهاب دانش آموزان، تامين لباس فرم دانش آموزان در ‏مدارس محل تحصيل، تامين امکانات نوشت افزاري، تغذيه و پشتيبان تحصيلي و خدمات مشاوره تحصيلي در ‏طول دوران تحصيل خود بهره مند مي شوند. ‏

مشاور مسووليت هاي اجتماعي هلدينگ خليج فارس با اعلام اينکه تاکنون ‏با مشارکت مديران مدارس شهرستان و با اخذ نظر خانواده ها، دانش آموزان تحت پوشش شناسايي و انتخاب ‏شده اند که پس از آن نسبت به معرفي دانش آموزان به مدارس شاخص يا استمرار حضور در مدارس مبدا و ‏ارائه خدمات آموزشي و حمايتي در طول سال تحصيلي مبادرت خواهد شد. ‏

کلاس هاي مشاوره آنلاين حتي در دوران کرونا

گلي درباره طرح ديگر هلدينگ خليج فارس و زيرمجموعه ها در حوزه مسووليت اجتماعي به طرحي براي کنترل طلاق و کاهش بحران هاي خانوادگي اشاره کرد و گفت: متاسفانه آمار طلاق و طلاق عاطفي و بحران هاي خانوادگي که به دلايل مختلفي وجود دارند، در کل کشور و شهرستان هاي ماهشهر و بندر امام رقم قابل توجهي است. در عين حال شرايط معيشتي و شغلي در خانواده ها و آسيب هاي اجتماعي باعث شده روند تربيت کودکان و ارتباط با والدين کم و نگران کننده شود و مشکلات اقتصادي و گسست خانوادگي را شاهد باشيم.

او با بيان اينکه برنامه مشاوره اجتماعي و خانوادگي، کلاس ها و کارگاه هاي آموزشي براي خانواده ها و آموزش هاي قبل، حين و بعد از ازدواج را در دستور کار قرار داده ايم تا درباره مباني انتخاب همسر، آموزش هاي دوران عقد، شروع زندگي و تربيت فرزند را با کمک مراکز مشاوره با مردم و خانواده ها صحبت کنيم. اين پروژه هم با کمک چند مرکز مشاوره رسمي و معتبر و کانون هاي فرهنگي و هنري در اين شهرستان ها انجام مي شود.

مديرکل روابط عمومي هلدينگ خليج فارس با اشاره به شرايط کرونا و اهميت رعايت فاصله گذاري اجتماعي تصريح کرد: اين دوره هاي آموزشي و کارگاه ها به دو شکل حضوري و آنلاين برگزار مي شوند، اما همه پروتکل هاي بهداشتي رعايت مي شوند و در همه مراحل ادارات بهزيستي و فرهنگ و ارشاد اسلامي استان با ما همکاري دارند.

جذب مشروط کارگر از خانواده امداد و زندانيان جرايم غيرعمد

وي در توضيح برنامه ديگر هلدينگ خليج فارس در حوزه مسووليت اجتماعي گفت: توانمندسازي کارگاه هاي کوچک به منظور تامين نيازهاي صنعت پتروشيمي يکي از برنامه هاي مهم است که در حال زمينه سازي براي اجراي آن هستيم، اما هنوز اجرايي نشده است. براي اجراي اين طرح با اداره صنايع استان خوزستان، کميته امداد و سازمان زندان ها همکاري مي کنيم تا در مسير کارآفريني و حمايت از کارگاه هاي کوچک اين طرح را پيش ببريم. اين کارگاه هاي کوچک مي توانند نيازهاي عمومي شرکت هاي تامين کننده پتروشيمي ها را تامين کنند و پتروشيمي ها و هلدينگ با ضمانت خريد محصول از آنها حمايت کنند و در عوض اين کارگاه ها هم از زندانيان جرايم غيرعمد و خانواده کميته امداد استفاده کنند.

گلي در ادامه افزود: پتروشيمي ها به طور روزانه به محصولاتي نظير پالت، لباس کار، کپسول آتش نشاني، کيسه هاي بسته بندي، موارد خوراکي و... نياز دارند که عدد سالانه آن قابل توجه است و شرکت ها مي توانند با پيش خريد اين محصولات به اين کارگاه هاي کوچک کمک کنند. به اين ترتيب به اشتغال در اين استان کمک مناسبي خواهد شد و زمينه توسعه پايدار فراهم مي شود.

 حمايت از خانواده هاي داراي فرزند معلول

مشاور مسووليت هاي اجتماعي هلدينگ خليج فارس در توضيح دو اقدام ديگر اين مجموعه در حوزه مسووليت اجتماعي تصريح کرد: تصميم گرفته شد خانواده هايي که داراي يک فرزند معلول يا بيشتر هستند، مورد حمايت درماني و پزشکي و حمايتي قرار بگيرند. اين کمک ها علاوه بر تامين نيازهاي درماني و پزشکي، شامل تجهيزات آموزشي و حمل و نقل هم مي شود. در اين مسير با بنياد بيماري هاي خاص و اداره بهداشت و درمان شهرستان ماهشهر در ارتباط هستيم تا به زودي اين حوزه مسووليتي هم اجرايي شود.

اقدام پنجم هلدينگ هم در حوزه ورزش است و به شکلي جداگانه از ساير مجموعه هاي اجرايي تجهيزات و امکانات ورزشي در مدارس، مراکز ورزشي و پارک هاي اين دو شهرستان را تکميل يا به روز رساني مي کنيم تا ورزش همگاني تقويت شود و با اولويت دانش آموزان و جوانان اين طرح را پيش مي بريم.

هدف اثرگذاري است، نه فقط پول خرج کردن!

گلي با اعلام اينکه اعتبار اين طرح ها با مجوز از هيات مديره هلدينگ خليج فارس و از محل بودجه مسووليت اجتماعي است که در مجمع عمومي سالانه هزينه هاي آن به تصويب رسيده است، افزود: هزينه و برنامه هاي هرکدام از پتروشيمي ها در اين طرح ها برابر نيست و متناسب با شرايط و درخواست ها براي اين پروژه ها هماهنگي صورت مي گيرد. مساله مهم در برنامه اين مسووليت، اين است که اقدامات هرکدام از پتروشيمي ها به شکل همسو اجرايي مي شود و به جاي کارهاي پراکنده و کم اثر و صرفاً پرداخت پول، برنامه هاي بلند مدت و اثرگذار را اجرايي مي کنيم.

مشاور مسووليت هاي اجتماعي هلدينگ خليج فارس در پايان تاکيد کرد: ويژگي و تفاوت اين برنامه هاي حمايتي هلدينگ خليج فارس اين است که بر اساس يک تصميم مديريتي و جمعي و به دور از شتابزدگي اجرايي مي شوند و از قبل براي اجراي تمام مراحل مورد مطالعه همه جانبه قرار گرفته اند و همه مراحل در کميته نظارت اين پروژه ها مورد ارزيابي قرار مي گيرد.