پروژه هاي اولويت دار شرکت نفت و گاز اروندان شامل چه بخش هايي مي شود و چه فعاليتي در اين راستا در حال انجام است؟

در اولويت بندي طرح ها به امکانات، محدوديت ها، اهداف و برنامه هاي شرکت توجه مي شود که هم اکنون برنامه هاي اين شرکت با توجه به استراتژي سطح کلان شرکت ملي نفت ايران، تمرکز بر توسعه، توليد و راهبري ميادين مشترک نفتي با تكيه بر توان داخلي است. در اين راستا افزون بر فعاليت هاي مستمر در راستاي حفظ توان توليد فعاليت هاي پژوهشي، احداث تاسيسات زيرساختي نظير خطوط لوله و تسهيلات سرچاهي، خريد تجهيزات مقابله با آلودگي هاي آبي و خاكي، پروژه هاي مديريت و جمع آوري گازهاي مازاد كه مطابق مصوبات وزارت نفت پس از تاييد شرح نياز ها و اخذ مجوزهاي لازم در حال انجام است

   با توجه به تعريف و نقش گذاري ويژه و جديد اروندان در ميدان هاي مشترک که از سال گذشته با واگذاري ميدان هاي جديد آغاز شد، چه برنامه ريزي، تمهيدات و اقدام هايي در اين راستا انجام شده و در حال انجام است؟

همانگونه که عنوان شد با نگاه ويژه شرکت ملي نفت به ميادين مشترک و ماموريت شرکت نفت و گاز اروندان در راستاي تحويل و تحول فازهاي توسعه يافته ميادين غرب کارون، شرکت نفت و گاز اروندان از سال گذشته شروع به تجهيز نيرو و امکانات خود کرده است که از آن جمله عمدتا مي توان به تحويل و تحول فاز اول ميدان آزادگان جنوبي (حدود 100 حلقه چاه، كلاستر، خطوط لوله و تاسيسات زيرساختي مرتبط)، تحويل و تحول پيش تصفيه خانه ها و تصفيه خانه آب صنعتي ميادين غرب كارون، خطوط لوله انتقال گاز، پست هاي برق اشاره کرد که با تشکيل کميته هاي فني و عملياتي و بررسي مدارک ارسالي توسط شرکت مهندسي و توسعه نفت به عنوان شرکت توسعه دهنده، فعاليت هاي عمده تحويل و تحول تلمبه خانه غرب كارون انجام و تحويل و تحول آن نهايي شده است. شركت نفت و گاز اروندان برنامه ريزي و اعلام آمادگي خود را در خصوص تحويل و تحول ساير ميادين از جمله ميدان آزادگان شمالي و ميدان يادآوران نيز اعلام کرده است.

   در زمينه ميدان هاي سهراب و مينو برنامه جديدي محول شده است؟

ميدان سهراب يكي از ميدان هاي مشترك مرزي است كه در شمال آزادگان واقع شده، شركت نفت و گاز اروندان پروپوزال فني طرح توسعه اين ميدان، تحت قراردادهاي جديد IPC را با چند شركت داخلي تهيه و طي دو مرحله به مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت و شوراي عالي مخازن ارائه کرد كه پس از بررسي اين شورا مذاكرات قراردادي با شركت برنده (پروپوزال برتر) از طريق معاونت توسعه شركت ملي نفت و مديريت برنامه ريزي تلفيقي در حال انجام و در مرحله نهايي سازي است.  ميدان مينو در جزيره مينو، يكي ديگر از ميدان هاي مرزي مشترك در محدوده فعاليت هاي شركت نفت و گاز اروندان است كه مديريت اكتشاف شركت ملي نفت در سال 97 با حفاري يك حلقه چاه اكتشافي وجود نفت را تاييد و متعاقب آن شرکت نفت و گاز اروندان طرح شروع بهره برداري زودهنگام، از اين حلقه چاه را به مديريت برنامه ريزي شركت ملي ارائه کرد. همچنين مطالعات تكميلي و ارزيابي مخزني اين ميدان از سوي شركت ملي نفت ايران درحال انجام است و پس از ابلاغ شركت ملي نفت ايران برنامه توسعه اصلي اين ميدان براساس تصميمات مديريت برنامه ريزي تلفيقي در دستوركار قرار خواهد گرفت.

   اساس تعهدات و برنامه هايتان براي ميدان هاي مشترک با توجه به تاکيد وزارت نفت در اين راستا چيست؟ چه قرارداد و پيمان هاي جديدي در برنامه داريد؟

با توجه به تاكيدات وزارت نفت مبني بر نقش اروندان به عنوان متولي توليد ميادين غرب كارون، با استفاده از توان شركت هاي داخلي و حداكثر استفاده از برون سپاري خدمات بهره برداري، تعميرات و نگهداري به صورت يكپارچه مدنظر قرار دارد. شركت نفت و گاز اروندان به عنوان شركتي پيشرو در اين زمينه و با داشتن تجربه اجرايي در ميدان دارخوين و تهيه شرح كارهاي O&M در ميادين آزادگان شمالي و جنوبي، قرارداد O&M ميدان آزادگان جنوبي را در دو بخش سطح الارضي و تحت الارضي در دست اقدام دارد و برنامه ريزي لازم براي تحويل و تحول ساير ميدان ها را انجام داده است كه برابر مصوبه شركت ملي نفت تحويل و تحول ميادين ديگر نظير آزادگان شمالي و يادآوران نيز انجام خواهد شد.  در خصوص ساير تاسيسات و زيرساخت واگذار شده مانند تلمبه خانه غرب كارون، خطوط لوله انتقال نفت و گاز تصفيه خانه ها و پست ها و خطوط توزيع برق نيز برنامه ريزي لازم براي بهره برداري، راهبري، تعمير و نگهداري آنها با استفاده از ظرفيت هاي موجود در شركت اروندان انجام شده است.

   مسووليت اجتماعي همواره يکي از اولويت هاي وزارت نفت، به ويژه در سال هاي اخير بوده است. در اين راستا شاهد چه رويکرد و عملکردي از سوي شرکت تحت مديريت شما هستيم؟

شرکت نفت و گاز اروندان به سبب حضور گسترده تاسيسات نفتي در حوزه غرب کارون سعي کرده همواره در خصوص مسووليت هاي اجتماعي ياري رسان مردم منطقه باشد که در اين زمينه مي توان به امدادرساني در سيل سال 98 (ساخت سيل بند به طول 50 کيلومتر، استفاده از ماشين آلات سنگين و سبک حدود 2500 دستگاه روز، تامين آب آشاميدني، پوشش 22 روستا، تامين وسيله گرمايشي(بخاري) تعداد 50 عدد، تهيه و پخش لوازم التحرير به تعداد 200 نفر دانش آموز، تهيه و توزيع بسته هاي غذايي، تامين بسته هاي ارزاق به تعداد 200 بسته توسط پايگاه مقاوت بسيج شهداي رمضان و توزيع 1500 بسته کمک آموزشي در ميان مدارس غرب کارون اشاره کرد. همچنين ميزباني از کاروان هاي زيارتي اربعين حسيني توسط واحدهاي پشتيباني و عملياتي با همكاراي پايگاه مقاوت بسيج شهداي رمضان شركت نفت و گاز اروندان، تامين اعتبار ساخت و تجهيز دو باب مدرسه ويژه کودکان استثنايي خرمشهر با عناوين مدرسه ايثار و سروش با اعتباري بالغ بر 80 ميليارد ريال از ديگر اقدام هاي انجام شده در اين راستا هستند.

   سال هاي اخير اخبار متنوعي از اقدام هاي زيست محيطي در شرکت نفت و گاز اروندان منتشر شده است.چه پروژه هايي با چه سرمايه گذاري در اين راستا تعريف اجرا و در حال اجرا قراردارد؟

با توجه به موقعيت جغرافيايي ميادين تحت مديريت شرکت نفت و گاز اروندان همواره حفظ محيط زيست در سرلوحه کاري اين شرکت تعريف و در اين راستا اقدامات مختلفي انجام شده است. بايد اشاره کنم که در ميدان دارخوين عمده گاز توليدي به منظور افزايش بازيابي نفت به مخزن تزريق مي شود و به منظور جلوگيري از سوزانده شدن گازهاي مازاد مشعل، مزايده فروش گازهاي مشعل در واحد بهره برداري غرب کارون در سال 1398 انجام شد که شرکت کاناز مشاور، به عنوان برنده مزايده با احداث تاسيسات مورد نياز، گازهاي مازاد به ميزان 50 ميليون فوت مکعب در روز را جمع آوري و پس از شيرين سازي، جداسازي مايعات گازي جهت مصارف داخلي ارسال خواهد کرد. اين پروژه علاوه بر تاثيرات مثبت زيست محيطي ناشي از نسوزاندن گاز، منجر به ايجاد درآمد حدود 25 ميليون دلار سالانه براي شرکت ملي نفت ايران و ايجاد ظرفيت اشتغال شده است. لازم به ذکر است، در تمامي طرح هاي توسعه اي و مطالعاتي رعايت عدم گازسوزي در الزامات طرح ها لحاظ مي شود. همچنين طرح هاي احداث سيستم هاي جمع آوري و ارسال گازهاي مازاد ميادين غرب كارون و دارخوين به واحد NGL3200 غرب كارون نيز در دست اقدام است.  افزون بر اين، در پروژه هاي حفاري که به صورت EPD به پيمانکار واگذار مي شود، به منظور مديريت پسماند (صنعتي و غيرصنعتي) در متن قرارداد، پيمانکار ملزم به رعايت استانداردهاي زيست محيطي و مورد نظر شرکت ملي نفت ايران شده است. بايد يادآوري کنم که فعاليت اجرايي احداث لندفيل جهت دفن کنده هاي حفاري بر اساس استانداردهاي زيست محيطي در منطقه دارخوين آغاز شده است. از ديگر فعاليت ها با توجه به وجود رودخانه ها و تالاب ها در محدوده فعاليت شرکت اروندان، تجهيزات مقابله با آلودگي نفتي در آب در دست تهيه است. همچنين تمام زباله ها و پساب هاي بهداشتي مطابق دستور العمل هاي زيست محيطي به مراكز مورد تاييد سازمان محيط زيست ارسال مي شوند.

 

   با توجه به شرايط ايجاد شده ناشي از کرونا با در نظر گرفتن گستره فعاليت اين شرکت چه تمهيداتي لحاظ شده است که حفظ سلامت کارکنان و متوقف نشدن فعاليت ها توامان با هم انجام شود؟

شرکت نفت و گاز اروندان از زمان شروع رسمي شيوع ويروس کرونا اقدامات مهمي در راستاي حفظ سلامت پرسنل انجام داده است كه خوشبختانه وضعيت قرمز در اين شرکت تاکنون وجود نداشته که اين نشان دهنده اثربخشي اقدامات پيشگيرانه داخلي است. از جمله اقدام هاي انجام شده، مي توان به اجراي تمامي دستورالعمل هاي ستاد ملي مبارزه با کرونا، تشکيل ستاد پشيباني پيشگيري و مقابله با ويروس کرونا، تعطيلي رستوران ها و آبدارخانه ها و توزيع آب بسته بندي شده، توزيع اقلام بهداشتي نظير ماسک، دستکش و مايع ضدعفوني کننده دست، نظارت مستمر بر مراحل طبخ غذا در آشپزخانه هاي مناطق عملياتي، حذف جلسات غيرضروري و برگزاري جلسات ضروري به صورت ويدئوکنفرانس، ضدعفوني و گندزدايي فضاهاي اداري و سرويس هاي اياب و ذهاب، غربالگري اوليه کارکنان در مبادي ورودي مناطق عملياتي و ستادي، اجراي حداکثري طرح فاصله گذاري اجتماعي از طريق کاهش ساعات کار و اعطاي مرخصي ويژه کرونا، شناسايي شاغلان آسيب پذير و تغيير شرايط کاري آنان، اجراي برنامه هاي آموزشي ويژه مقابله با شيوع کرونا، تعامل با شبکه هاي بهداشت و درمان شهرستان هاي مجاور براي شناسايي موارد مشکوک، محتمل و قطعي، اجراي دقيق دستورالعمل هاي وزارت بهداشت و درمان در خصوص بازگشت به کار شاغلين مبتلا به کرونا، افزايش تعداد اتوبوس هاي سرويس اياب و ذهاب کارکنان براي رعايت فاصله مناسب حين تردد اشاره کرد. نکته قابل يادآوري ديگر اينکه سطح اضطرار در خصوص تعداد مبتلايان قطعي به ويروس کرونا در مناطق عملياتي و ستادي شرکت نفت و گاز اروندان، از اوايل زمان شيوع ويروس تاکنون همواره در حالت سبز (بدون مورد ابتلا طي دو هفته) يا زرد (حداکثر نيم درصد کل جمعيت طي دو هفته) بوده و هيچگاه به سطح نارنجي (بين نيم تا يک درصد کل جمعيت طي دو هفته) نرسيده است.

بايد اشاره کنم، اقدام هاي کنترلي اين شرکت صرفا در زمان حضور کارکنان در محيط کار داراي اثربخشي حداکثري است. بديهي است بروز رفتارهاي پرخطر در خارج از محيط کار از سوي کارکنان، قابل کنترل و بررسي نيست.

  در بعد نيروي انساني در سال جاري چه برنامه ريزي داريد و با توجه به اينکه «مشعل» نشريه کارکنان صنعت نفت است چه نويدي براي آنان داريد؟

برنامه ريزي در بعد نيروي انساني با توجه به پويايي و متغير بودن شرايط و نياز به بهبود خط مشي هاي پرسنلي براي دستيابي به اثربخشي و کارايي سازماني در بلندمدت و تناسب ويژگي هاي شغل و شاغل بر مبناي استراتژي کلي مديريت منابع انساني، نيازمند فرآيند مستمر و سيستمي تجزيه و تحليل نيازهاي نيروي انساني يک سازمان، در حوزه هاي امور اداري، آموزش، برنامه ريزي و روابط کار و مددکاري اجتماعي خواهد بود. از جمله مهمترين اقدام هاي برنامه ريزي شده در اين خصوص مي توان به مطالعه و بررسي جهت استقرار استاندارد ISO 34000 منابع انساني(استاندارد تعالي منابع انساني)، بررسي و احصا مشاغل قابل انجام به صورت دوركاري در چارچوب ظرفيت هاي مقرراتي موجود با توجه به امكان فراهم کردن زيرساخت هاي لازم، پيگيري جهت بهبود فضاي اداري محل استقرار کارکنان در خرمشهر و واحدهاي عملياتي و پيگيري جهت حداکثر نمودن عوامل انگيزشي کارکنان رسمي و پيمانکاري هم از نظر ارتقا ميزان مزاياي دريافتي و هم بهبود شرايط کار اشاره کرد.