وزير نفت در جمع خبرنگاران :

خیلی وقت ها به دلیل مصلحت

مشعل: بيژن زنگنه پس از مراسم بهره برداري رسمي از طرح هاي ملي وزارت نفت در جمع خبرنگاران پاسخگوي سوالات با محورهاي مختلف از جمله انتقادها به عملکردش بود. همچون ادعاي اعتقاد نداشتن او به پالايشگاه سازي. وزير نفت گفت : منتقدان پس از يک عمر خدمت در جمهوري اسلامي موارد بسياري به ما مي گويند، اما ما تحمل مي کنيم، مي شنويم و چاره اي هم نداريم، زيرا آدمي که باري سنگين بر دوش دارد ممکن است حرف هاي زيادي بشنود اما حرف نمي زند. اين نيست که من زبان ندارم، اما خيلي وقت ها به دليل مصلحت کشور بايد سکوت کنم.

بنيان پالايشگاه ستاره خليج فارس در زمان من گذاشته شد

او مخالفت با پالايشگاه سازي را اتهام بي دليل و شايع خواند و در اين باره توضيح داد: بنيان پالايشگاه ستاره خليج فارس در زمان من گذاشته شده و اسنادش هم موجود است. افزايش ظرفيت پالايش پالايشگاه هاي داخلي را نيز شاهد هستيد، چه فردي پالايشگاه بندرعباس را به ظرفيت نهايي رسانده است؟! ظرفيت روزانه پالايش نفت کشور اکنون 2 ميليون و 200 هزار بشکه است. آغاز و پايان پالايشگاه ستاره خليج فارس کار ما بوده است، اگر اين دولت نبود حتي يک واحد پالايشگاه ستاره خليج فارس هم عملياتي نمي شد و اين پيشرفت ها و کارها با مديريت جلو رفت، خون دل خورديم تا اين پالايشگاه به نتيجه رسيد. هر فردي مي خواهد افتخار آن را نصيب خود کند مي تواند اين کار را بکند، خدا و هر انسان منصف و متخصصي مي داند آغاز روند اجراي پروژه ساخت پالايشگاه ستاره خليج فارس در دولت اصلاحات بود و در اين دولت پايان يافت. بخش نخست اين پالايشگاه نيز در دولت يازدهم و دو بخش ديگر آن در دولت دوازدهم عملياتي شد و اکنون نيز ظرفيت آن نيز افزايش يافته که آن هم کار ما بوده است.زنگنه همچنين با اشاره به طراحي فراگير پالايشي سيراف و بيان اينکه طراحي اين مجموعه نيز کار ما بوده است، گفت: اگر ما به پالايشگاه سازي اعتقاد نداشتيم چطور 360 هزار بشکه ميعانات گازي براي پالايشگاه هاي سيراف اختصاص داديم؟ اگر اعتقادي به زنجيره خوراک نداشتيم چگونه در تأمين بنزين مورد نياز کشور خودکفا شديم. درباره قانون پتروپالايشگاه ها برخي مي گويند من در مجلس مخالف اين طرح بودم، سندشان چيست، پس از تصويب قانون ما بلافاصله آيين نامه هاي آن را تصويب کرديم و اکنون نيز همه فرآيندهاي آن پايان يافته است. مجموع درخواست متقاضيان ساخت پالايشگاه و پتروپالايشگاه براي خوراک نفت خام و ميعانات گازي يک ميليون و 500 هزار بشکه است که عمدتاً از سوي دولتي ها و نيمه دولتي هاست و از آنجا که اين افراد به مصالح ملي فکر مي کنند وارد اين طرح شده اند، يعني بازهم در اينجا بخش خصوصي واقعي استقبال نکرده است. هيئت امناي صندوق توسعه ملي بايد زمان بندي تعهدهايي را که مي تواند بپذيرد طبق آيين نامه اجرايي به ما اعلام کند که ما بر مبناي آن مجوزها را ارائه دهيم.

عده اي به دنبال تخريب هستند

زنگنه با اشاره به اينکه به تازگي يکي از خبرگزاري ها نوشته بود وزارت نفت فرصت بهره گيري از بورس و بازار سرمايه در تأمين مالي طرح هاي پتروپالايشي را از دست داده است، تصريح کرد: احتمالاً اين فرد نه متوجه بورس مي شود، نه مي داند تأمين مالي چيست؟ قانون پتروپالايشگاه ها ناظر بر تأمين مالي نيست، فقط تنفس خوراک دارد که آن هم پس از تکميل پالايشگاه هاست. عده اي به دنبال تخريب هستند و اين گونه القا مي کنند که همه بدي ها مال ماست، تصريح کرد: البته هر کجا که لازم باشد جواب مي دهيم و زبانمان قطع نشده است، اما اگر سکوت مي کنيم به دليل مصلحت کشور است، زيرا نان ما برخلاف عده اي در دعوا به دست نمي آيد و فردي که مي خواهد خدمت کند به آرامش نياز دارد.وزير نفت با تأکيد بر اينکه ما به پالايشگاه سازي اعتقاد داريم و بيش از يک ميليون بشکه براي ساخت پالايشگاه مجوز داديم، اما کسي به فکر توسعه پالايشگاه نيست، به پروژه ساخت پالايشگاه جاسک اشاره کرد و گفت: مجوز 300 هزار بشکه اي ساخت پالايشگاه جاسک را يک شرکت وابسته به يکي از نهادهاي حاکميتي گرفته است و بيش از هفت سال هم مجوز دارد. چرا اجرا نمي کند؟ پالايشگاه آناهيتا چرا اجرا نمي شود؟ آنهايي که توسعه اين پالايشگاه ها به آنها سپرده شد پاسخ دهند. طرح هاي پتروشيمي جنوب فارس چرا اجرا نمي شود؟ من مانع آن شدم؟! به طور حتم مشکلاتي هست که آنها اين طرح ها را اجرا نمي کنند، نمي شود هر کسي نمي تواند کارش را انجام دهد بگويند وزير نفت نگذاشت ما کار کنيم و اعتقادي نداشت.اگر چهار برابر شدن صادرات فرآورده، جلوگيري از خام فروشي نيست پس چيست؟ صادرات فرآورده هاي نفتي در سال 98 نسبت به سال 91 چهار برابر شده است که ناشي از توسعه پالايشگاه ها و جايگزيني مصرف داخل با گاز است. اين اگر افتخار نيست پس چيست؟ آيا تخصيص خوراک به پتروشيمي ها خام فروشي است يا نيست؟ اگر درآمد پتروشيمي از 11 ميليارد دلار در سال 92 به 25 ميليارد دلار تا سال 1400 مي رسد جلوگيري از خام فروشي نيست؟

سند و محاسبه تان را ارایه دهید

وزير نفت درباره انتقاد نسبت به صنايع پايين دست پتروشيمي هم با بيان اينکه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مسئول صنايع پايين دستي است و ما اگر کاري در اين زمينه انجام مي دهيم کمک است، افزود: هم اکنون بيش از 5 ميليارد دلار خوراک به پايين دست پتروشيمي و 5 ميليارد دلار خوراک به پايين دست بخش پالايشي تحويل مي شود. کدام صنعت مشابه اين صنعت در کشور وجود دارد؟ در اين سالها آيا يک روز در تأمين سوخت کشور اختلال ايجاد شد؟!وي درباره قاچاق سوخت هم با بيان اينکه عده اي مي گويند روزانه 40 ميليون ليتر بنزين سوخت قاچاق مي شود که اين عدد غيرقابل باور است، تصريح کرد: عده اي مي گويند کارت هوشمند بنزين را حذف کرديد ده ها ميليارد تومان ضرر زديد. سند اين ادعا کجاست؟ چگونه محاسبه کرديد؟ سندتان و محاسبه تان را ارائه دهيد. کجا من کارت هوشمند سوخت را حذف کردم؟ کارت هوشمند بنزين هميشه بوده اکنون نيز هست. آنجا که کارت هوشمند سوخت بوده و هست گازوئيل بوده که بيشترين قاچاق سوخت را دارد. من که مسئول مبارزه با قاچاق سوخت نيستم؟وزير نفت درباره گازرساني به نيروگاه ها نيز گفت: در سال 92، 43 درصد سوخت نيروگاه ها به صورت مايع تأمين مي شد، ارزش آن مقدار سوخت مايع براساس قيمت هاي آن زمان 18 ميليارد دلار بود، اما در چند سال گذشته (در دولت تدبير و اميد) با اينکه تقاضاي سوخت نيروگاه ها سالانه 4 تا 5 درصد اضافه شده است، اما سهم سوخت مايع در سبد سوخت نيروگاه ها به حدود 10 درصد رسيده است؛ در روزهايي از سال که شاهد کاهش شديد دماي هوا هستيم، تنها جايي که مي توانيم تراز مصرف را کنترل کنيم، نيروگاه ها هستند، زيرا بسياري از نيروگاه ها قادر هستند از هر دو سوخت گاز و مايع استفاده کنند. دو سوخته بودن نيروگاه ها به ما اين امکان را مي دهد در بعضي از فصول سال که امکان قطع گاز مصرفي خانوارها را نداريم سوخت گاز آنها را قطع کرده و به جاي آن سوخت مايع تحويل دهيم که اين موضوع هم طبيعي بوده و در طراحي شبکه گاز و طراحي تراز گاز نيروگاه ها نيز لحاظ شده است. نيروگاه ها هم اکنون ذخيره خوبي از نظر سوخت مايع دارند، همه نيروگاه هاي ما جز نيروگاه هاي کنارک و چابهار به شبکه گاز متصل هستند و نيروگاه زرند که از نيروگاه هاي قديمي کشور به شمار مي آيد در حال انجام تغييرات لازم براي دوسوخته شدن است.

نياز 130 ميليون مترمکعبي ترکيه به گاز

وزير نفت درباره کشف يک ذخيره گازي در ترکيه و ادعاهايي مبني بر بي نيازي اين کشور از گاز ايران توضيح داد: پيش از هر موردي بايد به اين موضوع توجه داشته باشيد که بايد اعداد دقيق را در اين باره در اختيار ما قرار دهند. اعدادي که ازسوي مراجع فني بين المللي تأييد شود، آنچه اعلام شده اين بود که اين ذخيره 320 ميليارد مترمکعب گاز دارد حال اگر اين 320 ميليارد مترمکعب گاز درجا باشد، گاز قابل برداشت آن حدود 220 تا 230 ميليارد مترمکعب مي شود. اگر اين عدد را تقسيم بر 20 سال و 20 سال را هم تقسيم بر 365 روز کنيد، روزي 30 تا 35 ميليون مترمکعب گاز مي شود. از سوي ديگر بايد به اين موضوع هم توجه داشته باشيد که سرمايه گذاري در دريا با عمق 2 هزار متر هم گران بوده و هم به فناوري بالايي نياز دارد که ان شاءالله ترکيه با سرعت آن (سرمايه گذاري و توسعه) را انجام مي‎دهد. اگر اعداد دقيق باشد، مي توان روزانه 30 ميليون مترمکعب گاز توليد کرد که اين مقدار هم براي ترکيه مهم است، اما براساس اطلاعاتي که داريم نياز روزانه ترکيه به گاز 130 ميليون مترمکعب است که بيشتر اين مقدار را به نسبت 2.5 به يک از روسيه و ايران و مقدار کمي از جمهوري آذربايجان وارد مي کند.

مجموع صادرات سالانه گاز، 16 ميليارد مترمکعب

وزير نفت درباره مجموع سالانه صادرات گاز ايران نيز گفت: امسال مجموع صادرات گاز ما به 15 تا 16 ميليارد مترمکعب مي رسد، البته ترکيه همان طور که مي دانيد 2 تا 2.5 ماه به دليل حادثه اي که به وجود آمده بود گاز دريافت نکرد، به عراق هم روزانه 50 ميليون مترمکعب گاز صادر مي شود که در زمستان گاز کمتري از ما مي خرند، به ارمنستان هم مقداري گاز صادر مي کنيم، براي صادرات گاز به پاکستان هم اعلام آمادگي کرده ايم اما آنها از ايران گاز خريداري نمي کنند.وي درباره صادرات گاز به صورت گاز طبيعي مايع شده (ال ان جي) نيز توضيح داد: به دليل اعمال تحريم ها نتوانستيم واحدهاي ال ان جي خود را توسعه دهيم، اما به دنبال ساخت واحدهاي ميني ال ان جي رفتيم که از نظر فناوري عملي بود، منتها هم اکنون به دليل پايين بودن قيمت ال ان جي، بخش خصوصي علاقه اي به سرمايه گذاري در واحدهاي ميني ال ان جي ندارد و براي بخش خصوصي هم ساخت اين واحدها توجيه اقتصادي ندارد.زنگنه با بيان اينکه به دنبال استفاده از واحدهاي ميني ال ان جي براي مصارف داخلي هستيم و راه آهن و لوکوموتيوها بهترين محل مصرف براي ميني ال ان جي ها هستند، گفت: گاز را مي توانيم در ايستگاه هاي راه آهن به ال ان جي تبديل کرده و به آنها تحويل دهيم، اين موضوع سبب مي شود تا آنها ديگر گازوئيل مصرف نکنند که براي ما صرفه اقتصادي دارد. درباره استفاده کاميون ها از واحدهاي ميني ال ان جي براي سوخت خود نيز مذاکراتي داشته ايم.وي با بيان اينکه اولويت نخست براي استفاده از واحدهاي ميني ال ان جي لوکوموتيوها هستند، افزود: مي توانيم چند واحد ميني ال ان جي در ايستگاه هاي راه آهن بسازيم که در حال مذاکره با شرکت راه آهن هستيم، ضمن اينکه با وزارت راه و شهرسازي هم توافق هايي داشته ايم. البته هر کدام از ما وظايفي در اين باره دارد، ما (وزارت نفت) بايد سرمايه گذاران را براي انجام اين کار تشويق کنيم و مشوق هايي به آنها بدهيم و راه آهن هم بايد مخازن ال ان جي روي لوکوموتيوها و کنار ورودي بسازد و سوخت ديزل ها را اصلاح کند.

بهينه مصرف کنيم

زنگنه درباره افتتاح رسمي خط لوله ششم سراسري و اهميت آن توضيح داد: خطوط لوله ششم و نهم سراسري به منظور پايداري شبکه انتقال و صادرات ساخته شده است. با ساخت اين خطوط، از نظر پايداري انتقال، ديگر همه اتکايمان به خطوط منطقه مرکزي نيست و حداقل از دو طريق مي توان به مراکز متصل شد. البته استان خوزستان هم از جمله مناطقي است که با کمبود گاز روبه روست که اين خط مشکل اين استان را حل مي کند، ضمن اينکه امکان صادرات گاز به عراق را از دو مسير براي ما فراهم کرد.وي از ديگر اقدام هاي اثرگذاري در چند سال گذشته براي پايداري شبکه گاز به اتصال خط دامغان - نکا - ساري و تقويت شبکه گازرساني گيلان اشاره کرد و گفت: فعاليت هايي که براي پايداري شبکه انتقال گاز انجام مي شود بايد استمرار داشته باشد تا متناسب با نيازها و تقاضاي گاز در مناطق مختلف اطمينان داشته باشيم شبکه ما جواب مي دهد، در واقع تنها توجه مان به توليد نباشد.وزير نفت با تأکيد دوباره بر صرفه جويي در مصرف گاز تصريح کرد: ما پارس جنوبي ديگري در کشور نداريم که توسعه دهيم، ما بايد همين منابع گازي را که در اختيار داريم بهينه مصرف کنيم تا بتوانيم کشور را توسعه دهيم.زنگنه با اشاره به اينکه مصرف گاز خانگي، صنايع و نيروگاه هاي ما بسيار بالاست که بايد کنترل شود، افزود: بازده نيروگاه ها مي تواند تا حداقل 50 درصد افزايش يابد. در واقع با همين مقدار گازي که تحويل مي گيرند بيش از 50 درصد مي توانند برق توليد کنند که مشروط به بهبود بازده، خروج نيروگاه هاي قديمي از مدار و سيکل ترکيبي کردن نيروگاه هاي موجود است.

امضاي قرارداد فرزاد بي به زودي

وزير نفت درباره تعيين تکليف ميدان گازي فرزاد بي هم با بيان اينکه قرارداد اين ميدان به زودي امضا مي شود، در پاسخ به اين پرسش که پس از انتشار خبري مبني بر تفاهم 25 ساله ايران و چين گفته شد چيني ها از پروژه هاي نفتي ايران کنار گذاشته شده اند، گفت: من متوجه نمي شوم چرا در اين کشور درباره چين اين قدر حساسيت ايجاد شده است. به نظرم اين حساسيت را خارجي ها در مردم ايجاد کرده اند. يک بار هم گفته ام هر فردي که ادعا مي کند تفاهم نامه که با چين امضا کرده ايم خيلي بد و يک طرفه است خودش بيايد و همان تفاهم نامه را با ما امضا کند، اگر انگليسي ها مي گويند اين تفاهم نامه بد است خودشان بيايند عين همان تفاهم نامه را با ما امضا کنند. ما در بحث هاي نفتي به جايي امتيازي نداده ايم، دو طرف اظهار تمايل کردند که با هم کار کنند. حاضريم با افراد متمايل به فعاليت در بخش نفت، گاز و پتروشيمي کار کنيم، اما درباره چين نه ما تعهدي کرديم و نه آنها، هر دو ابراز تمايل و علاقه براي همکاري داشتيم. پيش تر هم گفته ام هر کشوري به جز رژيم صهيونيستي اگر بخواهد مي تواند بيايد و با ما کار کند. من رئيس دولت نيستم، اما مي گويم. مگر آنها نمي گويند خيلي امتياز داديد، خودشان بيايند و مانند همان تفاهم نامه را با ما امضا کنند، تنها نام آن کشور را برمي داريم و نام آنها را به جاي آن مي نويسيم.

گاز مايع و توزيع آن ميان خانوارها

وزير نفت درباره توزيع گاز مايع (ال پي جي) هم با اشاره به اينکه هم اکنون حدود 5 درصد از جمعيت کشور ما که شامل 4 ميليون نفر (1.3 ميليون خانوار) مي شود از گاز طبيعي استفاده نمي کنند، تصريح کرد: اگر به هر خانوار ماهانه سه کپسول (هر کپسول 11 کيلو) تخصيص داده شود ماهانه 43 هزار تن مي شود، ما اکنون روزانه 5 هزار تن کپسول توزيع مي کنيم، اما کم مي آيد. ما تضمين کرده ايم گاز خانوارهايي را که به شبکه گاز دسترسي ندارند تأمين کنيم، نياز اين خانوارها با روزي 1500 تن کپسول تأمين مي شود، اما روزانه 5 هزار تن ميان آنها توزيع مي کنيم. بايد مطمئن شويم حداقل اين سه کپسولي را که ماهانه در اختيار خانوارها قرار مي دهيم به دست مصرف کنندگان واقعي برسد، از اين رو در حال تأسيس شبکه اي براي توزيع ال پي جي هستيم. اين خانوارها افزون بر دريافت ماهانه سه کپسول که مختص پخت وپز است ماهانه براي گرمايش نيز سوخت مايع دريافت مي کنند، اما مسئله اين است که ما هرچقدر هم گاز مايع توزيع مي کنيم همچنان با کمبود روبه رو مي شويم از اين رو اين بخش نيازمند مديريت است، نمي گويم همه اينها قاچاق است، امکان دارد بخشي از اين سوخت در مناطق مرزي براي قاچاق استفاده شود، اما بخشي از آن هم براي مصرف غيرمجاز خودروهاست، به دليل خطرناک و غيراستاندارد بودن مي گويم مصرف غيرمجاز است.

خبرهاي خوب براي کارکنان نفتي در راه است

وزير نفت درباره دستورعمل بهبود وضع معيشت کارگران و کارکنان پيمانکاري توضيح داد: به تازگي طرح طبقه بندي مشاغل ازسوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ابلاغ شده است. چهار کارگروه بايد در چهار شرکت اصلي تشکيل شود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با تشکيل اين کارگروه ها موافقت کرد و از اين بابت از آنها تشکر مي کنم. با تشکيل اين کارگروه ها طرح طبقه بندي مشاغل نيروهاي کارگري پيمانکارها اجرا مي شود و حقوق دريافتي بهبود مي يابد. البته کاري که بايد زودتر از اين انجام شود و من هم پيش تر ابلاغ کردم درباره بيمه تکميلي نيروهاي قرارداد موقت و پيمانکاري است. خبرهاي خوب ديگري هم داريم که به زودي به کارکنانمان مي گوييم.

محصولات پتروشيمي و عرضه در بورس

زنگنه درباره عرضه محصولات پتروشيمي به بخش پايين دستي نيز گفت: من مسئول توليد هستم و مسئول عرضه محصولات به بخش پايين دستي وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است، اما پس از فرمايش مقام معظم رهبري من از همکارانم در شرکت هاي توليدي خواهش مي کنم اگر مشکلي در اين بخش وجود دارد آن را برطرف کنند، زيرا آنها موظف هستند همه محصولاتشان خود را از طريق بورس عرضه کنند؛ منتها وقتي که بين قيمت ارز بازار آزاد و نيمايي تفاوتي به وجود مي آيد، عده اي مواد اوليه را از بورس مي خرند و به توليدکننده واقعي عرضه نمي کنند، زماني که اين اتفاق رخ مي دهد توليدکننده واقعي دچار مشکل مي شود. تشخيص خريدار واقعي بر عهده سامانه بهين ياب و زير نظر وزارت صمت است. براي نمونه در سال 97، توليد محصول پت 150 هزار تن بود، اما به دليل اختلاف قيمت ارز بازار آزاد و نيمايي، تقاضا براي اين محصول به 300 هزار تن رسيد، همين که قيمت عرضه در بورس مانند قيمت بازار شد، تقاضا هم متعادل و به همان حدود 150 هزار تن بازگشت. کاري که ما مي توانيم انجام دهيم (البته اگر ستاد تنظيم بازار به ما اجازه دهد) اين است که توليدکنندگان پايين دستي با عرضه کنندگان محصولات پتروشيمي قرارداد بلندمدت امضا کنند، اما قيمت پايه محصولات براساس بورس باشد و مقدار توافق شده را مستقيم تحويل بگيرند.البته ممکن است در اين بخش هم فسادهايي وجود داشته باشد که به طور حتم ستاد تنظيم بازار بايد در اين باره مجوز دهد، زيرا اکنون براساس قانون، همه محصولات پتروشيمي بايد تنها از طريق بورس در اختيار خريدار قرار گيرد و هيچ راه ديگري غير از آن وجود ندارد، مسئول ساماندهي بورس هم وزارت صمت است.