شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق

هم انديشي براي مقابله با کرونا

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گازشرق برتهيه و تامين ملزومات بهداشتي براي مقابله با ويروس کرونا تاکيد وتصريح کرد: واحدهاي تهيه کننده براي ماه هاي آينده بايد پيش بيني و برنامه ريزي لازم را داشته باشند تا با مشکل روبه رونشويم.

سيدابوالحسن محمدي در نشست هم انديشي کميته بحران مقابله با شيوع ويروس کرونا با ابرازخرسندي از روند رو به بهبود شرايط وکاهش تعداد مبتلايان درشرکت بهره برداري نفت و گازشرق، اظهارکرد: اهميت سلامت کارکنان به ويژه درشرايط کنوني، موضوعي مهم است از اين رو بايد به تهيه و تامين نيازهاي بهداشتي آنها توجه بيشتري شود.وي با بيان اين که سرويس هاي رفت وآمد کارکنان وخانواده آنها ازجمله موارد ومهم وقابل توجه است، بررعايت پروتکل هاي بهداشتي، فاصله گذاري اجتماعي درسرويس ها و نظارت مستمر براين مهم تاکيد کرد.

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گازشرق بااشاره به آغاز ماه محرم و تفاوت عزاداري هاي امسال نسبت به سال هاي گذشته، همچنين احتمال افزايش تجمعات، خواستار رعايت دقيق دستورعمل هاي بهداشتي و توجه و کنترل بيشتر به الزام ها و موارد ابلاغي از سوي ستاد ملي مقابله با کرونا در اجراي مراسم ها شد.

احتمال ورود دوباره به دوران اوج کرونا

هرمز حسن زاده، رئيس واحد سلامت کاربهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق کشور نيز در اين نشست بااشاره به مشخص نبودن روند شيوع بيماري کرونا درماه هاي آينده گفت: براساس شواهد، شرايط و پيش بيني هاي انجام شده احتمال ورود به موج سوم کرونا درپاييز امسال زياد است. وي افزود: با توجه به تجربه سال هاي گذشته درباره احتمال افزايش شيوع ويروس آنفولانزا در پاييز وهمزماني اين ويروس با ويروس کوويد- 19، تشخيص وتمايز بين دو بيماري سخت ترمي شود واين موضوع ممکن است روند درمان را با مشکل روبه رو کند. رئيس واحد سلامت کاربهداشت ودرمان صنعت نفت شمال شرق کشور واکسينه شدن باواکسن آنفولانزا را بهترين راه عنوان واظهارکرد: بهترين راه حل دراين مقطع که مي تواند تاحدود زيادي به روند تشخيص نوع بيماري وانتخاب شيوه درست درمان کمک کند واکسينه شدن با واکسن آنفولانز است از اين رو بايد تمهيدات لازم انديشيده شود.حسن زاده همچنين به احتمال ابتلاي دوباره به ويروس کرونا اشاره و تصريح کرد: ابتلا به کرونا، ايمني قابل توجهي رادرافراد پس ازبهبود ايجاد نمي کند و اين موضوع يکي از دلايل افزايش پيچيدگي فرايند ساخت واکسن براي اين ويروس است.وي مهم ترين راه انتقال ويروس کرونا را از طريق افراد و تنفس عنوان و اظهارکرد: بابالا رفتن سطح آگاهي ودانش متخصصان درباره اين ويروس جديد، احتمال انتقال بيماري از طريق سطوح کمرنگ تر شده و مهم ترين عامل انتقال از راه تنفس است که اهميت استفاده از ماسک را نشان مي دهد.

 

    پالايشگاه فجر جم

اجراي بيش از 20 پروژه مهم

مديرعامل شرکت پالايش گاز فجر جم از اجراي بيش از 20پروژه مهم از سوي اين شرکت پالايشي در دولت تدبير و اميد خبر داد.عبدالصمد نجفي گفت: اجراي پروژه هاي اين شرکت در بخش هاي عملياتي، مسئوليت هاي اجتماعي، مهندسي وبا هدف توليد پايدار و رضايت کارکنان و محيط پيرامون بوده است. وي پروژه خريد، حمل و نصب گوي شناور پايانه بندر سيراف را يکي از پروژه هاي مهم اين شرکت پالايشي عنوان و اظهارکرد: اين پروژه که با هدف اطمينان بخشي از بارگيري مايعات گازي پالايشگاه انجام شده است، گام مهمي همسو با پايداري توليد است.مديرعامل شرکت پالايش گاز فجرجم همچنين با اشاره به بازسازي اسکله بندرسيراف، تصريح کرد: اين اسکله براي پشتيباني از عمليات بارگيري مايعات گازي بندرسيراف از طريق گوي شناور وهمسو با مسئوليت هاي اجتماعي و شهري براي برطرف شدن انتقال و بارگيري تعريف شده است.نجفي از احداث نيروگاه گازي شرکت پالايش گاز فجر جم نيز به عنوان ديگر پروژه مهم اين شرکت ياد کرد و گفت: اين شرکت بنا به ضرورت بايد براي خود برق پايدار داشته باشد، براين اساس، احداث نيروگاه گازي جديد درشرکت پالايش گازفجرجم يکي ازمهم ترين پروژه هاي اين شرکت در هفت سال گذشته است.وي بااشاره به پروژه هاي مهم درحوزه هاي مسئوليت هاي اجتماعي، بهسازي فازاول جاده شهر جم به پالايشگاه، همچنين اجراي فاز دوم جاده را ازمهم ترين اقدام هاي درحال انجام در اين حوزه عنوان کرد.

 

   منطقه 6عمليات انتقال

افزايش 118 درصدي حجم انتقال گاز

سرپرست منطقه 6 عمليات ايران از افزايش 118 درصدي حجم انتقال گاز در سال 98 نسبت به سال 92 خبر داد.

عليرضاعربلو ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر اظهار کرد: درسال 92، هفت ميليارد و 400 ميليون مترمکعب گاز از سوي اين حوزه عملياتي به مبادي مصارف خانگي و صنعتي انتقال داده شد واين حجم درسال گذشته به 16ميليارد و300ميليون مترمکعب رسيد.

وي ادامه داد: ازابتداي دولت يازدهم بيش از 760 کيلومتر خط لوله فشارقوي گاز در اندازه هاي مختلف به خطوط زيرپوشش منطقه 6عمليات انتقال گازايران افزوده شد وبه 3500کيلومتر رسيد.

سرپرست منطقه 6عمليات انتقال گازايران تصريح کرد: به منظور بهره برداري، تعمير ونگهداري خطوط لوله فشارقوي گاز در استان هاي کرمان وسيستان وبلوچستان، مرکزبهره برداري خطوط لوله کرمان درسال 1397 احداث و بهره برداري از آن آغاز شد. به گفته وي مراکز تعميرات و بهره برداري خطوط لوله ايرانشهر، زاهدان و کهنوج نيز در آينده اي نزديک به بهره برداري خواهند رسيد.

عربلو با اشاره به احداث 10ايستگاه حفاظت کاتديک در منطقه 6 عمليات انتقال گاز اظهار کرد: افتتاح نخستين ساختمان مستقل مرکز پايش وکنترل عمليات انتقال گاز، همچنين مجموعه فرهنگي، ورزشي و آموزشي شهيد سالاري درسال 1396 از ديگر پروژه هاي اجراشده است.

وي به تزريق و بهره برداري از خطوط لوله فشارقوي گاز نيز اشاره و تصريح کرد: 416 هزارمتر خط لوله ازسال 92 تاکنون گازتزريق شده وحدود 13هزارمترخط لوله آسيب ديده نيزبا اجراي عمليات و تعميرات مختلف تعويض شده است.

سرپرست منطقه6 عمليات انتقال گازايران يادآورشد: در بازه زماني ياد شده 97 درصد حجم انتقال گاز ازسوي اين منطقه به مصارف صنعتي و سه درصد نيزبه مصارف خانگي اختصاص داشته است.

عربلو ازانجام 13هزارکيلومترپيگراني تمييزکننده، 855 کيلومتر پيگراني هوشمند وحدود 20 هزار کيلومتر نشت يابي خطوط لوله در دولت يازدهم و دوازدهم خبر داد.

سرپرست منطقه 6 عمليات انتقال گازايران گفت: انجام مهندسي معکوس، بومي سازي و جايگزيني کالاها، تأمين بيش از يک هزار و 60قلم کالاي مورد نيازازمحل کالاي مازادمناطق وديگرشرکت ها، همچنين کاهش هزينه هاي تدارکاتي، انبارداري و جلوگيري از رکود سرمايه ومديريت نقدينگي به ارزش سيستمي حدود100ميليارد ريال را از ديگر دستاورد هاي اين شرکت برشمرد.

 

    پخش فراورده هاي نفتي منطقه مرکزي

رشد 28 درصدي بهره برداري از جايگاه هاي سوخت

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه مرکزي(اراک)گفت: بهره برداري ازجايگاه هاي عرضه سوخت اين استان درهشت سال گذشته 28 درصد رشد داشته است.سعيد جمشيدي با ارائه گزارشي از عملکرد شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه مرکزي به مناسبت هفته دولت واشاره به برخي دستاوردهاي اين شرکت درهشت سال گذشته، اظهارکرد: باتوجه به رشد ايجاد شده در بهره برداري ازجايگاه هاي عرضه سوخت استان مرکزي، هم اکنون91 جايگاه در سراسر اين استان فعاليت مي کنند.وي درباره جايگاه هاي عرضه سي ان جي نيز گفت: کرد: ازسال 1392 تاکنون، 9جايگاهعرضه سوخت پاک به بهره برداري رسيده که درسالم سازي و بهبود کيفيت هواي کلانشهر اراک تأثيرگذار بوده است.

جمشيدي تأکيد کرد: دراستان مرکزي 6 نمازخانه وسرويس بهداشتي بين راهي و91 نمازخانه وسرويس بهداشتي کوچک نيز درکنارهر جايگاه وجود دارد که مي تواند در ترويج و توسعه فرهنگ نمازخواني، رفاه و آسايش مردم و رعايت حقوق شهروندان مؤثر باشد.مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه مرکزي به توزيع بنزين و نفت گازيورو4دراستان مرکزي اشاره و تصريح کرد: توزيع اين فراورده هاي با کيفيت بالا، ازجمله دستاوردهاي سال هاي اخير به شمار مي رود که دربهبود شرايط زيست محيطي استان مرکزي نقش بسزايي داشته است.جمشيدي توزيع الکترونيکي گازمايع را از ديگردستاوردهاي مهم برشمرد و افزود: شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه استان مرکزي از بيستم مردادماه امسال، ثبت نام خانوارهاي متقاضي درسامانه HTTPS: //NEWTEJARATASAN.NIOPDC.IR را آغازکرده است وانتظارمي رود اين طرح به منظورساماندهي توزيع گاز مايع مورد استقبال مردم قرار گيرد.وي همچنين گازسوز کردن رايگاه خودروهاي عمومي را گام ديگري در دوران هشت ساله عنوان و بر ثبت نام متقاضيان در سامانه WWW.GCR.NIOPDC.IR تاکيد کرد.

 

    شرکت نفت و گاز پارس

آغاز برداشت گاز از سومين سکوي فاز 13

مجري فاز 13پارس جنوبي ازتکميل مراحل استاندارد راه اندازي وآغاز برداشت گازغني از سومين سکوي اين طرح خبرداد. پيام معتمد با اشاره به آغاز عمليات برداشت گاز غني ازسکوي فاز13 سي پارس جنوبي گفت: با توجه به باز کردن چاه هاي اين سکو و روشن شدن مشعل، پس ازپايدارسازي فرايند توليد، ارسال گاز ارسال گاز با حجم 400 ميليون فوت مکعب به پالايشگاه خشکي اين طرح آغاز شده است. وي با بيان اين که سکوي اقماري 13 سي از طريق يک خط لوله 18 اينچ به سکوي اصلي 13 آ متصل است، اظهارکرد: گازاين سکوي اقمار ي به سکوي 13 آ منتقل و پس از انجام يک سري عمليات در آن به وسيله يک رشته خط لوله 32 اينچ به طول 100 کيلومتر به پالايشگاه فاز 13 در کنگان ارسال مي شود. مجري فاز 13 پارس جنوبي با بيان اين که سکوي اقماري «13 سي»، به همراه تمام متعلقات خود شامل جکت، پل ارتباطي و سازه مشعل، حدود هفت هزار تن وزن دارد، گفت: تجهيزات مختلف اين سازه عظيم از سوي شرکت صنعتي دريايي ايران(صدرا)به عنوان پيمانکار بخش فراساحل فاز 13پارس جنوبي دريارد بوشهراين شرکت ساخته شده ومراحل نصب و راه اندازي اين سکو با تلاش مجموعه هاي تخصصي صدرا کامل شده است. معتمد ظرفيت کنوني برداشت گاز غني از سکوهاي دريايي فاز 13 را 43 ميليون متر مکعب در روز عنوان و اظهار کرد: از اين مقدار، 28.5 ميليون مترمکعب مروبط به دو سکوي موقعيت «دي و بي» از مرحله نخست اين طرح است که اسفندماه سال 97 به بهره برداري رسيده اند و 14.2 ميليون متر مکعب توليد سکوي «بلوک سي» از مرحله دوم است که به ظرفيت پيشين افزوده شد.  مجري فاز 13 پارس جنوبي درباره آخرين وضع پيشرفت عمليات راه اندازي سکو 13A نيز گفت: اين سکو آخرين حلقه تکميل زنجيره توليد در طرح توسعه فاز13پارس جنوبي است وبا تکميل مراحل اتصال چاه ها به سکوي موجود انتظار مي رود که درماه هاي آينده وارد مدار توليد شود و ظرفيت برداشت گاز از اين طرح به 56 ميليون مترمکعب در روز برسد.

 

    شرکت بهره برداري نفت و گازغرب

پايان تعميرات اساسي منطقه عملياتي تنگ بيجار

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگازغرب ازبه پايان رسيدن تعميرات اساسي منطقه عملياتي تنگ بيجارباتلاش نيروهاي اين شرکت خبرداد.

سعيد ناصري پور با اشاره به اقدام هاي عملياتي انجام شده ازسوي متخصصان اين شرکت گفت: درچند سال گذشته بيشتر اقدام هاي عملياتي مانند تعميرات اساسي مناطق عملياتي بااستفاده از نيروهاي داخلي و با صرف هزينه مالي اندک و در مدت زمان کوتاهي انجام شده است. وي افزود: تلاش و فعاليت همکاران با وجود مشکلات و محدوديت هايي از قبيل کمبود قطعات، مسائل ناشي از تحريم ها، گرماي شديد هوا و لزوم رعايت موازين بهداشتي مقابله با بيماري کرونا، همچنين سخت گذر بودن مسيرهاي خطوط لوله و آلودگي برخي از مناطق به جا مانده از جنگ تحميلي، با برنامه ريزي دقيق و بدون هيچگونه حادثه اي، ستودني است.مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گازغرب با تاکيد برحمايت کامل از ايده هاي خلاقانه همکاران درهمه زمينه ها گفت: اين شرکت به دليل حساسيت بالاي مناطق عملياتي وشرايط حساس کشور از همه طرح ها و ايده هاي خلاقانه حمايت مي کند و براي همکاري با ديگر موسسه ها، شرکت ها وجامعه دانشگاهي است.ناصري پور تصريح کرد: شرکت بهره برداري نفت و گازغرب با توجه به تجربه هاي خود در زمينه هاي مختلف تعميراتي، آماده کمک به ديگر شرکت هاي نفتي در حوزه هاي مختلف است.محسن بيات، رئيس منطقه عملياتي نفت شهر- تنگ بيجار نيز درتشريح تعميرات اساسي اين منطقه تصريح کرد: فعاليت هاي تعمير و نگهداري مد نظر با برنامه ريزي ازسوي پنج گروه اصلي تعميراتي شامل خطوط لوله، مکانيک، برق، ابزاردقيق و کارگاه مرکزي انجام شده است.به گفته وي واحدهاي بهره برداري، بازرسي فني، تدارکات کالا، بهداشت، اچ اس اي ايمني واچ اس اي، همچنين خدمات فني وترابري نيز درانجام اين عمليات حضور فعال داشته اند.

 

   شرکت ملي حفاري ايران 

حفر و تکميل 47 حلقه چاه نفت و گاز

معاون عمليات حفاري شرکت ملي حفاري ايران گفت: درپنج ماه نخست امسال با به کارگيري دکل هاي اين شرکت47حلقه چاه نفت و گاز حفر و تکميل شده است.

حميدرضا خوش آيند افزود: از اين تعداد چاه، يک حلقه اکتشافي، 18حلقه توسعه اي/ توصيفي و 28 حلقه تعميري - تکميلي بوده است.وي اظهارکرد: از شمار اين چاه ها، 37حلقه در گستره عملياتي شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب، چهارحلقه درشرکت نفت فلات قاره، چهار حلقه در طرح هاي توسعه اي شرکت مهندسي و توسعه نفت، ، همچنين يک حلقه در قالب پروژه اي و يک حلقه به سفارش مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران تکميل شده است.معاون عمليات حفاري شرکت ملي حفاري ايران همچنين با اشاره به اين که اين شرکت بيش از 70دکل خشکي و دريايي سبک، سنگين و فوق سنگين دراختياردارد، گفت: از ابتداي فروردين امسال تاپايان مردادماه، 32 هزار و 803 مترحفاري چاه انجام شده است.خوش آيند افزود: باتلاش کارکنان عملياتي وپشتيباني شرکت درمدت پيش گفته، حفاري 9 حلقه چاه، 141روز زودتر ازبرنامه به پايان رسيد که يک حلقه اکتشافي، سه حلقه توسعه اي و پنج حلقه تعميري بوده است.معاون عمليات حفاري شرکت ملي حفاري ايران يادآورشد: هم اکنون 13 دستگاه حفاري خشکي شرکت ملي حفاري ايران، درحال جابه جايي به موقعيت هاي عملياتي هستند.

 

رونمايي از 2 تجهيز کاربردي ساخت داخل

هم زمان با آغازهفته دولت، دو تجهيز کاربردي در مراحل تکميل حفاري چاه هاي نفت و گاز ساخت داخل در شرکت ملي حفاري ايران در اهواز رونمايي شد.مهران مفرشي، مدير پروژه حفاري ميدان گازي کيش موسوم به 1 + 12 دراين شرکت درآئين رونمايي اين تجهيزات ضمن گفت: طراحي و ساخت اين تجهيزات درنتيجه هم افزايي وتشريک مساعي ميان متخصصان شرکت ملي حفاري ايران ويک شرکت دانش بنيان داخلي تحقق يافته است.تميز کننده جداره چاه و خارج کننده ذرات حاصل از تميز کاري به برون چاه، تجهيزاتي هستند که با هزينه نزديک به 400 ميليون تومان طراحي و با توان عملياتي مناسب بومي سازي شده است.

 

   سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

فعاليت بخش خصوصي در اولويت است

مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس گفت: فعاليت بخش خصوصي در اين منطقه در اولويت قراردارد.ايرج خرم دل در ديدار با رئيس شوراي شهر بخش چاه مبارک شهرستان عسلويه و عضو شوراي روحانيت استان بوشهر با اشاره به بهره برداري بخش عمده اي از طرح هاي توسعه اي صنعت نفت درفازهاي پارس جنوبي گفت: بيشترين ميزان نيروي شاغل در پروژه هاي صنعت نفت در مرحله ساخت پروژه است و درمرحله بهره برداري، تعداد افراد شاغل در اين پروژه ها کاهش مي يابد که امري اجتناب ناپذير است.خرمدل همچنين وجود زيرساخت ها و اراضي مناسب، دسترسي آسان به خوراک، همچنين سهولت درصادرات به دليل قوانين خاص گمرکي را يکي ازمهم ترين مزيت هاي سرمايه گذاري درمنطقه عنوان واظهار کرد: ظرفيت هاي سرمايه گذاري براي صنايع پايين دستي براي تکميل زنجيره هاي توليد فراورده هاي پتروشيمي فرصتي استثنايي براي تکميل زنجيره ارزش و اشتغالزايي است.مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس تاکيد کرد: باتکيه برقوانين و نقش حمايتي سازمان درجذب سرمايه گذاري، حضور بخش خصوصي براي فعاليت در منطقه به صورت جدي در اولويت قرار دارد که در اين صورت بخش عمده اي از دغدغه اشتغال جوانان منطقه بر طرف مي شود.شيخ عبدالله مبارکي، عضوشوراي روحانيت استان بوشهر ورئيس شوراي اسلامي بخش چاه مبارک نيز با اشاره به وحدت و همدلي موجود ميان مردم ومسئولان درعسلويه گفت: شهرستان عسلويه به واسطه وجود صنايع وپالايشگاه هاي موجود درآن نقش مهمي درتامين درآمدهاي کشور، اشتغال زايي و تامين انرژي پاک برعهده دارد.وي افزود: از ابتداي شروع فعاليت هاي صنعتي درمنطقه، مردم شهرستان عسلويه و مناطق پيراموني ميزبانان خوبي براي صنعت نفت بوده اند و همواره نقش محوري و اصلي خود را در پيشبرد اهداف کلان صنعت نفت به خوبي ايفا کردند.مبارکي تصريح کرد: اميدواريم با آغاز طرح هاي سرمايه گذاري در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس و نياز اين پروژه ها به نيروي کار، بخشي از دغدغه جوانان شهرستان عسلويه در اين زمينه رفع شود.