شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق

هم انديشي براي مقابله با کرونا

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گازشرق برتهيه و تامين ملزومات بهداشتي براي مقابله با ويروس کرونا تاکيد وتصريح کرد: واحدهاي تهيه کننده براي ماه هاي آينده بايد پيش بيني و برنامه ريزي لازم را داشته باشند تا با مشکل روبه رونشويم.

سيدابوالحسن محمدي در نشست هم انديشي کميته بحران مقابله با شيوع ويروس کرونا با ابرازخرسندي از روند رو به بهبود شرايط وکاهش تعداد مبتلايان درشرکت بهره برداري نفت و گازشرق، اظهارکرد: اهميت سلامت کارکنان به ويژه درشرايط کنوني، موضوعي مهم است از اين رو بايد به تهيه و تامين نيازهاي بهداشتي آنها توجه بيشتري شود.وي با بيان اين که سرويس هاي رفت وآمد کارکنان وخانواده آنها ازجمله موارد ومهم وقابل توجه است، بررعايت پروتکل هاي بهداشتي، فاصله گذاري اجتماعي درسرويس ها و نظارت مستمر براين مهم تاکيد کرد.

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گازشرق بااشاره به آغاز ماه محرم و تفاوت عزاداري هاي امسال نسبت به سال هاي گذشته، همچنين احتمال افزايش تجمعات، خواستار رعايت دقيق دستورعمل هاي بهداشتي و توجه و کنترل بيشتر به الزام ها و موارد ابلاغي از سوي ستاد ملي مقابله با کرونا در اجراي مراسم ها شد.

احتمال ورود دوباره به دوران اوج کرونا

هرمز حسن زاده، رئيس واحد سلامت کاربهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق کشور نيز در اين نشست بااشاره به مشخص نبودن روند شيوع بيماري کرونا درماه هاي آينده گفت: براساس شواهد، شرايط و پيش بيني هاي انجام شده احتمال ورود به موج سوم کرونا درپاييز امسال زياد است. وي افزود: با توجه به تجربه سال هاي گذشته درباره احتمال افزايش شيوع ويروس آنفولانزا در پاييز وهمزماني اين ويروس با ويروس کوويد- 19، تشخيص وتمايز بين دو بيماري سخت ترمي شود واين موضوع ممکن است روند درمان را با مشکل روبه رو کند. رئيس واحد سلامت کاربهداشت ودرمان صنعت نفت شمال شرق کشور واکسينه شدن باواکسن آنفولانزا را بهترين راه عنوان واظهارکرد: بهترين راه حل دراين مقطع که مي تواند تاحدود زيادي به روند تشخيص نوع بيماري وانتخاب شيوه درست درمان کمک کند واکسينه شدن با واکسن آنفولانز است از اين رو بايد تمهيدات لازم انديشيده شود.حسن زاده همچنين به احتمال ابتلاي دوباره به ويروس کرونا اشاره و تصريح کرد: ابتلا به کرونا، ايمني قابل توجهي رادرافراد پس ازبهبود ايجاد نمي کند و اين موضوع يکي از دلايل افزايش پيچيدگي فرايند ساخت واکسن براي اين ويروس است.وي مهم ترين راه انتقال ويروس کرونا را از طريق افراد و تنفس عنوان و اظهارکرد: بابالا رفتن سطح آگاهي ودانش متخصصان درباره اين ويروس جديد، احتمال انتقال بيماري از طريق سطوح کمرنگ تر شده و مهم ترين عامل انتقال از راه تنفس است که اهميت استفاده از ماسک را نشان مي دهد.

 

    پالايشگاه فجر جم

اجراي بيش از 20 پروژه مهم

مديرعامل شرکت پالايش گاز فجر جم از اجراي بيش از 20پروژه مهم از سوي اين شرکت پالايشي در دولت تدبير و اميد خبر داد.عبدالصمد نجفي گفت: اجراي پروژه هاي اين شرکت در بخش هاي عملياتي، مسئوليت هاي اجتماعي، مهندسي وبا هدف توليد پايدار و رضايت کارکنان و محيط پيرامون بوده است. وي پروژه خريد، حمل و نصب گوي شناور پايانه بندر سيراف را يکي از پروژه هاي مهم اين شرکت پالايشي عنوان و اظهارکرد: اين پروژه که با هدف اطمينان بخشي از بارگيري مايعات گازي پالايشگاه انجام شده است، گام مهمي همسو با پايداري توليد است.مديرعامل شرکت پالايش گاز فجرجم همچنين با اشاره به بازسازي اسکله بندرسيراف، تصريح کرد: اين اسکله براي پشتيباني از عمليات بارگيري مايعات گازي بندرسيراف از طريق گوي شناور وهمسو با مسئوليت هاي اجتماعي و شهري براي برطرف شدن انتقال و بارگيري تعريف شده است.نجفي از احداث نيروگاه گازي شرکت پالايش گاز فجر جم نيز به عنوان ديگر پروژه مهم اين شرکت ياد کرد و گفت: اين شرکت بنا به ضرورت بايد براي خود برق پايدار داشته باشد، براين اساس، احداث نيروگاه گازي جديد درشرکت پالايش گازفجرجم يکي ازمهم ترين پروژه هاي اين شرکت در هفت سال گذشته است.وي بااشاره به پروژه هاي مهم درحوزه هاي مسئوليت هاي اجتماعي، بهسازي فازاول جاده شهر جم به پالايشگاه، همچنين اجراي فاز دوم جاده را ازمهم ترين اقدام هاي درحال انجام در اين حوزه عنوان کرد.

 

   منطقه 6عمليات انتقال

افزايش 118 درصدي حجم انتقال گاز

سرپرست منطقه 6 عمليات ايران از افزايش 118 درصدي حجم انتقال گاز در سال 98 نسبت به سال 92 خبر داد.

عليرضاعربلو ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر اظهار کرد: درسال 92، هفت ميليارد و 400 ميليون مترمکعب گاز از سوي اين حوزه عملياتي به مبادي مصارف خانگي و صنعتي انتقال داده شد واين حجم درسال گذشته به 16ميليارد و300ميليون مترمکعب رسيد.

وي ادامه داد: ازابتداي دولت يازدهم بيش از 760 کيلومتر خط لوله فشارقوي گاز در اندازه هاي مختلف به خطوط زيرپوشش منطقه 6عمليات انتقال گازايران افزوده شد وبه 3500کيلومتر رسيد.

سرپرست منطقه 6عمليات انتقال گازايران تصريح کرد: به منظور بهره برداري، تعمير ونگهداري خطوط لوله فشارقوي گاز در استان هاي کرمان وسيستان وبلوچستان، مرکزبهره برداري خطوط لوله کرمان درسال 1397 احداث و بهره برداري از آن آغاز شد. به گفته وي مراکز تعميرات و بهره برداري خطوط لوله ايرانشهر، زاهدان و کهنوج نيز در آينده اي نزديک به بهره برداري خواهند رسيد.

عربلو با اشاره به احداث 10ايستگاه حفاظت کاتديک در منطقه 6 عمليات انتقال گاز اظهار کرد: افتتاح نخستين ساختمان مستقل مرکز پايش وکنترل عمليات انتقال گاز، همچنين مجموعه فرهنگي، ورزشي و آموزشي شهيد سالاري درسال 1396 از ديگر پروژه هاي اجراشده است.

وي به تزريق و بهره برداري از خطوط لوله فشارقوي گاز نيز اشاره و تصريح کرد: 416 هزارمتر خط لوله ازسال 92 تاکنون گازتزريق شده وحدود 13هزارمترخط لوله آسيب ديده نيزبا اجراي عمليات و تعم