چه خدماتي به خانواده کارکنان ارائه شده است؟

سال گذشته براي بيش از 10 هزار نفر پرونده پزشکي خانواده تشکيل يا پرونده قبلي کامل شده است و بر اساس اين پرونده ها بيماري هاي غير واگير را در خانواده ها شناسايي کرديم ضمن آنکه پايش رشد و تکامل کودکان و خدمات به مادران باردار و پيشگيري از پوکي استخوان و سرطان از اهداف مهم پزشکي خانواده بوده است.

   در زمينه منابع انساني توضيح دهيد که چه خدماتي از سوي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت براي کارکنان اين بخش صورت گرفته است؟

با توجه به مصوبه هيئت مديره سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، مقرر شد تا پزشکان عمومي تحت پوشش بيمه با واسطه پيمانکاري قرار گيرند براي اين کار روزهاي پاياني سال گذشته مقدمات آن فراهم شد و ابتداي امسال زير پوشش پيمانکاري رفتند و براي آن ها پوشش بيمه اي برقرار شد. براساس اين اقدام قرارداد 400 نفر از پزشکان عمومي از پرکيس به پيمانکاري تبديل شد. همچنين ساماندهي نيروهاي پيمانکاري را با محوريت شرکت ملي نفت ايران داشتيم و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در اين زمينه همکاري داشت تا سامانه ستاد را راه اندازي کنيم و بر اين اساس خريد شفاف کالا را داشته باشيم. اين سامانه کشوري است و سازمان بهداشت و درمان نيز ملزم است تا آن را اجرايي کند.

   در خصوص حوزه هاي ديگر بفرماييد که چه کارهايي انجام شده است؟

سال گذشته در زمينه مالي يکي از درخشان ترين سال ها را داشتيم و سازمان حسابرسي کل کشور گزارش نزديک به مطلوب را براي سازمان به مجمع ارائه کرد.

در زمينه تجهيزات پزشکي نيز توانستيم تجهيزات قابل توجهي بخصوص در مناطق عملياتي در سال گذشته خريداري کنيم. ضمن آنکه فعاليت هاي جدي در واحد انفورماتيک سازمان شکل گرفت و سامانه سپند و داشبورد مديريتي طراحي شد و با اين روش عملکرد کل سازمان را مي توانيم به صورت آنلاين مشاهده کنيم. همينطور بر اساس سطح مسئوليت ها هر شخصي مي تواند به اين سامانه دسترسي داشته باشد. بخشي از از اين اطلاعات پزشکي نيز به سامانه جامع شرکت نفت منتقل شد و افراد مي توانند همانطور که فيش حقوقي خود را مشاهده مي کنند، جواب آزمايش خود را نيز دريافت کنند. اين پروسه ادامه دار است و امسال نيز دنبال خواهد شد. قصد داريم تا مديريت هوشمند بهداشت و درمان را نيز در حوزه انفورماتيک راه اندازي کنيم با ايجاد اين روند مي توانيم به صورت دقيق کل فعاليت هاي بهداشت و درمان را بصورت مکانيزه پايش کنيم.در ساير حوزه ها نيز بايد گفت که در مهندسي و ساختمان پروژه فعالي را سال گذشته نداشته ايم و بيشتر اتمام پروژه هاي نيمه تمام قبلي بوده است مانند پروژه هزار جريب اصفهان و پروژه بيمارستان آبادان و تعميرات اساسي مراکز درماني.فعاليت هاي ديگر بيشتر به بازسازي هاي ضروري سازمان و ساير تجهيزات مهندسي ساختمان سازمان باز مي گردد و توانستيم براي بيمارستان تهران چيلر و ديزل ژنراتور مناسب تهيه کنيم. چيلر براي سيستم سرمايش مناسب و ديزل ژنراتور هم براي برق اضطراري بيمارستان است.بازسازي بيمارستان توحيد جم نيز در دستور کار است تا اتاق عمل، زايشگاه و بخش هاي جديد آي سي يو و سي سي يو را باز سازي کنيم و بدين وسيله شرايط مناسبي براي بوميان و کارکنان اين منطقه فراهم شود. بيمارستان گچساران را به صورت جدي پيگيري مي کنيم تا با توجه به شرايط نامناسبي که بيمارستان فعلي دارد از نظر وزارت بهداشت غير قابل بهره برداري اعلام شده و بيمارستان جديد به سازمان تحويل و براي بهره برداري آماده شود.

   از زمان شيوع کرونا تا کنون چه اقداماتي از سوي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ارائه شده است؟

از اسفند ماه 1398 تا کنون يکي از بحران هاي پيش رو مديريت منسجم و هماهنگ اپيدمي کرونا بود تا بتوانيم بهترين خدمات را براي مراجعان خود فراهم کنيم، تا کنون به اين مهم دست يافته ايم. گزارشاتي که از مناطق و ارزيابي هايي که دانشگاه هاي علوم پزشکي از سطح خدمات سازمان صورت گرفته است، نشان از عملکرد موفق درمان در 9 بيمارستان، مراکز بهداشتي و درماني و مراکز سلامت کار و سلامت خانواده دارد که توانسته پاسخگوي مراجعه کنندگان شرکتي و بازنشسته و بومي باشد. تا 24 مرداد ماه امسال سه هزار و 521 مورد بستري کرونا داشته ايم که خوشبختانه 3 هزار و 84 مورد آن ها با حال عمومي خوب مرخص شدند، از سه هزار و 521 مورد بستري، هزار و 172 مورد بومي بوده اند که يک سوم موارد بستري را در بيمارستان هاي 9 گانه به خود اختصاص داده اند. هزار و 572 مورد نيز بازنشسته داشته ايم و 367 نفر شاغل رسمي و 297 نفر نيز خانواده هاي آن ها بودند. تعداد کل مراجعات چه بيمارستاني و چه درمانگاهي بيش از يک ميليون نفر است که سرپايي بودند به بخش هاي کرونا و غير کرونا از ابتداي اسفندماه سال گذشته تا کنون مراجعه کرده اند.

   در زمينه سامانه EOC سازمان بفرماييد که چه خدماتي از سوي اين سامانه به مراجعه کنندگان ارائه شده است؟

اين سامانه از 26 بهمن سال گذشته در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و تمام مناطق تحت پوشش فعال شده است و بدين طريق توانستيم نظارت و کنترل کافي روي مناطق 14 گانه داشته باشيم و حمايت و پشتيباني لازم را از آن ها بکنيم تا بتوانند خدمات مناسب را به کارکنان صنعت نفت خود ارائه دهيم. در همه مراکز بيمارستاني و مراکز درماني اورژانسي جداگانه به نام خاکستري مختص به کرونا ايجاد کرديم تا جداي از اورژانس عادي بيمارستان پذيراي بيماران باشد. تمام بيمارستان ها بجز مسجد سليمان که امکان آن را نداشتيم بخش ويژه کرونا را به صورت مجزا براي بستري راه اندازي کنيم. ضمن آنکه بخش آي سي يو براي بيماران کرونايي در بيمارستان هاي تهران، اهواز، آبادان و ماهشهر در نظر گرفته ايم. اما به دليل اينکه در بيمارستان مسجد سليمان نيز بخش هاي بستري فراهم نشده است؛ بيشتر به بيمارستان 22 بهمن شهر کمک کرده ايم که متعلق به دانشگاه علوم پزشکي است.

   در مراکز بيمارستاني چه تجهيزات و خدماتي براي بيماران کرونايي در نظر گرفته شده است؟

خريداري تجهيزات مصرفي مانند ماسک، گان، لباس هاي ايزوله را داشتيم، خوشبختانه در طول مدت ارائه خدمات به بيماران کرونايي هيچ کدام از بيمارستان هاي 9 گانه کمبود تجهيزات مصرفي نداشته اند و در هيچ يک از آن ها بيماري معطل بستري نشده است و هميشه تخت هاي خالي براي بيماران داشته ايم. در شرايط خاصي که شاهد افزايش بيماران کرونا بوديم بيش از 90 تخت در بيمارستان اهواز و بيش از 80 تخت در بيمارستان تهران براي پذيرش بيماران کرونايي در نظر گرفته ايم و بدين طريق تخت کاملاً ايزوله و مجزا از بيماران عادي است. در اين مدت بيش از 50 دستگاه تنفس مصنوعي خريداري شده است که يکي از تجهيزات ضروري براي بخش هاي ويژه و آي سي يو است. همينطور اقدامات ديگري از زمينه تأمين اکسيژن بيمارستان ها و خريد دستگاه اکسيژن ساز و خريد مخزن اکسيژن مايع (هنوز محقق نشده اما اقدامات اوليه در اين حوزه انجام شده است) کرده ايم. همچنين تجهيزات دستگاه پي سي آر را براي بيمارستان هاي تهران و اهواز خريداري کرده ايم و اين بخش در بيمارستان هاي تهران و اهواز راه اندازي شده است. 10 آمبولانس نيز به ناوگان آمبولانسي به سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اضافه شده است و در مرحله پلاک گذاري است تا بهره برداري شود. در زمينه ساير تجهيزات بايد گفت که تب سنج و دستگاه پالس اکسي متري به ميزان لازم خريداري شده و در اختيار مناطق قرار گرفته است.

    چه برنامه هايي براي پيشگيري و سلامت کارکنان داريد؟

يکي از موارد مهمي که سازمان قبل از کرونا در عملکرد سال 98 و سال هاي گذشته به آن اشاره شد پيشگيري و بهداشت است که آن را مقدم بر درمان مي دانيم. از زمان شيوع کرونا نيز بخش قابل توجهي از فعاليت هايمان را به فعاليت هاي پيشگيرانه اختصاص داده ايم و کنترل دقيق مناطق و سامانه NOCORONA که براي سازمان راه اندازي شد تا بتوانيم کارکنان نيروهاي عملياتي و کارکنان اقماري را قبل از حضور در منطقه، جزاير، داخل فنس و سر سکو و ... بر اساس اين سامانه اجبار بگذاريم تا در آن ثبت نام و خود اظهاري کنند و اگر سلامتي آن ها اثبات نشود کارشناسان ما در سطح کشور با آن ها تماس مي گرفتند تا علائم مشکوک به کرونا را شناسايي کنند و در مسير درماني راهنمايي کنند تا بتوانند در مناطق عملياتي حضور يابند. اين سامانه کمک قابل توجهي به بخش عملياتي نفت کرد و مورد استفاده کارکنان چهار شرکت قرار گرفت و بازخوردهاي خوبي را داشت. همچنين بخش هايي را براي معاينات و نقاهتگاه هاي مناطق عملياتي به خصوص عسلويه راه اندازي کرده ايم.

عمده فعاليت هاي امسال به کرونا اختصاص يافته است و پيش بيني هايي براي آينده داريم، در اسفندماه سال گذشته در زمينه درمان اقداماتي که براي درمان بيماران کرونايي انجام شده است و با داروهايي که امروزه براي کنترل اين بيماري تأييد شده است، توانسته ايم به ميزان کافي از داخل کشور تهيه و زمينه داروهايي که در مرحله اول اسفند ماه سال گذشته براي کرونا انجام مي شود و داروهايي که امروزه به تأييد رسيده است و شرايط توليد اين داروها در کشور فراهم شده است توانستيم به ميزان کافي براي بيماران تهيه کنيم تا بتوانيم بيماران بيشتري را با موفقيت درمان کنيم. اکنون خوشبختانه روند کرونا کاهشي است و تعداد بستري ها در کل بيمارستان ها فروکش کرده است و تمام موارد بستري فعلي به 70 تا 75 مورد در سطح بيمارستان هاي نفت رسيده است. در فصل پاييز نيز بر اساس آنچه پزشکان پيش بيني کرده اند ممکن است شاهد اوج ديگري از بيماري در اين فصل باشيم و شايد اين اوج شديدتر از گذشته باشد از اين رو سازمان بايد تجهيزات، امکانات و دارو و مهم تر از همه بحث نيروي انساني کارآمد و با انگيزه را مد نظر داشته باشيم. از تمامي پزشکان و پرستاران و پيراپزشکان تشکر و قدرداني مي کنم که در اين ايام خاص و ويژه خدمت رساني مفيد و موثري کرده اند و بسياري از بخش ها مانند سي تي اسکن و آزمايشگاه در زمان کرونا با 5 تا 10 برابر ظرفيت قبلي کار کرده اند. متاسفانه تعدادي از همکاران ما نيز مبتلا شده اندکه اکثر آن ها بهبود پيدا کرده اند و تعداد کمي به شهداي سلامت پيوستند. از مديريت ارشد، مديرعامل شرکت ملي نفت ايران و مقام عالي وزارت نفت انتظار داريم که بخش نيروي انساني را بيشتر حمايت کند تا همکاران با دلگرمي و انگيزه بيشتري بتوانند خدمت رساني کنند.

    سخن آخر

پيش بيني برنامه ها براي سال 1399 و سال آينده اين است که در زمينه کرونا يکسري اقدامات را انجام دهيم و تخت ها و اتاق هاي فشار منفي را افزايش دهيم تا در درجه نخست امنيت سلامت کارکنان و بيماران را فراهم شود. ضمن آنکه تخت هاي ويژه را نيز بايد افزايش دهيم. همينطور ظرفيت اکسيژن بيمارستان ها را با خريد دستگاه اکسيژن ساز، کپسول اکسيژن و مخزن اکسيژن افزايش دهيم. در ساير موارد نيز بايد ذخيره دارويي و تجهيزات مصرفي داشته باشيم و تهيه واکسن نيز در دستور کار داشته باشيم.. برنامه بازسازي تجهيزات پزشکي را در بخش هاي راديولوژي و اتاق عمل داريم. اگر بتوانيم بيمارستان گچساران را زودتر تحويل بگيريم آنجا را نيز تجهيز و آماده بهره برداري خواهيم کرد. توسعه امکانات در بيمارستان توجيد جم را نيز مد نظر داريم تا شرايط را براي اسکان کارکنان صنعت نفت و خانواده هاي آنها فراهم کنيم.  يکي از پروژه هاي مهم که در دستور کار داريم ايجاد مرکز تروماسنتر است که هنوز به بخش عملياتي نرسيده است و در آخرين دستور وزير نفت ساخت 2 مرکز تروماسنتر خاص منطقه عسلويه به دليل وسعت عمليات نفت، گاز و پتروشيمي صادر کرده اند که اميدوارم هرچه زودتر وارد فاز عملياتي و اجرايي شود.

بازسازي اورژانس و پلي کلينيک و داروخانه بيمارستان بزرگ نفت اهواز را در دستور کار داريم. در ساير مناطق نيز برنامه داريم تا بتوانيم با افزايش فعاليت هاي پيشگيرانه و بهداشتي مانع بروز بيماري هاي جديد و کاهش بيماري هاي واگيردار شويم و تشکيل پرونده پزشک خانواده و معاينات طب صنعتي را به 100 درصد نزديک کنيم.