گفت وگوي «مشعل» با مدير عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به مناسبت هفته دولت

گام های رو به جلو بهداشت و درمان

سميه راهپيما     سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با سابقه يک قرن همراهي با صنعت نفت کشور، به عنوان سازمان تخصصي که حيطه فعاليت آن تمام گستره ايران اسلامي را در بر گرفته، خود را در برابر تأمين سلامت کارکنان و خانواده صنعت نفت پاسخگو مي داند. اين سازمان با هدف ايجاد جامعه اي سالم و پويا در صنعت نفت و به منظور کارآمدي و اثر بخشي هر چه بيشتر اين صنعت عظيم و راهبردي، تمام توان خود را به کار گرفته و توانسته است در همراهي با صنعت نفت و اهتمام در راه تأمين، حفظ و ارتقاي سلامت کارکنان، الگويي مناسب براي ساير سازمان هاي متولي سلامت در کشور باشد و مباحثي مانند طرح پزشک خانواده، سلامت کار (خدمات طب صنعتي و بهداشت) تله مديسين (پزشکي از راه دور) و پرونده الکترونيک سلامت (کارت هوشمند سلامت) کنترل بيماري هاي مزمن غير واگيردار و ... را مورد کاوش قرار دهد. اما اين خدمات به دليل شيوع ويروس کرونا در سطح جهان و به همراه آن در کشورمان به تعويق افتاده است و از اسفند ماه سال گذشته بيشتر اقدامات سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت معطوف به پيشگيري و کاهش شيوع اين ويروس شده است، به گفته مدير عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، بعد رهايي از ويروس کرونا دوباره تمام فعاليت هاي اين سازمان همانند گذشته ادامه خواهد داشت. به دليل اهميت اين موضوع و به بهانه هفته دولت، هفته نامه «مشعل» گفت وگويي با حبيب اله سميع، مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت انجام داده است که مشروح آن را در ادامه مي خوانيد:

     در خصوص خدمات سرپايي بفرماييد سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت طي يک سال گذشته چند نفر مراجعه کننده در بخش هاي مختلف داشته است؟

در زمينه خدمات سرپايي به کارکنان شاغل و بازنشسته بايد گفت که در سال 1398 ميزان کل مراجعات به سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بيش از 4 ميليون و 500 هزار مورد در سه گروه پزشکان عمومي، پزشکياري و پزشکان متخصص مي شود، از اين ميزان سه ميليون مراجعه به پزشکان عمومي، يک ميليون 400 هزار مراجعه به پزشکان متخصص و 131 هزار مورد به مراکز پزشکياري بوده است. علاوه بر آن يک ميليون و 360 هزار مورد مراجعه به آزمايشگاه، 390 هزار مورد مراجعه به مراکز تصويربرداري و 326 هزار مورد مراجعه به مراکز فيزيوتراپي و در نهايت چهار ميليون و 315 نسخه نيز در واحدهاي دارويي و داروخانه از سوي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در سال گذشته ارائه شده است.

  در زمينه بستري چطور؟

سال گذشته 58 هزار مورد بستري، 21 هزار مورد عمل جراحي داشتيم و متوسط ضريب اشغال تخت هاي بيمارستان ها 40 درصد بوده است. برخي بيمارستان ها در مناطق عملياتي به خصوص مسجد سليمان، خارک و گچساران ضريب اشغال پاييني داشتند. بيشترين ضريب اشغال تخت با ضريب 64 درصد به بيمارستان توحيد جم اختصاص دارد که از اين ميزان 91 درصد مردم بومي منطقه بوده اند. بيمارستان تهران نيز با ضريب اشغال تخت 59 درصد و بيمارستان آبادان با 47 درصد و بيمارستان اهواز با 45 درصد بيشترين ضريب اشغال تخت را بعد از جم در مناطق تحت پوشش سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت داشتند. متوسط ضريب اشغال تخت در سازمان نيز 47 درصد بوده است. تقريباً 30 درصد بستري ها بازنشستگان بودند، اين ميزان در بيمارستان هاي اهواز و تهران نزديک به 60 درصد است. در کل 40 درصد بستري شدگان غير شرکتي يا بومي بوده اند که بيشترين آن در منطقه جم، خارک، مسجدسليمان، آغاجاري هستند. به عبارت ديگر بايد گفت؛ 40 درصد بستري شدگان غير شرکتي، 30 درصد کارمند و 30 درصد هم بازنشسته بوده اند.

  در زمينه دارو چه اقداماتي در سال گذشته از سوي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت صورت گرفته است؟

سال گذشته 161 ميليارد تومان دارو خريداري و توزيع کرده ايم و از اين مبلغ با توجه به خريد متمرکز که در سطح کشور انجام شده است، 8 ميليارد و 300 ميليون تومان جايزه تخفيف دارويي گرفته ايم که همسو با سياست هاي صرفه جويي سازمان است.

  چه خدماتي در حوزه دندانپزشکي ارائه شده است؟

سال گذشته طرح پيشگيري سلامت دهان و دندان را در بخش دندانپزشکي تا بهمن ماه پيش برديم و حدود 250 يونيت فعال در سطح سازمان داريم و توانستيم با طرح پيشگيري تقريباً 269 هزار نفر را زير پوشش اين طرح بياريم و پوشش 54 درصدي را در اين زمينه داشته ايم. اکنون به دليل شيوع ويروس کرونا وقفه اي در اين زمينه داشته ايم که در سال جديد بعد از راه افتادن معاينات دوره اي اين بخش را نيز پيگيري خواهيم کرد.

  در زمينه سلامت کار و سلامت خانواده توضيح دهيد؟

پوشش 56 هزار و 550 نفر معاينات دوره اي در سال گذشته داشته ايم که با شيوع کرونا اين معاينات در اسفندماه متوقف شد. در اين مدت عمدتاً بيماري هاي مضمن غير واگير شاغلين را شناسايي کرديم، ضمن آنکه جلسه هايي با هيئت مديره چهار شرکت اصلي داشتيم که گزارش هاي معاينه هاي دوره ه اي شرکت ها را ارائه کرديم تا متوجه شرايط جسماني کارکنان خود باشند. همچنين پيشنهادهايي را براي اصلاح الگوي مصرف و اصلاح فعاليت هاي بدني داشته ايم با اين روش امسال و سال هاي آينده شاهد کاهش بيماري هاي غير واگير مانند فشار خون، ديابت، چربي خون، چاقي، بيماري شغلي، آسم، کاهش شنوايي و.. خواهيم بود.