طرح های ملی نصعت نفت کدامند و چه مشخصاتی دارند؟

از اهميت نيروگاه غرب کارون بدانيد

طرح ساخت نيروگاه غرب کارون با ظرفيت اسمي 500 مگاوات با هدف تأمين برق ميدان هاي نفتي آزادگان، ياران، يادآوران، کارخانه گاز و گاز مايع 3200، واحد بهره برداري و تلمبه خانه غرب کارون در دستور کار شرکت ملي نفت ايران قرار دارد که در اين راستا تاکنون واحدهاي اول و دوم گازي اين نيروگاه با ظرفيت واقعي بيش از 300 مگاوات تکميل و دسترسي ميدان هاي يادآوران، آزادگان شمالي و تلمبه خانه غرب کارون به شبکه برق رساني امکان پذير شده است. به گفته تورج دهقاني، مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه نفت (متن) تأمين پايدار برق، تضمين کننده توليد مستمر نفت در ميدان هاي غرب کارون است و ساخت و راه اندازي نيروگاه غرب کارون از اين حيث بسيار اهميت دارد.

غرب کارون حوزه مهم تأمين نفت کشور به شمار مي رود و استمرار توليد، فرآورش و انتقال نفت ميدان هاي اين منطقه مستلزم تأمين پايدار برق است که طرح ساخت نيروگاه غرب کارون با همين هدف اجرايي شده است. اين نيروگاه مشتمل بر سه واحد 165 مگاواتي است که امروز دو واحد نخست آن که واحدهاي گازي است به بهره برداري مي رسد و عمليات اجرايي واحد سوم که واحد بخار نيروگاه است نيز در دست اقدام قرار دارد.

دهقاني با اشاره به احداث 200 کيلومتر خط انتقال 220 کيلوولت و پنج پست فشار برق از سوي پيمانکاران مختلف در بخش تأسيسات جانبي طرح احداث نيروگاه غرب کارون، گفت: همچنين 200 کيلومتر خط انتقال و توزيع برق داخل ميدان هاي غرب کارون احداث شده است، يعني در مجموع حدود 400 کيلومتر خط انتقال برق در غرب کارون.

طرح ساخت نيروگاه غرب کارون بر مبناي قرارداد امضاشده با گروه مپنا در قالب ساخت، بهره برداري و مالکيت (BOO) اجرايي شده و مپنا براي تأمين سرمايه و رساندن طرح به مرحله بهره برداري زحمات زيادي کشيده است.

نيروگاه غرب کارون، نيروگاهي خصوصي در عرصه فروش برق به صنايع نفت و گاز است که در 50 کيلومتري جنوب غربي اهواز و در جنوب ميدان نفتي جفير، در مجاورت طرح ان جي ال 3200 احداث شده است.

افتتاح دو خط لوله سراسري انتقال گاز

عمليات بهره برداري از هزار و 850 کيلومتر خطوط لوله ششم و نهم سراسري گاز و خطوط لوله شلمچه، نفت شهر و آبدانان و پنج ايستگاه تقويت فشار گاز ديلم، بيدبلند، اهواز، حسينيه و کوهدشت و طرح توسعه مرکز ديسپچينگ شرکت ملي گاز ايران با دستور حسن روحاني، رئيس جمهوري و با حضور بيژن زنگنه وزير نفت و حسن منتظرتربتي مديرعامل شرکت ملي گاز ايران آغاز شد.

اين پروژه ها از مهم ترين پروژه هاي صنعت گاز در کريدور غرب و شمال غرب کشور هستند، زيرا بهره برداري از اين خطوط انتقال گاز و پنج ايستگاه تقويت فشار گاز در مسير عسلويه تا مياندوآب، ضمن تقويت پايداري جريان گاز، ظرفيت انتقال گاز کشور را 110 ميليون مترمکعب در روز افزايش مي دهد، عمليات اجرايي اين خطوط نيز با هدف انتقال دائمي، پايدار و مطمئن گاز به جنوب غرب، غرب و شمال غرب کشور و تقويت صادرات گاز به عراق آغاز شده است.

 گذر خط لوله از موانع طبيعي دشوار و پيچيده در غرب کشور از ديگر ويژگي هاي پروژه احداث خطوط انتقال گاز ششم و نهم سراسري است.

طول اين دو خط سراسري هزار و 850 کيلومتر است و در طول اين مسير، پنج ايستگاه تقويت فشار گاز در شهرستان هاي ديلم، بيدبلند، اهواز، حسينيه و کوهدشت نيز احداث شده که وظيفه تقويت فشار گاز طبيعي در اين مسير را بر عهده دارد، ضمن آنکه هفت ايستگاه لانچر - ريسيور براي پيگراني نيز در مسير اين پروژه احداث شده است.

اجراي بخشي از پروژه خط انتقال ششم سراسري گاز از طريق سرمايه گذاري بخش خصوصي به روش ساخت، بهره برداري و واگذاري (BOT) بوده که در اين مسير، ايستگاه هاي شلمچه و نفت شهر نيز با ظرفيت انتقال روزانه 50 و 40 ميليون مترمکعب گاز براي اندازه گيري صادرات گاز در اين پروژه احداث شده است.پروژه خط انتقال گاز 56 اينچ نهم سراسري به طول 231 کيلومتر حد فاصل دهگلان - مياندوآب نيز به موازات خط انتقال گاز ششم سراسري از پارس جنوبي آغاز شده و تا مرز بازرگان در شمال غرب کشور در برنامه هاي توسعه اي شرکت ملي گاز ايران تعريف و اجرايي شده است.

فاز نخست پتروشيمي بوشهر گامي در جهش دوم

فاز نخست پتروشيمي بوشهر با ظرفيت توليد سالانه بيش از 4 ميليون تن محصول به عنوان يکي از طرح هاي جهش دوم صنعت پتروشيمي است. شرکت پتروشيمي بوشهر به عنوان يکي از بزرگ ترين مجتمع هاي پتروشيمي کشور و خاورميانه با سرمايه گذاري شستان در فاز 2 عسلويه استان بوشهر احداث شده است. اين مجتمع مشتمل بر سه فاز است که فاز نخست آن شامل واحدهاي شيرين سازي گاز، استحصال اتان، توليد متانول و سرويس هاي جانبي است.

فاز نخست پتروشيمي بوشهر با دريافت روزانه 9.6 ميليون متر مکعب گاز غني ترش از پالايشگاه چهارم (فازهاي 6 و 7 و 8 ) ظرفيت توليد سالانه يک ميليون و 650 هزار تن متانول، يک ميليون و 323 هزار تن متان، 850 هزار تن اتان، 130 هزار تن پروپان، 30 هزار تن بوتان، 3 هزار تن پنتان پلاس و 125 هزار تن گوگرد را داراست. اتيلن، اتيلن گلايکول ها، پلي اتيلن سنگين در فاز دوم و اسيد استيک و وينيل استات نيز در فاز سوم اين مجتمع توليد خواهد شد.

حجم سرمايه گذاري در فاز نخست پتروشيمي بوشهر يک ميليارد و 322 ميليون يورو است که 61 درصد از کل سرمايه گذاري صورت گرفته در اين طرح از توانمندي ها و تجهيزات ساخت داخل استفاده شده است. اين طرح سالانه حدود 370 ميليون يورو براي کشور درآمدزايي خواهد داشت، همچنين در دوران بهره برداري براي 1500 نفر ايجاد اشتغال کرده است. بهره برداري از 17 طرح جهش دوم صنعت پتروشيمي براي سال 99 برنامه ريزي شده است که از اين ميان پتروشيمي هاي مياندوآب، کاوه و کيمياي پارس خاورميانه و واحد کاتاليست پتروشيمي لرستان افتتاح شدند و امروز نيز فاز نخست پتروشيمي بوشهر به بهره برداري رسيد. با بهره برداري از اين 17 طرح، ظرفيت صنعت پتروشيمي از 66 ميليون تن در ابتداي سال 99 با 35 درصد رشد به 90 ميليون تن در سال مي رسد. با تحقق کامل جهش دوم صنعت پتروشيمي تا پايان سال 1400 ظرفيت صنعت پتروشيمي به سالانه 100 ميليون تن با درآمد 25 ميليارد دلار مي رسد.