وزير نفت اعلام کرد:

بررسي انتشار اوراق مالي اسلامي براي طرح هاي نفتي در مجلس 

وزير نفت از بررسي موضوع انتشار اوراق مالي اسلامي براي توسعه طرح هاي نفتي در کميسيون برنامه و بودجه مجلس خبر داد. به گزارش شانا بيژن زنگنه (28 مردادماه) پس از شرکت در نشست کميسيون برنامه و بودجه مجلس در جمع خبرنگاران گفت: در اين نشست درباره صدور اوراق مالي اسلامي که براي طرح هاي نفت براساس تبصره 5 قانون بودجه قرار است منتشر شود، توضيح داديم. وي با بيان اينکه در اين نشست افزون بر وزارت نفت، ديوان محاسبات و بورس انرژي نيز توضيحاتي ارائه دادند و نمايندگان مجلس هم به طرح پرسش هاي خود پرداختند، تصريح کرد: برداشت من اين است که همه اعضاي کميسيون دنبال اين بودند به حوزه نفت کمک کنند تا بدون اينکه مشکلي ايجاد شود اين اوراق هرچه زودتر منتشر شود. زنگنه درباره نتيجه اين نشست افزود: کميسيون برنامه و بودجه مجلس نظرات خود را پس از بررسي و مشورت اعلام مي کند، اما من نظر آنها را مثبت ديدم.  محموله هاي توقيفي از سوي آمريکا متعلق به ايران نيست وزير نفت در واکنش به ادعاي آمريکا مبني بر توقيف کشتي هاي نفتکش ايراني هم گفت: نه کشتي و نه محموله ها متعلق به ايران نيست، بلکه اين محموله ها شامل بنزين فروخته شده ايران به ونزوئلا بوده است. وي در خصوص ادعاي آمريکا مبني بر توقيف محموله هاي نفتي ايران، گفت: آمريکا به دنبال تهيه يک پيروزي براي خود است، نه کشتي و نه محموله ها متعلق به ايران نبوده است. زنگنه اظهار کرد: اين محموله ها شامل بنزين ايران بوده که به صورت فوب به ونزوئلا فروخته شده بود، لذا آمريکا نه اموال جمهوري اسلامي ايران، بلکه اموال ونزوئلا را توقيف کرده است.

 

معاون وزير نفت در امور گاز اعلام کرد:

ثبت رکوردي تازه در گازرساني به نيروگاه ها

معاون وزير نفت در امور گاز از ثبت رکورد عرضه 26 ميليارد مترمکعب گاز طبيعي به نيروگاه هاي توليد برق در چهار ماه نخست امسال خبر داد. به گزارش شرکت ملي گاز ايران، حسن منتظرتربتي با بيان اينکه گازرساني به نيروگاه ها در مقايسه با مدت مشابه سال 98 جهش حدود 2 ميليارد مترمکعبي داشته است، گفت: در سالي که از سوي مقام معظم رهبري به سال «جهش توليد» نام گذاري شده، شرکت ملي گاز ايران عرضه گاز به نيروگاه ها را با هدف کاهش مصرف سوخت مايع و ايجاد ظرفيت مازاد براي صادرات فراورده هاي نفتي افزايش داده است. وي با بيان اينکه در چهار ماه نخست امسال با وجود آغاز تعميرات اساسي و دوره اي پالايشگاه هاي گاز با مديريت هوشمندانه شبکه توليد، انتقال و توزيع به طور ميانگين روزانه حدود 210 ميليون مترمکعب گاز طبيعي تحويل نيروگاه هاي کشور شده است، تصريح کرد: در چهار ماه نخست سال 98 ميزان عرضه تجمعي گاز به نيروگاه ها حدود 24 ميليارد مترمکعب بود که اين ميزان در چهار ماه نخست امسال به 26 ميليارد مترمکعب رسيده است.

مديرعامل شرکت ملي گاز ايران با اشاره به جهش حدود 2 ميليارد مترمکعبي عرضه گاز طبيعي به نيروگاه ها و به همين نسبت صرفه جويي در مصرف فراورده هاي نفتي به ويژه گازوئيل، اظهار کرد: هر يک ميليارد ليتر فرآورده نفت گاز حدود 500 ميليون دلار در بازار جهاني ارزش دارد و تنها با افزايش 2 ميليارد مترمکعب حجم گازرساني به نيروگاه ها شاهد يک ميليارد دلار درآمد از محل صادرات فرآورده بوديم.

مصرف نيروگاه هاي سيستان و بلوچستان

تربتي در ادامه با اشاره به برنامه توسعه گازرساني در استان پهناور سيستان و بلوچستان، يادآور شد: توسعه شبکه گاز در اين استان زمينه ساز صرفه جويي قابل توجه در مصرف فراورده هاي نفتي صنايع بزرگ و نيروگاه هاي برق شده است. وي تأکيد کرد: توسعه شبکه گاز استان سيستان و بلوچستان يکي از برنامه هاي اولويت دار ابلاغي وزير نفت در سال جهش توليد است. در همين راستا پارسال يک ميليارد و 340 ميليون مترمکعب گاز به نيروگاه هاي اين استان عرضه شد که افزايش عرضه گاز افزون بر کاهش قابل توجه مصرف سوخت مايع، دستاوردهاي اقتصادي و زيست محيطي در کاهش انحراف عرضه فراورده هاي نفتي هم داشته است. معاون وزير نفت در امور گاز همچنين با بيان اينکه حدفاصل سال 1392 تا پايان سال 1398 در مجموع بيش از 400 ميليارد مترمکعب گاز طبيعي به نيروگاه هاي برق کشور عرضه شده است، گفت: در صورت مديريت مصرف و رعايت الگوهاي مصرف در بخش خانگي و تجاري به ويژه در چهار ماه پاياني سال، پيش بيني مي شود امسال شاهد ثبت رکوردهاي جديد گازرساني به نيروگاه هاي کشور باشيم که يکي از سياست هاي مهم و اولويت دار وزارت نفت و دولت است.

 

پژوهشگاه نفت به دنبال دريافت گرنت پژوهشي از سازمان ملل متحد

پژوهشگاه صنعت نفت، وزارت امور خارجه و سازمان ملل متحد درباره پروژه هاي کنوانسيون ايمني شيميايي همکاري مي کنند و پژوهشگاه صنعت نفت در تلاش براي دريافت گرنت هاي پژوهشي از سازمان ملل متحد است. به گزارش پژوهشگاه صنعت نفت، اميرناصر احمدي، نماينده پژوهشگاه در کنوانسيون منع سلاح هاي شيميايي، در نشست کميته راهبري پروژه هاي مربوط به اين کنوانسيون به فعاليت هاي انجام شده در کنوانسيون اشاره کرد و گفت: بيش از دو سال است که با همکاري وزارت امور خارجه و سازمان حفاظت محيط زيست به دليل ماهيت و نوع فعاليت هاي پژوهشگاه به دنبال دريافت اعتبار پژوهشي (گرنت هاي پژوهشي) از سوي سازمان ملل متحد هستيم، زيرا اين گرنت ها از يک سو زمينه مناسب پژوهشي را براي سازمان فراهم مي کنند و از سوي ديگر ارتباطات بين المللي بسياري را براي مجموعه به همراه خواهند آورد. وي با بيان اينکه کنوانسيون ايمني - شيميايي داراي پنج کنوانسيون زيرمجموعه است که در زمينه دريافت گرنت در دو زمينه سايکم و ميناماتا اقدام هايي را انجام داده است، افزود: اين کنوانسيون ها همواره از راهبردهاي مشخصي براي اعطاي اين گرنت ها برخوردارند، از اين رو پژوهشگاه صنعت نفت از سابقه و تجربه خود در اين زمينه استفاده و دو پروپوزال به سازمان برنامه هاي محيط زيست بين المللي (UNEP) ارسال کرد. نماينده رئيس پژوهشگاه صنعت نفت در کنوانسيون منع سلاح هاي شيميايي تصريح کرد: از آنجا که دبيرخانه اجرايي اين کنوانسيون ها همواره بر همکاري هاي درون کشوري و منطقه اي تأکيد دارند، در انجام پروژه هاي تصويب شده با دانشگاه تربيت مدرس، وزارتخانه هاي دفاع، امور خارجه، صنعت و سازمان حفاظت محيط زيست همکاري تنگاتنگي داريم و از سوي ديگر پرديس انرژي و محيط زيست پژوهشگاه در انجام اين پروژه ها فعاليت مي کند. احمدي به پروپوزال هاي ارسالي نيز اشاره کرد و گفت: اجراي کنوانسيون ميناماتا در راستاي مديريت جيوه در واحدهاي کلر آلکالي و توليد محصول پاک دو طرح پيشنهادي ارسالي است که مورد تصويب قرار گرفته اند. وي افزود: در پروژه نخست، در پتروشيمي آبادان به عنوان هدف، قرار است بر روند تغيير فرآيند کلر آلکالي و همين طور ايجاد يک دستورعمل راهنما براي پايش جيوه موجود در آب، خاک و هوا تمرکز شود و در زمينه پروژه دوم که مربوط به توليد محصول پاک در راستاي اجراي کنوانسيون هاي چندجانبه زيست محيطي است، پالايشگاه لاوان را انتخاب کرده ايم و به دنبال ارائه راهکارهاي پيشنهادي براي توليد محصول پاک و سبز با تغيير حلال هاي شيميايي، مواد اوليه و پسماندها هستيم. نماينده رئيس پژوهشگاه صنعت نفت در کنوانسيون منع سلاح هاي شيميايي با تأکيد بر اينکه هم اکنون اين پروپوزال ها منتج به قرارداد نيز شده اند، گفت: هم اکنون قراردادهاي سه جانبه اي ميان پژوهشگاه صنعت نفت، وزارت امور خارجه و سازمان ملل در زمينه اين دو طرح پيشنهادي امضا و ابلاغ شده است که پروژه هاي داخلي آن نيز در حال انجام و پيگيري است. احمدي به هدف برگزاري نشست مشترک در پژوهشگاه نيز اشاره کرد و گفت: يکي از مفاد اين قرارداد تأکيد بر تشکيل کميته راهبري به منظور نظارت بر پروژه هاست، از اين رو نمايندگاني از وزارت امور خارجه، محيط زيست و پژوهشگاه در اين کميته حاضر شدند و گزارشي از پيشرفت انجام فعاليت ها از سوي مجري پروژه ارائه شد که خوشبختانه گزارش ها حاکي از پيشرفت فعاليت ها منطبق با برنامه هاي در نظر گرفته شده بوده است. وي اظهار کرد: انجام اين پروژه ها از يک سو سبب اعتبار جهاني سازمان و از سوي ديگر آموزش نيروهاي داخل کشور مي شود و همچنين مي توانيم به دنيا نشان دهيم که مسائل زيست محيطي اهميت بسيار بالايي براي کشور دارد.

 

تداوم عمليات گازرساني به روستاهاي هرمزگان

مديرعامل شرکت گاز استان هرمزگان گفت: گازرساني به روستاي ستلو با جمعيت 471 خانوار از توابع ناحيه پارسيان با موفقيت انجام شد. به گزارش شرکت ملي گاز ايران، فواد حمزوي گفت: مردادماه امسال و با تلاش شبانه روزي همکاران ما در شرکت گاز استان هرمزگان، عمليات تزريق گاز و گازرساني به روستاي ستلو از توابع ناحيه پارسيان همسو با توسعه گازرساني به روستاهاي استان با موفقيت انجام شد. وي ادامه داد: مردم ستلو براي دريافت اشتراک گاز و استفاده از اين نعمت الهي مي توانند به امور مشترکان اداره گاز شهرستان پارسيان مراجعه کنند و در صورت بروز هرگونه مشکل در گازرساني با شماره امداد گاز (194) که شبانه روزي پاسخگوي همه مشترکان گاز است، تماس بگيرند. مديرعامل شرکت گاز استان هرمزگان تصريح کرد: با گازرساني به اين روستا صنايع توليدي منطقه از جمله دو واحد مرغداري و يک واحد گلخانه نيز گازدار خواهند شد. هم اکنون نيز عمليات گازرساني به 15 روستاي شهرستان پارسيان ادامه دارد که اين پروژه ها ان شاءالله تا پايان امسال و براي آسايش بيشتر مردم به بهره برداري مي رسند. روستاي ستلو در 2 کيلومتري شهر دشتي شهرستان پارسيان قرار دارد.

 

با تلاش منطقه 6 عمليات انتقال گاز

 پروژه انتقال گاز ايرانشهر به چابهار سرعت گرفت

سرپرست منطقه 6 عمليات انتقال گاز گفت: با اتصال نهايي خط لوله 30 اينچ ايرانشهر به خط لوله هفتم سراسري، پروژه انتقال گاز ايرانشهر به چابهار سرعت گرفت.به گزارش شانا به نقل از شرکت انتقال گاز ايران، عليرضا عربلو گفت: عمليات اتصال نهايي (Tie-in) خط لوله 30 اينچ ايرانشهر به خط لوله هفتم سراسري (56 اينچ) در مدت 72 ساعت و با رعايت نکات بهداشتي، ايمني و فني با تلاش کارکنان منطقه 6 عمليات انتقال گاز با موفقيت پايان يافت.وي ادامه داد: براي تسريع در پروژه انتقال گاز ايرانشهر به چابهار و ادامه انتقال گاز از ايرانشهر به شهرستان هاي خاش، سروان و ميرجاوه، خط لوله 30 اينچ جديد احداث شده جايگزين خط لوله 56 اينچ بمپور به ايرانشهر شد.سرپرست منطقه 6 عمليات انتقال گاز با بيان اينکه اين عمليات بدون قطع گاز شهرستان ايرانشهر انجام شد، تصريح کرد: چهار سر برشکاري خط 56 اينچ، يک سر برشکاري خط 12 اينچ، يک سر جوشکاري خط 56 اينچ و 6 سر جوشکاري خط 30 اينچ از جمله مراحل اجراي کار در اين عمليات بوده است. عربلو در پايان از تلاش و همکاري مراکز بهره برداري خط لوله ايرانشهر، سرخون، امور اچ اس يي و پدافند غيرعامل، بازرسي فني، ديسپچينگ منطقه و همچنين مجري طرح خط هفتم و يازدهم سراسري و شرکت گاز استان سيستان و بلوچستان قدرداني کرد.

 

با بهره برداري از طرح هاي پيشران صنعت پتروشيمي محقق مي شود

تامين نيازهاي صنايع پايين دستي

معاون مديريت برنامه ريزي و توسعه شرکت ملي صنايع پتروشيمي طرح هاي پيشران صنعت پتروشيمي را مکمل ادامه توسعه اين صنعت دانست و گفت: با بهره برداري از اين طرح ها بخش عمده اي از نياز صنايع پايين دستي در کشور برآورده مي شود. به گزارش شرکت ملي صنايع پتروشيمي، حسن عباس زاده درباره طرح هاي پيشران صنعت پتروشيمي اظهار کرد: اين طرح ها مکمل ادامه توسعه کل صنعت هستند و اهداف طرح هاي پيشران صنعت پتروشيمي به طور کامل تدوين و برنامه ريزي شده است. وي افزود: يکي از برنامه هاي پيش بيني شده تأمين نياز صنايع داخلي (پايين دستي) است که با بهره برداري از طرح هاي پيشران بخش عمده اي از نيازهاي کشور برآورده مي شود. معاون مديريت برنامه ريزي و توسعه شرکت ملي صنايع پتروشيمي ادامه داد: توسعه زنجيره ارزش، کاهش خام فروشي، ارزش افزوده بيشتر با جديت پيگيري مي شود و اميد است با کمک دولت و مجلس و همکاري هلدينگ هاي پتروشيمي بتوانيم اهداف پيش بيني شده را محقق کنيم. عباس زاده درباره نحوه همکاري هلدينگ هاي پتروشيمي در طرح هاي جهش سوم و پيشران صنعت گفت: هلدينگ هاي پتروشيمي نقش کليدي و تعيين کننده اي در طرح هاي توسعه اي صنعت ايفا مي کنند، اين شرکت ها بخشي از درآمد خود را در طرح هاي توسعه اي در مسير تحقق زنجيره ارزش سرمايه گذاري و بعضي از آنها نيز طرح هاي جديد تعريف کرده اند. وي تصريح کرد: در طرح هاي پشيران، هلدينگ نفت و گاز پارسيان يک طرح MTP تعريف کرده، هلدينگ پتروفرهنگ قرار است طرحي مشابه را اجرا کند و هلدينگ خليج فارس نيز به دنبال ساخت يک طرح PDH است؛ البته طرح هايي که اشاره شد افزون بر طرح هاي از پيش برنامه ريزي شده ازسوي اين هلدينگ هاست. معاون مديريت برنامه ريزي و توسعه شرکت ملي صنايع پتروشيمي با تأکيد بر اينکه تکميل زنجيره ارزش و کاهش خام فروشي يکي از برنامه هاي کلان صنعت پتروشيمي است و همسو با اين اهداف در جهش دوم و سوم صنعت اقدام هايي مؤثر در حال اجراست، تصريح کرد: توليد محصولات جديد و راهبردي با هدف تأمين نياز داخل و نيز صادرات هدف گذاري شده است و در آينده ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي ايران رشدي قابل توجه را ثبت مي کند.