بازديد مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي به مناسبت روز خبرنگار از نشريه مشعل و ديگر رسانه هاي اداره کل روابط عمومي وزارت نفت

بهزاد محمدی :  طرح های خوراک ترکیبی در راه است

مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي در ابتداي اين ديدار با بيان اينکه زمان اتفاق يک رويداد تا انتشار آن بسيار ناچيز شده است، افزود: اهميت سايت هاي تخصصي در چنين شرايطي بيش از پيش نمايان مي شود. انتقال صحيح اعداد و ارقام بسيار مهم است و مديران بايد خبرهايي را اعلام کنند که اطلاعات آن به صورت آماري قابل رصد و اندازه گيري باشد.

او در عين حال گفت که بايد روي پررنگ تر کردن تحليل در جريان خبري تاکيد داشت تا اثرگذاري موضوع ها افزايش يابد.

34 طرح جديد افزون بر طرح هاي جهش دوم و سوم

بهزاد محمدي با اشاره به تلاش صنعت پتروشيمي در سال هاي گذشته براي تبديل شدن به صنعت نخست کشور ، گفت: اين صنعت با شيب مناسب و زاويه صحيح به سمت توسعه در حال حرکت است. طرح هاي توسعه صنعت پتروشيمي براي سال 1404 ريل گذاري شده است و طبق برنامه ريزي فعال هستند. براي ما طرح هاي 1404 ايده و آرزو نيست و همه اين طرح ها در موعد زماني مشخص شده محقق مي شوند. وي بر توسعه هوشمندانه صنعت پتروشيمي ، همزمان با توسعه حجمي و متناسب با تحولات  اين صنعت در دنيا تأکيد کرد و افزود: توسعه هوشمندانه صنعت پتروشيمي ايران شکل گرفته تا ضمن تحقق ظرفيت 100 ميليون تن برنامه ششم توسعه در سال 1400، صنعتي پايدار و تاب آور در برابر آسيب ها داشته باشيم. وي با اشاره به اينکه ايران جايگاه نخست صنعت پتروشيمي را در منطقه پس از تحقق جهش سوم صنعت پتروشيمي در سال 1404 براساس نقشه توسعه امروز عربستان، خواهد داشت، گفت: افزون بر طرح هاي جهش دوم و سوم صنعت پتروشيمي 34 طرح جديد با حجم سرمايه گذاري 17 ميليارد دلار و با مجموع ظرفيت 19 ميليون تن تعريف شده است که اميدوارم بااجراي اين طرح ها، جايگاه ايران ممتازتر شود.

4 طرح عظيم خوراک ترکيبي در راه است

معاون وزير نفت به رتبه نخست مجموع نفت و گاز ايران در جهان اشاره کرد و ادامه داد: توسعه صنعت پتروشيمي با اين ميزان خوراک يک الزام است که تمرکز بر اجراي طرح هاي پتروشيمي با خوراک ترکيبي و طرح هاي پيشران بخشي از مسير توسعه پايدار صنعت پتروشمي است که در اين صنعت تعريف شده اند. محمدي به عبور از تک محصول بودن مجتمع ها با اجراي طرح هاي پتروشيمي با خوراک ترکيبي اشاره کرد و گفت: 4 طرح عظيم خوراک ترکيبي با مجموع سرمايه گذاري حدود 11 ميليارد دلار تعريف شده است که ظرفيت صنعت پتروشيمي را 11 ميليون تن افزايش خواهند داد.

وي با اشاره به اينکه کلنگ عمليات اجرايي پتروشيمي ارغوان به عنوان نخستين طرح خوراک ترکيبي در 17 مردادماه امسال به سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي سازمان صداوسيما در عسلويه زده شد، تصريح کرد: 2 طرح خوراک ترکيبي از سوي هلدينگ خليج فارس در عسلويه و يک طرح نيز از سوي هلدينگ نفت و گاز پارسيان در سيراف اجرا خواهد شد.

طرح هاي پيشران

محمدي طرح هاي پيشران را شاه کليد توسعه صنعت پتروشيمي به منظور تأمين نياز داخل به محصولات پتروشيمي دانست و گفت: 285 محصول پتروشيمي با مجموع حجم 3/1 ميليون تن مورد نياز کشور است که وارد مي شود که با اجراي طرح هاي پيشران نيمي از اين محصولات که مصرف بالاتري دارند در داخل تأمين خواهند شد.

معاون وزير نفت، خريد و فروش را از اصول تجارت آزاد  عنوان کرد و ادامه داد: اين عقيده که بايد همه محصولات در داخل کشور توليد شود، صحيح نيست؛ به عنوان مثال احداث مجتمع و توليد محصولي که سالانه هزار تن در کشور مصرف مي شود، منطقي نيست. مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي با بيان اينکه طرح هاي پيشران در چهار شاخه متانول، پروپيلن، اتيلن و بنزن تعريف شده اند، افزود: 20 طرح هوشمند در بخش طرح هاي پيشران براساس دسته بندي محصولات وارداتي به منظور تأمين نياز داخل در نظر گرفته شده است که هفته آينده به دولت ارائه مي شود. اين طرح ها رونق صنايع پايين دستي و افزايش اشتغالزايي را به دنبال دارد.

توسعه صنايع پايين دست باتوليد پروپيلن

وي پروپيلن را خاويار صنعت پتروشيمي و بسيار حائز اهميت دانست و اظهار کرد: در طرح جامع افزايش پروپيلن از مسير متانول، سه طرح در عسلويه با عنوان طرح پارک پروپيلن عسلويه، سه طرح در اميرآباد شمال کشور، يک طرح در منطقه انزلي و يک طرح هم در اسلام آباد تعريف شده است که ظرفيت توليد حدود يک ميليون تني کنوني پروپيلن را به سالانه 4 ميليون تن خواهند رساند.

محمدي حجم سرمايه گذاري و تناژ توليدي در طرح هاي پايين دست زنجيره پروپيلن را کم اما محصول توليد را بسيار کيفي تر عنوان کرد و گفت: افزايش توليد پروپيلن توسعه قابل توجه صنايع پايين دست اين زنجيره را در پي خواهد داشت.

معاون وزير نفت با اشاره به اينکه در يک ماه گذشته سرمايه گذاران جدي براي سرمايه گذاري در اين طرح ها ابراز علاقه کرده اند، تصريح کرد: مشوق هايي در قيمت خوراک، بحث هاي مالياتي و ارائه دانش فني براي سرمايه گذاران طرح هاي پيشران در نظر گرفته شده است.

مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي خوراک، دانش فني، سرمايه و بازار را چهار رکن توسعه دانست و ادامه داد: در شرايط تحريم که نگاه ها از فروش نفت به سمت صنعت پتروشيمي تغيير کرده است بايد بازار را به سمتي هدايت کنيم که با تنوع محصولات توليدي تنوع در مشتريان نيز ايجاد شود.

 طرح هاي مانده از دولت دهم را با طرح هاي نيمه کاره اين دولت تاخت مي زنم

معاون وزير نفت در مورد اعتقاد منتقداني که ظرفيت سازي کنوني در صنعت پتروشيمي را حاصل تکميل طرح هاي دولت هاي گذشته مي دانند، تصريح کرد: من حاضرم طرح هاي پتروشيمي  با پيشرفت 40 تا 50 درصدي که در دولت يازدهم شروع شده را با طرح هايي که با همين ميزان پيشرفت از دولت دهم به اين دولت رسيد را تاخت بزنم؛ اين نظر بسيار کوتاه فکرانه و عوام گرايانه است.

وي با اشاره به اينکه زمان اجراي يک طرح پتروشيمي 4 تا 5 سال است و هم اکنون در سال هفتم دولت هستيم، ادامه داد: ممکن است برخي از طرح ها براي دولت هاي پيشين بوده و در اين دولت به بهره برداري رسيده است؛ ما هم ارث بزرگي براي آيندگان مي گذاريم که اين يک امر طبيعي است.

محمدي به طرح هاي پتروشيمي که در اين دولت فعال شده اند اشاره کرد و يادآور شد: براي نمونه، عمليات طرح هگمتانه همدان سال 86 آغاز شد و تا سال گذشته با 90 درصد پيشرفت غيرفعال بود.

 اما با مذاکراتي که با مهندس زنگنه، وزير نفت به منظور تأمين مالي طرح صورت گرفت، اين طرح امسال با 40 هزار تن پي وي سي مديکال گريد که براي نخستين بار در ايران توليد مي شود، افتتاح خواهد شد.

معاون وزير نفت با اشاره به اينکه فرآيند تعريف طرح هاي پتروشيمي باخوراک ترکيبي و طرح هاي پيشران مبتني بر تفکر، تلاش، مهندسي و محاسبات دقيق بازار است، افزود: اين طرح ها به احتمال زياد در اين دولت کلنگ زني و فعال مي شوند اما روند تکميل آن ها در دولت آتي ادامه خواهد داشت.

محمدي با اشاره به اينکه فضا در شرکت ملي صنايع پتروشيمي شفاف است، افزود: مجوزها براساس شيوه نامه ارائه مي شود و محصولات نيز که از سوي خود هلدينگ ها به فروش مي رسد و مسئله اي براي ايجاد چالش و مطالبه يا مواخذه در آينده وجود ندارد.

موافق قرارداد مستقيم توليدکننده و مصرف کنندگان عمده پتروشيمي هستيم

محمدي درباره پيشنهاد قرارداد مستقيم فروش بين توليد کننده گان و مصرف کنندگان عمده محصولات پتروشيمي هم گفت: قبلا هم موافقت خود را با اين شيوه اعلام کرده ايم و قبول داريم که با نظارت و شيوه هاي درست اين قراردادها مي تواند کمک بزرگي به صنعت و مصرف کنندگان باشد و تعادل بازار را هم حفظ مي کند. محمدي با بيان اينکه وظيفه ما توسعه ، توليد محصولات راهبردي کشور است و توزيع آن ديگر در دست وزارت صمت است، افزود: همه اتفاقات تاثيرگذار در تعادل بازار هم در همين بخش توزيع مي افتد که با تغييرات نرخ ارز ميزان تقاضا هم افزايش مي يابد و در ادامه کمبود محصول پيش مي آيد و پتروشيمي را متهم مي کنند که نياز بازار را تامين نکرده است. انبارهاي ما خالي است و انبارهاي آنها (مصرف کننده) پر شده است و به عبارتي اقلام مصرفي تبديل به اقلام سرمايه اي شده است و لازم است که اين شرايط اصلاح شود.