بايد براي ظرفيت سازي کار کنيم

وزير نفت پيام امضاي 13 قرارداد طرح نگهداشت و افزايش توليد در شرايط کنوني را تداوم فعاليت و بقاي صنعت نفت در شرايط تحريم و اميد به آينده عنوان کرد و افزود: برخي به من مي گويند که ظرفيت سازي براي توليد در شرايطي که ظرفيت مازاد داريد و به دليل تحريم نمي توانيد از ظرفيت استفاده کنيد چه ضرورتي دارد؟ من يک حرف دارم؛ تحريم و بانيانش رفتني هستند، اما ايران و ملت ايران ماندني. ما به طور حتم بايد براي ظرفيت سازي کار کنيم. يک کشور زماني در بازار نفت قدرت دارد که ظرفيت توليدش بالا باشد. وي با تأکيد بر اينکه ظرفيت توليد، قدرت ملي يک کشور در بخش نفت است و اگر بخواهيم حرفي هم داشته باشيم با ظرفيت توليدمان است، نه با مخازنمان، تصريح کرد: ممکن است در مقطعي نتوانيم توليد داشته باشيم، اما اين مدت کوتاه خواهد بود و دائمي نيست، ملت ما شرايط بدتر از اين را هم گذرانده و زنده و مقتدر مانده است، بنابراين نخستين کار اين است که ما در شرايط تحريم ظرفيت توليدمان را بالا ببريم.  زنگنه با بيان اينکه اگر روزي تحريم برداشته شد ما تازه تعمير چاه ها را آغاز کنيم، دو تا سه سال طول مي کشد و همه سهم ما در اين سال ها از دست مي رود، يادآوري کرد: پس از لغو تحريم گذشته ما ظرف مدت کوتاهي (حداکثر سه ماه) به حداکثر توليد رسيديم و توانستيم به بازار نفت برگرديم. اعتقاد دارم که ايران بايد يک تا 2 ميليون بشکه ظرفيت مازاد براي شرايط ويژه غير از آن که هميشه توليد مي کند، داشته باشد. ظرفيت با توليد فرق دارد.زنگنه اجراي قراردادهاي نگهداشت و افزايش توليد را فرصتي براي کار و اشتغال پيمانکاران ايراني دانست و با بيان اينکه 70 تا 80 درصد خريد کالا و تجهيزات در اين طرح از سازندگان داخلي تأمين مي شود که به معناي اشتغال است، تصريح کرد: در مدت تحريم و در شرايطي که شرکت هاي خارجي کاهش کارگر مي دهند، اخراج مي کنند و تعطيل مي کنند ما يک دکل، يا يک فرد را بيکار نکرديم. اين توجه به اشتغال و صنعتگران محلي است.وي به موضوع مسئوليت اجتماعي در اين طرح ها اشاره کرد و گفت: اين کار از سوي مديريت طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز در شرکت ها اجرا مي شود.

خارجي نامحرم است

وزير نفت در ادامه با بيان اينکه از مشارکت، همکاري و سرمايه گذاري هر کشور و شرکت خارجي به غير از رژيم صهيونيستي در ايران براي توسعه صنعت نفت به ويژه براي بخش فناوري و افزايش ضريب بازيافت استقبال مي کنم، تأکيد کرد: اما هرگز منتظر خارجي ها نمي شويم که به قولي اگر آنها نيامدند ما رو به قبله دراز بکشيم. شرکت خارجي در هر صورت خارجي است. درست است که شرکت هاي خارجي با هم فرق دارند و بعضي بهتر و بعضي ها بدتر هستند، اما خارجي خارجي است، بيگانه بيگانه است. هر کسي دنبال منافع خودش است و ما هم دنبال منافع خودمان هستيم. ما مي خواهيم با آنها همکاري کنيم اما حدود را بايد رعايت کنيم. نمي شود يک خارجي داشته باشيم که بگوييم هيچ حريمي با آن نداريم. خارجي نامحرم است. برادر ما هم باشد، نامحرم است. مي تواند اين خارجي اهل کتاب باشد يا نه. مي تواند هر کسي باشد. نامحرم است، ما با اين شرط نامحرمي با خارجي و براي منابع خودمان روابط برقرار مي کنيم. او هم براي منافع خودش آمده و ما هم براي منافع خودمان. ما نشان مي دهيم که داريم کارمان را بدون حضور خارجي ها انجام مي دهيم، اگر آنها نيايند اين طور نيست که ما بميريم. اگر آنها آمدند ضريب بازيافت و توسعه فناوري ما تسريع مي شود، اما اگر نيامدند اين طور نيست که متوقف شويم. هيچ چيز به ياري خدا ما را متوقف نمي کند و ما از هر روشي براي توسعه کشور استفاده مي کنيم.

در همه ميدان هاي مشترک بزرگ نفت و گاز جلو هستيم

وزير نفت همچنين به ميدان هاي مشترک اشاره کرد و گفت: امروز لازم است به ملتمان که بعضي وقت ها براي مقدار برداشت ما از ميدان هاي مشترک نگران هستند عنوان کنم که هم اکنون ظرفيت توليد ما در همه ميدان هاي مشترک نفت و گاز بزرگ جلوتر از همسايگانمان است. در دسته نخست قراردادهاي EPC و EPD که امضا و نافذ شد، به دليل تغييرهاي پيش آمده در فضاي کسب وکار که خارج از اراده و پيش بيني کارفرما و پيمانکار بود و بر پروژه ها تحميل شد، با مشکلاتي روبه رو شديم، اکنون سعي کرديم با تجربه به دست آمده در تنظيم متن قراردادهاي جديد اين مشکلات را برطرف کنيم. البته لازم است زمان بندي آن قراردادها را روزآمد و مشکلاتي را که در اختيار ماست حل کنيم تا آن قراردادها هم ان شاءالله پيشرفت کنند، روند قراردادهايي که در دل مردم اميد بسياري ايجاد کرده است.وزير نفت از همه عوامل اين کار قدرداني کرد و گفت: کار مهم و دشواري انجام شده است، ان شاءالله با همين قدرت کارشان را جلو ببرند و براي همه آرزوي موفقيت دارم.

تسهیل ایفای مسئولیت های اجتماعی با ابلاغ وزیر نفت

مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران: مهندس زنگنه در سال ۹۵ ایده و ابتکار طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت را مطرح کرد و پیگیری آن در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت و شورای اقتصاد در سال ۹۷ این طرح را با ارزش ۶.۲ میلیارد دلار تصویب کرد. سهم ساخت داخل در اجرای این قراردادها تاکنون بیش از ۷۰ درصد است و این سهم در پایان اجرای همه بسته های کاری طرح، به بیش از ۸۰ درصد می رسد. تاکنون تکلیف ۲۳ قرارداد این طرح مشخص شده و ۱۰ قرارداد باقیمانده طرح نیز تا پایان سال امضا می شود. این طرح در قالب ۳۳ پروژه دنبال می شود، اهمیت طرح به دلیل نگاه به داخل بوده است، زیرا این طرح در زمان برجام با نگاه به توانمندی های داخلی تدوین شد. در این طرح تاکنون کارهای خوبی انجام شده و لازم است جایی خارج از نفت، این فعالیت ها را مستندسازی کند که چگونه در این شرایط چنین فعالیت هایی به مرحله عمل درآمده است.استفاده حداکثری از کالاهای ساخت داخل و بهره مندی از دستاوردهای طرح بومی سازی کالاهای کاربردی صنعت نفت و اختصاص ۴ درصد از هر قرارداد برای انجام مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت از دیگر وجوه قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت است. مهندس زنگنه به تازگی ابلاغیه ای برای تحقق سریع تر مسئولیت های اجتماعی به کارگروه مربوطه داشته اند مبنی بر اینکه اعتبارهای مورد نیاز اختصاص یابد و فعالیت های تعریف شده اجرایی شود.درباره تأمین منابع مالی این طرح بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و از طریق اوراق مشارکت اسلامی تأمین می شود؛ یعنی نوعی سرمایه گذاری داخلی که با تضمین شرکت ملی نفت قابلیت اجرا پیدا می کند. امسال هم بقیه این منابع برای قراردادهای جدید طبق مقررات تأمین می شود و مشکل خاصی هم ندارد. وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران همان گونه که نسبت به تأمین ارز متعهد شده اند و تاکنون نیز ارز مورد نیاز را تأمین کرده اند، این رویه را ادامه می دهند.با توجه به ۱۰ قرارداد مرحله نخست این طرح که در بهمن ۹۷ به امضا رسید، ارزش آن قراردادها در مجموع ۷۴۰ میلیون یورو، هدف از اجرای آن افزایش حدود ۷۵ هزار بشکه ای ظرفیت تولید نفت و پیشرفت متوسط آن حدود ۲۵ درصد است. حدود ۱۸ دکل حفاری در این پروژه ها مشغول فعالیت است و فعالیت های در دست اجرا در این ۱۰ قرارداد از طریق سامانه مدیریت پروژه شرکت ملی نفت ایران به طور مستمر رصد می شود. بالغ بر ۸۰ درصد نیروهای به کار گرفته شده در پروژه های این طرح نیز نیروهای بومی هستند. با توجه به سهم بیش از ۷۰ درصدی ساخت داخل در اجرای ۱۰ قرارداد مرحله نخست طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت، این سهم با اجرای کامل همه قراردادهای طرح به بیش از ۸۰ درصد می رسد و حجم پیمان های واگذارشده به پیمانکاران فرعی نیز به ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید. مرحله سوم قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت هم ان شاءالله تا پایان سال امضا می شود.

از تولید  تا اشتغال

رضا دهقان، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران: هدف اصلی از اجرای طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم برای سازندگان و پیمانکاران ایرانی است که با اجرای ۱۳ قرارداد این طرح، ۱۸۵ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت کشور افزوده خواهد شد. ۱۰ قرارداد مرحله اول این طرح که سال ۹۷ امضا شد، به طور میانگین ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و انتظار داریم قراردادهای مرحله سوم هم تا پایان سال امضا شود، ارزش هر یک از قراردادها بین ۱۳۵ میلیون یورو تا ۱۸۹ میلیون یورو متغیر است و ارزش مجموع ۱۳ قرارداد حدود ۱۵۲۷ میلیون یورو است که دو قرارداد به کارفرمایی نفت فلات قاره ایران در استان های هرمزگان و بوشهر و ۱۱ قرارداد به کارفرمایی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در مناطق خشکی اجرایی خواهند شد. زمان پیش بینی شده برای اکثر این قراردادها دو ساله است؛ به جز دو قرارداد مارون ۳ و فروزان که ۲.۵ ساله برآورد شده اند. پیش بینی کرده ایم با اجرای این ۱۳ قرارداد، ۱۸۵ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت کشور افزوده شود. هدف شرکت ملی نفت ایران اجرای پروژه است، ما به واسطه تحریم و تغییراتی که در شرایط کشور داشتیم، اصلاحاتی در قراردادهای این طرح (EPC/EPD) اعمال کردیم، زیرا این طرح در زمان برجام تدوین شد و با وجود تحریم، پیمانکاران با مشکلاتی روبه رو شدند، برای نمونه ابتدا پیش بینی کرده بودیم ۲۰ درصد منابع مالی از سوی پیمانکاران تأمین شود که در قراردادهای امروز این شرط را برداشته ایم، زیرا دسترسی پیمانکاران به منابع مالی سخت شده است، همچنین واحد قرارداد را از ریالی به ارزی بردیم؛ هرچند پرداخت قرارداد همچنان به صورت ریالی براساس نرخ نیماست. در روال گذشته، کارها به صورت قطعه قطعه و جداگانه به پیمانکاران کوچک واگذار می شد و نتیجه آن، مواجهه با عدم یکپارچگی ها بود، اما در نظام اجرای جدید، همه اینها در قالب یک قرارداد یکپارچه شده اند و در اختیار یک پیمانکار قرار گرفته اند. در نظام قبل، طبیعتاً زمان و هزینه بیشتری هم صرف می شد، اما در حال حاضر اولاً به پشتوانه تولید حاصل از اجرای یک قرارداد، می توانیم از بازار سرمایه اعتبار بگیریم و همچنین می توانیم پیمانکاران رتبه یک را وارد کار کنیم و برای پیمانکاران محلی هم فرصت خوبی پیش می آید که با پیمانکاران رتبه یک کار کنند.

توجه مناسب  وزارت نفت به ظرفیت داخلی

 فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی: توجه به ظرفیت داخل در این فضا راهگشا خواهد بود و وزارت نفت از این فرصت استفاده کرده است. در مراسمی شرکت می کنم که استفاده از ظرفیت های داخلی در آن نقش پررنگی دارد، همان طور که امام خمینی (ره) فرمودند دانشگاه مبدأ همه تحولات است و همان طور که همه می دانیم و به نوعی فارغ التحصیل دانشگاه نیز هستیم عمده کارشناسان و تمامی مدیران کشور در دانشگاه ها رشد می کنند، پس اگر می خواهیم توسعه سریع تری داشته باشیم باید بیش از گذشته به نقش دانشگاه توجه کنیم. وزارت نفت در این زمینه می تواند راهبر و پیشتیان باشد تا بتوانیم از مراحل سختی که پیش رو داریم و آن مرزهای دانش است زودتر عبور کنیم. بحث مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت بسیار مهم است، مردم نیز در بسیاری از نقاط کشور این موضوع را مطرح می کنند که کار وزارت نفت را سخت می کند، معتقدم باید به وزارت نفت در این حوزه کمک کرد تا دست وزیر نیز خالی نباشد و بتواند توقع های مردم را به خوبی پاسخ دهد. از وزیر نفت دعوت کردم برای اینکه در آینده برنامه ریزی بهتری داشته باشیم و راهبرد نفت و گاز کشور را به نحو مناسبی ترسیم کنیم، کمیسیون انرژی و وزارت نفت نشست های بیشتری با یکدیگر داشته باشند و حتی وزیران پیشین نفت را نیز به این نشست ها دعوت کنیم تا بتوانیم آینده بهتری برای حوزه انرژی کشور ترسیم کنیم.

رونمایی از سامانه مدیریت پروؤه  شرکت ملی نفت ایران

سامانه مدیریت پروژه شرکت ملی نفت ایران که با هدف پایش، کنترل عملکرد و مدیریت بهینه و یکپارچه پروژه های «طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت» و همین طور همه پروژه ها و پورتفولیوی این شرکت و شرکت های تابع طراحی و بهره برداری شده است، با حضور وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران رونمایی شد. شرکت ملی نفت ایران از ابتدای سال ۹۸، طراحی و پیاده سازی نظام جدید مدیریت پروژه را با هدف پایش، کنترل عملکرد و مدیریت بهینه و یکپارچه پروژه های «طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت» و سپس همه پروژه ها و پورتفولیوی شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع در دستور کار قرار داد. به این منظور، با بهره گیری از دانش کارشناسی همکاران شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع و همچنین مشاوران مدیریت پروژه و پیمانکاران پروژه ها، با تکیه بر خرد جمعی و مشارکت گروهی، نمودار سازمانی مناسب برای مجریان طرح ها در شرکت های ملی مناطق نفت خیز جنوب، نفت مناطق مرکزی ایران و نفت فلات قاره ایران ایجاد و تصویب، رویه های مدیریت پروژه تدوین و سامانه نرم افزاری و داشبوردهای مدیریتی مربوطه طراحی و پیاده سازی شد. سامانه مدیریت پروژه شرکت ملی نفت ایران تمامی مراحل آزمایشی را با موفقیت سپری کرده و اکنون قریب به یک سال است که برای پروژه های مرحله نخست طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت مورد استفاده قرار گرفته و متعاقباً برای پروژه های مراحل بعدی این طرح و همچنین پروژه های آتی شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع، استفاده خواهد شد. با بهره مندی از این سامانه، برای نخستین بار اطلاعات عملکردی متمرکز و قابل مقایسه پروژه ها و سبد پروژه ها به صورت برخط و با شفافیت کامل در دسترس تمامی ارکان اجرایی و تمام سطوح مدیریتی تصمیم ساز و تصمیم گیر شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت قرار می گیرد.

بیژن زنگنه در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «با امضای ۱۳ قرارداد به ارزش ۱.۵ میلیارد یورو گام بلندی در عمق بخشیدن به نگهداشت و افزایش تولید نفت از طریق بسیج شرکت های پیمانکاری و مهندسی داخلی برداشته شد. صنعت نفت ایران بالذات پیشران توسعه پایدار اقتصاد کشور است. به بازوان توانمند کارگران و خلاقیت مهندسان ایرانی افتخار می کنم».