رييس جمهوري:

فروش داخلي و عرضه نفت در بورس انرژي گامي براي مقابله با تحريم است

رئيس جمهوري طرح فروش داخلي نفت و عرضه آن در بورس انرژي را از جمله طرح هاي مبتني بر اقتصاد مردم محور و اقدامي مؤثر همسو با سامان دادن به بازار سرمايه و بورس و گام مهمي براي مقابله با تحريم نفتي دشمنان دانست. حسن روحاني، روز سه شنبه 21 مرداد، در نشست ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، با اشاره به دغدغه هاي متخصصان و اقتصاددانان در زمينه حجم نقدينگي موجود در جامعه و لزوم هدايت آن به مسير توليد و مقابله با تحريم و جنگ اقتصادي دشمنان، گفت: دولت به ويژه ستاد اقتصادي همواره در تلاش براي اتخاذ و اجراي سياست ها و تدابيري در جهت کنترل نقدينگي و هدايت آن به مسير درست و چرخه توليد بوده است. وي طرح فروش داخلي نفت و عرضه آن در بورس انرژي را از جمله طرح هاي مبتني بر اقتصاد مردم محور و اقدامي مؤثر همسو با سامان دادن به بازار سرمايه و بورس و گام مهمي براي مقابله با تحريم نفتي دشمنان دانست و با توجه به تصويب کليات اين طرح در جلسه روز گذشته شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، اظهار اميدواري کرد که پس از تصويب نهايي و تدوين شيوه اجرايي، دولت بتواند اين اقدام را عملياتي کند.

 

سرمايه گذاري حداکثري صندوق ذخيره فرهنگيان در طرح هاي مالي و پتروشيمي

وزير آموزش و پرورش گفت: صندوق ذخيره فرهنگيان در موارد مختلفي وارد سرمايه گذاري شده که 80 درصد اين سرمايه گذاري ها مربوط به سرمايه گذاري هاي مالي و پتروشيمي است. محسن حاجي ميرزايي، روز پنجشنبه، 16 مرداد در آيين بهره برداري سه طرح پتروشيمي متانول کاوه، کيمياي پارس خارورميانه (متعلق به صندوق ذخيره فرهنگيان) و کاتاليست پتروشيمي لرستان که به صورت ويدئوکنفرانس از سوي حسن روحاني، رئيس جمهوري انجام شد، با بيان اينکه با گذشت 25 سال، 10 هزار ميليارد تومان سرمايه در صندوق ذخيره ايجاد شده که حاصل سپرده فرهنگيان، آورده دولت و سود حاصل از سرمايه گذاري هاست، تصريح کرد: از اين مبلغ تاکنون 3600 ميليارد تومان بين بازنشستگان توزيع شده است و حدود 80 درصد فرهنگيان عضو اين صندوق هستند. صندوق ذخيره فرهنگيان فعاليت هاي اقتصادي خود را بر پايه صرفه و صلاح فرهنگيان در چهار گروه اقتصادي شامل سرمايه گذاري و مالي، صنعت و پتروشيمي، انرژي و ساختمان و خدمات متمرکز کرده که حدود 80 درصد اين سرمايه گذاري مربوط به دو گروه نخست يعني سرمايه گذاري هاي مالي و پتروشيمي است و در اين مدت 6800 ميليارد تومان سود حاصله از سرمايه گذاري ها را شاهد بوده ايم. وزير آموزش و پرورش با اشاره به افتتاح مجتمع پتروشيمي کيمياي پارس خاورميانه گفت: پروژه اي که امروز افتتاح مي شود در زمينه توليد متانول فعاليت مي کند. به عنوان رئيس هيئت امناي صندوق ذخيره فرهنگيان، تصميم هايي گرفتيم و صندوق را موظف کرديم که ارزش افزوده دارايي ها و سرمايه هاي صندوق را که متعلق به همه فرهنگيان است ارزش گذاري و در قالب موجهي ميان فرهنگيان توزيع کند، زيرا در سودي که حاصل شده فرهنگيان هم سهيم هستند و ارزش دارايي هاي آنها افزايش يافته است.

 

قدرداني دفتر رئيس جمهوري از وزارت نفت براي توليد و توزيع سوخت باکيفيت

رئيس دفتر رئيس جمهوري و سرپرست نهاد رياست جمهوري طي نامه اي از اقدام هاي وزارت نفت در زمينه توليد و توزيع بنزين و گازوئيل يورو 4 و گسترش مراکز توزيع در سال 98 تشکر و قدرداني کرد. محمود واعظي با ارسال نامه اي از اقدام هاي وزارت نفت در زمينه توليد بنزين و گازوئيل يورو 4 و گسترش مراکز توزيع طي سال 98 قدرداني کرد. ظرفيت توليد بنزين يورو 4 کشور در سال 97 روزانه 40 ميليون ليتر بود که اين رقم از ابتداي امسال به روزانه 79 ميليون ليتر رسيد، همچنين در سال 97 به طور ميانگين روزانه 36 ميليون ليتر گازوئيل يورو 4 در کشور توليد مي شد که اين رقم در پايان سال 98 به روزانه 50 ميليون ليتر و در ابتداي امسال به روزانه 54 ميليون ليتر افزايش يافت.

 

راه اندازي صندوق ETF دارا دوم مورد حمايت قاطع دولت است

معاون اول رئيس جمهوري در توئيتي نوشت: مشکل عرضه سهام صنايع پالايشي و پتروشيمي و راه اندازي صندوق ETF دارا دوم در بورس برطرف شد و اين توافق مورد حمايت قاطع دولت است. اسحاق جهانگيري در حساب کاربري توئيتر خود نوشت: «خوشبختانه با توافق وزيران محترم نفت و اقتصاد مشکل عرضه سهام صنايع پالايشي و پتروشيمي و راه اندازي صندوق ETF دارا دوم در بورس برطرف شد، اين توافق مورد حمايت قاطع دولت است و در روزهاي آينده اجرايي مي شود. اعتماد مردم سرمايه دولت است که تحت هيچ شرايطي نبايد آسيب ببيند. اعضاي دولت بايد به قول هايي که به مردم مي دهند عمل کنند، چون مردم فعاليت هايشان را برمبناي تعهدات دولت تنظيم مي کنند. نبايد برخي اختلاف نظرهاي جزيي درون دولت براي زندگي مردم و روند جاري اقتصاد کشور ايجاد مشکل کند.

 

سهام پالايشگاه ها در قالب صندوق سرمايه گذاري ETF شهريورماه عرضه مي شود

وزير امور اقتصاد و دارايي از هماهنگي با وزارت نفت و توافق براي عرضه صندوق دارا دوم (ETF) در نخستين چهارشنبه شهريورماه خبر داد. فرهاد دژپسند روز سه شنبه، 21 مرداد درباره عرضه سهام پالايشگاه ها در قالب صندوق سرمايه گذاري قابل معامله واسطه گري مالي ETF (يي تي اف) گفت: وزارت اقتصاد و نفت درباره صندوق ETF دارا دوم و عرضه آن در پنجم شهريورماه توافق کرده اند. وي با اشاره به اينکه در تشکيل صندوق دارا دوم (يي تي اف) مختصر ناهماهنگي ايجاد شده بود، افزود: در وزارت اقتصاد و دارايي قرار بر اين است تا برنامه هاي واگذاري هاي شرکت ها و سهام هاي دولتي با هماهنگي کامل دستگاه هاي اجرايي انجام شود. وزير امور اقتصاد و دارايي تصريح کرد: همه مردم مي توانند سهام صندوق دارا دوم را بخرند، سقف خريد سهام در دارا يکم 2 ميليون تومان، اما در دارا دوم 5 ميليون تومان براي هر نفر با ارائه کارت ملي خواهد بود.

 

دغدغه وزارت نفت رفع محروميت است

نماينده دشت آزادگان و هويزه در مجلس رفع محروميت را يکي از دغدغه هاي وزارت نفت در مناطق نفت خيز برشمرد و گفت: در اين زمينه مطالعات خوبي با استفاده از ظرفيت استادان دانشگاه و افراد صاحب نظر در بخش امور اجتماعي وزارت نفت انجام شده است. قاسم ساعدي، روز سه شنبه، 21 مرداد در نشست سياست ها و نظام نامه نحوه ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي غرب کارون که در محل وزارت نفت برگزار شد، گفت: از همه مجريان و شرکت هاي مستقر در غرب کارون قدرداني و تشکر مي کنم، زيرا آنها مشکلات هواي گرم و محروميت منطقه را مي دانند و نيروهاي آنها نيز با اين مشکلات روبه رو هستند. از شرکت هاي نفتي که در زمينه مسئوليت هاي اجتماعي فعاليت مي کنند مي خواهم تا به مردم منطقه به چشم افراد نيازمند نگاه نکنند، زيرا آنها با محروميتي که دارند مردمي ولايت مدار و مرزدار در طول تاريخ به شمار مي روند. عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه ما براساس قانون مطالبه مي کنيم و دنبال حق و حقوق شهروندي هستيم، تصريح کرد: وقتي مسئوليت هاي اجتماعي به صورت قانون نوشته شده است، بايد همه ملزم به اجراي آن در چارچوب قانون باشند. نماينده دشت آزادگان و هويزه در مجلس شوراي اسلامي از شرکت نفت و گاز پاسارگاد بابت مطالعات ميداني در زمينه نيازمندي هاي مردم منطقه دشت آزادگان و هويزه تشکر کرد و گفت: زماني که شرکت هاي نفتي با مردم بومي منطقه در زمينه مشکلاتشان صحبت مي کنند به نوعي اعتماد به شرکت هاي نفتي ميان آنها ايجاد مي شود.

 

سخنان استانداران بوشهر و لرستان در حوزه پتروشيمي

ظرفيت هاي پلدختر و جنگ اراده ها در خليج فارس

سيدموسي خادمي، استاندار لرستان در آيين بهره برداري طرح هاي صنعت پتروشيمي و طرح کاتاليست پتروشيمي لرستان که به صورت ويدئوکنفرانس از سوي رئيس جمهوري انجام شد با بيان اينکه طرح کاتاليست پتروشيمي لرستان داراي فناوري بسيار بالاست، گفت: لرستان مي تواند در حوزه نفت و گاز حرف هاي زيادي داشته باشد. امروز شهرستان پل دختر بايد به محلي براي سرمايه گذاري در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي بدل شود، زيرا استان لرستان هميشه محل عبور نفت و فرآورده هاي نفتي بوده است، همچنين شهرک پتروشيمي لرستان نيز با هدف توليد محصولات پتروشيمي در دست احداث است. وي در پايان از وزارت نفت درخواست کرد تا در تأمين خوراک مجتمع هاي پتروشيمي مساعدت بيشتري داشته باشد. عبدالکريم گراوند استان دار بوشهر نيز در آيين افتتاح مجتمع پتروشيمي متانول کاوه در بوشهر که به صورت ويدئوکنفرانس از سوي رئيس جمهوري انجام شد، گفت: در جنگ اراده ها شاهد هستيم که مجتمع پتروشيمي متانول کاوه با تلاش، همت و تدبير وزارت نفت افتتاح شد و حداکثر اميد را خلق کرد. در تلاش هستيم تا پنجره واحد سرمايه گذاري داخلي و خارجي را در بوشهر و در کنار متانول کاوه ايجاد کنيم تا سرمايه گذاران به ويژه بخش خصوصي از آن منتفع شوند. وي ضمن ابراز اميدواري به اينکه روند توسعه پروژه هاي مختلف در استان بوشهر تداوم خواهد يافت، تصريح کرد: تا پايان سال پروژه هاي عظيمي در استان بوشهر به بهره برداري خواهد رسيد.

 

  موظف شدن شرکت ملي نفت به تأمين يک ميليون تن قير براي آسفالت راه هاي روستايي

تعيين تکليف يک فرآورده راهبردي صنعت نفت

نمايندگان مجلس شرکت ملي نفت ايران را موظف به تأمين يک ميليون تن قير تا سقف مبلغ 40 هزار ميليارد ريال براي ارائه به دستگاه هاي اجرايي مربوطه کرد. نمايندگان در نشست علني روز يکشنبه، 19 مرداد مجلس شوراي اسلامي، در جريان بررسي طرح الحاق يک بند به تبصره 1 قانون بودجه سال 1399 کل کشور با الحاق بند (ز) موافقت کردند. براساس اين گزارش، يک بند به شرح زير به عنوان بند (ز) به تبصره (1) قانون بودجه سال 1399 کل کشور مصوب 26/ 12/ 1398 الحاق مي شود: شرکت ملي نفت ايران موظف است نسبت به تأمين يک ميليون تن قير تا سقف مبلغ 40 هزار ميليارد ريال اقدام کند و در سقف سهميه هاي زير به صورت ماهانه در اختيار دستگاه هاي اجرايي قرار دهد. 50 درصد در اختيار وزارت راه و شهرسازي براي آسفالت راه هاي فرعي و روستايي و روکش آسفات شبکه راه هاي اصلي، فرعي، روستايي، عشايري و معابر محلات هدف بازآفريني شهري و طرح هاي مسکن مهر. 21 درصد در اختيار بنياد مسکن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها، محوطه مساجد و حسينيه هاي روستاها و اجراي طرح هاي مشارکتي با دهياري ها با اولويت روستاهاي حادثه ديده در اثر حوادث غيرمترقبه. 17 درصد در اختيار وزارت کشور (سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي کشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير 50 هزار نفر جمعيت. 5 درصد در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور) جهت نوسازي مدارس و دانشگاه فرهنگيان. 4 درصد در اختيار وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور) براي انجام عمليات خاک پوش (قيرآبه پاشي) سازگار با محيط زيست مورد تأييد سازمان ذي ربط. 3 درصد در اختيار سازمان بسيج سازندگي به منظور آسفالت راه هاي بين مزارع و محوطه پايگاه هاي بسيج و محوطه پاسگاه هاي انتظامي. دولت مکلف است مبلغ 40 هزار ميليارد ريال منابع لازم جهت تأمين قير موضوع اين بند را از محل اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي اين قانون تأمين کند و در اختيار شرکت ملي نفت ايران قرار دهد. مبلغ فوق 100 درصد تخصيص يافته تلقي مي شود. چنانچه مبلغ مذکور تکافوي تأمين يک ميليون تن قير را نکند، دولت مکلف است مابه التفاوت آن را از محل واگذاري اوراق مالي - اسلامي موضوع بند (ب) تبصره 5 اين قانون تأمين کند. شرکت ملي نفت ايران مکلف است تا پايان آذرماه سال 1399 نسبت به تحويل کامل قير موضوع اين بند از طريق شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي به دستگاه هاي اجرايي موضوع اين بند اقدام کند. اين دستگاه ها مکلف اند با رعايت شاخص هاي مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر يک از استان ها حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از ابلاغ اين بند اقدام کنند. کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد دستگاه ذي ربط ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ اين بند تشکيل و متناسب با درخواست دستگاه هاي موضوع اين بند نسبت به صدور مجوز حواله هاي قير اقدام مي کند. ترتيبات اجراي اين بند به نحوي که ارزش قير تحويل شده به هر دستگاه، قابل انعکاس در هزينه هاي طرح هاي مذکور در جزء (1) اين بند باشد، توسط وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي شود. فروش قير موضوع اين بند توسط دريافت کنندگان به هر شکل ممنوع است و قير دريافتي صرفاً بايد به مصرف موارد ذکر شده در اين بند برسد. گزارش عملکرد اين بند به تفکيک پروژه هاي محل مصرف توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع اين بند به کميسيون هاي برنامه، بودجه و محاسبات، انرژي و عمران مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال مي شود. کميسيون برنامه و بودجه موظف است ظرف مدت 15 روز پس از وصول گزارش آن را بررسي و نتيجه را به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.