شرکت نفت مناطق مرکزي ايران   

اجراي 4 پروژه  پژوهشي با همکاري دانشگاه ها

رئيس پژوهش و توسعه شرکت نفت مناطق مرکزي ازآغاز چهار پروژه پژوهشي با همکاري دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي خبر داد. سيدعباس ضيايي با اشاره به اين که اين پروژه ها بارويکرد بهينه سازي وافزايش بهره وري ميدان هاي مختلف نفت وگاز، همچنين کمک به رفع چالش هاي توليدي وعملياتي اين شرکت واردمرحله اجراشده است افزود: اين پروژه هاي پژوهشي با نظارت اداره پژوهش و توسعه نفت مناطق مرکزي ايران وکميته هاي تخصصي پژوهشي زيرمجموعه آن، به واحدهاي تحقيقاتي دانشگاه هاي اميرکبير، رازي کرمانشاه وپژوهشگاه صنعت نفت واگذار شده اند. وي افزود: پروژه پژوهشي «گازدوست کردن» مخازن گازميعاني با هدف بهينه سازي و افزايش توليد، ارائه راهکارهاي عملي و مقرون به صرفه با استفاده از روش تحريک شيميايي و تغيير «ترشوندگي» سنگ مخزن در برخي ميدان هاي گازي اين شرکت از سوي دانشگاه اميرکبير کليد خورده است.   به گفته ضيايي دراين پروژه پس ازغربالگري و تحقيقات اوليه، يک ميدان گازي مناسب انتخاب و پروژه در آن اجرا مي شود. وي تصريح کرد: دو پروژه ديگر کاربردي ومهم شرکت نفت مناطق مرکزي براي رفع چالش هاي عملياتي توليدي ميدان هاي گازي ونفتي شامل پروژه «بررسي وعلل منشأ ژئوشيميايي افزايش سولفيد هيدروژن در چاه هاي توليدي دهرم وسازند دشتک ميدان هاي شانول و دالان» از سوي دانشگاه صنعتي اميرکبير وپروژه «حذف زيستي هيدروکربن هاي نفتي به روش درمحل با استفاده از باکتري هاي جداشده از خاک آلوده در منطقه واحد بهره برداري نفت شهر»نيز باهمکاري دانشگاه رازي کرما نشاه آغاز شده است.  به گفته رئيس پژوهش و توسعه شرکت نفت مناطق مرکزي، پژوهشگاه صنعت نفت نيز به عنوان متولي ومرکز اصلي تحقيقات، پروژه «بهبود عملکرد اورينگ هاي مورداستفاده درمکانيکال سيل پمپ هاي گريز از مرکز تنگ بيجار وساخت آنها را با استفاده از نانومواد» در دست انجام دارد.  وي تصريح کرد: بومي سازي فناوري ساخت با استفاده از دانش جديد نانو و افزايش عمر اورينگ، همچنين کاهش هزينه ها و کاهش خطرات ناشي از تخريب اورينگ هاي کنوني، از جمله اهداف اين پروژه است. ضيايي با بيان اين که مراحل واگذاري اين پروژه ها درفرايندي دقيق و مطابق باداوري هاي علمي وفني انجام شده است، برانتخاب بهترين واحدهاي پژوهشي دانشگاهي ازبين پيشنهاددهندگان براي اجراي پروژه هاي ياد شده تاکيد کرد.

 احياي چاه شماره 40 خانگيران

عمليات مسدودسازي واسيدکاري(احيا)ي چاه شماره 40 منطقه عملياتي خانگيران با هدف بهبود و افزايش توليد با موفقيت پايان يافت. رئيس مهندسي نفت شرکت بهره برداري نفت وگازشرق گفت: انجام اين عمليات، توليد 40درصدي گاز دراين چاه را به دنبال داشته است. علي خيرآبادي بااشاره به مشکل آبدهي چاه شماره 40 منطقه عملياتي خانگيران، گفت: باهدف کنترل وجلوگيري ازتوليد آب، همچنين امکان بهره برداري مستمر، اقدام هاي مختلفي مانند نصب تفکيک گرسرچاهي، دستگاه حافظه سنج الکترونيکي (MQTX) ومسدودسازي فواصل آبده، روي اين چاه انجام شده است. وي افزود: اين نخستين باراست که عمليات مسدودسازي چاه با تفسير داده هاي نمودار دما و فشار، همچنين بهره گيري از دستگاه حافظه سنج الکترونيکي (MQTX) در اعماق چاه شماره40 خانگيران، با استفاده از دستگاه لوله مغزي سيار133شرکت ملي حفاري ايران انجام مي شود. خيرآبادي صرفه جويي حاصل ازانجام اين عمليات را دست کم 40 هزار دلارصرفه جويي ارزي اعلام کرد. رئيس مهندسي نفت شرکت بهره برداري نفت وگازشرق يادآور شد: افزايش بيش از 40درصدي توليد گاز ازچاه شماره 40 منطقه خانگيران ازجمله دستاوردهاي مهم عمليات مسدودسازي و رفع مشکل آبدهي اين چاه است. وي اسيدکاري رامهم ترين عمليات کاهش آسيب هاي اطراف چاه مزبور خواندوافزود: با انجام آزمايش هاي شاخص بهره دهي وتحليل نتايج حاصله، اين مهم نيزباموفقيت انجام شد و چاه شماره 40 دوباره درمدار توليد قرار گرفت. خيرآبادي بابيان اين که عمليات اسيدکاري دربهبود هرچه بهترعملکرد چاه مزبوربسيار مؤثر ومکمل عمليات مسدودسازي است، اظهارکرد: با اقدام هاي انجام شده، افزايش و بهره برداري ازاين چاه، تاحد40 درصد امکان پذير شده است. چاه شماره40منطقه خانگيران يکي ازچاه هاي گازترش شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق است.

 

    پخش فراورده هاي نفتي منطقه اروميه

بالاترين آمارتبديل خودروهاي عمومي به گازسوزدر آذربايجان غربي

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اروميه با اعلام اجراي طرح توزيع الکترونيکي گازمايع دراين منطقه گفت: استان آذربايجان غربي بالاترين رتبه ثبت نام طرح رايگان تبديل خودروهاي عمومي به گازسوز در کشور را به خود اختصاص داده است. احمد مجرد با بيان اين که تاکنون مشخصات 3200 خودروعمومي براي تبديل به گازسوزدراين استان ثبت شده است، افزود: خوشبختانه ظرفيت هاي زيرساختي استان آذربايجان غربي براي استفاده ازگازطبيعي فشرده (سي ان جي) و تعداد جايگاه ها براي عرضه اين سوخت مناسب است. وي با اشاره به اين که استان آذربايجان غربي رتبه نخست ثبت نام و تبديل کارگاهي خودروها به گازسوز رادرکل کشوربه خود اختصاص داده است، اظهار کرد: ظرفيت هاي زيرساختي اين استان براي استفاده از گاز سي ان جي و تعداد جايگاه هاي عرضه اين سوخت در منطقه نيز مناسب است.  مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اروميه ازفعاليت10کارگاه تبديل دراين استان خبردادوافزود: احداث پنج جايگاه جديد سي ان جي در مرحله دريافت مجوزقراردارد و دو جايگاه جديد ديگر نيز در دست احداث است. مجرد همچنين از توزيع الکترونيکي گاز مايع(ال پي جي) در اين استان از ابتداي مردادماه امسال به عنوان يکي از مناطق پايلوت اجراي اين طرح خبرداد وگفت: گازمايع تنها فرآورده يارانه اي بودکه توزيع آن را تاکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت برعهده داشت ومشکلاتي در زمينه توزيع آن به وجود آمده بود. وي بااشاره به اين که هم اکنون 100هزارخانواراستان آذربايجان غربي مصرف کننده ال پي جي هستند، اظهارکرد: باوجودبرآورد نياز سه هزارتن درماه مصرف کنندگان به اين نوع سوخت وتوزيع ماهانه چهارهزارتني آن در استان، کمبود دراين بخش محسوس بود که حکايت ازمصرف غير مجاز گازمايع در بخش هاي غيرمجاز داشت. مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اروميه با اشاره به تجربه توزيع الکترونيکي نفت سفيد در منطقه افزود: روزانه نزديک هفت هزار تن گازمايع درپالايشگاه هاي نفتي توليد وهمه اين مقدار مصرف مي شود. مجرد بااشاره به ذخيره سازي اطلاعات خانوارها و توزيع گازمايع از طريق کارت بانکي، همچنين شارژ سهميه در کارت هاي بانکي، افزود: خانوارهاي روستايي که هم اکنون از گازطبيعي بي بهره اند، از گاز مايع براي پخت و پز استفاده مي کنند. وي يادآورشد: هم اکنون گازرساني دربخش شهري اين استان 98درصد و در بخش روستايي آن 55 تا 60 درصد است.

 

   شرکت ملي حفاري ايران

تشديدشيوع کرونا درصورت بي توجهي به شيوه نامه هاي بهداشتي

رئيس فوريت هاي پزشکي شرکت ملي حفاري ايران گفت: خروج استان خوزستان از وضع قرمز به معناي برطرف شدن خطر بيماري کوويد- 19 نيست وبي توجهي به مسائل بهداشتي مي تواند سبب تشديد شيوع آن شود. پريسا قاسمي بااشاره به کنترل نسبي شيوع ويروس پرخطر کرونا در استان خوزستان، گفت: پايداري و تثبيت اين وضع منوط به رعايت جدي پروتکل هاي بهداشتي و ايمني فردي و عمومي است. وي افزود: باتوجه به فرهنگ سازي وآگاهي بخشي گسترده ازسوي دستگاه ها و متوليان بهداشت ودرمان، همچنين تلاش مستمر رسانه هاي جمعي و همکاري شهروندان، استان خوزستان از وضع قرمزخارج شده است، اما بي توجهي به مسائل بهداشتي مي تواند موجب تشديد شيوع کرونا دراين استان شود.

قاسمي تاکيدکرد: مجموعه کارکنان اين شرکت بيش بر15هزارنفر، در بخش هاي عملياتي، پشتيباني وستادي در يک تشريک مساعي جمعي، رعايت دستورعمل هاي بهداشتي راسرلوحه کار و زندگي خود قرار دادند. وي اظهارکرد: همکاران بخش فوريت هاي پزشکي شرکت ملي حفاري ايران، همچنين مديريت هاي منابع انساني، ايمني، بهداشت و محيط زيست و ديگر بخش هاي شرکت، در 6 ماه گذشته ضمن فرهنگ سازي واجرايي کردن ابلاغيه هاي ستادملي واستاني مقابله باکرونا، همه همت خودرا به کار گرفتندتاسلامت کارکنان و خانواده هاي آنان حفظ شود و با اقدام هاي پيشگيرانه، تبعات شيوع ويروس به حداقل ممکن برسد. رئيس فوريت هاي پزشکي شرکت ملي حفاري ايران با اشاره به اين که تاکنون داروي قطعي براي پيشگيري و درمان کوويد 19 رونمايي نشده است، افزود: در همين حال مطالعات و بررسي ها در جهان نشان داده که رعايت فاصله گذاري اجتماعي، استفاده از ماسک و شستن مرتب دست ها در مهار شيوع اين بيماري و کنترل آن بسيار اثربخش بوده است.

وي باتاکيد برتوجه بيش ازپيش کارکنان شرکت ملي حفاري ايران به رعايت نکات بهداشتي تصريح کرد: توجه به اين موضوع مي تواند سلامت کارکنان، خانواده آنها، همچنين جامعه راحفظ کند واسترس و نگراني از گرفتار شدن به اين ويروس را تا حد زيادي کاهش دهد.

قاسمي گفت: رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي به ويژه دربخش هاي عملياتي و پشتيباني از جمله دستگاه ها و اردوگاه هاي حفاري، سالن هاي غذاخوري، همچنين سرويس هاي اياب و ذهاب درموقعيت ها و مناطق عملياتي و کارگاه هاي فني، بسيار مورد تأکيد است.

 

   شرکت نفت فلات قاره ايران

پايانه نفتي لاوان عملياتي شد

 فلوترهاي هاوزر ترمينال نفتي SBM منطقه لاوان با تلاش کارکنان تعميرات زيرآب وعمليات دريايي اين منطقه تعويض واين گوي شناور در کوتاه ترين زمان ممکن عملياتي شد. دراين عمليات که باهماهنگي رئيس تعميرات ومعاون عمليات دريايي منطقه لاوان انجام شد، پس از انتقال بويه، زنجير و هاوزر سمت راست و چپ روي عرشه شناور«العمار» بااستفاده ازجرثقيل شناور، 21 فلوتر جديد روي هاوزرسمت راست و 20 فلوتر روي هاوزر سمت چپ نصب شد تا پايانه نفتي SBM در کمترين زمان ممکن در سرويس عملياتي قرار گيرد. دربازديد گروه تعميرات زيرآب منطقه لاوان ازهاوزرهاي SBM مشخص شد به دليل نفوذ آب به درون فلوترهاوزرها، اين هوزرها شناوري خود را از دست داده و به زيرآب رفته اند. غرق شدن هاوزرها سبب ساييده شدن آنها به زنجير و دامنه زيرين ( SKIRT) و به دنبال آن سبب اخلال در بارگيري نفت خام مي شود.

 

    شرکت بهينه سازي مصرف سوخت 

برگزاري وبينار بهينه سازي انرژي درساختمان

نخستين وبينارآموزشي با موضوع بهينه سازي انرژي درساختمان از سوي شرکت بهينه سازي مصرف سوخت، باهمکاري سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور برگزار شد. دراين وبينار آنلاين که 12مرداماه امسال باحضور مربيان سازمان آموزش فني وحرفه اي درهمه رشته ها و گرايش ها برگزارشد، احمد فضلي، رئيس اندازه گيري و صحه گذاري طرح هاي انرژي شرکت بهينه سازي مصرف سوخت به عنوان مدرس، مطالبي مرتبط با بهينه سازي انرژي درساختمان ها ارائه کرد.

مديريت و بهينه سازي انرژي درساختمان، نحوه محاسبه برچسب انرژي در ساختمان، آشنايي با معاينه فني موتورخانه و راهکارهاي بهينه سازي انرژي درساختمان، ازجمله مطالب ارائه شده در اين وبينار آموزشي بود. هدف اين وبينار آشنايي مربيان فني و حرفه اي با موضوع بهينه سازي انرژي درساختمان وتوسعه همکاري هاي آموزشي بين شرکت بهينه سازي مصرف سوخت و سازمان فني و حرفه اي کشور در سال جاري است.

 

    منطقه يک عمليات انتقال گاز

پايداري انتقال گاز در تأسيسات شهيد مکوندي فر

سرپرست منطقه يک عمليات انتقال گاز از انجام موفقيت آميز تعميرات اضطراري واحد B تأسيسات شهيد مکوندي فر به منظور پايداري انتقال گاز در گرماي بالاي 50 درجه سانتيگراد خبرداد. ابوالفضل ظهيري گفت: با توجه به ايجاد نقص فني وخارج شدن ايستگاه ازمدارانتقال گازدرتأسيسات شهيد مکوندي فر، درنشست باگروه کارشناسي تعميرات روتين، بنابربررسي هاي وعيب يابي دستگاه ها، تعمير6 عدد از پاور پيستون ها در دستور تيم عمليات کار قرار گرفت. وي افزود: با وجود تنگناهاي عملياتي مانند گرماي طاقت فرسا و رطوبت بالاي 80 درصد، براساس هماهنگي معاونت عمليات تأسيسات منطقه، با تلاش تيم هاي تعميرات اساسي مکانيک ضربه اي و دوراني و تعميرات روتين تأسيسات شهيد يوسفي، تعميرات انجين کلارک آغاز وبا انجام اين عمليات 6 عدد از پاور پيستون ها و قطعات معيوب تعويض شد. به گفته ظهيري با ازسرگيري فعاليت دوباره اين واحد دربازه زماني کوتاه (با توجه به شرايط اقليمي منطقه) افزون بر پايداري درانتقال، از هدررفت گاز نيزجلوگيري شده است. تأسيسات شهيد مکوندي فر از قديمي ترين تأسيسات منطقه و شرکت انتقال گاز ايران است که وظيفه دريافت گاز حامل نفت از NGL 200، فشارافزايي و انتقال آن به پالايشگاه گاز بيدبلند را برعهده دارد.

 

     گاز استان لرستان

گازرساني به 100 روستا تا شهريورماه 99

مديرعامل شرکت گاز استان لرستان در ديدار با نماينده خرم آباد و چگني درمجلس شوراي اسلامي از گازرساني به 100روستاي استان لرستان در نيمه نخست امسال خبر داد. کرم گودرزي گفت: باوجود مشکلات ناشي از شيوع ويروس کرونا، 100 روستاي استان لرستان تا پايان شهريورماه امسال از گاز برخوردار خواهند شد. وي بااشاره به اهميت حفاظت ازمحيط زيست وگسترش رفاه در شهرستان چگني، اظهار کرد: گازرساني به روستاهاي اين شهرستان از جمله اولويت هاي شرکت گازاستان لرستان است، از اين روي، پيمانکاران در محورهاي تشکن وشاهيوند با سرعت مطلوبي در حال اجراي پروژه گازرساني در اين دو محورهستند. مديرعامل شرکت گاز استان لرستان تصريح کرد: با توجه به نام گذاري امسال به نام جهش توليد و نقش گازرساني به صنايع در تحقق اين مهم، بازيرساخت هاي مناسب ايجادشده و استفاده ازظرفيت خط ششم سراسري، اين شرکت نيز آماده گازرساني به صنايع واجد شرايط است. مرتضي محمودوند، نماينده خرم آباد و چگني در مجلس شوراي اسلامي نيزباقدرداني ازشرکت گاز استان لرستان، توجه به مناطق محروم و روستاها رااولويت همه دستگاه ها به ويژه شرکت گازعنوان و اظهار کرد: گازرساني به روستاها ومناطق محروم سبب جلوگيري ازتخريب جنگل ها و مراتع مي شود.

وي افزود: استفاده از گاز در روستاهاي محروم، افزون بر آسايش و رفاه مردم، در نگهداري درختان بلوط در زاگرس که برند بسيار ممتازي براي استان محسوب مي شوند نيز مؤثر است و سبب نجات ثروت ملي و منابع طبيعي مي شود.

 

    اويک 

بهره برداري رسمي از طرح توسعه ميدان نفتي آذر

مديرعامل گروه اويک با اشاره به توليد نفت ازطريق واحدفراورش مرکزي ميدان نفتي مشترک آذر، از بهره برداري رسمي طرح توسعه آن در آينده نزديک خبرداد. غلامرضامنوچهري درنشست بامجموعه پيمانکاران ودست اندرکاران طرح ساخت کارخانه ان جي ال 3100 با تأکيد بر اين که گروه اويک هم اکنون از فعال ترين بخش هاي پيمانکاري کشور به شمارمي رود، گفت: اين شرکت بخش گسترده اي از فعاليت ها درصنايع مختلف نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي کشور را مديريت، راهبري و اجرا مي کند. وي ساخت کارخانه ان جي ال 3100، مجتمع پتروشيمي دهلران، توسعه ميدان هاي رامشير ومنصوري، همچنين مجتمع پتروشيمي کيان و توسعه ميدان آذر را از جمله طرح هاي شرکت اويک برشمرد. منوچهري بااشاره به افتتاح رسمي بهره برداري از طرح توسعه ميدان آذر درآينده نزديک واين که توليد ازاين ميدان مشترک ازطريق واحد فرآورش مرکزي آغاز شده است، افزود: البته بهره برداري ازبخش گازي مربوط به اين پروژه به دليل اين که واحد مايع سازي گاز آن راه اندازي هنوز نشده، امکان پذيرنيست. مديرعامل گروه اويک درباره آخرين وضع طرح توسعه ميدان هاي نفتي رامشير ومنصوري درمناطق نفت خيزجنوب کشور (درخوزستان) نيز گفت: مسائل قراردادي و اعتباري اين پروژه ازسوي کارگروه مربوط در اويک در همکاري با کارفرماي آن در دست بررسي است. وي با بيان اين که طرح پتروشيمي کيان به عنوان بزرگ ترين پروژه پتروشيمي کشور از سوي شرکت اويک در دست اجراست، تصريح کرد: بخشي ازمناقصه هاي مربوط به اين مگاپروژه پتروشيمي از سوي شرکت اويک برگزارومقررشده است که درساخت واجراي آن، ازکالا و تجهيزات ايراني که رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز بر آن تأکيد دارند، استفاده شود.  مديرعامل گروه اويک همچنين از واگذاري پروژه هاي جديد به اين مجموعه خبر داد ويکي ازاين پروژه ها را ايستگاه تقويت فشار گاز دهلران عنوان کرد. منوچهري با بيان اين که مباني قرارداد اين پروژه نهايي شده است و به زودي باکارفرماي آن امضا مي شود، افزود: قرارداد مربوط به پتروشيمي گچساران نيزميان اويک وکارفرماي مربوط مبادله شده است و فعاليت ها ي اجرايي آن به زودي آغاز مي شود.

 توسعه چنگوله به وسيله اويک

مديرعامل گروه اويک از واگذاري قريب الوقوع طرح توسعه ميدان نفتي چنگوله نيز به اين مجموعه خبر داد و افزود: قرارداد توسعه اين ميدان نفتي در بلوک اناران، درچارچوب مدل جديد قراردادهاي نفتي (IPC) با شرکت اويک به زودي منعقد مي شود و اين شرکت باامکانات، نيروي انساني و تجربه اي که از پروژه آذر به دست آورده است، عمليات اجرايي اين پروژه را هم آغاز مي کند. منوچهري همچنين پروژه ساخت مخازن ذخيره سازي و انتقال نفت و فراورده هاي نفتي قشم را از ديگر پروژه هاي تحت مديريت گروه اويک عنوان واظهار کرد: اين پروژه درگام نخست براي ذخيره سازي 6.5 ميليون بشکه نفت خام و فراورده هاي نفتي طراحي و آغاز امسال به مدار بهره برداري وارد شد. وي بابيان اين که اين پروژه نيزبه زودي به طور رسمي افتتاح مي شود، از اجرايي شدن گام دوم آن در آينده نزديک خبرداد. مديرعامل گروه اويک بابيان اين که اين گروه فعاليت هاي متعدد ديگري را دربرنامه واگذاري ازطريق مناقصه به شرکت هاي پيمانکاري و سازنده ايراني دنبال مي کند، تأکيدکرد: اويک در واگذاري پروژه هاي خود، بر اصل برگزاري مناقصه، ايجاد فضاي رقابتي و انتخاب پيمانکاران صاحب صلاحيت تمرکز دارد.

 برگزاري مناقصه هاي جديد

منوچهري همچنين ازبرگزاري مناقصه هاي جديد در پروژه پتروشيمي دهلران خبر داد وگفت: اين پروژه دردست اجراست و اميدواريم روند عمليات اجرايي آن به زودي شتاب گيرد. منوچهري يادآورشد: برگزاري مناقصه بسته هاي کاري جديد در پروژه هاي پتروشيمي کيان، همچنين ساخت مخازن ذخيره سازي، انتقال نفت و فراورده هاي نفتي قشم نيز در دست پيگيري است.