شرکت مهندسي و توسعه نفت (متن)   

51 درصد پيشرفت فيزيکي درطرح گوره- جاسک

مجري طرح احداث خط لوله انتقال نفت گوره-جاسک، از ثبت 51 درصد پيشرفت فيزيکي اين طرح تنا نيمه مردادماه امسال خبرداد. پيشرفت فيزيکي اين طرح 51 درصد عنوان کرد و گفت: به اين منظور، حدود 10 هزار نفر در کارگاه هاي مختلف مشغول کار هستند. محمد سقايي درنشست بررسي اجراي طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک که باحضوراستاندارهرمزگان برگزارشد، افزود: همکاري مؤثراستانداري هرمزگان درپيشرفت مناسب اين طرح سهم قابل توجهي داشته است. وي گفت: درفرايند اجراي طرح احداث خط لوله انتقال نفت گوره – جاسک، شرکت آب منطقه اي استان هرمزگان وسازمان محيط زيست استان، همکاري خوبي داشته اند. سقايي با تاکيد بر اين که دراين طرح، حدود 90 درصد از تجهيزات مورد نياز، از داخل تامين يا بومي سازي شده است، تصريح کرد: خط انتقال نفت گوره-جاسک، تاپايان امسال به بهره برداري خواهد رسيد و استان هرمزگا ن داراي بزرگ ترين بندرصادراتي نفت در کشور خواهد شد. طرح انتقال نفت خام گوره -جاسک مشتمل بر بخش هاي مختلفي از جمله ساخت حدود هزارکيلومتر خط لوله 42 اينچ، احداث پنج ايستگاه پمپاژ، ساخت مخازن ذخيره سازي و ساخت اسکله صادراتي است. با اجراي اين خط لوله انتقال نفت، امکان انتقال روزانه يک ميليون بشکه نفت خام از پايانه نفتي گوره در استان بوشهر به منطقه جاسک در ساحل درياي عمان فراهم مي شود و جاسک به عنوان دومين پايانه صادراتي نفت خام کشور، اهميتي راهبردي مي يابد.

 نصب نخستين پمپ ميله اي مکشي در غرب کارون

نسل سوم پمپ ميله اي مکشي (SRP) براي نخستين بار در منطقه عملياتي غرب کارون در چاه شماره 14 ميدان ياران شمالي نصب شد و ظرفيت توليد نفت اين ميدان مشترک را افزايش داد. به گزارش شانا، محمدعلي اژدري، سرپرست طرح توسعه ميدان نفتي ياران شمالي درشرکت مهندسي و توسعه نفت (متن) اظهار کرد: پس از گذشت حدود يک سال از نصب موفق نخستين پمپ درون چاهي (ESP) دراين ميدان مشترک، تيرماه امسال نيزبراي نخستين بار در غرب کارون، نسل سوم پمپ ميله اي مکشي موسوم به SRP در ميدان ياران شمالي نصب شد. وي بابيان اين که اين پمپ به صورت پايلوت نصب، اواسط تيرماه امسال راه اندازي شده است، افزود: عملکرد اين پمپ براساس تعريف سازنده پمپ و شرايط توليدي مخزن وچاه ارزيابي وتست 72 ساعته آن با دبي توليدي 750 بشکه در روز نيز تأييد شده است. اژدري، سادگي و راحتي نصب و خارج سازي، طول عمر بالاي پمپ و تجهيزات بازده، انرژي بالا براي اعماق و دبي توليد کم، همچنين هزينه تعمير ونگهداري پايين و هزينه سرمايه اي کمترنسبت به روش هاي ديگر فرازآوري را از مهم ترين مزاياي اين نوع پمپ ها برشمرد. وي افزود: اين پمپ ساخت داخل، توليد از لايه سروک چاه شماره 14 ياران شمالي را حداقل 500بشکه در روز افزايش مي دهد و با افزايش فشارسرچاهي به 370 پام، نقش مؤثري در افزايش ظرفيت توليد ميدان ايفا مي کند. پيش از اين نيز درمردادماه سال گذشته، نخستين پمپ درون چاهي، در چاه شماره 4 ميدان ياران شمالي نصب شده بود.

 

    منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

تشکيل کارگروه رفع موانع سرمايه گذاري

کارگروه رفع موانع سرمايه گذاري درسازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس تشکيل شد. خسرو افروزه، مدير توسعه اقتصادي و جذب سرمايه سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس گفت: کارگروه رفع موانع سرمايه گذاري متشکل ازمديريت هاي جذب سرمايه، خدمات شهري، امورحقوقي و برنامه ريزي با دستور مديرعامل سازمان منطقه ويژه پارس تشکيل شده است. وي بااشاره به اين که پيش ازتشکيل کارگروه مزبورقرارداد سرمايه گذاراني که پروژه آنها در منطقه ويژه پارس درمهلت زماني اجرا نشده بود، فسخ مي شد، اظهارکرد: ازاين پس چنين درموارد قراردادي ازسرمايه گذار خواسته مي شود که با حضور در اين کارگروه دلايل مسکوت ماندن پروژه را شرح دهد تا با نگاه حمايت حداکثري و دريافت مجوزهاي هيئت مديره، مهلت زماني بيشتري به آنها داده شود. افروزه ادامه داد: اعتقاد بر اين است که هيچ کس جز خود سرمايه گذار که پروژه را تا حدي اجرا کرده است، به دنبال پايان پروژه وقراردادش نيست بنابراين اگر پروژه اي به مشکل برخورد مي کند، به طورحتم سرمايه گذار دلايل متقني براي ساکن بودن آن دارد؛از اين رو اين کارگروه نيز همه تلاش خود را مي کند تا اين گونه پروژه ها به روال عادي برگردند. مديرتوسعه اقتصادي وجذب سرمايه سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس گفت: تاکنون بيش از54 قرارداد در اين کارگروه درانتظار بررسي هستند ومشکل 14قرارداد سرمايه گذاري نيز برطرف شده است.

 استقرار سامانه مديريت مکانيزه نگهداري درفرودگاه خليج فارس

مديراستانداردهاي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس از استقرار سامانه مديريت مکانيزه نگهداري و تعميرات (IPCMMS)درفرودگاه بين المللي خليج فارس خبرداد. علي احمدزاده هدف از راه اندازي اين سامانه را يکپارچه سازي مديريت منابع مالي، انساني، زماني وشبکه اي عنوان واظهارکرد: اين سامانه در افزايش سلامت اداري، شفاف سازي، همچنين کاهش هزينه هاي تعميراتي و حفاظت ازدارايي هاي فيزيکي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، نقش مهمي دارد. به گفته وي، سامانه مديريت مکانيزه نگهداري وتعميرات فرودگاه بين المللي خليج فارس به همت دانشگاه جامع امام حسين(ع) و وزارت نفت بومي سازي شده و در شرکت هاي وابسته درحال استقرار است.

 

    وزارت نفت

انتصاب مديرکل بازرسي و رسيدگي

 به شکايات

وزير نفت درحکمي محمدعلي اعواني را به عنوان مديرکل بازرسي و رسيدگي به شکايات وزارت نفت منصوب کرد. درحکم بيژن زنگنه به محمدعلي اعواني آمده است: با عنايت به تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جنابعالي، با استعانت از خداوند داناي توانا، به موجب اين حکم به عنوان مدير کل بازرسي و رسيدگي به شکايات وزارت نفت منصوب م‍ي شويد. انتظار دارد که جنابعالي با توجه به حساسيت اين جايگاه، با دقت به انجام وظيفه قانوني محوله و کشف هرگونه تخلف با رعايت اصل اهميت بپردازيد. از خداوند متعال براي جنابعالي در اين مسئوليت خطير، بامشارکت همکاران آن اداره کل، با هدف صيانت ازاعتبار صنعت نفت و دارايي هاي مادي و معنوي آن، توفيق مسئلت مي کنم.

 

 

   شرکت پايانه هاي نفتي ايران

تعمير بازوي بارگيري نفت در خارک

مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران گفت: بازوي بارگيري نفت با صرف حدود3200 نفر-ساعت و افزون برپنج ميليارد ريال صرفه جويي اقتصادي، درپايانه نفتي خارک انجام شد. عباس اسدروزافزود: تعميرات اساسي بازوي بارگيري شماره 2 پهلوگاه 5 اسکله شرقي که به عنوان تجهيزي مهم و حياتي در زمينه صادرات نفت نقش مهمي دارد، به دست متخصصان اداره تعميرات مکانيک پايانه نفتي خارک انجام شده است. اسدروزتصريح کرد: جداسازي و دمونتاژ کامل قطعات و اجزا، شست وشو و تميزکاري، بازرسي و بررسي قطعات و اجزا، تعويض قطعات معيوب ومستهلک شده، مونتاژ وسرهم بندي قطعات، همچنين انجام تست ايستايي پس ازمونتاژ کامل، به منظور حصول اطمينان ازصحت عملکرد اجزاي تحت فشار وبروزنکردن نشتي درآنها، ازجمله اقدام هاي انجام شده دراين عمليات است. مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران تاکيد کرد: در ساخت قطعات اين بازوي بارگيريازظرفيت و توان شرکت هاي داخلي استفاده شده است.

 

   شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال

300 ميليون تومان صرفه جويي با احياي بانک باتري

رئيس نگهداري وتعميرات ابزاردقيق وکنترل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال از300ميليون تومان صرفه جويي در مرکز خبرداد. رضا نيک خواه افزود: اين مهم بااحيا وبه کارگيري مجدد بانک باتري نيکل کادميوم استارتر توربين گاز مرکزانتقال نفت مرگاو محقق شده است. وي با اشاره به تحريم اقلام صنعتي وهزينه 300ميليون توماني تأمين اين باتري هاازخارج کشورافزود: دراين طرح باصرف هزينه 15ميليون تومان وتعويض محلول الکتروليزداخلي اين باتري ها، طول عمر و ظرفيت آنها نيز افزايش يافت. احياي بانک باتري مرکزمرگاو باتلاش چهار روزه سه نفر از کارشناسان وکارکنان ابزار دقيق منطقه انجام و مواد اوليه مورد استفاده از يک شرکت دانش بنيان داخلي تهيه شد.

 

    حراست وزارت نفت 

فراخوان براي ارزيابي شرکت هاي حفاظت الکترونيک

اداره کل توسعه سيستم هاي حفاظت الکترونيک سازمان حراست وزارت نفت براي شناسايي و ارزيابي شرکت‎هاي فعال در حوزه حفاظت الکترونيک، فراخوان داد. اين فراخوان به شرح زير است:

همسو با روزآمدکردن و تکميل فهرست منابع شرکت هاي فعال در حوزه حفاظت الکترونيک، اداره کل توسعه سيستم هاي حفاظت الکترونيک سازمان حراست وزارت نفت ازتمام شرکت هاي فعال در حوزه حفاظت الکترونيک (اعم ازدوربين هاي مداربسته ونظارت تصويري، حفاظت پيراموني، رادار، کنترل تردد، کمک بازرسي و...) به منظور فعاليت در پروژه هاي حفاظت الکترونيک صنعت نفت دعوت به عمل مي آورد. شرکت هاي فعال دراين حوزه بايد حداکثرتا 20 روز پس از انتشار آخرين آگهي فراخوان، باارسال نمابر به شماره 88925544-021 يا پست الکترونيکي به نشاني elec-security@nioc.ir ضمن ارائه توضيحات لازم ازجمله مشخصات کامل شرکت، نام مديرعامل، زمينه فعاليت، شماره تلفن، نمابر و آدرس، درخواست خود را مبني بر ورود به فهرست منابع شرکت هاي فعال در حوزه حفاظت الکترونيک وزارت نفت اعلام کنند تا متعاقب آن از طريق مکاتبات رسمي ديگر مراحل قانوني طي شود. شماره تماس88925544-021 براي پاسخگويي تعيين مي شود، همچنين همه مدارک و مستندات مورد نياز و آيين نامه ارزيابي شرکت ها در آدرس الکترونيکي esecurity.mop.ir قابل مشاهده است. اين آگهي هم زمان در سايت رسمي وزارت نفت www.mop.ir نيز قابل مشاهده است.

 

    شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران

تبديل يارانه اي خودروهاي مسافربر شخصي به زودي آغاز مي شود

مديرطرح سي ان جي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران گفت: فاز دوم طرح تبديل يارانه اي خودروها به گازسوزکه خودروهاي مسافربر شخصي را زير پوشش قرارمي دهد، به زودي آغاز مي شود. محمدحسين باقري بااشاره به آخرين وضع تبديل خودروهاي عمومي گفت: طبق مصوبه شوراي اقتصاد، تبديل يارانه اي خودروها به گازسوز براي خودروهاي عمومي رايگان است که شامل تاکسي ها و انواع وانت ها با هر نوع پلاک شخصي و غيرشخصي مي شود. وي با بيان اينکه هم اکنون در فاز نخست اجراي اين طرح هستيم و با پيشرفت کار، فاز دوم نيزآغاز خواهيم شد، تأکيد کرد: فاز دوم، خودروهاي مسافربر شخصي است که اسنپ، تپسي و آژانس هاي تحت کنترل و نظارت وزارت کشور و يا شهرداري ها را شامل مي شود.  مدير طرح سي ان جي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران با اشاره به پيشرفت ها در مسيراجراي فاز نخست اظهارکرد: کارگاه هاي تبديل که به دليل شرايط ناشي ازکرونا تعطيل شده بود، از اواسط خردادماه امسال بارعايت شيوه نامه هاي بهداشتي فعاليت خود را ازسرگرفته اند وثبت نام تبديل خودروهاي عمومي به گازسوز درسايت معرفي شده از سوي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران (WWW.GCR.NIOPDC.IR) درحال انجام است. باقري گفت: تاکنون حدود 95هزار ثبت نام انجام شده که از اين تعداد 26 هزارو400 خودرو مشمول طرح تبديل شده اند؛7500 خودرو تبديل شده اند و 14هزار و 500 دستگاه خودرو نيزدر صف تبديل قرار گرفته اند. وي با بيان اين که 4600 خودرو ديگرهنوزانتخاب کارگاه نکرده اند تصريح کرد: درمجموع يک ميليون و 464 هزار خودرو در طرح تبديل رايگان قرار دارند که از اين تعداد آنچه خودرو عمومي وجود داشته باشد و در سامانه ثبت نام کنند تبديل خواهيم کرد و بعد از اين که اين فاز انجام شد مرحله بعدي تبديل يارانه اي مسافربرهاي شخصي انجام مي شود. باقري با بيان اين که زمان اجراي فازدوم به شرايط و استقبال خودروهاي عمومي بستگي دارد، تصريح کرد: با توجه به صحبت هايي که با مسئولان ذي ربط شده است، احتمال دارد در ماه هاي آينده بحث خودروهاي شخصي را مورد بررسي قرار دهيم و کار تبديل آنها را نيز آغاز کنيم.

 

    شرکت پالايش نفت امام خميني (ره)

 جلوگيري از خروج 45 ميليون دلار با توليد حلال

مديرعامل شرکت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند گفت: باتوليد حلال هاي نرمال هگزان و پنتان دراين پالايشگاه، سالانه ازخروج 45 ميليون دلار ارزاز کشور جلوگيري خواهد شد. غلام حسين رمضان پورباارسال نامه اي، ضمن اشاره به دستاوردهاي توليد اين دومحصول راهبردي (قطع وابستگي وخروج ارزاز کشور) ازهمکاري پژوهشگران پژوهشگاه صنعت نفت، درمراحل انجام پروژه تغيير دردانش فني واحدايزومريزاسيون پالايشگاه نفت امام خميني (ه) وتوليد حلال هاي نرمال هگزان و پنتان قدرداني کرد.  به گفته وي درقرارداد امضا شده بين شرکت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند وپژوهشگاه صنعت نفت، بااعمال تغييراتي دردانش فني واحد ايزومريزاسيون اين پالايشگاه، دانش فني مشترکي بين بخش ياد شده شکل گرفته است. مديرعامل شرکت پالايش نفت امام خميني (ره)شازند، توليد حلال هاي نر مال هگزان وپنتان درپالايشگاه امام خميني (ره) رانتيجه اين دانش فني عنوان کرده است. محسن صفدري، مديرکل صنايع غيرفلزي وزارت صمت نيزبااشاره به نامه مديرعامل پالايشگاه نفت امام خميني (ره )شازند مبني بر جلوگيري از واردات ماده نرمال هگزان، ازآغازفرايندبررسي وجلوگيري از واردات اين ماده خبرداده است. پيش ازاين محموله هاي هگزان به ميزان 6 هزار تن و به ارزش 5ميليون دلار وارد مي شد.

 

    شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب 

تعيين تکليف 13بسته کاري طرح توسعه 28مخزن

تکليف 13بسته ديگرازطرح نگهداشت و افزايش توليد شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب با نهايي شدن فرايند مناقصات و انتخاب پيمانکاران مشخص و 11بسته آن بسته آن به قرارداد رسيده است.

مديرعامل ملي مناطق نفت خيزجنوب گفت: باتعيين تکليف اين بسته هاي کاري،، شماربسته هاي تعيين تکليف شده طرح 28مخزن پارس جنوبي به 19عدد خواهد رسيد. احمدمحمدي درباره 11بسته کاري که به قرارداد رسيده اند، اظهار کرد: اين بسته ها شامل اهواز14، مارون 3، 6، 14 و25، رامين، همچنين منصورآباد، سياهمکان، زيلايي، چلينگر، گرنگان وبالاروداست که شروع به کارآنها پس ازامضاي قراردادها ابلاغ خواهد شد.  وي بابيان اين که براي اجرا وتامين منابع مالي دوبسته ديگرشامل اهواز 235 و پازنان نيز يک شرکت و يک کنسرسيوم آمادگي خود را اعلام کرده اند، افزود: واگذاري اين بسته ها نيزبراساس مقررات وپس از صدور مجوز ازمراجع ذي صلاح، انجام خواهد شد. محمدي يادآورشد: پيش ازاين نيزپيمانکاران 6بسته قراردادي شامل منصوري آسماري، رامشير، گچساران خامي، لالي آسماري، کبود و نرگسي مشخص شده وعمليات اجرايي آنها ازابتداي پارسال دردست انجام است. به گفته وي از باقي بسته هاي قراردادي طرح توسعه 28 مخزن، 6بسته شامل سولابدر، بينک، گلخاري، بي بي حکيمه، گچساران 34 ولالي بنگستان در حال برگزاري فرايند مناقصه است.  مديرعامل ملي مناطق نفت خيز جنوب با اشاره به اين که مناقصه بسته گچساران 12نيز به زودي آغاز مي شود، اظهارکرد: فرايند دريافت مصوبه شوراي اقتصاد مربوط به بسته «قلعه نار» هم در حال طي شدن است. طرح توسعه 28 مخزن شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب شامل 27بسته قراردادي است که بااتکا به توانمندي شرکت هاي داخلي و با اهدافي مانند افزايش و نگهداشت حدود 600 هزاربشکه در روز نفت خام، ايجاد اشتغال به ويژه درمناطقي که اين پروژه ها اجرا مي شوند، توانمندسازي پيمانکاران داخلي، همچنين تقويت ساخت داخل وانجام مسئوليت هاي اجتماعي در استان هاي خوزستان، بوشهر، کهگيلويه وبويراحمد، فارس وايلام دردست اجراست.

 بازسازي تريلر کمرشکن

تريلر کمرشکن چهارمحور ودالي ازسوي کارکنان مديريت ترابري و پشتيباني توليد شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب بازسازي شد.

مهران حسنوند، مديرعمليات ترابري و پشتيباني توليد شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب گفت: مطابق با طرح و نظارت معاونت فني و مهندسي، اين دستگاه به همت کارکنان معاونت تعميرات، واحد تعميرات سنگين و خدمات پشتيباني و با استفاده از توانمندي و امکانات موجود، با کمترين هزينه ممکن بازسازي و پس از انجام تست هاي فني، آماده به کار شد.  وي به برخي مزايا وقابليت هاي اين دستگاه اشاره وتصريح کرد: با استناد به مقررات حمل ونقل جاده اي کشور، با توجه به ابعاد، ساختار و ظرفيت حمل بارمحورها، اين دستگاه مي تواند مجوز حمل بار با بالاترين ظرفيت (96 تن) را دريافت کند. حسنوند اظهارکرد: همچنين باتوجه به ارتفاع کمتر قسمت بارخورنسبت به ديگر دستگاه هاي موجود، در زمان حمل بارهاي ترافيکي افزون برکاهش ارتفاع مرکز ثقل بار و پايداري بهتر، درعبور ازمحل هايي مانند پل ها که محدوديت ارتفاع وجود دارد، قدرت مانور دستگاه بيشتر است.  وي تصريح کرد: براي حمل بارهاي فوق سنگين و داراي طول زياد نيز افزودن محور به انتهاي کمرشکن براي افزايش طول و ظرفيت حمل بار امکان پذيرشده است. مديرعمليات ترابري وپشتيباني توليد شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب همچنين با اشاره به مهم ترين فعاليت هاي معاونت تعميرات و پشتيباني اين مديريت گفت: اين معاونت وظيفه تعمير، سرويس ونگهداري انواع دستگاه هاي سبک، سنگين، اتوبوس وميني بوس و انواع ماشين آلات سيارساختماني را به عهده دارد. وي انجام سالانه بيش از 50هزارمورد تعمير وبازرسي فني روي حدود 2300 دستگاه انواع خودرو را ازجمله فعاليت هاي واحد عمليات ترابري و پشتيباني توليد شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب برشمرد.