گزارش «مشعل» از اقدامات کرونايي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

افت و خیز شیوع کرونا در مناطق

 

سميه راهپيما- در پي بحران همه گيري بيماري کروناويروس در نقاط مختلف جهان، انتشار اين ويروس در ايران به صورت رسمي در 30 بهمن 1398 تأييد شد. هرچند به گفته برخي متخصصان از دي ماه بيماراني با علائم کرونا ويروس به مراکز درماني مراجعه کرده اند که به علت نوپديد بودن بيماري مورد شناسايي قرار نگرفته اند و به گفته معاون وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشکي کشور، چون در مقطع اوج همه گيري بيماري آنفلوانزاي H1N1 بود، نظام سلامت به اشتباه آن را آنفلوانزا تشخيص داده و دير متوجه ورود بيماري مي شود. 3 اسفند 1398 وضعيت کشورمان از سفيد خارج و وارد وضعيت زرد شد. اکنون بيشتر شهرها در وضعيت قرمز قرار دارند. از اين رو در سطح کشور علاوه بر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کشور که دستور عمل هايي را براي مقابله به اين ويروس به عنوان نهاد نظارتي ابلاغ کرده است، نهادها و سازمان هاي ديگر نيز براي کاهش همه گيري کارکنان خود علاوه بر رعايت دستور عمل هاي اين وزارتخانه بنا به ماهيت کاري خود دستورعمل هاي ديگري نيز تدوين کرده اند.

وزارت نفت در کنار ديگر نهادها و سازمان هاي کشور با توجه به ماهيت اقماري کارکنان خود در برخي مناطق عملياتي دستور عمل هايي را جهت کاهش بيماري کرونا در برنامه خود قرار داده است. به گونه اي که از همان ابتدا سامانه پايش غربالگري کارکنان صنعت نفت از سوي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت شکل گرفت و کارکنان با وارد کردن کد ملي و شماره پرسنلي خود به پرسش هاي اين سامانه پاسخ مي دادند و اگر کارمندي مشکوک به کرونا بود در کوتاه ترين زمان با او تماس گرفته و مشاوره درماني از سوي کارشناسان بهداشت داده مي شد.  به گفته حبيب اله سميع، رئيس سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، «از اسفند سال گذشته بيش از 50 دستورعمل از سوي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تدوين شد که مبتني بر دستورعمل هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کشور و سازمان بهداشت جهاني بود. اين دستورعمل ها کاملا عملياتي و کاربردي و متناسب با شرايط ويژه کار در صنعت نفت بخصوص در بخش عملياتي تدوين شده است. ضمن آنکه براي داخل فنس ها، جزاير، سر سکوها و مناطق مختلف عملياتي، پروتکل هايي براي چگونگي ورود به اين مناطق تدوين کرده ايم که بر اساس آن نحوه رفتار با فرد تب دار و مشکوک به علائم کوويد 19 داخل فنس هاي عملياتي بيان شده است.» اين دستور عمل ها به شرکت هاي چهارگانه وزارت نفت، بويژه در بخش هاي عملياتي ابلاغ شده است. توجه ويژه سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به منطقه عسلويه بود؛ زيرا با توجه به کارکنان اقماري و ترددهايي که در آن منطقه وجود داشت، تدابيري در کميته شرايط اضطرار سطح سه، با حضور مديرعامل شرکت ملي نفت ايران انديشيده شده بود تا با تعطيل شدن کارهاي پروژه اي و صرفا پرداختن به بخش توليد، تعداد پروازها و ترددها کاهش يابد و دستورعمل هايي را وزير نفت مبني بر محدوديت تردد در منطقه عسلويه ابلاغ کرده است.

سامانه غربالگري و کارکنان اقماري

زمان شيوع ويروس کرونا در کشور سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت براي غربالگري کارکنان اين صنعت سامانه غربالگري را ايجاد کرد که تمام کارکنان رسمي و غير رسمي صنعت نفت مي توانستند اطلاعات خود را در آنجا ثبت کنند اما با توجه به اينکه اين سامانه بار مالي سنگيني را به سازمان تحميل مي کرد به کارکنان اقماري (رسمي و پيمانکاري) محدود شد تا بتوانند نسبت به تکميل فرم خوداظهاري و ثبت اطلاعات خود اقدام کنند. به گفته سميع، «کارکنان اقماري در شرايط ويژه تري قرار دارند و بايد کنترل شوند، زيرا فردي که علائم بيماري بر آن محرز مي شود بايد سريع شناسايي شود تا قبل از ورود به داخل فنس ها و اعزام به مناطق عملياتي، اقدام هاي غربالگري انجام شود. طبق آخرين آمارها تاکنون بيش از 240 هزار مورد در سامانه غربالگري فرم خوداظهاري پر کردند و مورد سنجش و پايش قرار گرفته اند.»

مقابله با موج شديد کرونا

اين روزها با وجود افزايش بيماران کرونايي در سطح استان هاي کشور و رعايت دستورعمل هاي بهداشتي از سوي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و چهار شرکت اصلي شاهد روند افزايشي ويروس کرونا هستيم و براي عبور از اين مرحله حساس نيز سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت برنامه ميان مدت و بلند مدت براي مقابله با موج شديدتر بيماري کرونا تدوين کرده است، سميع در اين زمينه مي گويد: «متاسفانه شيوع روزافزون بيماري کرونا در سطح کشور به ويژه در تهران و به دنبال آن افزايش شديد موارد بستري، شرايطي را ايجاد کرده است که بايد به دنبال افزايش ظرفيت ها و تخت هاي بستري در بيمارستان هاي تهران و اهواز بود. سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت برنامه اي بلندمدت و ميان مدت براي ماه هاي آتي که با موج شديدتري از اين بيماري روبه رو خواهيم بود، تهيه کرده است که اميدوارم مسئولان و دست درکاران مربوطه اين سازمان را حمايت کنند تا ما نيز بتوانيم خدمات درماني شايسته اي را به کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت ارائه کنيم.» هرچند در اهواز، آبادان و ماهشهر تعداد بيماران کاهش يافته، اما در تهران آمار مراجعه کنندگان کرونايي رو به افزايش است. آمارها حکايت از افزايش 40 تا 50 درصدي موارد بستري در بيمارستان نفت تهران دارد که اين مسئله سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت را وادار کرده است تا تعداد تخت هاي بيشتري را به بيماران کرونايي اختصاص دهد. به گفته نصراله حسوني بحريني، رييس بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان، «تعداد مراجعان در چند روز اخير روند کاهشي داشته به طوري که در چند روز ابتداي ماه جاري حدود 250 نفر مراجعه کننده داشتيم. اين در حالي است که ابتداي شروع بيماري کرونا، اسفند ماه سال گذشته تا تيرماه امسال تعداد 4938 بيمار شرکتي و غير شرکتي به اورژانس تنفسي اين مرکز مراجعه کرده اند، همچنين از تيرماه تا پايان مرداد ماه سال جاري که اوج شيوع و پيک بيماري در منطقه بود به تنهايي 2045 بيمار به اورژانس تنفسي اين مرکز مراجعه کرده که براي آنها اقدامات تشخيصي، درمان سرپايي يا بستري انجام شده است.»  همچنين بهرام دهقان، رئيس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز، از شرايط پايدار در بيمارستان بزرگ نفت اهواز و کاهش 30 درصدي مراجعات به اورژانس تنفسي خبر داده است. اين در حالي است که از آغاز شيوع ويروس کرونا 60 درصد ظرفيت تخت هاي بيمارستان (بخش هاي داخلي 1 و 2، اورژانس تنفسي و ICU)، به بيماران کرونايي اختصاص داشته است. با توجه به اين شرايط همچنان بايد با حفظ فاصله فيزيکي و رعايت همه پروتکل ها و دستورعمل هاي بهداشتي، شست وشوي مکرر دست ها و استفاده از ماسک تداوم داشته باشد تا از ابتلا به کرونا پيشگيري کنيم.

شرايط سخت کادر درمان

در روز هاي سخت کرونايي کادر درمان همچنان خستگي ناپذير در کنار بيماران هستند و تنها يک خواسته دارند و آن رعايت دستورعمل هاي بهداشتي است. در اين روزها کادر درمان بيمارستان نفت تهران شرايط سختي دارند و از مردم تقاضا دارند تا دستورعمل ها و پروتکل هاي بهداشتي را بيشتر رعايت کنند. الزام به زدن ماسک، رعايت فاصله گذاري اجتماعي، پرهيز از هرگونه تجمع و تردد در اماکن عمومي و شلوغ و به تعويق انداختن مسافرت هاي غيرضروري قطع به يقين در روند کاهش اپيدمي ويروس کرونا بسيار تأثيرگذار خواهد بود. مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با بيان اينکه شرايط بسيار سخت و دشواري بر کارکنان بهداشت و درمان حاکم است، مي گويد: «بيش از 50 نفر از کارکنان بخش درمان بيمارستان نفت تهران در استعلاجي کرونا هستند و متناسب با آن در ديگر بيمارستان هاي تحت پوشش صنعت نفت نيز وضع به همين منوال است. بر اين اساس مي توان به چند مورد از ميزان فعاليت هاي درماني در مراکز بهداشتي اشاره کرد. در بيمارستان نفت تهران تنها در شيفت عصر و شب بيش از 40 مورد سي تي اسکن و در 24 ساعت حدود 40 الي 50 تست پي سي آر انجام مي شود، يعني تقريباً 5 برابر آمارهاي قبل از تشديد کرونا است و همچنين در بيمارستان اهواز روزانه به طور ميانگين، 100 مورد سي تي اسکن انجام مي شود. اين حجم از کار، کادر درمان را خسته خواهد کرد .» هم اکنون کمبود دستگاه ونتيلاتور از چالش هاي اصلي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت است که در روزهاي اخير براي خريد 20 مورد از اين دستگاه اقدام شد. خريد دستگاه سي تي اسکن دوم براي بيمارستان هاي تهران و اهواز، افزايش ظرفيت تخت هاي ويژه و آي سي يو، خريد دستگاه اکسيژن ساز و مخزن اکسيژن مايع، تهيه داروهاي مورد نياز و ضروري، تهيه کيت هاي آزمايشگاهي، تجهيز بيمارستان ها به اقلام مصرفي از جمله ماسک، گان، لباس هاي ايزوله، الکل و شيلد از جمله مواردي است که سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به جد دنبال تهيه آنها است. سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در کنار دغدغه هايي که براي حفظ جان کادر درمان و کارکنان صنعت نفت دارد، به دنبال رفع کمبودها و نيازهاي بوميان است و در اين زمينه مي توان به حضور داوطلبانه کادر درمان بهداشت و درمان صنعت نفت در بيمارستان هاي شهرهاي مختلف اشاره کرد.  اميد است با رعايت نکات بهداشت و فاصله گذاري اجتماعي زنجيره شيوع ويروس کرونا قطع شود تا دوباره به زندگي قبل خود عاري از هر گونه ترس و استرس باز گرديم.