بومی سازی 5/3 میلیارد کالا از ابتدای سال

مشعل    غلامرضا مفيدي، مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون در گفت وگو با مشعل به تشريح اقدام ها و برنامه هاي اين شرکت در سال جاري پرداخته است. از جمله اين خبر او که در همين سه ماهه نخست امسال در حوزه توليد نفت و گاز بيش از 100 درصد برنامه توليد اين شرکت محقق شده است که وي اين دستاورد را حاصل همت و تلاش همکاران در بخش هاي مختلف دانسته و مي گويد: تامين حدود 46 ميليون بشکه نفت خوراک پالايشگاههاي داخلي کشور، افزايش حدود 24 هزار بشکه در روز نفت توليدي با راه اندازي 5 حلقه چاه جديد و تعميري با انجام ده ها فعاليت انجام شده بر روي چاه هاي نفت و گاز با رعايت کامل الزامات زيست محيطي و ايمني از ديگر اقدام هاي انجام شده است. افزون بر آن در زمينه تامين کالا در شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون از ابتداي سال 1399 تا کنون تعداد 363 قلم کالا به ارزش 50 ميليارد ريال خريداري و به واحدهاي متقاضي تحويل شده است. همچنين اقدام هاي مهمي در زمينه زيست محيطي و مسئوليت اجتماعي انجام شده است. اين شرکت در راستاي حفاظت از محيط زيست و کاهش آلاينده ها اجراي/ تکميل پروژه هاي متعدد زيست محيطي در 3 محور اصلي جلوگيري از آلودگي هوا، خاک و آب با اعتبارحدود8 هزار ميليارد ريال را در حوزه عملياتي خود تحت پيگيري دارد که در اين گفت وگو مي خوانيد.

براي امسال چه اولويت ها و هدف گذاري هايي در شرکت نفت و گاز کارون برنامه ريزي شده است؟

شركت بهره برداري نفت و گاز كارون بزرگترين شركت بهره بردار در مناطق نفت خيز جنوب است که ظرفيت توليد روزانه آن بيش از يك ميليون بشكه نفت خام از ميادين نفتي اهواز، منصوري، رامين و آبتيمور بوده و اين شرکت توليد کننده نفت، گاز، مايعات گازي و آب صنعتي و شرب مورد نياز تاسيسات نفتي و نيزآب شرب شهرک هاي مسکوني سازماني است. اهداف و برنامه هاي عملياتي شرکت کارون با توجه به اهميت و جايگاه استراتژيک آن در چرخه اقتصاد و صنعت نفت کشور در راستاي سند راهبردي اين شرکت مشتمل بر 3 هدف اصلي و 65 برنامه عملياتي و فعاليت هاي مرتبط با آنها تهيه و تدوين شده است که محورهاي اصلي اين اهداف و برنامه مشتمل بر تحقق توليد برنامه شده ساليانه از مخازن هيدروکربوري، نگهداشت و ارتقاي نظام ايمني/ بهداشت و پدافند غيرعامل و کاهش آلاينده هاي زيست محيطي است.

  با توجه به سال جهش توليد چه برنامه ريزي در اين راستا انجام شده است و در اين مسير شرکت نفت و گاز کارون چگونه ايفاي نقش خواهد داشت؟

با توجه به جايگاه ويژه شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون در توليد حدود 25 درصد نفت خام کشور از مخازن نفت با ميانگين عمر توليدي بيش از 50 سال و همچنين تحريم هاي ظالمانه استکبار جهاني، نگهداشت توان توليد از چاه هاي نفت و تاسيسات فرآورشي و خطوط لوله در شرايط آمادگي جهت بازگشت به سقف توليد در کوتاه ترين زمان ممکن، شالوده اصلي اهداف و برنامه هاي اين شرکت در سال جهش توليد است که در اين راستا اتکا بيش از پيش به تجربيات ارزشمند سرمايه هاي انساني شرکت و نيز توانمندي تامين کنندگان داخلي کشور در زمينه فراهم نمودن کالا و اجراي پروژه ها بارويکرد استمرار توليد ايمن و پايدار با رعايت حداکثري الزامات زيست محيطي از اهم رويکردهاي اين شرکت است.

  اگر بخواهيم به فعاليت هاي انجام شده در سه ماهه اخير سال بپردازيم، با مرور گزارش عملکرد بفرماييد در اين مقطع چه دستاوردهايي حاصل شده است؟

در حوزه توليد نفت و گاز در 3 ماه اول سال 1399 خوشبختانه بيش از 100 درصد برنامه توليد اين شرکت محقق شده است که اين دستاورد مرهون لطف الهي و همت و تلاش همکاران در بخش هاي مختلف است که از جمله مي توان به تامين حدود 46 ميليون بشکه نفت خوراک پالايشگاه هاي داخلي کشور، افزايش حدود 24 هزار بشکه در روز نفت توليدي با راه اندازي 5 حلقه چاه جديد وتعميري با انجام ده ها فعاليت انجام شده برروي چاه هاي نفت و گاز با رعايت کامل الزامات زيست محيطي و ايمني اشاره کرد. افزون بر آن در زمينه تامين کالا در شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون از ابتداي سال 1399 تا کنون تعداد 363 قلم کالا به ارزش 50 ميليارد ريال خريداري و به واحدهاي متقاضي تحويل شده است.

  اين آمار سال گذشته چه ميزان بوده است؟

در سال 1398 نيز به منظور حمايت از توليدکنندگان داخلي تعداد 4059 قلم کالا به مبلغ افزون بر 330 ميليارد ريال از توليدات ساخت داخل خريداري شده است. همچنين در حوزه ساخت داخل 52 قلم كالا به ارزش حدود 5/3 ميليارد ريال در سه ماهه اول 1399 بومي سازي شده است که اين فرآيند بصورت مستمر تحت پيگيري قرار دارد. در حوزه تعميرات اساسي در 3 ماهه اول 1399 طبق برنامه تعداد 74 دستگاه تجهيزات و ماشين دوار و ثابت مورد تعمير قرار گرفته است.