سرمايه گذاري حداکثري صندوق ذخيره فرهنگيان در طرح هاي مالي و پتروشيمي

محسن حاجي ميرزايي - وزير آموزش و پرورش نيز در اين مراسم حضور داشت و دليل حضور او سرمايه گذاري قابل توجه و موفق صندوق ذخيره فرهنگيان در پروژه هاي هلدينگ پتروفرهنگ و به خصوص پروژه کيميا پارس خاورميانه بود. او با بيان اينکه صندوق ذخيره فرهنگيان در موارد مختلفي وارد سرمايه گذاري شده که 80 درصد اين سرمايه گذاري ها مربوط به سرمايه گذاري هاي مالي و پتروشيمي است، گفت: ارتقاي معيشت فرهنگيان و تضمين آينده آنها براي دوره بازنشستگي جزو دغدغه هاي جدي و تکاليف قانوني و مأموريت هاي مهم آموزش و پرورش است، از اين رو بايد از اهتمام مؤثر دولت براي ارتقاي معيشت معلمان قدرداني کنم.

وزير آموزش و پروش با اشاره به اينکه 25 سال گذشته به حکم قانون، صندوقي شکل گرفت که ماهانه فرهنگيان يک تا 5 درصد از حقوق خود را در آن پس انداز مي کنند و دولت مکلف است معادل آن سرمايه در صندوق قرار دهد، افزود: سود حاصل از فعاليت اين صندوق در دوره بازنشستگي به بازنشستگان فرهنگي تعلق مي گيرد و به بهبود معيشت آنها کمک مي کند.

وي با بيان اينکه با گذشت 25 سال، 10 هزار ميليارد تومان سرمايه در صندوق ذخيره ايجاد شده که حاصل سپرده فرهنگيان، آورده دولت و سود حاصل از سرمايه گذاري هاست، تصريح کرد: از اين مبلغ تاکنون 3600 ميليارد تومان بين بازنشستگان توزيع شده است و حدود 80 درصد فرهنگيان عضو اين صندوق هستند.

حاجي ميرزايي افزود: صندوق ذخيره فرهنگيان فعاليت هاي اقتصادي خود را بر پايه صرفه و صلاح فرهنگيان در چهار گروه اقتصادي شامل سرمايه گذاري و مالي، صنعت و پتروشيمي، انرژي و ساختمان و خدمات متمرکز کرده که حدود 80 درصد اين سرمايه گذاري مربوط به دو گروه نخست يعني سرمايه گذاري هاي مالي و پتروشيمي است و در اين مدت 6800 ميليارد تومان سود حاصله از سرمايه گذاري ها را شاهد بوده ايم.وزير آموزش و پرورش با اشاره به افتتاح مجتمع پتروشيمي کيمياي پارس خاورميانه گفت: پروژه اي که امروز افتتاح مي شود در زمينه توليد متانول فعاليت مي کند. به عنوان رئيس هيئت امناي صندوق ذخيره فرهنگيان، تصميم هايي گرفتيم و صندوق را موظف کرديم که ارزش افزوده دارايي ها و سرمايه هاي صندوق را که متعلق به همه فرهنگيان است ارزش گذاري و در قالب موجهي ميان فرهنگيان توزيع کند، زيرا در سودي که حاصل شده فرهنگيان هم سهيم هستند و ارزش دارايي هاي آنها افزايش يافته است.وي بر ضرورت ايجاد سازوکارهاي قانوني براي عرضه هلدينگ هاي وابسته به صندوق ذخيره فرهنگيان در بورس تأکيد کرد و گفت: اکنون صندوق در مرحله رسيدن به بلوغ اقتصادي و تکامل است که مي تواند آينده درخشاني به همراه داشته باشد. ما هم تلاش مي کنيم اعتماد فرهنگيان را به نهادي که متعلق به خودشان است احيا کنيم.

 تکميل زنجيره متانول در دستور کار هلدينگ پتروفرهنگ

مرضيه شاهدايي- مديرعامل هلدينگ پتروفرهنگ نيز در اين مراسم، ضمن اعلام اين نکته که اين هلدينگ فقط به توليد متانول بسنده نمي کند، گفت: پتروفرهنگ طرح هايي را براي تکميل زنجيره ارزش متانول و توليد ارزش افزوده بيشتر در دستور کار دارد.

وي با اشاره به اينکه ساخت مجتمع کيمياي پارس خاورميانه از سال 95 براي توليد سالانه يک ميليون و 650 هزار تن متانول آغاز شد، اظهار کرد: حجم سرمايه گذاري در اين طرح حدود 600 ميليون دلار است. اين مجتمع با 14 ميليون نفر-ساعت کار بدون حادثه و طبق استانداردهاي بين المللي در هفتم خردادماه به توليد رسيد و 700 نفر به صورت مستقيم در اين مجتمع اشتغال دارند.مديرعامل هلدينگ پتروفرهنگ ادامه داد: براي توليد روزانه 5 هزار تن متانول در پتروشيمي کيمياي پارس خاورميانه حدود 4.5 ميليون مترمکعب گاز طبيعي و 220 تن اکسيژن مصرف مي شود.شاهدايي با اشاره به اينکه هلدينگ پتروفرهنگ سه واحد متانولي ديگر نيز در دست اجرا دارد که از اين ميان پتروشيمي سبلان تا پايان امسال افتتاح مي شود، تصريح کرد: اين هلدينگ فقط به توليد متانول بسنده نمي کند و طرح هايي را براي تکميل زنجيره ارزش متانول و توليد ارزش افزوده بيشتر در دستور کار دارد.

افزايش 4 ميليون تني ظرفيت توليد صنعت پتروشيمي ايران

بهزاد محمدي - مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي هم با اشاره به افتتاح سه طرح بزرگ از سوي رئيس جمهوري گفت: اين طرح ها شامل پتروشيمي کاوه، پتروشيمي کيميا پارس خاورميانه و کاتاليست پتروشيمي لرستان است که در مجموع با سرمايه گذاري 1.57 ميليارد دلار بيش از 4 ميليون تن به ظرفيت پتروشيمي ايران مي افزايد.وي با بيان اينکه در جهش دوم صنعت پتروشيمي کشور 27 طرح تعريف شده که در پايان سال 1400 به بهره برداري خواهند رسيد، ادامه داد: از اين سبد 17 طرح تا پايان امسال به بهره برداري مي رسد و ظرفيت صنعت را از 66 ميليون تن فعلي به 90 ميليون تن افزايش مي دهد و در پايان سال 1400 به ظرفيت 100 ميليون تني و درآمد 25 ميليارد دلار دست مي يابيم.وي با اشاره به اينکه از اين 17 طرح، يکي از طرح ها ماه گذشته به بهره برداري رسيد که طرح پتروشيمي مياندوآب بود، افزود: طرح نخست افتتاح شده پتروشيمي متانول کاوه که بزرگ ترين طرح متانول جهان به شمار مي رود، به بهره برداري رسمي رسيد. اين پتروشيمي با سرمايه گذاري 950 ميليون دلاري بخش خصوصي اجرا شده و 2.3 ميليون تن در سال به ظرفيت توليد متانول ايران اضافه خواهد کرد. خوراک اين واحد 6 ميليون مترمکعب گاز طبيعي در روز و شامل طرح متانول، يوتيليتي و اسکله هاي صادراتي است. 66 درصد از کل سرمايه گذاري پتروشيمي کاوه از مهندسي و ساخت تا تأمين تجهيزات در داخل کشور انجام شده و پيش بيني مي شود سالانه 400 ميليون دلار درآمد براي کشور به همراه داشته باشد.به گفته محمدي، بهره برداري از پتروشيمي کيميا پارس خاورميانه طرح بعدي است که با سرمايه گذاري 600 ميليون دلار در عسلويه افتتاح شد. خوراک اين پتروشيمي روزانه 4.5 ميليون مترمکعب گاز طبيعي است. اين واحد با ظرفيت توليد 1.65 ميليون تن متانول در سال ساخته شده که معادل 5 هزار تن متانول در روز است.وي با اشاره به اينکه اشتغال زايي مستقيم در پتروشيمي کيميا پارس خاورميانه 700 نفر خواهد بود، ادامه داد: 50 درصد از کل سرمايه گذاري نيز در داخل کشور هزينه شده و درآمد پيش بيني شده سالانه براي اين پتروشيمي براساس قيمت هاي ثابت سال 95، حدود 300 ميليون دلار برآورد مي شود.

مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي تأکيد کرد: آخرين طرح ارزشي مربوط به توليد کاتاليست پتروشيمي لرستان است. اين طرح با سرمايه گذاري 20 ميليون دلار انجام شده است. محل اجرا در پتروشيمي لرستان است و کاتاليست هاي مورد نياز توليد انواع پلي اتيلن ها را در دستور کار دارد.وي با بيان اينکه ظرفيت توليد کاتاليست در اين طرح 100 تن در سال خواهد بود، افزود: با اجراي آن 60 نفر اشتغال مستقيم ايجاد شده است که مي تواند درآمدي 30 ميليون دلاري در سال ايجاد کند. مهندسي و ساختمان نصب اين واحد به طور کامل ايراني است و تنها در زمينه تجهيزات از 30 درصد از تجهيزات خارجي استفاده شده است.محمدي، سرمايه گذاري در اين سه طرح را يک ميليارد و 570 ميليون دلار اعلام کرد و گفت: تا پايان سال نيز 13 طرح ديگر پتروشيمي افتتاح مي شود که شرکت پالايش گاز بيدبلند خليج فارس، طرح پتروشيمي سبلان، پتروشيمي لردگان، پتروشيمي ايلام، پتروشيمي مسجد سليمان، پروژه پلي پروپيلن خمين و... تا پايان سال به بهره برداري مي رسند.

ارزآوري 400 ميليون دلاري پتروشيمي کاوه

ابراهيم عسگريان - مديرعامل پتروشيمي کاوه، نيز در اين مراسم، سرمايه گذاري اين طرح را 950 ميليون دلار عنوان کرد و گفت: پيش بيني مي شود اين مجتمع سالانه 400 ميليون دلار ارزآوري براي کشور به همراه داشته باشد.وي با اشاره به اينکه اين مجتمع بزرگ ترين مجتمع توليدکننده متانول جهان با ظرفيت توليد سالانه 2.3 ميليون تن است، اظهار کرد: پتروشيمي کاوه در زميني به مساحت 200 هکتار اجرا و ساخته شده است و قابليت توسعه براي 5 طرح را دارد.

وي افزود: حدود 1350 نفر در مجتمع پتروشيمي کاوه مشغول به کارند که 60 درصد اين کارکنان بومي هستند.

مديرعامل پتروشيمي کاوه، اسکله و يوتيليتي اختصاصي را از ويژگي هاي شاخص و مهم اين پروژه دانست و گفت: عمليات طراحي و ساخت اسکله اختصاصي کاوه در مدت هفت سال اجرا شده است که قابليت بارگيري کشتي با ظرفيت 100 هزار تني را دارد و ظرفيت آن تا 8 ميليون تن در سال قابل افزايش است. اين اسکله علاوه بر قابليت بارگيري متانول به روش SPM، قابليت بارگيري مواد ديگر را هم داراست.

عسگريان ادامه داد: پتروشيمي کاوه 9 مخزن ذخيره با ظرفيت 420 هزار تن متانول دارد که منحصر به فرد است.

وي با بيان اينکه متانول کاوه داراي دو نيروگاه 50 مگاواتي استيم توربرو و دو نيروگاه 54 مگاواتي جس تورباين است، تصريح کرد: با توجه به افزايش مصرف اکسيژن مايع در کشور به دليل شيوع ويروس کرونا تأمين اين ماده حياتي در دستور کار قرار گرفته و با تمامي توان براي رفع نياز اکسيژن بيمارستاني اين کار در اولويت اين واحد توليدي است.

مديرعامل پتروشيمي کاوه، سرمايه گذاري اين طرح را به همراه اسکله و يوتيليتي اختصاصي 950 ميليون دلار عنوان کرد و افزود: 66 درصد وزني اين ميزان از سرمايه گذاري داخلي بوده و پيش بيني مي شود اين طرح سالانه 400 ميليون دلار ارزآوري داشته باشد.

وي با اشاره به اينکه قيمت جهاني متانول افت کرده است، اظهار کرد: با ميانگين قيمت دو سال گذشته، برآورد مي شود ميزان سرمايه گذاري صورت گرفته در اين طرح چهار ساله بازگردد.

به گفته عسگريان، ساخت پنج بويلر 75 تني و دو بويلر 110 تني با فشار بالا نيز در يوتيليتي اين طرح حائز اهميت است که در جلوگيري از خروج ارز نقش بسيار قابل توجه داشته است.وي به گستره زمين اين طرح اشاره کرد و گفت: اين شرکت درخواست واحد متانول 2 را به منظور توسعه پايين دست اين محصول اعلام کرده است.

 تمرکز بر توليد کاتاليست با توان شرکت هاي دانش بنيان

داوودرضا رباني - مديرعامل هلدينگ پتروشيمي باختر نيز در مراسم افتتاح طرح کاتاليست پلي اتيلن پتروشيمي لرستان با تاکيد بر تمرکز بر توليد کاتاليست هاي صنعت پتروشيمي بر اساس توان شرکت هاي دانش بنيان گفت: 8 طرح دانش بنيان توليد کاتاليست در حال آماده سازي است که 6 طرح آن در پتروشيمي لرستان است.

او گفت: با وجود اينکه بسياري از کاتاليست هاي صنعت پتروشيمي وارداتي بودند ما در توليد پتروشيمي لرستان و پتروشيمي مهاباد با کمبود کاتاليست مواجه شديم و در شرايطي امکان توليد گريد مرتبط را نداشتيم بر اين اساس به سمت توليد کاتاليست حرکت کرديم.

وي ادامه داد: با استفاده از توان دانشمندان جوان شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي يک واحد آزمايشگاهي توليد کاتاليست پلي اتيلن امروز به يک واحد صنعتي با ظرفيت سالانه 100 تن تبديل شد و ما به حوزه دانش بنيان وارد شديم. در گذشته در پتروشيمي کرمانشاه نيز يک کاتاليست توليد کرديم که توانستيم به واسطه آن از اسفند 97 تا کنون بيش از 600 هزار تن محصول توليد کنيم.رباني در مورد جزييات طرح توليد کاتاليست پلي اتيلن پتروشيمي لرستان گفت: بيش از 50 درصد از تاسيسات ساخت آن مربوط به ساخت پايه توليد کاتاليست است و کاتاليست توليد شده در مجتمع لرستان استفاده مي شود و از نتايج توليد کيفيت کاتاليست بروز رساني شده، قابليتي که کشورهاي ديگر ندارند زيرا آنها يا توليدکننده و يا مصرف کننده کاتاليست هستند.

مديرعامل هلدينگ باختردر مورد طرح هاي ديگر توليد کاتاليست توضيح داد و گفت: 8 طرح دانش بنيان توليد کاتاليست در دست آماده سازي است که 6 طرح آن در پتروشيمي لرستان است از اين 6 طرح اولين آن امروز بطور رسمي بهره برداري شد و 3 طرح کاتاليست بستر ثابت است که تا پايان سال تکميل خواهد شد و دو طرح کمک کاتاليست هستند که در حال آماده سازي است. همچنين يک طرح کاتاليست در پتروشيمي کرمانشاه است که در حال مهندسي و خريد تجهيزات و يک طرح در سنندج که براي توليد پروکسايد است. پروکسايد در واحد هاي پتروشيمي فشار بالا به عنوان کاتاليست عمل مي کند.

وي ادامه داد: هزينه واردات اين کاتاليست 300 دلار در هر کيلو است که با بهره برداري از اين طرح و توليد سالانه 100 تن 30 ميليون دلار کاهش واردات و خروج ارز را به همراه دارد. با توجه به اينکه اين طرح امکان توسعه دارد مي توانيم در آينده نياز صنعت پتروشيمي به اين کاتاليست را تامين کنيم.

پنجره واحد سرمايه گذاري در کنار طرح متانول کاوه در بوشهر ايجاد مي شود

عبدالکريم گراوند - استاندار بوشهر هم يکي ديگر از مهمانان آنلاين در مراسم افتتاح سه گانه طرح هاي پتروشيمي با حضور رئيس جمهور بود. او با بيان اينکه در جنگ اراده ها شاهد هستيم که مجتمع پتروشيمي متانول کاوه با تلاش، همت و تدبير وزارت نفت افتتاح شد و حداکثر اميد را خلق کرد، گفت: در تلاش هستيم تا پنجره واحد سرمايه گذاري داخلي و خارجي را در بوشهر و در کنار متانول کاوه ايجاد کنيم تا سرمايه گذاران به ويژه بخش خصوصي از آن منتفع شوند.

وي ضمن ابراز اميدواري به اينکه روند توسعه پروژه هاي مختلف در استان بوشهر تداوم خواهد يافت، تصريح کرد: تا پايان سال پروژه هاي عظيمي در استان بوشهر به بهره برداري خواهد رسيد.