افتتاح آنلاین سه طرح مهم پتروشیمی با حضور رئیس جمهور

بزرگترین مجتمع تولید متانول جهان در مدار تولید

مشعل: آيين افتتاح سه طرح پتروشيمي مطابق با برنامه ريزي هاي افتتاح در سال 99 و با وجود محدوديت هاي کرونايي، به صورت ويدئوکنفرانس از سوي رئيس جمهوري انجام شد. اين مراسم که به طور مشترک بين سه مجتمع لردگان، کاوه و کيميا پارس خاورميانه و همزمان با اعياد غدير برگزار شد، اين نويد را به همراه دارد که پروژه هاي تکميل و آماده بهره برداري صنعت پتروشيمي حتي در اين شرايط سخت متوقف نمي مانند و برنامه توسعه و توليد و افتتاح ها ادامه دارند. اين سه مجتمع نيز در ماه هاي گذشته برنامه توليد خود را آغاز کرده اند و حالا با دستور و حضور آنلاين رئيس جمهور فعاليت خود را به طور رسمي شروع مي کنند و اين خبر خوش را به همه مردم ايران مي رسانند که ما مي توانيم.

افتتاح 3 طرح پتروشيمي گامي ارزنده در مسير توسعه و آباداني است

دکتر حسن روحاني - رئيس جمهوري (پنجشنبه، 16 مردادماه) در آيين افتتاح طرح هاي پتروشيمي متانول کاوه و کيمياي پارس خاورميانه در بوشهر و کاتاليست پتروشيمي لرستان که از طريق ويدئوکنفرانس برگزار شد، گفت: افتتاح سه طرح مهم ملي و زيربنايي پتروشيمي به ارزش حدود يک ميليارد و 600 ميليون دلار، گامي ارزنده در مسير توسعه و آباداني کشور است.

رئيس جمهور با بيان اينکه امروز شاهد تحول صنعت پتروشيمي هستيم و افتتاح هاي امروز خوشحالي مضاعفي داشت، زيرا وقتي مي خواهيم از صادرات نفت خام فاصله بگيريم و آن را به فراورده هاي باارزش تبديل کنيم يکي از راه هاي آن توسعه و تحول در صنعت پتروشيمي است، گفت: کل ارزش توليد پتروشيمي ما در سال 76 يک ميليارد دلار بود که در آغاز دولت تدبير و اميد اين رقم به 11 ميليارد دلار رسيد و به همين صورت در حال پيشرفت و توسعه در اين صنعت هستيم، به گونه اي که توليدات ما در اين صنعت دو برابر شده و جهشي بزرگ اتفاق افتاده است.

رئيس جمهوري با بيان اينکه امسال 17 طرح پتروشيمي در کشور افتتاح مي شود، تصريح کرد: اين طرح ها براي ريل گذاري و رسيدن به جهش سوم صنعت پتروشيمي است که در سال 1404 اتفاق خواهد افتاد.

روحاني ادامه داد: ارزش توليد پتروشيمي ما يک ميليارد دلار بود که اکنون به 11 ميليارد دلار رسيده است و دوباره از 11 ميليارد دلار به 25 ميليارد دلار مي رسد و از 25 ميليارد دلار هم به 37 ميليارد دلار خواهد رسيد که اين به معناي تحولي بزرگ در صنعت پتروشيمي کشور است.

وي با قدرداني و تشکر از مهندسان و سرمايه گذاران اين طرح ها، عنوان کرد: يک مجتمع بزرگ پتروشيمي (کيمياي پارس خاورميانه) با سرمايه فرهنگيان افتتاح شد که جاي خوشحالي است. صندوق هايي که امروز همانند صندوق ذخيره فرهنگيان فعال هستند مي توانند در بورس نيز فعال شوند و رونق بورس را نيز به همراه داشته باشند.

رئيس جمهور گفت: بخش هاي دولتي پس از سرمايه گذاري بايد مديريت را کنار بگذارند و تنها صاحب سهام باشند، اين موضوع مهم تر و مفيدتر خواهد بود.روحاني خطاب به مردم ايران عنوان کرد: افتتاح هاي امروز در صنعت پتروشيمي رقمي بالغ بر يک ميليارد و 600 ميليون دلار ارزش دارد که نشان مي دهد ما در شرايط سخت تحريم اقتصادي نيز پروژه هاي متعددي افتتاح مي کنيم.

روحاني گفت: قواي کشور، نيروهاي مسلح و مردم در سايه هدايت هاي رهبر معظم انقلاب اسلامي، شاهد يک وحدت و اتحاد هستند و در تقويت اين وحدت و اتحاد، رسانه ها و خبرنگاران مي توانند بسيار نقش آفرين باشند.

*افزايش 2 برابري توليد محصولات پتروشيمي در دولت تدبير و اميد

بيژن زنگنه - وزير نفت هم در آيين افتتاح اين سه طرح مهم پتروشيمي از افزايش دو برابري توليد محصولات پتروشيمي در دولت تدبير و اميد خبر داد و گفت: با ريل گذاري انجام شده و طرح هايي که پيشرفت فيزيکي مشخص دارند اين مقدار تا پايان سال 1404 به بيش از سه برابر نسبت به ابتداي دولت مي رسد. او اظهار کرد: امروز دو طرح مهم متانول و يک طرح فناورانه توليد کاتاليست به بهره برداري مي رسد و تا پايان سال 13 طرح ديگر نيز به بهره برداري خواهد رسيد که 25 ميليون تن به ظرفيت توليد پتروشيمي کشور مي افزايد. يکي از مهم ترين وظايف صنعت پتروشيمي جلوگيري از خام فروشي با تکميل زنجيره افزوده در صنعت نفت و گاز است، همچنين تأمين خوراک بخش پايين دستي در صنايع داخلي، جلوگيري از خروج بيش از 5 ميليارد دلار ارز از کشور در سال و تأمين کننده نخست ارز کشور در سامانه نيما از مواهب صنعت پتروشيمي است. وزير نفت با اشاره به اينکه ارزش توليد محصولات صنعت پتروشيمي در سال 76 با تمام تلاش هاي انجام شده کمتر از يک ميليارد دلار بود که با يک جهش در دو دوره دولت اصلاحات و فعاليت هاي پس از آن اين رقم در سال 92 به حدود 11 ميليارد دلار به قيمت ثابت سال 95 رسيد، افزود: از سال 92 و با جهش دوم صنعت پتروشيمي 18 طرح پتروشيمي تا پايان سال 98 به بهره برداري رسيد. وي ادامه داد: با به مرحله توليد رسيدن 27 طرح ديگر پتروشيمي تا سال 1400 و با سرمايه گذاري 17 ميليارد دلاري، مجموع ارزش توليدات پتروشيمي به 25 ميليارد دلار و تا پايان سال 1403 و در ادامه کار در جهش سوم به 37 ميليارد دلار مي رسد. به گفته زنگنه، توليد محصولات پتروشيمي تا پايان اين دولت نسبت به ابتداي دولت دو برابر و با ريل گذاري انجام شده و طرح هايي که پيشرفت فيزيکي مشخص دارند و پيشرفت آنها نيز عنوان شده تا 1404 به بيش از سه برابر نسبت به ابتداي دولت مي رسد. وزير نفت با بيان اينکه پتروشيمي ها نقش بسيار مهمي در بورس دارند و 25 درصد ارزش بازار سرمايه متعلق به شرکت هاي پتروشيمي است، تصريح کرد: با توجه به اينکه شرکت هاي پتروشيمي از گروه هاي ارزآور و صادرات محور هستند مورد استقبال مردم است. وي افزود: در سال هاي گذشته تلاش هاي زيادي انجام شد تا شرکت هاي پتروشيمي براي تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي، گسترش مالکيت عمومي و مردمي کردن اقتصاد در بورس عرضه شوند. شرکت هاي پتروشيمي پارس، تندگويان و نوري طي دو سال اخير عرضه شدند و ان شاء الله چند شرکت ديگر هم با همکاري بورس به زودي عرضه مي شوند.

زنگنه با بيان اينکه از ديگر کارهايي که در مسير صنعت پتروشيمي انجام گرفت جمع آوري گازهاي همراه نفت است، تصريح کرد: ان جي ال 3200 و ان جي ال 3100، طرح پالايش گاز بيدبلند خليج فارس به عنوان بزرگ ترين ان جي ال کشور و طرح هاي پتروپالايش کنگان همه براي تأمين خوراک پتروشيمي هاست.

وي به افزايش توليد اتان اشاره کرد و گفت: توليد اتان از 3.5 ميليون تن ابتداي اين دولت به 14 ميليون تن تا انتهاي دولت مي رسد، يعني 4 برابر شده است.

وزير نفت با اشاره به اينکه ما 40 گروه کاتاليست داريم و 85 نوع کاتاليست در صنعت پتروشيمي با ارزش 270 ميليون دلار مصرف مي شود، گفت: در هفت سال اخير 18 کاتاليست به ارزش 104 ميليون دلار بومي سازي و در داخل کشور توليد شده است. با برنامه ريزي انجام شده تا سال 1400، 18 کاتاليست ديگر به ارزش تقريباً 90 ميليون دلار در داخل ساخته مي شود.

زنگنه با بيان اينکه با افتتاح دو طرح کيمياي پارس خاورميانه و کاوه 4 ميليون تن به ظرفيت توليد پتروشيمي کشور افزوده مي شود، تصريح کرد: متانول کاوه بزرگ ترين متانول دنياست که از سوي بخش خصوصي انجام شده و کيمياي پارس خاورميانه که متعلق به صندوق ذخيره فرهنگيان است و فرهنگيان ما از نعمت و درآمد آن استفاده خواهند کرد.

وي، ارزش سه طرحي را که امروز افتتاح شد حدود 1.6 ميليارد دلار عنوان کرد و افزود: توليد متانول کشور تا پايان پارسال 6.7 ميليون تن بوده که با پايان جهش دوم اين مقدار به 17.5 ميليون تن و در پايان جهش سوم به 24 ميليون تن مي رسد. وزير نفت ادامه داد: افزايش توليد متانول اگرچه يک خبر خوب است، اما يک هشدار هم به شمار مي آيد که ممکن است بازار اين محصول اشباع شود، بنابراين در اين مسير، توليدکننده متانول بايد به بخش پايين دستي آن بسيار توجه کند. خوشبختانه زنجيره پايين دستي متانول به پروپلين مي رسد، پروپلين محصولي است که صنايع پايين دستي بيشترين نياز را به آن دارد و هم اکنون در اين محصول کمبود هم داريم. در عين حال طرح هاي زنجيره اي پيشران صنايع پايين دستي پتروشيمي با اولويت پروپلين را به زودي براي تصويب تقديم دولت مي کنيم.