وزارت نفت با افتتاح گازرساني به 77 روستا   به استقبال هفته دولت رفت

شعله های جاویدان

نهضت گازرساني به روستاها، صنايع و واحدهاي توليدي که از سال 93 با بهره گيري از بند «ق» تبصره دو قانون بودجه با شتابي دوچندان آغاز شد اين روزها شاهد ثبت رکوردهايي جديد است و پرونده گازرساني به روستاهاي بالاي 20 خانوار کشور به زودي بسته مي شود. هنوز هفته دولت فرا نرسيده که وزارت نفت به دليل ترافيک بالاي پروژه هاي در دست اجرا و آماده بهره برداري با افتتاح پروژه هاي گازرساني به افتتاح اين هفته رفته است تا با افزايش ضريب نفوذ گاز تا 95 درصد، «پويش سبز» را اجرايي کند. براساس برنامه هاي تعريف شده، تنها طي يک ماه آينده شاهد بهره برداري و افتتاح پروژه گازرساني به 900 روستاي کشور خواهيم بود و در دو نوبت ديگر، 2 هزار روستا نيز تا پايان سال به شبکه گاز متصل خواهند شد. افزون بر گازرساني به روستاها، در هفته هاي آينده شاهد بهره مندي صنايع و واحدهاي توليدي جديدي از گاز خواهيم بود که زمينه ساز ايجاد اشتغال، جهش توليد و کاهش قيمت تمام شده محصولات توليدي خواهد بود. در همين حال، دوشنبه هفته گذشته بود که آيين رسمي افتتاح گازرساني به 77 روستا و آغاز به کار خط لوله انتقال تقويتي جنوب مشهد با حضور بيژن زنگنه، وزير نفت، حسن منتظر تربتي، مديرعامل شرکت ملي گاز ايران، سيداميرحسين قاضي زاده هاشمي، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس، مديران و مسئولاني استاني و محلي از طريق ويدئوکنفرانس در محل ساختمان مرکزي وزارت نفت برگزار شد.

وزير نفت در اين مراسم، اعداد مربوط به صادرات فرآورده هاي نفتي را به دليل توسعه طرح هاي گازرساني در کشور بي نظير خواند و تأکيد کرد: فعاليت ها در صنعت نفت در بيش از دو سالي که از تحريم ها گذشته با قدرت ادامه دارد. بيژن زنگنه افزود: ما استوار، محکم و سرحال با هدف خدمت به مردم ايستاده ايم، مشکلات زياد است، اما فعاليت ها در صنعت نفت را طي دو سالي که از تحريم ها گذشته است، زنده نگه داشته ايم. وي با يادآوري اينکه اکنون دو سال و سه ماه از تحريم هاي شديد عليه ايران مي گذرد و در اين مدت نه تنها هيچ طرحي در صنعت نفت نخوابيده، بلکه ما طرح هاي جديد را هم آغاز کرديم، تصريح کرد: امسال هم با قدرت به اين روند ادامه مي دهيم و براي آينده هم ريل گذاري مي کنيم. وزير نفت با تأکيد بر اينکه ما بايد پشت به پشت هم و دست به دست هم دهيم و براي توسعه کشور، عبور از سختي ها و نااميد کردن دشمنانمان، تلاش کنيم، تصريح کرد: ان شاءالله ملت ايران به ياري خداوند متعال از اين مشکلات سرافرازانه و سربلند عبور کند. زنگنه با بيان اينکه به برکت افزايش توليد گاز و گازرساني در کشور اعدادي که براي صادرات فرآورده هاي داريم بي نظير است، گفت: به دليل منافع ملي نمي توانم عددي اعلام کنم، اما واقعاً اعداد بي نظير بوده و براي کشور درآمد به همراه داشته است. وي گفت: وظيفه مان اين است تا آنجا که توان و قدرت داريم تلاش کنيم و همه اعضاي صنعت نفت با تمام قدرت پاي کار هستند.

   پويش سبز  

وزير نفت به برنامه پويش سبز اشاره کرد و با بيان اينکه استان خراسان نخستين استان در اين پويش که از نظر موقعيت انتخاب درستي بوده است، گفت: ملاک سبز بودن يک استان اين است که 95 درصد جمعيت آن زير پوشش گاز قرار داشته باشند. وي با اشاره به اينکه جمعيت روستايي زير پوشش گازرساني در سال 92، 14 هزار روستا بودند که اکنون از 30 هزار روستا عبور کرده و تا پايان سال به بيش از 32 هزار روستا مي رسد، تصريح کرد: اکنون 88 درصد از جمعيت روستايي و 95 درصد مجموع جمعيت کل کشور زير پوشش شبکه گاز هستند. زنگنه با بيان اينکه از ابتدا نيز هدف گذاري براي اتصال 95 درصد جمعيت کشور به شبکه گاز انجام شده بود، اما تا پايان دولت دوازدهم اين عدد فراتر خواهد رفت، افزود: اين پوشش گسترده گازرساني در هيچ کجاي دنيا وجود ندارد. اين يک زير ساخت بسيار مهم براي کشور است که مردم هم به خوبي آن را حس مي کنند.

افزايش گازرساني و اشتغال

وزير نفت با يادآوري اينکه در ميانه سال 92 مطالعه روش هاي مختلف تأمين انرژي پايدار و مطمئن براي روستاها به گروهي از افراد مسلط و به سرپرستي يکي از استادان دانشگاه پلي تکنيک سپرده شد، تصريح کرد: اين مطالعات حدود يک سال به طول انجاميد و نتيجه آن شد که روش گازرساني از طريق خط لوله، اقتصادي ترين روش است.وي به بند«ق» تبصره 2 قانون بودجه 93 و سپس قانون رفع موانع توليد اشاره کرد و گفت: با مجوز مجلس شوراي اسلامي در تصويب تخصيص درآمد حاصل از صادرات سوخت هاي مايع، اعتبارات مناسبي براي گازرساني به روستاها حاصل شد و بدون اتکا به بودجه، 26 هزار ميليارد تومان منابع براي اين کار به دست آمد.زنگنه، دولت، مردم و محيط زيست را برنده اين مصوبه و اجراي آن دانست و درباره دلايل آن توضيح داد: دولت برنده بود، زيرا فرآورده مايع براي صادرات به دست آورد. مردم برنده شدند، زيرا گاز به خانه هاي آنها رسيد و سطح رفاه در زندگي شان بالا رفت و محيط زيست هم برنده بود، زيرا ديگر شخصي براي تهيه سوخت هيزم و بوته استفاده نمي کند، بي شک آثار زيست محيطي اين طرح در چند سال آينده بيشتر نمايان مي شود.وي با بيان اينکه با گازرساني روستايي، هزاران شغل ايجاد شد، زيرا همه تجهيزات ساخت ايران است و پيمانکاران نيز ايراني هستند، افزود: با رساندن گاز به خانه ها، مردم بخاري و تجهيزات مورد نياز را خريدند و به اين شکل چرخه اشتغال در اين فرآيند براي مردم ايجاد شد که در اين وضع به کمک کشور آمد.

گازرساني به برکت پارس جنوبي

وزير نفت با اشاره به اينکه گازرساني به روستاها به برکت توسعه پارس جنوبي انجام شد، يادآوري کرد: در سال 92 با کمبود گاز روبه رو بوديم و مصرف سوخت مايع بالا بود، در اين سال نيروگاه ها 27 ميليارد ليتر سوخت مايع مصرف کردند، در سال هاي اخير مصرف سوخت مايع نيروگاه ها به يک سوم تقليل يافت که اين مقدار کمتر هم مي شود.وي با بيان اينکه صادرات گاز نيز با افزايش توليد گاز پارس جنوبي 90 درصد افزايش يافته است، افزود: ايران هم اکنون به طور ميانگين روزانه حدود 75 ميليون مترمکعب گاز صادر مي کند.زنگنه ظرفيت توليد پارس جنوبي در سال 92 را روزانه 280 ميليون مترمکعب عنوان و اعلام کرد: اين رقم تا پايان امسال به روزانه 750 ميليون مترمکعب مي رسد. به گفته وزير نفت، گاز تأمين شده از ميدان گازي پارس جنوبي در سال 91، 39 درصد نياز گازي کشور بوده که اين مقدار در سال 99 به 66 درصد مي رسد. دوسوم گاز کشور از پارس جنوبي تأمين مي شود. وي افزود: پول محرک اصلي نيست، بلکه دليل اصل توسعه پارس جنوبي در سال هاي اخير، مديريت بوده است.

يک پارس جنوبي داريم

زنگنه بر ضرورت مصرف بهينه و بهره وري در حوزه انرژي تأکيد کرد و گفت: ما يک پارس جنوبي داريم و نمي توانيم هر چند سال يکبار يک پارس جنوبي کشف کنيم و آن را توسعه دهيم.وي به تدوين چهار سند مربوط به مصرف سوخت در بخش حمل ونقل، عرضه و تقاضاي گاز، سند توليد نفت و سند مربوط به صنعت پتروشيمي تا افق 1420 اشاره کرد و گفت: اين اسناد که براي ريل گذاري صنعت نفت در آينده تدوين شده آماده عرضه به مجلس شوراي اسلامي است.وزير نفت بر ضرورت تداوم اکتشاف در خراسان تأکيد کرد و گفت: اين استان اگرچه توليدکننده گاز است و توليد آن نيز از نظر پايداري شبکه اهميت دارد، اما واردکننده بزرگ هم است، اگر ما بتوانيم در اين استان گاز کشف کنيم بايد به هر قيمتي آن را توسعه دهيم.

افتتاح 3 طرح صنعت پتروشيمي

وزير نفت همچنين از افتتاح سه طرح متانول کاوه، کيمياي پارس خاورميانه و کاتاليست لرستان در روز پنجشنبه (16 مردادماه) خبر داد و گفت: افتتاح 17 طرح پتروشيمي تا پايان امسال برنامه ريزي شده است.زنگنه توضيح داد: کيمياي پارس خاورميانه با ظرفيت توليد روزانه 5 هزار تن متانول، کاوه با ظرفيت توليد روزانه 7 هزار تن متانول و کاتاليست لرستان اين هفته افتتاح مي شوند.وي گفت: حجم کاتاليست لرستان بالا نيست، اما اين طرح از نظر راهبردي مهم است، زيرا اگر کاتاليست نباشد عمليات بسياري از فرآيندها جاري نمي شود.وزير نفت با يادآوري اينکه با بهره برداري از 17 طرح پتروشيمي سالانه 25 ميليون تن به ظرفيت توليد اين صنعت افزوده مي شود، تصريح کرد: اين طرح ها به مرور در سال 99 افتتاح مي شوند.زنگنه با اشاره به اينکه توليد محصولات پتروشيمي نسبت به پارسال افزايش يافته است، گفت: ارزش کل محصولات پتروشيمي به دليل کاهش قيمت نفت (قيمت محصولات پتروشيمي تابعي از قيمت نفت) ممکن است کمتر از پارسال باشد.زنگنه با بيان اينکه امسال خوراک بيشتري (به ويژه اتان) در اختيار پتروشيمي ها قرار مي گيرد و توليد آن نيز افزايش يافته است، تأکيد کرد: پتروشيمي اکنون سرحال جلو مي رود و ان شاء الله به اهدافي که برايش تعيين شده است و حتي فراتر از آن مي رسد.

سي ان جي کردن خودروهاي عمومي در اولويت است

وزير نفت درباره اينکه برنامه وزارت نفت براي افتتاح ديگر پروژه هاي گازرساني روستايي چيست، گفت: برنامه ما اين است که تا پايان سال هر چند هفته يکبار آيين افتتاح گازرساني روستايي، يا آغاز عمليات گازرساني را داشته باشيم، البته دو يا سه استان هستند که گازرساني در آنها از ميانگين کشوري پايين تر است، از اين رو تلاشمان اين است که آنها را به ميانگين کشوري برسانيم و منابع آن نيز تأمين شده است.

وي درباره سي ان جي سوز کردن خودروها هم اظهار کرد: سي ان جي سوز کردن خودروهاي عمومي نخستين اولويت به شمار مي آيد و سامانه خوبي براي آن راه اندازي شده و کار آن در حال انجام است، البته در اين مسير مشکلاتي وجود دارد که برطرف خواهد شد.زنگنه درباره اينکه آيا براي ساخت مخازن خودروهاي سي ان جي سوز از شرکت هاي دانش بنيان استفاده مي شود، گفت: هر شرکتي توانسته مخزن بسازد ما از آن استفاده کرديم و هيچ محدوديتي نداشتيم، از ساخت مخزن نيز به تعداد مورد نياز حمايت مي کنيم.به گفته وي، براي خودروهاي عمومي به يک ميليون و 450 تا يک ميليون و 460 هزار مخزن نياز است که اگرچه ظرفيت توليد آن در کشور هست، اما در تأمين مواد اوليه که وارداتي است مشکل وجود دارد.

136 ميليارد تومان سرمايه گذاري در صنعت گاز

مديرعامل شرکت ملي گاز ايران نيز مجموع سرمايه گذاري دولت تدبير و اميد از سال 1392 تا سال 1400 در حوزه گاز را 136 هزار ميليارد تومان اعلام کرد. حسن منتظرتربتي گفت: خوشبختانه با تمامي مشکلاتي که بوده تاکنون بيش از 900 روستا براي گازرساني آماده شده که افتتاح آنها آغاز مي شود و تا هفته دولت ادامه مي يابد و به بهره برداري مي رسند و تا پايان امسال هم پروژه هاي گازرساني به 2 هزار روستاي ديگر در دو نوبت آماده بهره برداري مي شود. وي ادامه داد: اما چه اتفاقي افتاد که گازرساني به اينجا رسيد؟ قانون خوب و اجراي خوب سبب اين نهضت گازرساني شد. با تصويب قانون بند «ق» تبصره يک در مجلس نهم به ما اجازه داده شد از منابع حاصل از صرفه جويي فرآورده هاي نفتي بتوانيم سرمايه گذاري ها را بازپرداخت کنيم و اين مقدار توليد سبب شد براي توسعه گازرساني به روستاها پشتوانه داشته باشيم.