شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي

طرح تبديل يارانه اي خودروهاي مسافربر شخصي آغاز مي شود

مدير طرح سي ان جي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران گفت: فاز دوم طرح تبديل يارانه اي خودروها به گازسوز، خودروهاي مسافربر شخصي را زير پوشش قرار مي دهد که اين طرح به زودي آغاز مي شود.

به گزارش شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، محمدحسين باقري با اشاره به آخرين وضع تبديل خودروهاي عمومي گفت: طبق مصوبه شوراي اقتصاد، تبديل يارانه اي خودروها به گازسوز براي خودروهاي عمومي رايگان است که شامل تاکسي ها و انواع وانت ها با هر نوع پلاک شخصي و غيرشخصي مي شود.وي با بيان اينکه هم اکنون در فاز نخست اجراي اين طرح هستيم و با پيشرفت کار فاز دوم را نيز آغاز خواهيم کرد، تأکيد کرد: فاز دوم خودروهاي مسافربر شخصي هستند که شامل اسنپ، تپسي و آژانس هاي تحت کنترل و نظارت وزارت کشور و يا شهرداري ها مي شود. در واقع دو فاز براي اين طرح در نظر گرفته شده که شامل خودروهاي عمومي و مسافربرهاي شخصي است. مدير طرح سي ان جي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران با اشاره به پيشرفت ها در مسير فاز نخست اجراي طرح اظهار کرد: هم اکنون با توجه به شرايط کشور و شيوع ويروس کرونا با تعطيلي کارگاه ها روبه رو بوديم، اما با توجه به رعايت پروتکل ها از اواسط خردادماه پيمانکاران، کار تبديل را آغاز کردند و ثبت نام نيز در WWW.GCR.NIOPDC.IR در حال انجام است.باقري تأکيد کرد: تاکنون حدود 95 هزار ثبت نام انجام شده که از اين تعداد 26 هزار و 400 خودرو شامل اين طرح شده اند، 7500 خودرو تبديل شده و 14 هزار و 500 خودرو در صف تبديل هستند و نوبت خود را دريافت کرده اند.وي با بيان اينکه 4 هزار و 600 خودرو ديگر هنوز کارگاه خود را انتخاب نکرده اند و در فرآيند کار انتخاب کارگاه و زمان مناسب براي تبديل هستند، تصريح کرد: با توجه به استقبال خودروهاي عمومي بايد شرايط را بررسي کنيم و پس از اينکه وضع خودروهاي عمومي مشخص شد سراغ خودروهاي مسافربر شخصي مي رويم.مدير طرح سي ان جي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران افزود: در مجموع يک ميليون و 464 هزار خودرو در طرح تبديل رايگان قرار دارند که از اين تعداد آنچه خودرو عمومي وجود داشته باشد و در سامانه ثبت نام کنند تبديل خواهيم کرد و بعد از اينکه اين فاز انجام شد مرحله بعدي تبديل يارانه اي مسافربرهاي شخصي انجام مي شود.باقري گفت: زمان اجراي فاز دوم به شرايط و استقبال خودروهاي عمومي بستگي دارد، اما با توجه به صحبت هايي که با مسئولان ذي ربط شده است، احتمال دارد در ماه هاي آينده بحث خودروهاي شخصي را مورد بررسي قرار دهيم و کار تبديل آنها را نيز آغاز کنيم.

 

     گاز استان گلستان

اپليکيشن همراه گاز طراحي و راه اندازي شد

شرکت گازاستان گلستان وشرکت گازاستان خراسان رضوي در زمينه تأمين قطعات يدکي ايستگاه هاي تقليل فشار وبه منظور دستيابي به بانک اطلاعاتي مناسب براي تمام همکاران، اقدام به طراحي و راه اندازي اپليکيشن همراه گاز کردند. محمدرحيم رحيمي، مديرعامل شرکت گازاستان گلستان درباره نحوه استفاده از اين اپليکيشن گفت: همکاران مي توانند با دريافت فايل همراه گاز و نصب آن روي گوشي خود، به محيط اپليکيشن وارد شوند و از قابليت بخش هاي مختلف آن استفاده کنند. وي افزود: اين اپليکيشن از 6ماژول باکاربري ويژه شامل فهرست اقلام، فهرست تجهيزات ايستگاه هاي استان، آشنايي با مشخصات ولوها و رگلاتورها، استانداردها وفرهنگ لغت تشکيل شده است وهمکاران هر بخش مي توانند متناسب باوظايف تعيين شده، ازماژول هاي موردنظر استفاده کنند. مديرعامل شرکت گازاستان گلستان قابليت جست وجوي سه هزار و 844 قلم ازقطعات و تجهيزات مورد استفاده در ايستگاه ها به همراه شماره کد کالا، عنوان اصلي وشرح کالا، همچنين بارگذاري تصاوير دوهزار قلم از اين قطعات همراه با سايزينگ آنها را از ويژگي هاي مهم اين اپليکيشن عنوان کرد. رحيمي تصريح کرد: اين اپليکيشن شامل ماژول هاي ديگري نظير اطلاعات مربوط به تجهيزات ايستگاه هاي تقليل فشاراستان همراه با تصاوير آنهاست. وي با قدرداني ازمتوليان طراحي و تهيه اين اپليکيشن اظهار کرد: يکي از مؤلفه هاي توسعه و حرکت به سمت تعالي و تعميق آميزه هاي مدل هاي کيفيتي، به روزآوري رويکردهاي سازمان بااستفاده از فناوري ها و دستاوردهاي جديد علمي است. مديرعامل شرکت گازاستان گلستان بابيان اينکه خوشبختانه اين موضوع درسطح سازمان به طورمصداقي مشاهده مي شود، برانجام يکپارچه، نظام مند، وساختارگونه فعاليت ها، اقدام ها وفرايندهاي مرتبط تاکيد کرد. رحيمي يادآورشد: درطراحي وراه اندازي اين پروژه واحدبهره برداري شرکت گازاستان خراسان رضوي نيزهمکاري داشته اند که از آنها تشکر و قدرداني مي کنم.

 

   شرکت ملي حفاري ايران

انجام 81عمليات تعمير چاه با دستگاه هاي لوله مغزي سيار

رئيس اداره لوله مغزي سيارمديريت خدمات فني شرکت ملي حفاري ايران گفت: درچهارماه نخست امسال81 عمليات تعميرچاه هاي نفت و گاز با به کارگيري دستگاه هاي لوله مغزي سيارانجام شده است.

کورش قنواتي افزود: اداره لوله مغزي سيارمديريت خدمات فني شرکت ملي حفاري ايران براي پاسخگويي به نيازهاي تعميراتي چاه هاي نفت و گاز، بدون توقف توليد و نياز به دکل هاي حفاري خدمات ارائه مي کند.

وي گفت: اين واحد تخصصي با در اختيار داشتن جديدترين دستگاه ها و تجهيزات لوله مغزي سيار به همراه ابزار ويژه مورد نياز و با بهره گيري از تجربه و مهارت کارشناسان مجرب و خلاق، قادر به ارائه خدمات فني در زمينه تعمير واحياي چاه هاي بهره برداري و درحال حفاري اعم از توسعه اي، توصيفي و اکتشافي است.

قنواني اظهارکرد: تجهيزات موجود دراين اداره شامل 11دستگاه لوله مغزي سيارملکي آماده به کار با قطرهاي مختلف لوله و با ظرفيت هاي کشش سري انجکتور از 60 تا 100 هزار پوند و دو دستگاه E-line است که خدمات فني مربوط به تعميرچاه ها به متقاضيان را اعم از دولتي وخصوصي مانند شرکت هاي ملي مناطق نفت خيز جنوب، نفت مناطق مرکزي ايران، نفت فلات قاره ايران، حفاري شمال، مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران و ... ارائه مي کند.

رئيس اداره لوله مغزي سيارمديريت خدمات فني شرکت ملي حفاري ايران گفت: اين مجموعه با به کارگيري تجهيزات ياد شده در مناطق نفت خيزخشکي ودريايي درسه سال اخير، سالانه به طورميانگين 385 عمليات را درکارنامه خود ثبت کرده است.

وي تزريق اسيد براي انگيزش چاه هاي توليدي، انجام عمليات سيمانکاري اصلاحي به صورت نصب پلاگ هاي سيماني يا تزريق دوغاب سيمان در چاه هاي توليدي تعميري و احياي چاه به وسيله تزريق گازنيتروژن و ديگر سيالات سبک راازجمله فعاليت هاي اداره لوله مغزي سيارمديريت خدمات فني شرکت ملي حفاري ايران برشمرد.

 وي افزود: عمليات حفاري اصلاحي درچاه هاي توليدي بابهره گيري از موتورهاي درون چاهي ومته مناسب، رفع مانع و تميزسازي چاه از طريق پمپاژحلال مناسب يابااستفاده از موتورهاي درون چاهي، عمليات مانده يابي درچاه ها باابزار ويژه، همچنين نصب توپک انبساطي درون چاه، انجام عمليات نمودارگيري و مشبک کاري در چاه هاي جهت دار و افقي بااستفاده از E-Line را ازديگرفعاليت هاي اداره لوله مغزي سيارمديريت خدمات فني شرکت ملي حفاري ايران با استفاده از تجهيزات موجود در آن عنوان کرد.

رئيس اداره لوله مغزي سيار مديريت خدمات فني شرکت ملي حفاري ايران تصريح کرد: با تلاش کارکنان عملياتي، ارائه خدمات لوله مغزي سيار به شرکت هاي متقاضي درنزديک ترين زمان ممکن صورت مي گيرد و اين واحد براي پاسخگويي به موقع به درخواست هاي دريافتي از سوي شرکت ها آمادگي کامل دارد.

 

    شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران

توزيع الکترونيکي گاز مايع در همدان و تربت حيدريه

طرح توزيع الکترونيکي گاز مايع در مناطق همدان و تربت حيدريه کليد خورد. مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه همدان دراين باره گفت: اين طرح از يکم مردادماه و به صورت آزمايشي، همزمان با 9منطقه ديگر دراين منطقه نيزاجرايي شده و از اين پس، عمليات توزيع سيلندرهاي گاز مايع، به صورت الکترونيکي انجام مي شود. امين روستايي افزود: ساماندهي توزيع سوخت گازمايع، شناسايي مصرف کننده مجاز و واقعي، توسعه خدمات الکترونيک، حذف حواله هاي کاغذي و سهولت انجام کار با استفاده از کارت بانکي سرپرست خانوار را از مزاياي اجراي اين طرح است. وي ادامه داد: طرح توزيع الکترونيکي گاز مايع بين خانوارهاي محروم از گاز طبيعي و مصرف کنندگان نفت سفيد که تا اين زمان زير پوشش انشعاب گازرساني قرارنگرفته اند، ماهانه44کيلو گرم(چهارسيلندرخانگي) است. به گفته روستايي، تحويل گازمايع به واحدهاي صنفي صنعتي نيزمتناسب با نياز آنها با ثبت نام در سامانه اينترنتي «نيو تجارت آسان» قابل انجام است. جواد بلندي، مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه تربت حيدريه نيز با اشاره به اجراي موفق طرح توزيع الکترونيکي گاز مايع در اين منطقه گفت: منطقه تربت حيدريه، يکي از 10 منطقه منتخب کشور براي اجراي طرح پايلوت توزيع الکترونيک گازمايع است که با فراهم ساختن زيرساخت هاي لازم وتعامل با بانک تجارت، طرح توزيع الکترونيکي گاز مايع در آن اجرايي شده است. وي هدف ازاجراي اين طرح را ساماندهي توزيع سوخت با کارت بانکي، جلوگيري از عرضه خارج از شبکه و تأمين نياز مصرف کنندگان مشمول دريافت گاز مايع به نرخ مصوب عنوان کرد. مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه تربت حيدريه تأکيد کرد: هموطناني که واجد شرايط دريافت سوخت گازمايع هستند، مي توانند با ثبت نام درسامانه درخواست فراورده هاي نفتي به آدرس https: //newtejaratasan.niopdc.ir نسبت به ثبت مشخصات و احراز هويت در اين سامانه اقدام کنند. بلندي تصريح کرد: با اجراي اين طرح، خريد گاز مايع با قيمت مصوب دولتي از طريق دستگاه هاي کارتخوان و دريافت رسيد از عاملان توزيع امکانپذير است.

 

   شرکت گازاستان ايلام 

 افزايش دقت اندازه گيري گاز با راه اندازي کنتور آلتراسونيک

مديرعامل شرکت گازاستان ايلام گفت: با نصب کنتورآلتراسونيک 12اينچ در ايستگاه تقليل فشار برون شهري (سي جي اس) شهرايلام وبالا رفتن دقت درثبت ارقام، خطاي اندازه گيري گاز ورودي اين شهر به کمتر ازيک درصد رسيده است. عباس شمس اللهي افزود: از مزاياي نصب اين کنتور، دقت اندازه گيري بالا نسبت به کنتورهاي توربيني، امکان ثبت آرشيو براي چند سال، امکان تحليل و پايش مصارف در بازه هاي زماني مختلف و نيز تأثير مثبت در کاهش هدررفت گاز درايستگاه تقليل فشار برون شهري (سي جي اس) شهر ايلام است.

وي ادامه داد: ظرفيت اين کنتور 100هزار مترمکعب بر ساعت است که با هزينه اي بالغ بر پنج ميليارد ريال خريداري، نصب و راه اندازي شده است.

مديرعامل شرکت گازاستان ايلام با بيان اينکه اين نوع کنتور به دليل نبود قطعات دوارمکانيکي به تعميرات مداوم ودوره اي نيازندارد، تصريح کرد: کاليبراسيون اين کنتور دريک بازه زماني هشت ساله انجام مي شودکه درمقايسه با کنتورهاي توربيني، صرفه جويي قابل توجهي از نظر زمان، هزينه تعمير و نگهداري در پي دارد.

شمس اللهي يادآورشد: نخستين کنتور آلتراسونيک در استان ايلام در سال 94 در ايستگاه گاز ورودي پتروشيمي ايلام نصب شده است.

 

    شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران- منطقه غرب

ارسال 314ميليون ليتر فراورده  نفتي به تأسيسات انتهايي سنندج

رئيس تأسيسات انتهايي سنندج شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه غرب گفت: پارسال314 ميليون و503 هزارليترفراورده نفتي به تأسيسات انتهايي سنندج درمنطقه غرب شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ارسال شد.

شورش شکوهي با بيان اينکه عمليات ارسال اين ميزان فراورده نفتي به تاسيسات انتهايي سنندج به وسيله يک رشته خط 10 اينچ درمرکز انتقال نفت کرمانشاه انجام شده است، مقدار بنزين ارسالي دربازه زماني ياد شده را 34 ميليون و 702 هزار و 667 ليتر ومقدارنفت ارسالي را 26 ميليون و 822 هزارليتر اعلام کرد.

وي همچنين نفت گازتحويلي به انبار نفت شهرسنندج را دربازه زماني ياد شده 139ميليون و 636 هزار و 780 ليتر اعلام واظهارکرد: سال گذشته ميزان نفت گاز تحويلي به نيروگاه سيکل ترکيبي اين شهر 114 ميليون و 162 هزار و 899 ليتر بوده است.

رئيس تأسيسات انتهايي سنندج شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطه غرب يادآورشد: با خط لوله يادشده، سه محصول فراوري شده شامل نفت گاز، بنزين و نفت سفيد ازمرکز انتقال نفت کرمانشاه دريافت و به مبادي مصرف ارسال مي شود.

 

     شرکت گاز استان کرمان

لغو قرارداد با پيمانکاران بدقول

مديرعامل شرکت گاز کرمان هشدار داد: چنانچه پيمانکاران به تعهدهاي خود درقبال گازرساني به شهرها و روستاها عمل نکنند، قراردادهاي آنها لغو مي شود.

منوچهر فلاح درنشست کنترل پروژه شرکت گاز استان کرمان به منظور بررسي موانع و مشکلات پروژه هاي گازرساني با اشاره به پروژه هاي نيمه تمام گازرسانيگفت: باپيمانکاراني که درانجام تعهدهاي خود کوتاهي کنند، بشدت برخورد مي کنيم و اجازه نمي دهيم حق مردم در اين زمينه ضايع شود.

وي با بيان اينکه بايد امور را با کفايت پيش ببريم تا عمل حاصل از آن به درد مردم بخورد، تصريح کرد: پيمانکاران موظفند تعهدهاي خود را در قبال گازرساني به شهرها و روستاها اجرا کنند و اگر اين کار انجام نشود، شرکت گاز همه قراردادهاي خود با پيمانکاران بدقول را لغو خواهد کرد.

مديرعامل شرکت گاز استان کرمان ادامه داد: در صورت لغو قرارداد با پيمانکاران بدقول نام آنها در فهرست سياه شرکت ملي گاز ايران قرار خواهد گرفت تا هيچ شرکتي قراردادي را با اين پيمانکاران امضا نکند.

فلاح تأکيد کرد: مديران شرکت گاز وظيفه خود را خدمات رساني به مردم مي دانند واجازه کوچک ترين سهل انگاري را دراين زمينه به پيمانکار نخواهند داد. کسي که دغدغه مردم را ندارد، بايد کنار برود و اجازه بدهد کساني بيايند که مي خواهند کارکنند.ما براي کارسخت آمده ايم، نه براي کار راحت.

 

    5 بهداشت و درمان صنعت نفت 

راه اندازي بخش «پي سي آر» بيمارستان هاي  نفت تهران و اهواز

مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از راه اندازي بخش «پي سي آر» بيمارستان هاي تهران و اهواز به منظور آمادگي براي مقابله با هر گونه تهديدات ميکربي و زيست محيطي خبرداد.

به گزارش شانا، حبيب اله سميع افزود: تجهيزات لازم بخش پي سي آر اين دو بيمارستان با تلاش هاي مستمر سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت، با ترک تشريفات خريداري و اين بخش راه اندزاي شد.

وي با بيان اينکه نمونه وتست ها همزمان دربيمارستان نفت تهران و ديگر مراکزمجهز به بخش پي سي آر، دربازه زماني يک تا دوهفته انجام خواهد شد، تصريح کرد: نمونه وتست ها پس ازسنجش کيفيت کار وحصول اطمينان ازنحوه صحت آزمايش هاي انجام شده، به طورکامل ومستقل از سوي بيمارستان انجام خواهد شد.

مديرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت بابيان اينکه براي تجهيزبخش پي سي آربيمارستان هاي نفت تهران واهوازبابت هر سيستم 600 الي 700 ميليون تومان هزينه شده است، گفت: اين بخش به دليل فرايند تخصصي بودن، نيازمند زيرساخت ها و امکانات ويژه اي است. وي افزود: بخش آزمايشگاهي «پي سي آر» ازجمله بخش هاي تخصصي است که انجام آزمايش ها وتست هاي تخصصي ومتعاقب آن دريافت پاسخ هاي قابل اعتماد درآن، نيازمند محيطي استاندارد همراه باتجهيزات تخصصي است.

سميع تصريح کرد: سيستم هاي تهويه خاص، هود و هواکش مناسب، اتاق قبل و بعد از انجام کار، يخچال منفي 70 درجه و... از جمله مواردي است که بايد براي تجهيز اين بخش لحاظ شود.

وي بااشاره به تخصيص فضاي 80تا 90متري دربام ساختمان بيمارستان نفت تهران براي ايجاد بخش سي پي آر، گفت: اين بخش با استفاده از سازه پيش ساخته دربازه زماني کوتاه ي راه اندازي شده است. مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت يادآورشد: ضرورت ايجاد بخش «پي سي آر» از سوي پدافند غيرعامل عنوان شده است که ما بايد اين امکانات را خودمان در صنعت نفت فراهم کنيم تا آمادگي لازم براي مواجهه با تهديدات ميکربي و زيست محيطي داشته باشيم.  وي تصريح کرد: راه اندازي بخش «پي سي آر» که همه بيماري هاي ويروسي از جمله کرونا را پوشش مي دهد، در دستور کار سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت قرار گرفته است و خوشبختانه با همت کارکنان خدوم صنعت نفت توانسته ايم اين بخش را درچنين شرايط بحراني راه اندازي وبه طور مجزا به انجام نمونه و تست هاي بيماران کرونايي اقدام کنيم.سميع يادآورشد: به دنبال راه اندازي بخش پي سي آر براي شهرستان عسلويه نيز هستيم.