گفت و گوي «مشعل» با رئيس نگهداري و تعميرات پالايشگاه تهران

کرونا مانع رشد تعمیرات اساسی نشد

سميه راهپيما    تعميرات اساسي، يك فرايند تعميرات پيشگيرانه است كه به بيان دقيق تر مي توان آن را بازگرداني واحد به شرايط قابل اطمينان براي يك دوره عملكرد طولاني مدت (بيش از 3 سال) در نظر گرفت. در تعميرات اساسي، تمامي تجهيزات موجود در واحد، باز شده و از تمام قسمت هاي تجهيزات بازرسي مي شود و پس از آن، تعمير يا تعويض قطعات و خطوط انتقال، بر اساس درخواست اداره هاي بهره برداري و بازرسي فني، مبتني بر دستور كارهاي صادر شده، صورت مي گيرد، همچنين در هر دوره از تعميرات اساسي، اقدام هاي بهبودي كه در شرايط عمليات واحد قابل انجام نيست نيز نصب و راه اندازي مي شوند. در واقع، در پايان هر دوره تعميرات اساسي، واحد براي يك دوره عملكرد با كيفيت مطلوب تضمين مي شود. شرکت هاي پالايشي در يک بازه زماني مشخص، تعميرات اساسي واحدها را در برنامه هاي خود دارند؛ پالايش نفت تهران، يکي از اين شرکت هاست که تعميرات واحدهاي آيزوماکس و هيدروژن شماره 2 را تابستان امسال (15 تير امسال و به مدت 28 روز) انجام داده است. براي بررسي جزييات بيشتر با محمد علي هاشمي، رئيس نگهداري و تعميرات شرکت پالايش نفت تهران به گفت وگو نشسته ايم که در ادامه مي خوانيد:

در ابتدا بفرماييد در اين دوره از تعميرات اساسي، چه بخشي از پالايشگاه مورد تعمير قرار گرفته و چه اقداماتي در اين دوره انجام شده است؟

واحدهاي آيزوماکس و هيدروژن شماره 2 تحت تعميرات اساسي قرار گرفته اند. واحد آيزوماكس خوراك آيزوفيد حاصل از تقطير در خلا را به همراه هيدروژن دريافتي از واحد هيدروژن شماره 2 با خلوص 5/ 96درصد در مجاورت كاتاليست نيكل موليبدن به محصولات با ارزشي نظير گاز مايع، نفتا، سوخت جت و ديزل مرغوب تبديل مي كند. از آنجا كه اين تبديل در دما و فشار بالا (bar 170) در محيطي مملو از گازهاي خورنده انجام مي شود، بنابراين اهميت فرايند تعميرات اساسي كه لازمه استمرار عمليات اين واحد در كاهش توليد نفت كوره و توليد فراورده هاي با ارزش محسوب مي شود، محرز است.

در اين دوره از تعميرات اساسي، اقدام هاي زيادي انجام شده که مهم ترين آنها عبارتند از:

 تعميرات اساسي 4 دستگاه راكتور شامل احيا، تخليه، الك و شارژ مجدد کاتاليست ها

  تعميرات اساسي 6 دستگاه کوره

تميز كاري و بازديد pig tail هاي كوره    و تعويض 16 عدد ازpig tail هاي کوره، همراه با تخليه، الك و بارگيري كاتاليست Reformer.

  نوسازي بخش عمده اي از Piping واحدهاي آيزوماكس و هيدروژن که دچار خوردگي شده بودند.

  تعميرات اساسي مبدل ها و فن هاي هوايي واحد

   تعميرات اساسي برج ها و ظروف واحد از جمله برج هاي

  عايقكاري مجدد بدنه ظروف، برج ها و خطوط انتقال

  بهبود رفراكتوري كوره هاي     واحد آيزوماكس و   واحد هيدروژن

  نصب تلمبه هاي جديد     و 

  رنگ آميزي سطوح مبدل ها، برج ها و ظروف

 چند نفر از نيروهاي بيرون از پالايشگاه در اين تعميرات به کار گرفته شده اند؟

 در زمان اوج كار تا سقف510 نفر نيرو جذب شده است.

 چه تمهيداتي براي آموزش و حفظ ايمني اين افراد در نظر گرفته شده است؟

برگزاري کلاس هاي ايمني براي آشنايي نفرات با کارکرد واحد و آموزش ايمني فردي، ارزيابي، مصاحبه و معاينه در زمان جذب نيروي انساني انجام شده است. در اين ميان افرادي که بيماري زمينه اي و ضعف ايمني يا محدوديتي براي کار داشتند، جذب نشده اند، ضمن آنکه تست ترياژ کرونا براي تمامي نيروها و غربالگري افراد از نظر بيماري کرونا انجام شده است.

 با توجه به اينكه تعميرات اساسي در دوران كرونا انجام مي شود، چه تمهيداتي در زمينه بهداشت و درمان انجام شده و چه خدماتي در اين خصوص ارائه شده است؟

از جمله تمهيدات انجام شده در زمينه پيشگيري از کرونا در تعميرات اساسي مي توان به موارد زير اشاره کرد:

  در نظر گرفتن ماسک سه لايه براي تک تک نفرات به صورت روزانه (هر روز حداقل دو عدد براي هر نفر )

  بررسي نفرات از نظر کرونا در زمان انجام تعميرات اساسي و مرخص کردن افراد مشکوک به کرونا

  تحويل غذا در ظرف هاي يک بار مصرف براي نفرات رسمي، پيماني و موقت

  توزيع آب آشاميدني در بطري هاي يکبار مصرف

   رعايت فاصله اجتماعي در سرويس اياب و ذهاب (در اتوبوس و ميني بوس هر دو صندلي به يک نفر اختصاص داده شده است.)

 ضدعفوني کردن سطوحي که افراد از آن استفاده مي کنند.

 ضد عفوني کانکس ها، رستوران ها، سرويس هاي اياب و ذهاب و...

 آيا در تعميرات اساسي از تجهيزات ساخت داخل استفاده شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، چه تجهيزاتي به كار رفته است؟

طي سال هاي گذشته، هدف شركت نهايت استفاده از تجهيزات ساخت داخل بوده و عمده تجهيزات و تاسيسات كليدي از سوي شركت هاي داخلي ساخته مي شوند. برخي از نمونه هاي مهم به شرح زير است:

  ساخت ظرف  طبق نقشه هاي مهندسي در داخل

  ساخت و نصب فن هاي هوايي فشار قوي   به تعداد 6 عدد

 تامين ورق خريداري شده براي تعويض بخشي از بدنه ظرف  از شرکت هاي داخلي

  تامين قطعات مورد نياز براي تعميرات اساسي کمپرسور   از شرکت هاي داخلي

  تامين قطعات مورد نياز به منظور تعويض تيوب مبدل هاي واحد از شركت هاي داخلي (تعويض سه مبدل تيوب)

  تامين چنل مبدل هاي   از جنس استنل استيل از شرکت هاي داخلي

  خريداري و نصب تلمبه هاي جديد    ,   همراه با الکتروموتور جديد از شركت هاي داخلي

 توانمندي مهندسان داخلي چه كمكي به تعميرات در اين دوره كرده است؟

بهبود توانمندي مهندسان داخلي و تهيه قطعات مورد نياز براي تعميرات اساسي از شركت هاي داخلي، ضمن تسهيل تامين قطعات و تجهيزات، سبب كاهش زمان و هزينه تعميرات اساسي شده است.

 واحدهايي که امسال براي تعميرات اساسي در نظر گرفته شده اند ،چند سال است که تعمير نشده اند؟

تعميرات اساسي واحدهاي آيزوماکس شمالي و هيدروژن شمالي در فاصله زماني سه ساله برنامه ريزي شده است؛اما با توجه به شرايط عملياتي مناسب اين واحدها، با هماهنگي كارشناسان و مسؤولان ذي ربط، تعميرات اساسي با يک سال تاخير و پس از چهار سال توليد بدون وقفه انجام شده است.

 نقاط قوت و ضعف اين دوره از تعميرات چه بوده است؟

استفاده حداكثري از نيروهاي تعميرات روزانه با تجربه مناسب و كاهش تعداد نيروهاي قراردادي كوتاه مدت، معاينات مناسب مركز سلامت كار و بهبود كيفيت نيروي انساني و استفاده از ICE BLASTING براي نخستين بار براي تميزكاري تيوب هاي ناحيه جا به جايي در كوره  از جمله نقاط قوت اين دوره از تعميرات است، ضمن آنکه استفاده برنامه ريزي شده از ابزارهاي نوين نظير دستگاه Torque meter هيدروليك برقي، اره نواري برقي، بالابر برقي، جاروبرقي صنعتي مناسب تميز كاري داخل راكتورها و متر ليزري و ثبت ورود و خروج نفرات و دريافت بن غذا با کارت ساعت زني، از ديگر مزاياي اين دوره از تعميرات به شمار مي رود.

اما در مقابل نقاط قوت با برخي ضعف ها نيز روبه رو بوديم که از آن جمله مي توان به كاهش تعداد نيروي انساني نسبت به نيروي برنامه ريزي شده با توجه به نگراني از شيوع ويروس کرونا و برخوردار نبودن برخي از نيروهاي قراردادي کوتاه مدت به تجربه و تخصص کافي اشاره کرد.

 با چه چالش ها و مشكلاتي در اين دوره رو به رو بوده ايد؟

بزرگترين چالش در اين دوره از تعميرات اساسي، انجام تعميرات همگام با شيوع گسترده ويروس کرونا بوده است. در عمل تغيير سبك هاي رفتاري، رعايت الزام هاي فاصله گذاري اجتماعي، استفاده از ماسك و ضدعفوني مداوم سطوح و دست ها كه براي مقابله با شيوع ويروس كرونا صورت مي گيرند، ضمن ايجاد كار مازاد بر فعاليت هاي عادي روزانه، انجام فرايندهايي نظير آموزش مداوم کارکنان، هماهنگي هاي مورد نياز براي اخذ پروانه هاي كاري، انجام فعاليت هاي تيمي چند تخصصي، كار در ظروف و برج ها و جذب و به كار گيري نيروهاي مجرب و متخصص داراي ريسك هاي سلامت را با چالش مواجه كرده است.

 در پايان اگر نکته اي باقي مانده است، بفرماييد؟

 ايجاد شركت هاي بزرگ براي تامين نيروي متخصص تعميرات اساسي كه به كارگاه هاي آموزشي براي توسعه مهارت هاي شغلي مورد نياز در تعميرات اساسي مجهز شده باشند و به همه پالايشگاه ها خدمات رساني كنند، ضروري به نظر مي رسد. اين شركت ها مي توانند سالانه معاينه سلامت شغلي، دوره هاي ايمني و آموزش هاي متنوع مرتبط با صدور پروانه هاي كاري را برگزار كنند تا از تكرار زمانبر آنها در پالايشگاه ها جلوگيري شود. در شرايط فعلي، برخي نيروهاي مستعد، پس از چند دوره حضور در تعميرات اساسي، جذب ساير شركت ها يا سازمان ها مي شوند و بتدريج از حضور در تعميرات اساسي امتناع مي کنند.