مديرعامل شرکت ملي گاز ايران تصريح کرد: حدود 10 ميليارد دلار صرفه جويي حاصل از طرح هاي بند ق و ماده 12 شرکت ملي گاز از ابتدا تاکنون بوده و طرح هاي گازرساني به روستاها، واحدهاي صنعتي و توليدي، گازرساني به استان سيستان و بلوچستان و گازرساني به نيروگاه هاي کهنوج و ماهشهر از همين منابع انجام شده است. وي همچنين با اشاره به پروژه هاي گازرساني به استان خراسان رضوي اظهار کرد: گازرساني روستايي در استان خراسان رضوي در سال هاي اخير روند رو به رشدي داشته، به طوري که از 3 هزار و 329 روستاي اين استان، در ابتداي سال 92، 949 روستا از گاز طبيعي برخوردار بودند که 55 درصد بهره مندي داشته، اما اکنون به 92 درصد رسيده و گازرساني به 350 روستا هم در دست اجرا است که با اتمام کار آنها درصد بهره مندي روستاهاي خراسان رضوي از گاز طبيعي به 98 درصد مي رسد. معاون وزير نفت در امور گاز با اشاره به همراهي مجلس و استانداري در زمينه گازرساني به روستاها، گفت: در خراسان رضوي حدود هزار و 500 ميليارد تومان براي عمليات گازرساني هزينه شده است که استانداري ها معناي اين رقم هزينه را خوب مي دانند، زيرا مجموع اعتبار استاني در بسياري از استان ها کمتر از مقاديري است که شرکت ملي گاز هزينه مي کند. از سويي مزيت اين پروژه ها استفاده از توان و کارگاه ها و کالاي داخلي است که همين سبب افزايش اشتغال هم شده است. به اين ترتيب هم اکنون طرح گازرساني به 39 روستا در خراسان رضوي نيز آماده کلنگ زني است و 82 روستاي ديگر باقي مي ماند. تربتي با اشاره به روند گازرساني در کشور، تصريح کرد: در مجموع از هزار و 48 شهر در کشور به هزار و 239 شهر گازرساني خواهد شد و فقط هشت شهر مي ماند که قابليت گازرساني ندارند. عمده شهرهاي باقي مانده در استان هاي سيستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان است که عمليات گازرساني عظيمي هم در آن مناطق در حال انجام است.  وي افزود: تا پايان هفته دولت امسال 32 هزار و 197 روستا در کشور از گاز طبيعي بهره مند خواهند بود و تعداد کل روستاهاي باقيمانده قابل گازرساني به 9 هزار و 527 روستا مي رسد و بنا بر اين است که تا پايان سال آينده گازرساني به روستاها به پايان برسد. مديرعامل شرکت ملي گاز ايران يادآور شد: مجموع سرمايه گذاري شرکت ملي گاز ايران از سال 1392 تا 1400، 136 هزار ميليارد تومان بوده است. گاز طبيعي در سبد سوخت کشور از سهم 75 درصدي برخوردار است و 24 ميليون مشترک وجود دارد.

زاهدان زمستان امسال به شبکه گاز متصل مي شود

تربتي در حاشيه اين نشست در سخناني در جمع خبرنگاران نيز گفت: برنامه هاي افتتاح طرح هاي گازرساني براي هفته دولت امروز آغاز شد و شرکت ملي گاز ايران براي هفته دولت حدود 902 روستا و 11 شهر را براي گازرساني آماده کرده است که به مناسبت اعياد قربان تا غدير نخستين افتتاح مان را از خراسان رضوي و کنار بارگاه امام رضا (ع) آغاز کرديم.وي ادامه داد: بنا داريم برنامه گازرساني روستايي را با همين جديت ادامه دهيم و خوشبختانه شرايط خيلي خوبي در اين حوزه داريم. معاون وزير نفت در امور گاز تصريح کرد: برنامه ما اين است که ان شاءالله تا پايان امسال سه هزار روستا را گازرساني کنيم که با شتاب خوبي در حال انجام است.تربتي همچنين اظهار کرد: رشد گازرساني درسه استان هاي سيستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در جنوب کشور کمتر از ديگر استان هاي کشور است که براي آنها برنامه هاي ويژه اي داريم و با شتاب بيشتري کار مي کنيم. وي افزود: در استان سيستان و بلوچستان از روش استان هاي معين استفاده کرديم و مشغول به کار هستند و خط لوله زاهدان به زابل و گازرساني به شهر زاهدان و خاش در حال اجراست، همچنين پروژه خط لوله مهم و اقتصاي ايرانشهر به چابهار آغاز شده است که براي مجموع اين پروژه ها بالغ بر 20 هزار ميليارد تومان تعريف شده است و ان شاءالله در زمستان امسال خبرهاي خوبي از بحث گازرساني به زاهدان داشته باشيم که به شبکه گاز متصل مي شود.

هموارسازي سرمايه گذاري با اجراي طرح هاي گازرساني

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان اينکه با آغاز نهضت گازرساني در سال هاي اخير مردم نسبت به گذشته رفاه بيشتري دارند، گفت: پروژه هاي گازرساني زمينه را براي سرمايه گذاري هموار کرده است. سيداميرحسين قاضي زاده هاشمي با تأکيد بر اينکه در 40 سال عمر انقلاب اسلامي، توسعه زيرساختي مورد نياز جامعه بسيار پيشرفت داشته است، گفت: مجموعه خدماتي در حوزه هاي آب، برق، گاز، جاده، ارتباطات و... به عموم مردم ارائه شده است، همچنين در 12 سال حضور بنده در عرصه نمايندگي مجلس، گازرساني به بسياري از روستاها و محله ها در خراسان رضوي صورت گرفته است. وي افزود: برخي شهرها مانند کلات در ابتداي مجلس هشتم از نعمت گاز شهري محروم و بسياري از مراکز شهرستان ها فاقد اين نعمت خدادادي بودند، حتي محله طوسمان در اطراف مشهد با وجود اينکه از لحاظ ميراث فرهنگي داراي اهميت زيادي بود، سيستم گازکشي نداشت. نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: با آغاز نهضت گازرساني در سال هاي اخير، حداقل در مناطق مربوط به حوزه انتخابيه من، زمينه گازرساني فراهم شد و اکنون مردم در مجموعه کشت و صنعت، منازل و محل کار نسبت به گذشته رفاه بيشتري دارند.قاضي زاده هاشمي عنوان کرد: در گذشته از منبع انرژي سرخس جدا بوديم و در بحران سال 86 پس از قطع واردات گاز از ترکمنستان، دچار مشکلات جدي شديم که وزارت نفت با احداث خط گازرساني به شمال کشور، اين مشکل را برطرف کرد.نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه گازرساني زمينه را براي سرمايه گذاري هموار کرده است، افزود: مناطق صنعتي اطراف مشهد به دليل محدوديت در تأمين انرژي دچار برخي مشکلات هستند که اميدواريم وزارت نفت اين مشکل را نيز برطرف کند. نماينده مشهد و کلات در مجلس شوراي اسلامي تأکيد کرد: وزير نفت دغدغه ارتقاي کيفيت و بهره وري را دارد که در اين زمينه مشغول تهيه اسنادي براي بهره برداري بهينه از منابع خدادادي است.

گازرساني 100 درصدي به شهرستان فيروزه

نماينده نيشابور و فيروزه در مجلس نيز ضمن قدرداني از عملکرد وزارت نفت و شرکت ملي گاز ايران در زمينه گازرساني به حوزه انتخابيه اش، اعلام کرد که شهرستان فيروزه به طور 100 درصدي گازرساني شده است. هاجر چناراني گفت: با پيگيري هاي نمايندگان مجلس اکنون پس از اتمام پروژه ها، 96 درصد گازرساني به روستاهاي نيشابور و فيروزه انجام شده و گازرساني به 234 روستا فقط در دوره دهم مجلس در نيشابور انجام شده است. وي با بيان اينکه يکي از بزرگ ترين پروژه ها که با تلاش فراوان شرکت ملي گاز انجام شد، پروژه شهر همت آباد به شهر بار بود اظهار کرد: تنها شهري که از خراسان رضوي باقي مانده و گازرساني نشده بود شهر بار نيشابور بود که بحمدالله اين اتفاق افتاد و افتخاري است. نماينده نيشابور در مجلس تصريح کرد: در اين شرايط سخت اقتصادي که براي مردم به وجود آمده جا دارد از شما آقاي زنگنه و تيم پيگيرتان در حوزه گازرساني تشکر کنيم. شهرستان فيروزه به طور صددرصدي گازرساني شده و فقط 4 درصد شهرستان نيشابور يعني 14 روستا فاقد شبکه گازرساني هستند که اميدواريم با نگاه ويژه اين موضوع هم برطرف شود.

اقدام هاي وزارت نفت شبيه معجزه است

نماينده تربت جام، تايباد، باخرز و صالح آباد در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: اقدام هاي وزارت نفت در شرايط تحريم با وجود اين فشارطاقت فرسا شبيه معجزه است.جليل رحيمي جهان آبادي ضمن قدرداني از وزارت نفت براي گازرساني به روستاهاي حوزه انتخابيه خود گفت: در سال 95 که من کار نمايندگي را آغاز کردم تنها 97 روستا داراي سيستم گازرساني بودند، اما اکنون حدود 167 روستا در اين سال ها گازرساني شده اند، يا در مراحل پاياني نصب علمک و تست نهايي هستند.وي ادامه داد: با وجود فشار طاقت فرسايي که در شرايط تحريم هاي بين المللي روي دولت و مجموعه وزارت نفت هست، اين اقدام ها بيشتر شبيه معجزه است و من پيام قدرداني مردم را به شما مي رسانم.

قدردانيم 

نماينده فريمان نيز گفت: 1500 نفر از کارگران کوره هاي آجرپزي فرهادگرد فريمان که کار خود را به دليل مسائل زيست محيطي و استفاده مازوت در کوره هاي آجر پزي از دست داده بودند اکنون با برخورداري از نعمت گاز دوباره به کار بازگشتند. احسان قاضي زاده هاشمي يادآور شد: منشا گاز 6 استان از شهرستان سرخس است اما در سرخس 60 روستا فاقد سيستم گازرساني هستند، اما امروز با يک حرکت جهادي و روحيه انقلابي شاهد افتتاح بسياري از پروژه هاي گازرساني هستيم.وي با اشاره به اينکه در چهار سال اخير 200 روستا صاحب نعمت گاز شدند، تصريح کرد: عمليات گازرساني 80 روستاي ديگر نيز هم اکنون آغاز شده که اميدواريم هفته دولت سال آينده به بهره برداري برسد.

اين نماينده مجلس با يادآوري اينکه استان هاي خراسان و فارس بر اساس حکمي در بودجه سال 1398، ظرفيت دريافت تسهيلات از سيستم بانکي را دريافت کردند، گفت: در اين راستا شرکت گاز خراسان رضوي 386 ميليارد تومان از بانک ملي ايران براي توسعه گازرساني روستايي دريافت کرد. وي به توسعه صنايع در خراسان اشاره کرد و با بيان اينکه 257 پروژه گازرساني براي صنايع کوچک، متوسط و بزرگ وجود دارد، افزود: البته بيشتر صنايع بزرگ داراي سيستم گازرساني هستند و صنايع کوچک و متوسط داراي مشکل هستند که اميدواريم در اين رابطه وزارت نفت اقدامات لازم را انجام دهد. نماينده فريمان و سرخس و بخش هاي احمدآباد و رضويه با يادآوري اينکه 1500 نفر از کارگران کوره هاي آجرپزي فرهادگرد فريمان که کار خود را به دليل مسائل زيست محيطي و استفاده مازوت در کوره هاي آجر پزي از دست داده بودند اکنون با برخورداري از نعمت گاز دوباره به کار بازگشتند، تصريح کرد: دعاي خير مردم بدرقه راه همه کساني است که در اين مسير براي مردم خدمت کردند و زحمت کشيدند. قاضي زاده هاشمي در پايان خواستار عملياتي شدن پروژه ذخيره سازي گاز سرخس و افزايش جايگاه هاي عرضه سي ان جي در اين استان شد.

ترکمنستان گاز را قطع کرد؛ گاز 6 ماهه به «دره گز» رسيد

نماينده درگز در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: ترکمنستان گاز اين شهرستان را سال 86 قطع کرد، اما با همت دولت در 6 ماه اخير 200 کيلومتر از منطقه سرخس به دره گز گازرساني شد. حسن رزميان مقدم يادآور شد: گاز اين شهرستان ابتدا از ترکمنستان تأمين مي شد که در دوره هفتم مجلس (سال 86) ترکمنستان گاز دره گز را قطع کرد. وي با بيان اينکه با همت دولت در 6 ماه اخير 200 کيلومتر از منطقه سرخس به دره گز گازرساني شد که اين پروژه به «پروژه غيرت» معروف شد، اظهار کرد: متأسفانه حدود  36 تا 40 درصد روستاها در حوزه انتخابيه من فاقد گاز هستند.

نماينده درگز در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه به بيش از 50 درصد روستاهاي دره گز گازرساني نشده است، گفت: اين روستاها، روستاهاي محرومي هستند که به دليل سرماي زياد حتي اکنون نيز نمي توان به آن روستاها رفت و آمد کرد و از نعمت گاز محروم هستند. رزميان با يادآوري سرماي منفي 15 درجه اي دره گز در اسفندماه پارسال گفت: اين مردم به سختي سوخت موردنياز خود را تأمين مي کنند که اميدواريم دوستان لطف کنند و  اين مشکل را حل کنند.

افزايش ضريب نفوذ گاز در خراسان رضوي

مديرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوي نيز اظهار کرد: ضريب بهره مندي روستايي از گاز طبيعي در خراسان رضوي هم اکنون به 92 درصد رسيده است. حسن افتخاري افزود: تا چندي پيش ميانگين گازرساني استان خراسان رضوي از ميانگين کشور پايين تر بود، اما با تلاش مسئولان و دستورهاي ابلاغي شرکت ملي گاز ايران و پيگيري کميسيون انرژي مجلس، خراسان رضوي هم اکنون با اجراي 35 هزار کيلومتر شبکه گذاري رتبه نخست را در کشور دارد، همچنين با پذيرش 2 ميليون و 400 هزار مشترک پس از استان تهران بالاترين مقام را داريم. به گفته مديرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوي، اين استان از لحاظ خانوار روستايي بهره مند از گاز طبيعي پس از استان مازندران رتبه بعدي را داراست و از منظر تعداد روستاها با يک ميليون انشعاب پس از استان هاي تهران و اصفهان رتبه بعدي را دارد. افتخاري تصريح کرد: خراسان رضوي پارسال با ميانگين مصرف 12 ميليارد مترمکعب پس از استان هاي تهران، اصفهان، خوزستان و بوشهر مقام پنجم را داشته و ضريب بهره مندي روستايي از گاز طبيعي در خراسان رضوي هم اکنون به 92 درصد رسيده است و همه شهرهاي استان به جز يک شهر که امکان گازرساني به آن وجود ندارد، همه شهرها از اين نعمت بهره مند هستند. وي در ادامه گفت: از برنامه هاي مهم و ابلاغي وزارت نفت و شرکت ملي گاز ايران گازرساني به صنايع است که هم اکنون از مجموع 2 هزار و 900 واحد مشمول گازرساني مصوب شوراي اقتصاد، بالغ بر 900 واحد گازدار است و 900 واحد نيز در حال اجراست که پيمان سپاري باقي مانده صنايع هم امسال انجام مي شود. افتخاري ادامه داد: اميدواريم با گازرساني به يک ميليون خانوار شهري و روستايي کشور و همچنين گازرساني به 7 هزار و  122 واحد صنعتي و توليدي به برنامه عمل شود.

وي همچنين به وظيفه شرکت گاز استان خراسان رضوي در پروژه گازرساني به زاهدان اشاره کرد و گفت: اميدواريم اجراي 420 کيلومتر شبکه گذاري و ساخت 12 ايستگاه تقليل فشار در نيمه نخست امسال محقق شود تا وظيفه خود را  در تحقق برنامه سوم اقتصاد مقاومتي شرکت ملي گاز ايفا کنيم.