شرکت بهينه سازي مصرف سوخت   

امضاي قرارداد توليد 100هزار قواي محرکه کم مصرف

شرکت بهينه سازي مصرف سوخت درقالب اجراي طرح هاي ماده 12، قرارداد توليد 100هزارقواي محرکه کم مصرف راباهدف جايگزيني خودروهاي فرسوده، با شرکت تيوان (سرمايه گذار) امضا کرد. ساسان کاظمي نژاد، مدير بهينه سازي انرژي دربخش حمل ونقل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت، گفت: سقف بازپرداخت اين قرارداد 65.5 ميليون دلارخواهد بود وشرکت سرمايه گذارمتعهد شده است قراردادي جانبي بايکي ازشرکت هاي خودروساز براي نصب موتورهاي کم مصرف روي خودروهاي داخلي و جايگزيني با100هزار دستگاه خودرو فرسوده امضا کند. وي بااشاره به مصوبه شوراي اقتصاد براي طرح توليد قواي محرکه کم مصرف در قالب طرح هاي ماده 12 و ابلاغ آن به وزارت نفت، گفت: در اين طرح به ازاي توليد هر دستگاه قواي محرکه کم مصرف و نصب آن روي خودرو داخلي، يک دستگاه خودرو سواري با عمر بالا (اولويت خودروهاي عمومي) اسقاط و از رده خارج خواهد شد.  به گفته کاظمي نژاد اين طرح تا سال 1401اجرايي خواهد شد و بازپرداخت صرفه جويي حاصل از اجراي آن تاسال 1405 ادامه مي يابد.  مديربهينه سازي انرژي دربخش حمل ونقل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت، اظهارکرد: سقف بازپرداخت براي اجراي اين طرح معادل 328 ميليون دلار برآورد شده که به ازاي هرخودرو 656 دلار در پنج سال به سرمايه گذار پرداخت خواهد شد. وي افزود: متوسط ميزان مصرف سوخت درخودروهاي توليدي کنوني، 7 تا 7.5 ليتر در 100 کيلومتر است که با اجراي اين طرح به 4 تا 4.5 ليترکاهش مي يابد وبازپرداخت به سرمايه گذاران ازمحل صرفه جويي انجام شده صورت مي گيرد. کاظمي نژادمعيار اندازه گيري ميزان کاهش مصرف سوخت قواي محرکه کم مصرف رامقايسه مصرف سوخت خودروهاي توليدي (فناوري جديد) باخط معيار رده D برچسب انتشاردي اکسيد کربن در استاندارد ملي 4241-2 عنوان کرد. وي گفت: بااجراي کامل اين طرح دوميليارد ليتردرمصرف بنزين صرفه جويي وبه موجب آن 4.2 ميليون تن ازحجم انتشار دي اکسيد کربن کاسته خواهد شد. به گفته کاظمي نژاد، منابع حاصل از صرفه جويي پس از تأييد شرکت بهينه سازي مصرف سوخت به سرمايه گذاران عامل صرفه جويي مجري طرح يا شرکت هاي داخلي توليدکننده موتورکم مصرف در بازه هاي زماني سه ماهه و در مدت پنج سال تخصيص خواهد يافت. مديربهينه سازي انرژي دربخش حمل ونقل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت به اقدام هاي انجام شده توسط شرکت بهينه سازي مصرف سوخت براي اجراي اين طرح اشاره و تصريح کرد: اخذ مصوبه هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران، تهيه و تدوين نمونه قراردادها و اسناد حقوقي و اخذمصوبات لازم، تهيه وتدوين طرح اندازه گيري وصحه گذاري و دستور عمل هاي مربوط، همچنين اخذمجوز 100هزار دستگاه خودرو کم مصرف با شرکت توسعه قواي محرکه تيوان و اخذ مجوز هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران در خصوص امکان دريافت ضمانتنامه ريالي از سرمايه گذار عامل صرفه جويي، از جمله اقدام هاي انجام شده شرکت بهينه سازي مصرف سوخت در دو سال اخير است. وي اظهار کرد: قرارداد با شرکت توسعه قواي محرکه تيوان منعقد شده و با ارائه ضمانتنامه از سوي سرمايه گذار عامل صرفه جويي، اين قرارداد به شرکت بهينه سازي مصرف سوخت ابلاغ شده است.

بازنگري در استاندارد ملي مديريت انرژي

بازنگري استانداردملي ايزو 50001 (مديريت انرژي)باهمکاري شرکت بهينه سازي مصرف سوخت در کميسيون فني تدوين استاندارد، نهايي و براي تصويب نهايي به کميته ملي استاندارد ارجاع شد. احمد فضلي، رئيس اندازه گيري وصحه گذاري وناظر فني در امور مديريت انرژي شرکت بهينه سازي مصرف سوخت، در نشست کميسيون فني تدوين استاندارد ملي مديريت انرژي، گفت: اجراي استاندارد ملي ايزو 50001 درشرکت هاي تابع وزارت نفت، مطابق ابلاغيه مقام عالي وزارت الزامي بوده و نقش شرکت بهينه سازي مصرف سوخت به عنوان هماهنگ کننده، مشاور و ناظر بر استقرار مديريت انرژي است. وي افزود: کيفي سازي استقرارمديريت انرژي درصنعت نفت از اولويت هاي شرکت بهينه سازي مصرف سوخت و به روزرساني استاندارد ملي مديريت انرژي است و گامي مؤثر در توسعه سياست هاي بهينه سازي انرژي در کشور به شمار مي رود. فضلي به الزام اجراي استاندارد ملي ايزو 50001 در واحدهاي صنعتي اشاره و تصريح کرد: با تصويب اين استاندارد مطابق ماده 24 اصلاح الگوي مصرف، همه مصرف کنندگان انرژي با مصرف سالانه سوخت بيش از پنج ميليون مترمکعب گاز و تقاضاي قدرت الکتريکي بيش از يک مگاوات، موظف به ايجاد واحد مديريت انرژي هستند.

 

    پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان شمالي 

پوشش 70 درصدي درعرضه گازوئيل يورو 4

مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان شمالي از توزيع گازوئيل يورو 4 در 70درصد جايگاه هاي سوخت در اين استان خبرداد. مجتبي شکوري گفت: به منظوراجراي سياست هاي دولت و جلوگيري از آلودگي هاي زيست محيطي، هم اکنون در27جايگاه زيرپوشش اين منطقه شامل شهرهاي فاروج، شيروان، گرمه، جاجرم، اسفراين وبجنورد، گازوئيل يورو 4توزيع مي شود. وي با اشاره به توزيع 100 درصدي نفت گاز يورو 4 در اين شهرها افزود: در شهرهايي نظير مانه، سملقان و راز و جرگلان در تلاشيم به طور کامل گازوئيل يورو عرضه شود. شکوري با اشاره به توزيع نفت گاز يورو 4 درمصارف عمده صنعتي و جزء با بيان اين که سوخت درميان همه مصرف کنندگان غيرصنعتي توزيع مي شود، تاکيد کرد: اولويت شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان شمالي در توزيع نفت گاز يورو 4، مصرف کنندگاني هستند که سبب ايجاد آلودگي هاي زيست محيطي بيشتري مي شوند. مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان شمالي با موثر برشمردن اقدام در کاهش آلايندگي هاي زيست محيطي تصريح کرد: از مزاياي اين نوع سوخت مي توان به کاهش آلودگي هوا به دليل پايين بودن ميزان گوگرد درآن، افزايش کيفيت سوخت خودروها، جلوگيري ازخوردگي وفرسودگي زودهنگام قطعات داخلي ادوات نفت گازسوزوافزايش ميانگين طول عمر ناوگان حمل ونقل سنگين اشاره کرد.

 

   شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان رضوي

 کاهش 20 درصدي مصرف بنزين با کرونا

مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان رضوي گفت: از زمان شيوع کرونا ميزان مصرف نفت گاز وبنزين تا20 درصد کاهش يافت اما هم اکنون اين ميزان کاهش به 10 درصد رسيده است. علي اصغراصغري در آئين معارفه سرپرست شرکت پخش فراورده هاي نفتي ناحيه نيشابور افزود: کاهش سفرهاي درون شهري و برون شهري در اين روند تاثير چشمگيري داشته است. وي ادامه داد: هم اکنون 135 جايگاه عرضه بنزين و حدود 200جايگاه سي ان جي درخراسان رضوي فعاليت دارند و از ابتداي امسال 15فقره موافقت اصولي براي احداث جايگاه هاي جديد صادر شده است.

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان رضوي گفت: از اين تعداد 6 جايگاه درمشهد و يک جايگاه در نيشابورتاپايان امسال به بهره برداري مي رسد.

اصغري با بيان اين که درمشهد هم اکنون 70 جايگاه عرضه سوخت فعال است، تصريح کرد: اين شهرگنجايش افزايش تا 100جايگاه را دارد و در نيشابور نيزهم ظرفيت براي افزايش دو جايگاه ديگر وجود دارد.

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان رضوي با اشاره به صرفه جويي قابل توجه بنزين باجايگزيني سي ان جي، تصريح کرد: دولت براي توسعه فرهنگ استفاده ازسوخت پاک(سي. ان. جي) و کاهش آلايندگي سعي دارد سهم سي ان جي را در سبد سوخت بخش حمل و نقل افزايش دهد.

اصغري افزود: در اين چارچوب شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي طي فراخواني، يک ميليون و 464 هزار خودروي عمومي شامل وانت بار و تاکسي را به صورت رايگان دوگانه سوز مي کند.

 

     شرکت گاز استان خراسان رضوي

مصرف بيش از 50 درصد گاز براي توليد برق

مديرعامل شرکت گازخراسان رضوي گفت: بيش از50درصدگاز مصرفي اين استان درتيرماه امسال براي توليد برق، به بخش نيروگاهي اختصاص داشت. حسن افتخاري گفت: تيرماه امسال، 931 ميليون و 646 هزار مترمکعب گازطبيعي دربخش هاي مختلف مصرف شده که 472 ميليون مترمکعب آن تحويل نيروگاه هاي فردوسي، طوس، نيشابور، شريعتي، مشهد و شمس شده است. وي همچنين بااشاره به مصرف 807ميليون و306هزارمترمکعبي گاز اين استان درتيرماه پارسال گفت: اين رقم درمقايسه بامدت مشابه امسال، از 15.41 درصدي مصرف گاز حکايت دارد.

مديرعامل شرکت گاز خراسان رضوي با بيان اين که مجموع ميزان گاز مصرفي استان خراسان رضوي در چهار ماه نخست پارسال، سه ميليارد و553ميليون مترمکعب بوده است، تصريح کرد: اين ميزان مصرف در چهارماه نخست امسال با 245 ميليون مترمکعب افزايش به سه ميليارد و 798 ميليون متر مکعب رسيد.

افتخاري همچنين گفت: به طورميانگين در تيرماه امسال، روزانه حدود 30 ميليون مترمکعب گاز در بخش هاي مختلف استان مصرف شده است.

به گفته وي، شرکت گاز خراسان رضوي وظيفه تأمين گازطبيعي دو ميليون و 385هزار مشترک را به عهده دارد و پس ازاستان تهران در رتبه دوم بالاترين ميزان مشترک گاز کشور است.

 

    شرکت گازاستان خراسان جنوبي

اجراي بيش از 630 کيلومتر شبکه تغذيه و توزيع گاز

مديرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبي بابيان اين که تاکنون9 هزار و300 کيلومترشبکه تغذيه وتوزيع گازدراين استان اجرا شده است، گفت: بيش از630 کيلومترازاين ميزان شبکه گذاري مربوط به چهارماه نخست امسال است. سيدمحمودهاشمي گفت: ازمجموع شبکه هاي موجود دراستان، دوهزار و 900 کيلومترشبکه تغذيه و توزيع شهري و 6هزارو 430 کيلومتر شبکه روستايي است. وي بااشاره به سرعت اجراي طرح هاي گازرساني دراستان خراسان جنوبي افزود: هم اکنون 790 روستا و تمام شهرهاي اين استان زيرپوشش گازطبيعي قرار دارند. به گفته هاشمي درچهارماه نخست امسال، 631 کيلومترشبکه تغذيه و توزيع اجرا و سه هزار و 860انشعاب گاز نصب شده است. مديرعامل شرکت گازاستان خراسان جنوبي تصريح کرد: باتلاش و برنامه ريزي هاي انجام شده درزمينه توسعه گازرساني، برخورداري خانوا رهاي شهري و روستايي از گازطبيعي در حال افزايش است.

هاشمي بابيان اين که گازرساني به289 روستادردست اجراست، تصريح کرد: همراه باتوسعه کمي شبکه گازرساني دراستان خراسان جنوبي، افزايش کيفيت خدمت رساني و رضايتمندي مشترکان نيز به طور مستمر در دستور کار اين شرکت قرار دارد.

 

    شرکت نفت فلات قاره ايران 

بارگيري کالاهاي توربين ژنراتور سکوي فروزان

کالاهاي توربين ژنراتور سولار سکوي فروزان از اسکله ناحيه بوشهر به سمت منطقه خارک بارگيري شد. حسين محمودي، رئيس عمليات کالاي ناحيه بوشهر گفت: در اين عمليات، کالاهايي شامل 12 جعبه تابلو برق با متعلقات، چهار دستگاه پکيج تزريق موادگندزدايي، ژنراتور آب، هشت دستگاه مخزن خالي، دو دستگاه کانتينر 40 فوت حاوي توربين و دو عدد جرثقيل کارگاهي بارگيري شد. وي افزود: اين کالاها با توجه به تأمين برق و حفظ روند توليد سکو به وسيله يک دستگاه ژنراتور ديزلي که هم اکنون با مشکل در حال فعاليت است، با هماهنگي هاي واحدهاي بازرسي طرح ها، تدارکات کالا، مهندسي ساختمان ستاد تهران، همچنين همراهي واحد تدارکات و امور کالاي ناحيه بوشهر، تحويل گرفته شد. کالاهاي يادشده به وسيله شناور دلنيا يک بارگيري و به منطقه خارک فرستاده شد.

جايگزيني نسل جديد سنسور فيدبک در توربين‎هاي سيري

توربين هاي زيمنس مدل SGT-200 منطقه سيري شرکت فلات قاره با جايگزيني نسل جديد سنسور فيدبک ساخت ايران بهينه سازي شد. فيدبک هاي نسل جديد از نوع غيرتماسي با حروف اختصاري LVDT مخفف Linear Variable Differential Transformer هستند که افزون بر رفع مشکلات فيدبک هاي نسل قبلي، دقتي به مراتب بالاتر از نمونه اصلي دارند.

با توجه به تفاوت هاي ماهيتي اين دوسنسور، انجام اين جايگزيني به ايجاد تغييراتي درسيستم کنترل مکانيزم آن نيازداشت، بنابراين با همکاري واحد تعميرات توربين ويک شرکت دانش بنيان، کار تحقيق و بررسي اين پروژه براي نخستين بار انجام و سرانجام نمونه اوليه فيدبک نسل جديد ساخت ايران تحويل مجموعه تعميرات توربين شد. مشکلات تأمين اين قطعه در شرايط تحريم از يک سو و تکنولوژي قديمي آن که قابليت اطمينان پاييني داشت، تيم تعميرات توربين منطقه سيري را بر آن داشت تا براي حل اين مشکل اقدامي فوري کند. در اين راستا در سال 98 پروژه ارتقاي سيستم کنترل VGV از طريق جايگزيني فيدبک هاي قديمي با فيدبک هايي از نوع LVDT در دستور کار واحد تعميرات توربين قرار گرفت. فيدبک هاي قديمي سنسورهايي ازنوع پتانسيومترخطي وبه صورت غوطه ور در روغن است، از اين رو به دليل وجود لرزش و حرارت نسبتاً بالا، پس از مدتي دچار سايش مي شوند. از طرفي ايجاد لايه وارنيش روغن روي قطعات داخلي سنسور نيز اختلال هاي متعدد و خطاهاي ناخواسته را براي مکانيزم VGSBS ايجادمي کرد، درنتيجه درصدبالايي از خاموشي توربين ها در سال هاي گذشته ناشي از خرابي و فرسودگي سنسورهاي فيدبک بوده است. خوشبختانه پس از انجام آزمايش هاي اوليه و تأييد فني در واحد تعميرات توربين شرکت فلات قاره منطقه سيري، هم اکنون اين پروژه مراحل نهايي تست روي توربين رامي گذراند و اميد است با تلاش اين شرکت دانش بنيان ومجموعه تعميرات توربين منطقه سيري، گام بزرگي درجهت داخلي سازي و ارتقاي اين بخش حياتي در توربين ها برداشته شود. اهميت اين سيستم به قدري است که خطاي عملکردي در تجهيزات آن از خاموشي ناخواسته توربين تا تخريب کمپرسور و صرف هزينه هاي هنگفت را شامل مي شود.

از آنجايي که عملکرد اين مکانيزم و همه متعلقات آن تحت يک سيستم کنترلر برخط (Online) اداره مي شود، بنابراين صحت عملکرد، کيفيت، دوام، طول عمر و قابليت اعتماد در اجزاي آن اهميت حياتي دارد.

 

  وزارت نفت

برگزاري نخستين نشست تخصصي حوزه فناوري اطلاعات صنعت نفت

نخستين نشست تخصصي اقدام هاي برجسته در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات صنعت نفت، پاييز امسال برگزار مي شود.

اين نشست همسو با اجراي مصوبه هاي شوراي راهبري توسعه مديريت صنعت نفت، با رويکردهاي دولت الکترونيک، آمار و اطلاعات وسياست گذاري و برنامه ريزي، بامجوزشوراي راهبري توسعه مديريت صنعت نفت به صورت مجازي در معاونت برنامه ريزي وزارت نفت برگزار مي شود. علاقه مندان به شرکت دراين نشست تا 15شهريورماه فرصت دارند براي تکميل فرم هاي تخصصي به پرتال psh@mop.ir مراجعه کنند.

 

  پخش فراورده هاي نفتي منطقه کرمانشاه

افزايش شمار جايگاه هاي سوخت به 155 باب 

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه کرمانشاه، ازافتتاح يکصد و پنجاه وپنجمين جايگاه عرضه سوخت در استان کرمانشاه خبرداد. فريدون ياسمي گفت: جايگاه دومنظوره بنزين ونفت گاز«زيتون»در زميني به مساحت پنج هزار مترمربع و با سرمايه گذاري بخش خصوصي در شهرستان قصرشيرين احداث شده است. به گفته وي اين جايگاه افزون بر اشتغال زايي مستقيم براي پنج نفر با16 نازل عرضه بنزين ونفت گاز، امکان سوخت رساني به600 خودرو را در شبانه روز فراهم کرده است. منطقه کرمانشاه يکي از مناطق سي و هفت گانه شرکت ملي پخش است که با155جايگاه عرضه سوخت در6ناحيه مرکزي(کرمانشاه)، قصرشيرين، اسلام آباد، سقز، پاوه و کنگاور، تأمين سوخت دراستان کرمانشاه را به عهده دارد.

 

  شرکت گاز سيستان و بلوچستان

امضاي تفاهم نامه با اداره کار 

شرکت گاز استان سيستان و بلوچستان و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي اين استان تفاهم نامه همکاري امضا کردند. رضا پنجابي، مديرعامل شرکت گازاستان سيستان و بلوچستان دراين باره گفت: اين تفاهم نامه باهدف ارتقاي ايمني وبهداشت کاردرکارگاه ها و پروژه هاي شرکت گازاستان وکاهش حوادث و بيماري هاي ناشي از کار و اجراي آيين نامه هاي حفاظت فني و بهداشت کار به ويژه آيين نامه آموزش کارگران و کارفرمايان و ايمني امور پيمانکاري، امضا شده است. وي تصريح کرد: اميداست باتداوم در انعقاد اين گونه تفاهم نامه ها و آموزش نيروي انساني، شاهد حوادث ناگوار و بيماري هاي ناشي از کار نباشيم.