حمایت از متخصصان داخل

در طرح هاي توسعه کمي و کيفي پالايشگاه نفت بندرعباس، به منظور اجراي سياست هاي کشور مبني بر حمايت از توان و ساخت داخل، حفظ منابع و صيانت از سرمايه هاي ملي در مسير تحقق آرمان هاي اقتصاد مقاومتي، برنامه ريزي هاي اصولي با هدف توجه و حمايت از توان و دانش سازندگان داخلي قطعات نيز در شرکت پالايش نفت بندرعباس صورت گرفته است که براي اين منظور در سياست هاي اين شرکت، حداکثر بهره گيري از توان و ظرفيت شرکت ها و سازندگان داخلي براي انتقال تکنولوژي و بومي سازي دستگاه ها، تجهيزات، قطعات يدکي به منظور قطع وابستگي، اشتغال زايي، عدم خروج ارز و کاهش هزينه هاي توليد تاکيد شده است. در اين خصوص تاکنون بيش از 33 هزار و 990 قلم قطعه پالايشگاهي به تعداد کل 18 ميليون و 790 هزار عدد با تکيه بر دانش و توان متخصصان پالايشگاه نفت بندرعباس و همچنين توليد کنندگان داخلي ساخته و مورد استفاده قرار گرفته است.

مدیریت انرژی

با توجه به جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي توليد و مصرف انرژي، ضرورت اجراي سيستم هاي نظام مند مديريت انرژي جهت دستيابي به شرايط بهينه توليد و مصرف انرژي بر همگان روشن است. در اين زمينه، در شرکت پالايش نفت بندرعباس سيستم مديريت انرژي مبتني بر استاندارد   از سال 1390 استقرار يافته و تمامي برنامه ها و اقدامات مرتبط با بهينه سازي مصرف انرژي بر مبناي اين استاندارد طرح ريزي و اجرا مي شود.  به دليل بهره گيري پالايشگاه نفت بندرعباس از فناوري هاي پالايشي بهينه و تکنولوژي ها و سامانه هاي بازيافت حرارت، شدت مصرف انرژي اين پالايشگاه در بين پالايشگاه هاي کشور کمترين مقدار است. علاوه بر اين پروژه هاي بهبود فراواني نيز با هدف بهينه سازي مصرف انرژي در بخش هاي فرآيندي پالايشگاه اجرا شد که در ادامه اين پروژه ها مي توان به پروژه مديريت و بازيافت گازهاي مشعل اشاره کرد که در دو فاز در حال اجرا است. پروژه مديريت و بازيافت گازهاي مشعل از پروژه هاي مهم شرکت پالايش نفت بندرعباس در حوزه انرژي است که مهمترين دستاورد آن صيانت از محيط زيست با کاهش گاز طبيعي مصرفي پالايشگاه به ميزان بيش از 80 ميليون متر مکعب در سال است که موجب کاهش انتشار گازهاي گلخانه¬اي و کاهش قابل ملاحظه ميزان آلايندگي مي شود.

دستیابی به صنعت سبز

مجموعه شركت پالايش نفت بندرعباس با محور قراردادن مفهوم توسعه پايدار بعنوان اصل اساسي جهت ايجاد توازن بين توسعه اقتصادي و حفاظت محيط زيست، نسبت به كنترل اثرات نامطلوب زيست محيطي فعاليت هاي خود در بالاترين سطح ممكن با تعريف برنامه هاي اصلاحي لازم اقدام کرده است به نحوي كه با احداث واحدهاي كيفي سازي در راستاي انطباق محصولات توليدي خود با استانداردهاي روز زيست محيطي و تكميل زنجيره صنعت سبز گام برداشته و ابزارهاي كنترلي پايش آنلاين را جهت كنترل خروجي هاي محيطي در حدود استانداردهاي ابلاغي سازمان محيط زيست اجرائي کرده است و با مديريت و كنترل ضايعات، پساب ها، انرژي، خروجي دودكش ها و پايش هاي مستمر آلاينده هاي آب، خاک و هوا توانسته نام خود را از فهرست شرکت هاي آلاينده محيط زيست خارج کند. يکي اقدامات شرکت پالايش نفت بندرعباس در راستاي صيانت از محيط زيست توسعه فضاي سبز با هدف افزايش فرهنگ توسعه، نگهداري و زيباسازي فضاي سبز شهري و افزايش سرانه آن و استفاده از ايده هاي نو و خلاقانه در فضاي سبز در محيط پالايشگاه است. شرکت پالايش نفت بندرعباس به منظور توسعه و نگهداري فضاي سبز به عنوان عامل كاهش دهنده آلاينده هاي زيست محيطي با كاشت گونه هاي بومي و مقاوم به شرايط آب و هوايي، تعويض خاك، به كارگيري شيوه هاي نوين آبياري با استفاده از آبهاي بازيافتي و تصفيه شده ، 43 درصد فضاي صنعتي را به فضاي سبز اختصاص داده است، در حالي كه نسبت استاندارد مناسب براي واحدهاي صنعتي 20 درصد است.  ايجاد و بهينه سازي زيرساخت هاي تصفيه پساب صنعتي، تصفيه همزمان پساب هاي صنعتي و بهداشتي توليدي، لايروبي، تصفيه و بازيافت لجن هاي حوضچه تبخير واحد بازيافت، استفاده از پساب بهداشتي در آبياري فضاي سبز با هدف مديريت بهينه مصرف منابع آب و نصب و راه اندازي سامانه پايش لحظه اي پساب از ديگر اقدامات صورت گرفته در حوزه مديريت پساب پالايشگاه است.  اجراي پروژه پايش جريان و كنترل آلودگي آب هاي زيرزميني پالايشگاه، اجراي پروژه طراحي سامانه پاكسازي آبهاي زيرزميني و پايش و اندازه گيري دوره اي خاك توسط سازمان حفاظت محيط زيست و همينطور پياده سازي طرح جامع عملياتي مديريت پسماندهاي عادي، صنعتي و ويژه ، كم خطرسازي پسماند هاي عملياتي، امكانسنجي و تفکيک، جمع آوري و انتقال پسماندهاي صنعتي پالايشگاه با رعايت قوانين و مقررات زيست محيطي نيز بخش از اقدامات کنترلي اجرا شده براي جلوگيري از آلودگي خاک و آب هاي زيرزميني است.

مسئولیت اجتماعی در منطقه

يکي از اهداف کلان احداث صنايع نفتي از جمله پالايشگاه نفت بندرعباس در استان هرمزگان کمک به اشتغال نيروهاي بومي، شکوفايي اقتصاد استان، توسعه زيرساخت ها و کمک موثر به توسعه همه جانبه استان هرمزگان بوده است که خوشبختانه اين شرکت با درک موضوع، موفق شده به رسالتهاي اجتماعي خود نيز در اين حوزه جامعه عمل بپوشاند.

اقدامات شرکت پالايش نفت بندرعباس در انجام مسئوليت هاي اجتماعي را مي توان به کمک در راستاي توسعه زيرساختهاي عمراني، آموزشي، ورزشي، بهداشتي، فرهنگي و همچنين کمک رساني در مواقع بلاياي طبيعي تقسيم بندي کرد. اقداماتي که علاوه بر برآورده ساختن انتظارات جوامع محلي و توانمند سازي جامعه پيراموني در جهت پيشرفت و توسعه پايدار انجام مي شود.

از اقدامات انجام شده در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي مي توان در بخش توسعه زير ساخت هاي عمراني به ساخت باند دوم جاده ارتباطي شهر تازيان به بندرعباس به طول 20 کيلومتر اشاره کرد که با هدف افزايش ايمني جاده اي، رفع مشکل ترافيکي و کاهش حوادث رانندگي با اعتباري بالغ بر 380 ميليارد ريال در سال 98 احداث شد.

همچنين مي توان به جابه جايي و انتقـال روستاي جمال احمد از توابع شهرستان بندرعباس، مشاركت در پروژه تقاطع غير هم سطح اسكله شهيدرجايي و خونسرخ، ساخت دو باب منزل جهت نيازمندان و ايتام در تازيان، مساعدت در ساخت و احداث ساختمان طلاب استان هرمزگان، مشارکت در ساخت و احداث مسجد روستاي سراج احمدي از توابع حاجي آباد و خريد تجهيزات و لوازم آزمايشگاهي اهدائي به اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان هرمزگان اشاره کرد.

در توسعه زيرساخت هاي آموزشي نيز مي توان ساخت، تجهيز و اهداي مجتمع آموزشي 12 كلاسه به اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان با اعتباري بالغ بر 53 ميليارد ريال در سال 95، ساخت مجموعه کارگاهي و آزمايشگاهي مهندسي شيمي، مکانيک و عمران دانشگاه هرمزگان با اعتبار 10 ميليارد ريال در سال 96 ، مشارکت در تکميل خوابگاه دخترانه مجتمع آموزش عالي ميناب با ظرفيت 200 نفر و با اعتبار 10 ميليارد ريال در سال 98، ساخت يک مدرسه دو کلاسه در يکي از روستاهاي زلزله زده کرمانشاه را عنوان کرد. شرکت پالايش نفت بندرعباس در توسعه زيرساخت هاي ورزشي همچون مشارکت در ساخت ديوار سرعت مجموعه ورزشي 7 تير بندرعباس با تخصيص اعتباري بيش از 3 ميليارد ريال در سال 98 ، مساعدت جهت تکميل سالن ورزشي چند منظوره اروند سورو بندرعباس با اعتباري بالغ بر 5 ميليارد ريال در سال 98، ساخت و اهداي مجموعه ورزشي و فرهنگي در روستاي چاهو با پوشش جمعيتي در حدود 10 هزار نفر با اعتبار 7 ميليارد ريال در سال 1396، اهداي تجهيزات ورزشي به زندان مرکزي بندرعباس و همچنين در حمايت مالي از تيم هاي ورزشي بانوان و آقايان، جانبازان و معلولان استان هرمزگان مشارکت فعال داشته است. در حوزه بهداشت و درمان هرمزگان نيز اين شرکت با حمايت هاي هيئت مديره، مديريت و کارکنان توانسته است اقدامات قابل توجهي را صورت دهد، از جمله با توجه به شيوع بيماري کرونا و لزوم حمايت از بخش بهداشت و درمان، پزشکان و پرستاران که به عنوان مدافعان سلامت در حال تلاش براي خدمت رساني به بيماران هستند، در تير ماه سال 99 مبلغ 50 ميليارد ريال براي کمک به خريد تجهيزات پزشکي و درمان بيماران کرونايي به دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان اهدا شد. از ديگر اقدامات صورت گرفته نيز مي توان به تامين کليه تجهيزات پزشکي مورد نياز بخش سوانح سوختگي دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان با اعتباري بالغ بر 13 ميليارد ريال در سال 92، اهداي يک دستگاه آمبولانس با تجهيزات کامل به زندان مرکزي بندرعباس و همچنين مساعدت در انجام تحقيقات و توليد داروهاي ضد سرطان و بيماري هاي صعب العلاج به شرکتهاي تحقيقاتي مرکز تحقيقات دارويي کشور اشاره کرد.

تلاش بي وقفه کارکنان شرکت پالايش نفت بندرعباس در اجراي کار براساس استاندارد و اعمال نظارت دقيق و کنترل هاي مستمر و ضروري، مراعات اصول و الزامات بهداشت، ايمني و محيط زيست و اتخاذ روشهاي پيش بيني و پيشگيرانه جهت کاهش و حذف زمينه هاي حوادث به منظور حفظ سرمايه هاي ارزشمند و عظيم نيروي انساني و حفاظت از دستگاه ها و تجهيزات در همه شئون و حوزه هاي کاري اين مجموعه منتج به دستاوردهاي بسيار ارزشمند و قابل تحسين گرديده و همچنان راه شرکت را در مسير دستيابي به توسعه پايدار، تعالي و سرآمدي و حفظ جايگاه برتر در عرصه توليد مستمر و ارتقاي کيفيت فراورده هاي نفتي هموار کرده و توانمندي هاي شرکت را بيش از پيش آشکار کرده است.