دستاوردها و برنامه هاي يکي از شرکت هاي بهره بردار نفت در گفت وگو با «مشعل» تشريح شد

تحقق 101 درصد تولید در نفت و گاز مارون

مشعل: نه گرماي داغ بالاي 50 درجه اين روزهاي خوزستان و نه پاندومي کرونا نمي تواند مانعي در مسير موفقيت آميز تلاش فعالان صنعت نفت باشد و نمودار رشد و تلاش از اين حوزه همواره پيش رويمان قرار دارد. مي توان به شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون اشاره کرد که در همين چند ماهه نخست سال به همت كاركنان شركت توانسته است توليد را به ميزان 101 درصد برنامه محقق سازد. اين را حميد کاويان، مديرعامل اين شرکت بهره بردار در گفت گو با «مشعل» اعلام و اشاره مي کند که شرايط تحريمي، تاثير چنداني بر نرخ توليد شركت نداشته است و ما همچنان با حداكثر توان، توليد حداكثري را در دستور كار قرار داده ايم و در اين مسير، تحقق فراتر از برنامه را محقق ساخته ايم. بدون شك براي تحقق اهداف توليدي، اقدامات مختلفي صورت گرفته است كه پروژه هاي مربوط به نگهداري و تعمير ماشين آلات و تاسيسات، انجام اصلاحيه هاي مختلف عملياتي، استحصال و جمع آوري نفت با MOS و MOT علاوه بر عمليات ترميمي، تعميري و توسعه اي منظم بر چاه ها را مي توان از اهم پروژه ها برشمرد. او به تشريح اقدام هاي اين شرکت در چند ماهه نخست سال مي پردازد که مشروح آن را در ادامه مي خوانيم:

هدف گذاري و اولويت شركت بهره برداري نفت و گاز مارون در سال 99 شامل چه مواردي مي شود؟

با توجه به شرايط خاص موجود كشور و پاندومي كرونا، اولويت اصلي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون، صيانت از سرمايه هاي انساني، نگهداشت و پايداري توليد است. اهداف شرکت با لحاظ کردن تهديدها، فرصت ها و نقاط ضعف و قوت شرکت و الزامات حفاظت از زيست بوم پيراموني پيش بيني مي شود که اين امر همواره در دستور كار قرار داشته است، اما بر اساس شرايط موجود در هر فصل از تصميم سازي، اهدافي را مدنظر قرار مي دهيم كه متناسب با شرايط كلي كشور و جامعه ذي نفعان شركت باشد. رسالت اصلي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون، توليد نفت خام است و در اين زمينه هرآنچه لازم است، در دستور كار قرار داده ايم. همانند سال هاي گذشته، حمايت از ساخت و سازنده داخلي از اولويت هاي ما در هدف گذاري هاست و حمايت کامل از شرکت هاي دانش بنيان نيز براي بومي سازي دانش جهاني مرتبط با صنعت نفت در برنامه اين شرکت است.

 با توجه به نام گذاري سال جاري به عنوان سال جهش توليد چه برنامه ريزي در اين باره انجام شده است و در اين مسير شركت بهره برداري نفت و گاز مارون چگونه ايفاي نقش خواهد داشت؟

توليد در شركت هاي بهره بردار، بر اساس برنامه ريزي هاي ابلاغي به شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب و به تبع نتايج ارزيابي شرايط روز تعيين مي شود. از آنجا كه بخش زيادي از نفت توليدي شركت به عنوان خوراك پالايشگاهي، مصرف داخلي دارد، شرايط تحريمي، تاثير چنداني بر نرخ توليد شركت نداشته است و ما همچنان با حداكثر توان، توليد حداكثري را در دستور كار قرار داده ايم و در اين مسير، تحقق فراتر از برنامه را محقق ساخته ايم. بدون شك براي تحقق اهداف توليدي، اقدامات مختلفي صورت گرفته است كه پروژه هاي مربوط به نگهداري و تعمير ماشين آلات و تاسيسات، انجام اصلاحيه هاي مختلف عملياتي، استحصال و جمع آوري نفت با MOS و MOT علاوه بر عمليات ترميمي، تعميري و توسعه اي منظم بر چاه ها را مي توان از اهم پروژه ها برشمرد و خوشبختانه با زحمات و پيگيري همکاران ما در ستاد شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب واگذاري بسته هاي طرح 28 مخزن مربوط به مارون انجام شده است که با اجرايي شدن آنها اقدام بزرگي در زمينه نامگذاري سال 99 به عنوان سال جهش توليد خواهد بود.