مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران عملکرد و برنامه هاي سال جهش توليد را تشريح کرد:

پیش به سوی استقلال حفاری

مشعل    حفر و تکميل 31 حلقه چاه نفت و گاز در مناطق نفت خيز خشکي و دريايي، با جلو افتادگي يک هفته اي تعمير يک حلقه چاه در سکوي نفتي ابوذر در آب هاي خليج فارس، با به کارگيري دستگاه حفاري دريايي مورب که نزديک به 500 هزار يورو صرفه جويي در هزينه به دنبال داشته است، بخشي از عملکرد سه ماهه نخست امسال شرکت ملي حفاري ايران است. اين شرکت در سال جهش توليد، برنامه ريزي هاي مهمي همچون حمايت از فضاي کسب و کار، تقويت بخش هاي پيشران اقتصادي، تشويق سرمايه گذاري و حمايت از خلاقيت و نوآوري را در سرفصل برنامه هاي خود قرار داده است.

در گفت وگوي «مشعل» با سيد عبدالله موسوي، مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران، به بررسي آخرين تمهيدات، برنامه ريزي ها و همچنين اولويت هاي اين شرکت در سال جاري پرداختيم.

به گفته او، شرکت ملي حفاري ايران با هدف استقلال اين صنعت راهبردي در تامين قطعات و تجهيزات مورد نياز و حمايت از صنعتگران داخلي، اقدام هاي شايان توجهي انجام داده و در دست اجرا دارد. تداوم و توسعه همکاري هاي علمي و پژوهشي با شرکت هاي دانش بنيان و مجموعه هاي کوچک و بزرگ صنعتي و امضاي چند قرارداد و تفاهمنامه در اين زمينه، از جمله انعقاد قرارداد همکاري با دانشگاه صنعت نفت، دانشگاه شيراز و جهاد دانشگاهي و توليد کنندگان داخلي نمونه هايي از اين اقدام هاست.

وي با بيان اينکه شرکت ملي حفاري با گروه گسترش انرژي پاسارگاد و زير مجموعه آن، خدمات مهندسي پژواک انرژي ميدان هاي جفير و سپهر، ميدان نفتي بالارود با شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب و با شرکت نفت و گاز پرشيا، حفر هشت حلقه در ميدان رامين در بخش تأمين دکل و خدمات فني تخصصي نيز در پروژه هاي پيش گفته مشارکت و با ساير شرکت هاي بخش خصوصي نيز به صورت مشارکتي در اجراي پروژه هاي طرح ميدان محور 28 مخزن همکاري دارد، اشاره مي کند که مراحل اجرايي دو پروژه ميدان محور در ميادين نفت شهر و گچساران، با استقرار دکل حفاري شروع شده است.

موسوي در بيان برنامه هاي اين شرکت با اعلام اينکه با مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران در موضوع خدمات نمودارگيري، شرکت پترو تدبير در ميدان نفتي آزادگان در زمينه خدمات لوله مغزي سيار، شرکت آبسکون در بخش طراحي و اجراي عمليات سيمان چاه هاي نفت و گاز و ارائه خدمات آزمايشگاهي در ميدان نفتي لالي و با شرکت اويک در زمينه تامين کالا و مواد، خدمات آزمايشگاهي، طراحي و اجراي عمليات سيمان کاري، قراردادهاي همکاري دو تا چهار ساله منعقد کرده ايم، يادآوري مي کند که در پروژه هاي حفر 10حلقه چاه در ميدان آزادگان جنوبي، شش حلقه چاه در ميدان جفير و سپهر و شش حلقه چاه در ميدان بالارود، مراحل اجرايي تأمين تجهيزات و کالا و برنامه هاي سطح الارضي را در دستور کار دارد. اين گفت وگو را با هم مي خوانيم: