پژوهشگاه صنعت نفت   

آمادگي همکاري با سازمان حفاظت محيط  زيست

رئيس پژوهشگاه صنعت نفت از آمادگي اين پژوهشگاه براي همکاري دوجانبه با سازمان حفاظت محيط زيست، به منظور بهره گيري از ظرفيت هاي دو طرف براي حل مسائل زيست محيطي کشور خبر داد. جعفر توفيقي گفت:  ازيک سو همواره با مشکلات و موضوع هاي مرتبط باحوزه زيست محيطي کشور که جزو چالش هاي بسيارجدي در زمينه آب، هواوخاک است، روبه روهستيم وازسوي ديگربانقش سازمان حفاظت محيط زيست که نقشي ملي وحاکميتي دارد، آشناييم. از اين رو براي همکاري مشترک با اين سازمان آمادگي داريم. وي با تاکيد بر آمادگي مجموعه پرديس انرژي و محيط زيست پژوهشگاه صنعت نفت براي همکاري باسازمان حفاظت محيط زيست تصريح کرد:  اميدواريم بتوانيم بااستفاده ازظرفيت هاي طرفين، بخشي از مسائل زيست محيطي کشور را به نحو شايسته اي حل کنيم. توفيقي با بيان اينکه سازمان حفاظت محيط زيست ايران داراي ديدگاه هاي جديد و بنيادي است، تصريح کرد:  اطمينان دارم اين سازمان با مدل سازي وتدبيرهاي خود قادرخواهد بودبخش مهمي ازمسائل زيست محيطي کشور را حل و چالش هاي موجود را به ارزش افزوده براي کشور تبديل کند.  مسعود تجريشي، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست ايران نيز مهم ترين مسأله کشور و وظيفه سازمان محيط زيست را پايش آلاينده ها خواند و گفت:  سال گذشته، اين مجموعه برنامه پايش خود را در زمينه آب، هوا، خاک و منطقه عسلويه با همکاري محققان وزارت نفت به سازمان برنامه و بودجه ارائه کرد تا با مبنا قراردادن يک برنامه ريزي اصولي، فرصتي فراهم شود که بتوان درمسائل زيست محيطي در حوزه پايش، به گونه اي مناسب فعاليت کرد. وي به مصاديق فعاليت هاي سازمان حفاظت محيط زيست اشاره و تصريح کرد:  استانداردسازي مالچ نفتي و بهبود آن از موضوع ها و چالش هاي اين سازمان است که سال گذشته با کمک همه دستگاه هاي اجرايي، تدوين شد و به عنوان ضوابط دستورعمل هاي فني سازمان برنامه و بودجه به نتيجه رسيد.

تجريشي گفت:  اميدواريم بتوانيم تحقيقات و مطالعات مناسبي را در زمينه مالچ هاي دوستدار محيط زيست انجام دهيم. معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست همچنين به تشکيل سامانه پايش پسماند در سازمان محيط زيست اشاره وتصريح کرد:  توليدکنندگان پسماند، موظفند در اين سامانه عضو شوند و مقدار توليد خود رامانند لجن هاي نفتي ثبت کنند تا در نهايت بتوان گزارش جامعي از پسماندهاي توليدشده در کشور در دست داشت. وي گفت:  تلاش سازمان محيط زيست براين است که بااستفاده ازداده هاي اين سامانه، مشکلات رابه فرصت هاي سرمايه گذاري ودانشگاهي و دانش بنيان تبديل و ازاين طريق براي کشور ايجاد ارزش افزوده کند. تجريشي ادامه داد:  با استفاده از ظرفيت هايي که در پژوهشگاه صنعت نفت وجود دارد، مي توان چالش ها را براي کشور به فرصت تبديل کرد ونشان دادکه باهمکاري متقابل، علاوه بر مديريت و حل مسائل زيست محيطي مي توان به اقتصاد ملي و ايجاد اشتغال نيز کمک کرد.

 

  شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق

تلاش براي افزايش رضايتمندي کارکنان

 شرکت بهره برداري نفت و گازشرق با نگاه ويژه به مقوله تکريم سرمايه انساني، از طريق مديريت منابع انساني، حجم گسترده اي از فعاليت هاي نظام مند را در ارتباط با ارتقاي سطح رفاه و رضايتمندي کارکنان خود دنبال مي کند. به گزارش شانا، زهرا کشوري، مديرمنابع انساني شرکت بهره برداري نفت وگاز شرق درتشريح اقدام هاي اين مديريت در يک سال اخير اظهار کرد:  دراين مدت، اقدام هاي بسياري با هدف چابک سازي فرايندهاي اداري مرتبط با کارکنان، بالا بردن سطح آموزش، توسعه فعاليت هاي ورزشي، همچنين ساماندهي شهرک هاي نفت، بهبود روابط کار و... انجام و تلاش شده است رضايتمندي کارکنان به عنوان سرمايه هاي اصلي اين شرکت افزايش يابد. وي با اشاره به تشکيل متمرکز کميته هاي نقل و انتقال هاي داخلي و خارجي گفت:  اين کميته هابه منظور بررسي وحل مشکلات متقاضيان انتقال، درخواست هاي جابه جايي درون شرکتي وتغييرنوع کار کرد، به صورت مستمر و با حضور فرد متقاضي تشکيل مي شودتا دغدغه هاي اصلي شنيده، بررسي و بهترين نتيجه حاصل شود کشوري همچنين اظهارکرد: اين مديريت تاحدامکان، سازوکارارتباط با کارکنان را به منظور بيان مشکلات ايجاد کرده وافزون بر تخصيص وقت ملاقات حضوري، ديداربا کارکنان بخش هاي مختلف ستادي و عملياتي را در برنامه دارد.

مديرمنابع انساني شرکت بهره برداري نفت وگازشرق به راه اندازي چهار سامانه کاربردي درشرکت بهره برداري نفت وگاز شرق اشاره و تصريح کرد: راه اندازي سامانه هاي کسرا، شورا، سما و بايگاني داکوور از جمله اقدام هايي است که درگزارش گيري وافزايش سرعت انجام کارها تاثيري بسزا داشته اند.

وي همچنين درباره اقدام هاي انجام شده درحوزه آموزش نيزگفت:  برگزاري نخستين نشست هم انديشي رؤساي آموزش شرکت نفت مناطق مرکزي ايران، برگزاري دوره هاي آموزشي شغلي، مديريتي، عمومي، اچ اس اي و کامپيوتر، همچنين بازديد مستمر از واحدهاي منطقه عملياتي خانگيران، برنامه ريزي، هماهنگي و پيگيري اجراي دوره هاي آموزشي مربوط به شيوه نامه صلاحيت حرفه اي حفاري و اعطاي گواهينامه براي 26 نفر ازجمله اقدام هاي آموزشي شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق برشمرد.

کشوري، برنامه ريزي، هماهنگي وپيگيري اجراي دوره هاي آموزشي مربوط به شيوه نامه صلاحيت حرفه اي انجام معاملات، خريد، برگزاري مناقصه ها وترک تشريفات، پيگيري سامانه سپاس به رويان با همکاري امور زنان و خانواده، همچنين برگزاري سه دوره آموزشي روانشناسي براي خانواده ها با همکاري امور زنان و خانواده و برگزاري 15 دوره آموزشي ايمني وپدافند غيرعامل راازديگر اقدام هاي آموزشي شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق عنوان کرد.

مديرمنابع انساني شرکت بهره برداري نفت وگاز شرق درباره خدمات حوزه ورزش نيز گفت:  افزون بر ارائه خدمات ورزشي درمشهد و خانگيران برگزاري اردوهاي سلامت محوربراي کارکنان به همراه خانواده آنهابراي افزايش شادابي ونشاط، ازديگر اقدام هاي انجام شده از سوي اين مديريت است.

کشوري با اشاره به ديگر اقدام هاي مديريت منابع انساني شرکت بهره برداري نفت وگاز شرق اظهار کرد: ساماندهي مدارس شهرک ها وتجهيز لوازم مورد نيازآنها، پيگيري ساخت مجموعه هاي آموزشي جديد درشهرک ها، امکان استفاده کارکنان رسمي و موقت ساکن سرخس ازخدمات باشگاهي، همچنين پيگيري مشکلات منازل سازماني شهرک هاوپيگيري وساماندهي مهدهاي کودک براي ارائه بهتر خدمات به آنها از اقدام هاي انجام شده اين مديريت در يک سال اخيربوده است.

 

    شرکت ملي حفاري ايران 

فعاليت مستمر کادر درمان در مناطق عملياتي

بيش از300نفرازکادردرمان شرکت ملي حفاري ايران درشرايط کرونايي به صورت شبانه روزي درموقعيت هاي عملياتي، اردوگاه ها ودکل هاي حفاري (خشکي و دريا) مشغول فعاليت هستند. پريسا قاسمي، رئيس فوريت هاي پزشکي مديريت منابع انساني شرکت ملي حفاري ايران گفت: اين کادردرماني شامل پزشک، پرستار و تکنيسين است وخدمات آنان درشرايط کرونايي به صورت شبانه روزي در موقعيت هاي ياد شده ارائه مي شود تا فعاليت هاي صنعت نفت در بخش حفاري چاه هاي نفت و گاز طبق روال معمول انجام شود. علي سالمي، فرمانده پايگاه مقاومت بسيج شرکت ملي حفاري ايران نيز گفت:  با شيوع ويروس خطرناک کرونا، اداره فوريت هاي پزشکي شرکت ملي حفاري ايران باهمراهي ديگر بخش هاي مرتبط، دريک حرکت منسجم و هماهنگ با ستاد ملي مقابله با کرونا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و ستاد مقابله با کرونا درشرکت ملي حفاري ايران، اقدام هاي پيشگيرانه و مقابله اي با بيماري کوويد– 19 را سرفصل برنامه هاي خود قرار داده است. وي تصريح کرد:  فرهنگ سازي، آموزش فردي وجمعي، اجراي پروتکل ها و ابلاغيه هاي بهداشتي همسو با تأمين نيازهاي تجهيزاتي و ملزومات سبب شده است که بخش هاي عملياتي و اقماري شرکت ملي حفاري ايران، با وجود گستره مناطق عملياتي و پراکندگي جغرافيايي، بدون کوچک ترين وقفه نسبت به انجام وظايف و برنامه هاي تبيين شده، انجام وظيفه کنند. وي ازخدمات مستمر ارائه شده از سوي پزشکان، پرستاران، تکنيسين هاي پزشکي و ديگر همکاران در اين حوزه براي حفظ سلامت کارکنان قدرداني کرد. فرشيد ممبيني، مديرمنابع انساني شرکت ملي حفاري ايران نيز با قدرداني ازمجموعه دست درکاران حفظ سلامت کارکنان بويژه گروه فوريت هاي پزشکي شرکت ملي حفاري ايران گفت:  همکاري بخش هاي عملياتي، پشتيباني و ستادي در رعايت الزام هاي فردي و اجتماعي موجب شده است که عملکرد اين شرکت در موضوع اقدام هاي پيشگيرانه و مقابله با شيوع ويروس کرونا مطلوب ارزيابي شود.

 

    شرکت نفت فلات قاره ايران

صرفه جويي 500 هزار يورويي درتعمير چاه ميدان ابوذر

تعمير چاه  ميدان ابوذر درشرکت نفت فلات قاره ايران، افزون برپايدارسازي توليد، موجب صرفه جويي درهفت دکل-روز زمان و حدود 500 هزار يورو در هزينه ها شده است. دراين عمليات، تميزسازي ماسه هاي درون چاه تا کفشک آستري 5 اينچ، حفاري مخزني وراندن آستري شني درون حفره بازبه وسيله دستگاه حفاري خليج فارس، با دوسناريو دردستور کار امورفني قرارگرفت. درسناريوي نخست، (بيرون آوردن رشته تکميلي و تميزسازي ماسه هاي درون چاه) لازم بود رشته تکميلي به طورکامل ازچاه خارج و بخش باقيمانده آن آسياب شود.  درسناريوي دوم، (حفاري حفره دوباره چاه از طريق بازکردن پنجره و انجام عمليات حفاري کنارگذر) لازم بود پس از بالا آوردن رشته تکميلي تا عمق مناسب براي حفاري مجدد، دسترسي در چاه ايجاد شود. پرهزينه بودن سناريوي دوم با وجود آسان تر بودن عمليات در آن موجب شد سناريوي نخست در دستور کار قرارگيرد واين مهم باتکيه برتجربه و تخصص کارکنان اداره حفاري آغاز وبا آسياب کردن توپک دوگانه، مانده يابي و تميزسازي ماسه هاي درون چاه با موفقيت انجام شد. سيامک افشاري، مدير عمليات حفاري درياشرکت ملي حفاري ايران از جلو افتادگي زمان يک هفته اي تعمير اين چاه با به کارگيري دستگاه حفاري مورب مستقردراين موقعيت خبرداد وگفت:  تعمير اين چاه براساس برنامه ابلاغي در دستور کارقرار گرفت و در هم افزايي ميان متخصصان و کارشناسان شرکت ملي حفاري و شرکت نفت فلات قاره ايران، همچنين استفاده از تجارب به دست آمده، به تعمير چاه بارعايت اصل صرفه جويي و شتاب بخشي اقدام شد. وي افزود:  دستگاه حفاري مورب با قابليت حفاري چاه هاي انحرافي تا 30 درجه انحراف ازسطح، درنوع خود از دستگاه هاي حفاري انحصاري در ايران و معدود در جهان به شمار مي آيد. وي تصريح کرد:  اين دکل حفاري از سال 1376در ميدان دريايي ابوذر مستقر شده است وعمليات حفاري و تعمير 74 حلقه چاه را به متراژ بيش از 76 هزار متر روي سکوهاي اين ميدان، در کارنامه خود دارد.

 

    شرکت بهره برداري نفت و گاز اروندان

جديت در پيگيري بهينه سازي مصرف انرژي

جهانگيرپورهنگ، مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز ارونـدان گـفت:  مـديـريـت بهينه سازي مصرف انرژي در گستره عملياتي اين شرکت با جديت پيگيري مي شود. وي افزود:  کارگروه هاي فني لازم متناسب با تخصص هاي مورد نياز در اين رابطه و به منظور استقرار سيستم مديريت مصرف انرژي در دو فاز صنعتي و غيرصنعتي تشکيل و پس از طي فرايندهاي مربوط، شرکت مشاور واجد شرايط در اجراي مميزي و استقرار استاندارد مديريت انرژي انتخاب شده است. پورهنگ با اشاره به اهميت موضوع بهينه سازي مصرف انرژي به عنوان ابزاري براي کاهش شاخص شدت مصرف انرژي درکشور گفت:  در آينده با استقرار اين استاندارد در بخش هاي صنعتي و غيرصنعتي، همچنين نهادينه سازي آن، شاهد صرفه جويي قابل ملاحظه مصرف انرژي در همه سطوح ستادي و عملياتي شرکت نفت و گاز اروندان خواهيم بود.  مديرعامل شرکت نفت و گاز اروندان همچنين با تأکيد بر اهميت فرهنگ صرفه جويي در همه سطوح (ستادي و عملياتي)، تلاش همه جانبه کارکنان درمسير پياده سازي و استقرار اين استاندارد درشرکت نفت و گاز اروندان را خواستار شد. پورهنگ تصريح کرد: همسو بااجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي واصلاح الگوي مصرف ابلاغي مقام معظم رهبري به عنوان مهم ترين سندبالادستي کشور، همچنين عطف به ابلاغيه وزير نفت ودستورعمل هاي صادره، استقرار ودريافت گواهينامه مديريت انرژي براساس استاندارد ISO-5000، ازاولويت هاي مهم شرکت بهره برداري نفت و گاز اروندان است.

 

    شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب 

ساخت مخزن گل حفاري

مدير تعمير، تکميل و خدمات فني چاه هاي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب ازساخت کامل مخزن گل حفاري دکل هاي تعميراتي، بااستفاده از امکانات و تجهيزات مازاد، به همت متخصصان اين واحد خبر داد. يونس عباسي لرکي با اشاره به برآورد 18ميليارد ريالي هزينه ساخت اين مخزن ازسوي شرکت هاي مخزن ساز (باتوجه به تجهيزات ولوازم جانبي مربوط به آن) اظهارکرد:  همه آهن آلات اين مخزن شامل آهن آلات شاسي کف مخزن، ديوارهاي بدنه وستون هاي مقاوم کننده آن به صورت کاملاً نو، از باقيمانده پروژه هاي تکميلي ، تامين شده است. به گفته وي، همچنين براي تامين ديگرتجهيزات جانبي(دستگاه هاي ميکسر، شيرهاي پروانه اي و اتصال هاي لازم) ازانبارقطعات موجود استفاده شده است. لرکي افزود: با به کارگيري به موقع اين منابع، همچنين با تکيه بر انگيزه هاي جهادي کارکنان مديريت تعمير، تکميل و خدمات فني چاه ها در شرايط تحريم هاي ظالمانه وباصرف حداقل هزينه، يکي ازمهم ترين مخازن گل حفاري با گنجايش حجم 400 بشکه که براي ادامه عمليات دکل هاي تعميراتي حياتي است، ساخته وعملياتي شد. مديرتعمير، تکميل وخدمات فني چاه هاي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب بابيان اينکه کيفيت بالا و فراتر ازاستانداردهاي معمول درساخت اين مخزن، يکي از ويژگي هاي آن به شمارمي رود، اين مهم را گامي ديگر در مسير خودکفايي وتحقق اهداف جهش توليد عنوان کرد.

 افتتاح دفتر پژوهش در دانشگاه شيراز

دفتر ارتباط با پژوهش و فناوري شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در دانشگاه شيراز افتتاح شد. شاهين کرد، سرپرست پژوهش وفناوري شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، ارتباط بادانشگاه را نزديک ترکردن ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه، همچنين حل مشکلات صنعت به زبان پژوهش، طرح و برنامه را از جمله اهداف مهم و عملياتي درافتتاح اين دفتر عنوان کرد. وي بااشاره به نيروهاي انساني مجرب ومستعد، همچنين امکانات متعدد دانشگاه شيراز، با ابرازخرسندي ازاين همکاري گفت:  راه اندازي دفترارتباط باپژوهش وفناوري دردانشگاه شيرازبهانه اي براي حرکت به سمت اجراي برنامه هاي مدون وتعريف شده، همچنين افزايش سرعت فعاليت ها و پاسخ دهي هاست. سيدفخرالدين افضلي، مديردفتر جامعه و صنعت دانشگاه شيراز نيز هدف از راه اندازي اين دفتر در دانشگاه شيراز را کاهش فاصله بين صنعت و دانشگاه اعلام و از اين تعامل ابراز خرسندي کرد.

وي اجراي طرح هاي پژوهشي ازدياد برداشت، مشاوره علمي درباره بهبود روش هاي توليد از مخازن، طرح هاي زيست محيطي، همچنين ايجادفرصت هاي مطالعاتي براي استادان واعضاي هيات علمي و کار آموزي ومهارت افزايي را از جمله محورهاي تعامل دوسويه دانشگاه شيراز با شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب برشمرد. افضلي، همچنين بهره مندي ازتوان پژوهشي اعضاي هيات علمي، وجود تجهيزات به روز وپيشرفته آزمايشگاهي و نزديکي به ميدان هاي نفتي کشور را مهم ترين دلايل همکاري دانشگاه شيراز وشرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب اعلام کرد. وي افزود:  تاکنون 45طرح مشترک با همکاري دانشگاه شيراز و شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب اجرا شده است.